Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pravidlá súťaže Najkrajšia predzáhradka 2024

Propozície súťaže „Najkrajšia handlovská predzáhradka 2024“

Súťaž je realizovaná mestom Handlová v období od 21.6.2024 do 7.7.2024 pre zasielanie fotografi a od 8.7. 2024 do 12.7 2024 pre zbieranie "páči sa mi" (ďalej len „súťaž“)a skladá sa zo zaslania fotografie, následného zberu páčikov na oficiálnej stránke FB @Mesto Handlová a výbere handlovských záhradníkov a primátorky mesta.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 318094, DIČ: 2021162660 (ďalej len „vyhlasovateľ”).

2. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v určenom termíne do 7.7.2024 pošlú  fotografiu na adresu predzahradka@handlova.sk. 

Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec alebo skupina (napr. školská trieda, klub). V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

3. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v nasledovných termínoch:

Do predmetu vpíšte Predzáhradka a do tela emailu lokalitu, kde sa nachádza a Vaše meno. Poslať môžete fotografiu predzáhradky pred Vašim domom alebo bytovým domom.

4. Podmienky súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže pošle fotografiu na adresu predzahradka@handlova.sk 

Súťažný príspevok súťaží pod menom jednotlivca, alebo organizácie. Do súťaže nebudú zaradené príspevky nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným obsahom.

Víťazné fotografie budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na webstránke mesta Handlová www.handlova.sk, môžu byť použité ako Cover Photo na facebookovej stránke mesta https://www.facebook.com/MestoHandlova a budú uverejnené s menami súťažiacich v tlačených novinách Handlovský hlas.

5. Hlasovanie

  • Verejnosť : Hlasovanie bude prebiehať v období od 8.7. 2024 do 12.7 2024 do 12.00 h, pridávaním „páči sa mi“ k súťažným fotografiám v komentároch pod vyhlásením súťaže. Jeden z víťazných príspevkov bude ten, ktorý získa najviac „páči sa mi“.
  • Druhou ocenenou bude predzáhradka, ktorú vyberú zo zaslaných fotografií handlovskí záhradníci.
  • Treťou predzáhradkou, ktorá si zaslúži pozornosť, bude výber primátorky mesta. 

6. Oznámenie výsledkov súťaže

Výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke https://www.facebook.com/MestoHandlova, na webovom sídle mesta Handlová www.handlova.sk a v tlačených novinách Handlovský Hlas, do jedného týždňa po skončení hlasovania.

7. Výhry

Cena za najvyšší počet „páči sa mi“ na sociálnej sieti FB @MestoHandlva:

Publikácie Magický Vtáčnik a Posledný zhasne – spomienky handlovských baníkov a drobné propagačné predmety mesta Handlová

Cena záhradníkov:

Drobné záhradnícke náradie, prípadne sadenice dopestované našimi záhradníkmi

Cena primátorky:

Publikácie Magický Vtáčnik a Posledný zhasne – spomienky handlovských baníkov, drobné propagačné predmety mesta Handlová a darček primátorky mesta

8. Odovzdanie výhier

Vyhodnotenie súťaže  sa bude konať verejne v stredu 17.7.2024, kde budú výhercovia pozvaní. Po vyjadrení súhlasu víťazov súťaže predstavíme handlovské zákutia plné kvetov. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/318094/sk/zakladne-informacie

9. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií aj v aktualite "Mesto vyhlasuje 5. ročník súťaže o Najkrajšiu predzáhradku" na webovom sídle mesta Handlová 

V Handlovej, 14.6.2024

V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu:

jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616