Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pravidlá súťaže Najkrajšia predzáhradka 2022

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY


1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO:
318094, DIČ: 2021162660 (ďalej len „vyhlasovateľ”).

2. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v určenom termíne pošlú  fotografiu na adresu
predzahradka@handlova.sk do 18.9.2022. 
Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec alebo skupina (napr. školská trieda, klub). V prípade
prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho
zákonných zástupcov.

3. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v nasledovných termínoch:
- od 5. 9. 2022 do 18.9.2022.  - zasielanie fotografií na predzahradka@handlova.sk . Do
predmetu vpíšte Predzáhradka a do tela emailu lokalitu, kde sa nachádza a Vaše meno. Poslať
môžete fotografiu predzáhradky pred Vašim domom alebo bytovým domom.
- od 19. do 30. 9 2022   - zbieranie "like" na facebookovej stránke mesta
Handlová: https://www.facebook.com/MestoHandlova

4. Podmienky súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže pošle fotografiu na
adresu predzahradka@handlova.sk 
Súťažný príspevok súťaží pod menom jednotlivca, alebo organizácie. Do súťaže nebudú zaradené
príspevky nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným obsahom.
Víťazné fotografie budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na webstránke mesta
Handlová www.handlova.sk, môžu byť použité ako Cover Photo na facebookovej stránke
mesta https://www.facebook.com/MestoHandlova a budú uverejnené s menami súťažiacich
v tlačených novinách Handlovský hlas.

5. Hlasovanie

 • Verejnosť : Hlasovanie bude prebiehať v období od 18. 9. 2022 do 30.9.2022 12.00 h,
  pridávaním „like“ k súťažným fotografiám v komentároch pod vyhlásením súťaže. Jeden z
  víťazných príspevkov bude ten, ktorý získa najviac „like“.
 • Druhou ocenenou bude predzáhradka, ktorú vyberú zo zaslaných fotografií handlovskí
  záhradníci.
 •  Treťou predzáhradkou, ktorá si zaslúži pozornosť, bude výber primátorky mesta. 
  Oznámenie výsledkov súťaže
  Výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebookovej
  stránke https://www.facebook.com/MestoHandlova, na webovom sídle mesta
  Handlová www.handlova.sk a v tlačených novinách Handlovský Hlas, do jedného týždňa po skončení
  hlasovania.

7. Výhry

Cena za najvyšší počet páčikov: Monografia mesta Handlová 1, vykrajovačky HAIKONY 2022,
záhradnícke náradie a sadenice dopestované našimi záhradníkmi Cena záhradníkov: Monografia mesta
1, vykrajovačky HAIKONY 2022 a záhradnícke náradie, Cena primátorky: Monografia mesta 1,
vykrajovačky HAIKONY 2022

8. Odovzdanie výhier

Po vyjadrení súhlasu víťazov súťaže a predstavíme handlovské zákutia plné kvetov. Výhry si môžu
víťazi prevziať po vyhlásení výsledkov na Oddelení komunikácie a marketingu mesta Handlová,
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, v čase úradných hodín.

9. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a
podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité
výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ.

Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/318094/sk/zakladne-informacie

10. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií na webovom sídle mesta
Handlová https://www.handlova.sk/…/pravidla-sutaze-handlovske-momenty

V Handlovej, 30.8.2022
V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu:
jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616