Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

MODRÁ - Papier

Jednou zo zložiek komunálneho odpadu, ktoré v našom meste triedime (separujeme) sú papier a tzv. viacvrstvové kombinované materiály (VKM) tzn. napr. tetrapak obaly.

 

Do modrého kontajnera (vreca) VHADZUJEME:

Noviny

Časopisy

Letáky

Zošity

Výkresy

Knihy zbavené textilných a plastových väzieb a obalov

Papierové vrecká, tašky

Kancelársky papier

Obálky

Pohľadnice

Papierové obaly na vajíčka resp. elektronické zariadenia

Kartónové krabice zmenšené na čo najmenší objem

Tetrapackové obaly – obaly od džúsov, mlieka a iných tekutín je potrebné najskôr vypláchnuť vodou a potom zmenšiť na čo najmenší objem 

POZOR! - rodinné domy používajú na separovanie tetrapackových obalov ORANŽOVÉ VRECIA

Do modrého kontajnera (vreca) NEVHADZUJEME:

Papier znečistený syntetickými a maliarskymi farbami, omietkou

Mastný papier

Rolky od WC papiera

Lepenka

Kuchynský odpad zabalený v papieri – šupky zo zeleniny a ovocia...

Papier znečistený ropnými produktami – napr. motorovým olejom...

Papier znečistený od chemikálií

Lepiace pásky

Jednorázové papierové plienky

Drevo

Papierové vrecia s iným odpadom - napr. komunálny, plastový, kovový...

Rozmočený papier

 

VYUŽITIE ZRECYKLOVANÉHO PAPIERA:

Z recyklovaného papiera sa vyrába opäť len papier. Napríklad novinový papier, baliaci či tlačový papier ale aj iné papierové výrobky. 

Video