Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Činnosť handlovského kontaktného centra

Aktuálne informácie o našej činnosti sledujte na našom FB profile KONTAKTNÉ CENTRUM HANDLOVÁ

Autorom nižšie zverejnených fotografií a textov je Kontaktné centrum Handlová, ak nie je uvedené inak. 

V mesiaci december 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

1. 12. 2022 Sociálno-psychologický výcvik – cyklická skupinová aktivita realizovaná formou moderovanej diskusie s využitím skupinovej dynamiky pre dosiahnutie stanovených cieľov.

KC_December_2022_1

1. 12. 2022 Baníctvo na hornej Nitre – odborný seminár o histórii banskej činnosti na hornej Nitre a o dôležitosti udržiavania baníckych tradícií a spomienok. 

kc_december_2022_2

1. 12. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

2. 12. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

8. 12. 2022 Prezentácia pracovných ponúk – prezentácia voľných pracovných miest zamestnávateľmi z regiónu horná Nitra.

KC_Handlová_December_2022

15. 12. 2022 Vianočný banícky kvíz – zábavná komunitná aktivita spojená s vianočným posedením.

KC_Handlova_December_2022_4

V mesiaci november 2022

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

2. 11. 2022 Aktuálne legislatívne zmeny v dôchodkovom zabezpečení / Elektronické vyhľadávanie občana – odborný seminár.

KC_Handlova_November_2022_1

4. 11. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

KC_Handlova_November_2022_2

 

7. 11. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

10. 11. 2022 Sociálno-psychologický výcvik – cyklická skupinová aktivita realizovaná formou moderovanej diskusie s využitím skupinovej dynamiky pre dosiahnutie stanovených cieľov

10. 11. 2022 Ako ušetriť? – informácie ako ušetriť v čase energetickej krízy, tipy na šetrenie v domácnosti

KC_Handlová_November_2022_3

24. 11. 2022 Partnerské vzťahy – odborný seminár zameraný na právno-psychologické aspekty rozvodu

V mesiaci október 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

3. 10. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE – za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

6. 10. 2022 VPLYV ŤAŽBY A SPAĽOVANIA HNEDÉHO UHLIA NA REGIÓN – odborný seminár z oblasti životného prostredia zameraný na význam ukončenia ťažby a spaľovania uhlia v regióne horná Nitra, vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu.

KC_okt_2022

 

20. 10. 2022 VÝSADBA STROMU V RÁMCI DŇA ZEME – komunitná aktivita, v rámci ktorej zamestnanci kontaktného centra s účastníkmi projektu symbolicky vysadili strom v areáli Senior centra Handlová. Účastníci sa dozvedeli zaujímavé informácie o význame stromov, o ich vplyve na mestskú klímu a pod.

KC_okt_2022_stromy

 

19. 10. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SAMOSPRÁVE 2022 – 18. ročník podujatia mesta Handlová a mestských organizácií, do ktorého sa po prvýkrát zapojilo aj Kontaktné centrum Handlová. Počas dňa priestory kontaktného centra navštívilo niekoľko žiakov z viacerých handlovských škôl.

KC_okt_DOD_2022

 

27. 10. 2022 AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V PRÁCI – odborný seminár z oblasti kariérneho poradenstva a vzdelávania, počas ktorého sa účastníci dozvedeli, akú prácu si vybrať, aby bol predpoklad byť v nej úspešný, ako v práci dosahovať dobré výsledky a posúvať sa ďalej a ako budovať dobré vzťahy na pracovisku. Tiež sa dozvedeli o vzdelávaní počas a popri zamestnaní.

KC_Okt_22022

V mesiaci september 2022

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

8. 9. 2022 DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE– meranie a analýza zdravotného stavu.

KC_den_pre_zdravie

12. 9. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE– za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

22. 9. 2022 PREČO NEBRAŤ STRES NA ĽAHKÚ VÁHU – odborný seminár z oblasti psychológie zameraný na to, ako zvládať stres a záťažové situácie, čo môže stres spôsobiť, aký je rozdiel medzi stresom a depresiou a pod.

kc_stres_ako_zvladat

29. 9. 2022 BANKOVÉ POISTENIE A FINANČNÉ PLÁNOVANIE– odborný seminár z finančnej a ekonomickej oblasti zameraný na rôzne druhy poistenia, finančný model rodinného rozpočtu, jeho plánovanie a tvorba finančnej rezervy.

