Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mestská polícia

Náčelník MsP Handlová: Bc. Marcel Jánošík marcel.janosik@handlova.sk 

tel.kontakt: 0907 898 784

Zástupkyňa náčelníka MsP: Lucia Chudá - lucia.chuda@handlova.sk 

tel. kontakt: 0907 898 859

 

Dátum založenia MsP: 04.05.1992

Počet príslušnkov MsP v roku 2020: 14

Adresa: Námestie baníkov č. 8, 972 51 Handlová

 

Volajte 24 hodín denne 046/168 00, 046/ 5475 007 alebo 0905 499 384 a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď.

 

Kontakty:

Tel.:+421 (0) 46/168 00,  +421 (0) 46/5475 007, Hliadka MsP: +421 905 499 384

email: msp@handlova.sk

 

Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, ktorý vykonáva činnosť v zmysle zákona č. 564/1991 o obecnej polícii a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2013 o Mestskej polícii Handlová, ktoré bolo schválené 30.5.2013 a je účinné od 27.6.2013.

 

Miestna príslušnosť MsP Handlová je kataster mesta, vrátane mestských častí Nová Lehota a Morovno.

 

Okrem úloh v zmysle zákona o obecnej polícii MsP Handlová vykonáva na území mesta odchyt túlavých psov a správu Karanténnej stanice pre psov. 

 

Náčelník MsP predkladá 1x ročne správu o činnosti Mestskej polície v Handlovej poslancom MsZ. Ostatná činnosť a štatistiky sú zverejňované na internete.