Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontaktné centrum Handlová

Názov projektu: Kontaktné centrum Handlová

Kód projektu: 401405DWM3

Prijímateľ: Mesto Handlová

Termín realizácie projektu:  12/2023 – 12/2026

Operačný program: Program Slovensko

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Výzva: Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou

Kód výzvy: PSK-MPSVR-019-2023-DS-ESF+

Finančný príspevok (výška NFP):

Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický cieľ: ESO4.8 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín (ESF+) – menej rozvinuté

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť dostupné základné poradenské služby v meste Handlová, za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie na jeho obyvateľov a obyvateľov blízkeho okolia. Výsledkom realizácie projektu v meste Handlová bude vyššia schopnosť cieľovej skupiny prispôsobiť sa novým životným podmienkam, lepšia schopnosť nájdenia si nového zamestnania, zvýšenie ekonomickej a sociálnej stability klientov.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

 

www.eurofondy.gov.sk    

plagát_KC_spolufin_1