 

V mesiaci august 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

4. 8. 2022 DÔCHODKOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU, ŽIVOTNÉ/NEŽIVOTNÉ POISTENIE – odborný seminá

18. 8. 2022 REKVALIFIKÁCIA AKO PRÍLEŽITOSŤ– odborný seminár z oblasti vzdelávania a kariérneho poradenstva zameraný na celoživotné vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy a iné možnosti rozširovania vzdelávania .

august_2022_KC_HA

V mesiaci júl 2022

Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pripravili pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“

11. 7. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Kontaktnom centre Nováky za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier

14. 7. 2022 PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST– komunitná aktivita

21. 7. 2022 AKO AKTÍVNE ŽIŤ?! odborný seminár z oblasti motivácie a zdravého životného štýlu

jul_2022_KC_HA

28. 7. 2022 VPLYV ŤAŽBY A SPAĽOVANIA HNEDÉHO UHLIA NA REGIÓN exkurzia na odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch s odborným výkladom

jul_2022_KC_HA_Zem_Kostoľany

V mesiaci jún 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová v spolupráci s kontaktnými centrami v Prievidzi a v Novákoch pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ aktivity:

1. 6. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré sa uskutočnilo v Kontaktnom centre Nováky za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

2. 6. 2022 OTÁZKY A ODPOVEDE PRI HĽADANÍ PRÁCE a VÝVOJ BANÍCTVA V OKRESE PRIEVIDZA A V REGIÓNE HORNÁ NITRA – v diskusii so špecialistkou na nábor nových zamestnancov sa účastníci projektu dozvedeli cenné informácie z praxe a v rámci histórie baníctva sa dozvedeli o ťažbe hnedého uhlia a ťažbe vzácnych kovov.

10. 6. 2022 PRACOVNÉ TRHY v Handlovej – prezentácia voľných pracovných miest z rôznych oblastí viac ako 20 spoločností z regiónu horná Nitra, mimo neho aj zo zahraničia. Podujatie sa uskutočnilo na Námestí baníkov v čase od 10:00 do 15:30 hod. 

kc_cin_4

kc_cin_3

16. 6. 2022 NEPRIAZNIVÁ SOCIÁLNA SITUÁCIA – seminár/webinár zo sociálnej oblasti zameraný na zvládanie ťažkej záťažovej situácie a o starostlivosti o rodinného príslušníka odkázaného na opatrovanie.

23. 6. 2022 BANÍCKE KINO – premietanie filmu z banského prostredia Nová šichta, ktorý zachytáva cestu baníka, ktorý strávil 25 rokov svojho života na bani, ktorá sa zatvára.

23. 6. 2022 BANÍCKY ŠACHTÁG– komunitná aktivita organizovaná v spolupráci s Handlovským baníckym spolkom zameraná na oboznámenie sa s tradíciou baníckeho Šachtágu – slávnostným ceremoniálom prijímania baníkov do baníckeho stavu.

sachtag_KK Handlová

sachtag_KK_Handlova

V mesiaci máj 2022

kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali niekoľko aktivít pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ :

3. 5. 2022 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré sa uskutočnilo v Kontaktnom centre Nováky za účasti nových účastníkov projektu, tútorov z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch a personálu kontaktných centier.

5. 5. 2022 BANÍCKY KVÍZ pre účastníkov projektu v rámci histórie baníctva a baníckych tradícii.

kc_cin_2

12. 5. 2022 DOKÁŽEME SA PRIPRAVIŤ NA ZMENU? Komunitné podujatie o životných zmenách, motivácii, sebamotivácii a rozhodovaní.

kc_cin_1

19. 5. 2022 PRÁVNIK V KONTAKTNOM CENTRE RADÍ – seminár/webinár o najčastejších problémoch a otázkach z právnej oblasti s právnikom kontaktného centra.

26. 5. 2022 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA – cenné rady pre účastníkov projektu ako sa orientovať v online priestore a ako efektívne vyhľadávať potrebné informácie a dokumenty na internete.

 

V mesiaci apríl 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová spolu s kontaktnými centrami v Prievidzi a Novákoch aktivity na témy:

7.4.2022  PRACOVNÉ TRHY PRIEVIDZA - Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky usporiadali pre účastníkov národného projektu, pre širokú verejnosť a pre uchádzačov o prácu registrovaných na ÚPSVaR pracovné trhy v Event Home v Prievidzi. Predstavilo sa tu niekoľko zamestnávateľov z regiónu, ktorí na podujatí bližšie predstavili svoju činnosť a voľné pracovné pozície.

pracovne_trhy_prievidza_kc_handlova

14.4.2022  ÚSKALIA NA PRACOVNOM TRHU – odborný seminár, na ktorom sa účastníci projektu dozvedeli informácie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, o práci v zahraničí, o právach a povinnostiach cezhraničných pracovníkov a o podvodných praktikách pri sprostredkovaní zamestnania.

21.4.2022  EXKURZIA A SADENIE STROMOV V RÁMCI DŇA ZEME – prechádzka do lokality Konštantín s odborným výkladom k téme „Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne“. V rámci akcie Kontaktné centrum Handlová spolu s účastníkmi projektu vysadili stromy v dvoch lokalitách mesta Handlová.

sadenie_stromov_kc_handlova

den_zeme_kc_handlova

28.4.2022 NÁROKY PRI UKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU A FINANČNÁ BEZPEČNOSŤ – odborný seminár o nárokoch zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru a o problematike peňazí – ochrana a bezpečnosť vkladov, účty v bankách.

