Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pravidlá súťaže Handlovské momenty - september 2022

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY


1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO:
318094, DIČ: 2021162660 (ďalej len „vyhlasovateľ”).

2. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v určenom termíne pošlú  fotografiu na adresu
predzahradka@handlova.sk do 18.9.2022. 
Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec alebo skupina (napr. školská trieda, klub). V prípade
prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho
zákonných zástupcov.

3. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať v nasledovných termínoch:
- od 5. 9. 2022 do 18.9.2022.  - zasielanie fotografií na predzahradka@handlova.sk . Do
predmetu vpíšte Predzáhradka a do tela emailu lokalitu, kde sa nachádza a Vaše meno. Poslať
môžete fotografiu predzáhradky pred Vašim domom alebo bytovým domom.
- od 19. do 30. 9 2022   - zbieranie "like" na facebookovej stránke mesta
Handlová: https://www.facebook.com/MestoHandlova

4. Podmienky súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže pošle fotografiu na
adresu predzahradka@handlova.sk 
Súťažný príspevok súťaží pod menom jednotlivca, alebo organizácie. Do súťaže nebudú zaradené
príspevky nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným obsahom.
Víťazné fotografie budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na webstránke mesta
Handlová www.handlova.sk, môžu byť použité ako Cover Photo na facebookovej stránke
mesta https://www.facebook.com/MestoHandlova a budú uverejnené s menami súťažiacich
v tlačených novinách Handlovský hlas.

5. Hlasovanie

 • Verejnosť : Hlasovanie bude prebiehať v období od 18. 9. 2022 do 30.9.2022 12.00 h,
  pridávaním „like“ k súťažným fotografiám v komentároch pod vyhlásením súťaže. Jeden z
  víťazných príspevkov bude ten, ktorý získa najviac „like“.
 • Druhou ocenenou bude predzáhradka, ktorú vyberú zo zaslaných fotografií handlovskí
  záhradníci.
 •  Treťou predzáhradkou, ktorá si zaslúži pozornosť, bude výber primátorky mesta. 
  Oznámenie výsledkov súťaže
  Výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebookovej
  stránke https://www.facebook.com/MestoHandlova, na webovom sídle mesta
  Handlová www.handlova.sk a v tlačených novinách Handlovský Hlas, do jedného týždňa po skončení
  hlasovania.

7. Výhry

Cena za najvyšší počet páčikov: Monografia mesta Handlová 1, vykrajovačky HAIKONY 2022,
záhradnícke náradie a sadenice dopestované našimi záhradníkmi Cena záhradníkov: Monografia mesta
1, vykrajovačky HAIKONY 2022 a záhradnícke náradie, Cena primátorky: Monografia mesta 1,
vykrajovačky HAIKONY 2022

8. Odovzdanie výhier

Po vyjadrení súhlasu víťazov súťaže a predstavíme handlovské zákutia plné kvetov. Výhry si môžu
víťazi prevziať po vyhlásení výsledkov na Oddelení komunikácie a marketingu mesta Handlová,
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, v čase úradných hodín.

9. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a
podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité
výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ.

Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/318094/sk/zakladne-informacie

10. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií na webovom sídle mesta
Handlová https://www.handlova.sk/…/pravidla-sutaze-handlovske-momenty

V Handlovej, 30.8.2022
V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu:
jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616