31.3.2022 – PRACOVNÉ TRHY NOVÁKY

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky usporiadali pre účastníkov národného projektu, pre širokú verejnosť a pre uchádzačov o prácu registrovaných na ÚPSVaR pracovné trhy v Dome kultúry v Novákoch. Predstavilo sa tu niekoľko zamestnávateľov z regiónu, ktorí na podujatí bližšie predstavili svoju činnosť a voľné pracovné pozície.

pracovne_trhy_novaky_kc_handlova

V mesiaci marec 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová spolu s kontaktnými centrami v Prievidzi a Novákoch aktivity na témy:

3.3.2022  „SME TU PRE VÁS!“ - predstavenie činností kontaktných centier účastníkom projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“

10.3.2022  DANE A FINANCIE V BEŽNOM ŽIVOTE

17.3.2022  ŽIVOTNÝ ŠTÝL A ZÁVISLOSTI – negatívne dopady rôznych druhov závislostí na fyzické a psychické zdravie

24.3.2022 HISTÓRIA BANÍCTVA A BANÍCKE TRADÍCIE – 3. časť histórie baníctva v Handlovej a na hornej Nitre, „Zrodenie a zánik Bane Cigeľ“, banská doprava a diskusia o vlastných spomienkach, zaujímavostiach a príbehoch z bane

kontaktne centrum handlova marec 2022

kontaktne centrum handlova marec 2 2022

 

V mesiaci február 2022

kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali niekoľko aktivít pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ :

3.2.2022 HISTÓRIA BANÍCTVA A BANÍCKE TRADÍCIE

11.2.2022 NETRADIČNÉ DRUHY VZDELÁVANIA A SEBAROZVOJOVÉ AKTIVITY

17.2.2022 KOMPENZAČNÝ PRÍSPEVOK, OSOBITNÝ PRÍSPEVOK A STAROBNÝ DÔCHODOK, POISTENIE ŽIVOTA, ZDRAVIA, MAJETKU a PZP VOZIDIEL

24.2.2022 BANKOVÉ ZMLUVY

V rámci histórie baníctva sa účastníci oboznámili s históriou rudnej a uhoľnej činnosti na hornej Nitre, o vzniku banskej záchrannej služby a o dôležitosti udržiavania baníckych tradícií a spomienok.

11.2.2022 sa účastníci projektu dozvedeli o netradičných druhoch vzdelávania a o sebarozvojových aktivitách.

Kontaktné centrá 17.2.2022 spoločne zorganizovali prednášku na témy, ktoré účastníkov projektu často zaujímajú a to najmä kompenzačný príspevok, osobitý príspevok a starobný dôchodok. Taktiež sa dozvedeli základné informácie o poistení života, zdravia, majetku a PZP vozidiel.

Na aktivite „Bankové zmluvy“ sa účastníci projektu oboznámili o úverových produktoch pre bežného spotrebiteľa a o ich porovnaní a tiež o poistení/zaistení v súvislosti s bankovými produktami/úvermi.

kc_feb_2022

kc_dr_feb_2022

kc_feb_2022_2

V mesiaci január 2022

zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová spolu s kontaktnými centrami Prievidza a Nováky pre účastníkov projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ ďalšie aktivity na témy:

20.1.2022 VPLYV ŤAŽBY A SPAĽOVANIA HNEDÉHO UHLIA NA REGIÓN

27.1.2022  VÝŽIVA A STRES

Na aktivite s názvom „Vplyv ťažby a spaľovania hnedého uhlia na región“ sa účastníci projektu dozvedeli o význame ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia v regióne horná Nitra, o vplyve na životné prostredie, zdravie a krajinu a o dôležitosti prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo. Tiež sa dozvedeli o kultúrnom turizme, ktorý podáva ruku uhoľnému regiónu.

V rámci aktivity „Výživa a stres“ odzneli informácie o negatívnom vplyve stresu na prijímanie potravy a metabolizmus.

stres_KC_Handlova_1

 

celosvet_trend_kc_handlova

13. 01. 2022 – AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V PRÁCI

Kontaktné centrum Handlová podľa plánu štvrtok 13.1.2022 odprezentovalo pre účastníkov Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (ďalej „projekt“) online webinár s názvom „Ako byť úspešný v práci“. Téme sa venovali naše kolegyne z iného odborné personálu: Bc. Lenka Bonecová, Mgr. Denisa Neuschlová a Mirka Hlivová. Na webinári sa účastníci projektu dozvedeli dôležité poznatky o tom, ako si musí človek správne prácu vyberať, aby bol predpoklad byť v nej úspešný. Ako v práci dosahovať dobré výsledky, posúvať sa ďalej a ako budovať dobré vzťahy na pracovisku. Druhá časť webináru bola vysielaná z Kontaktného centra Prievidza, kde nová členka v rámci iného odborného personálu Mgr. Petra Sujová zaujímavým a pútavým spôsobom predniesla tému: ,,Online pohovor – výhody a riziká“. Účastníci projektu sa na ňom dozvedeli ako úspešne zvládnuť online pracovný pohovor, na aké detaily sa zamerať, aby celkové pôsobenie vzbudilo u potencionálneho zamestnávateľa pozitívny dojem a zvýšil tak šancu na úspech. Sériu prezentácií uzavrela výživová špecialistka Ing. Simona Kvostková, ktorá dala opätovne do pozornosti pre účastníkov projektu možnosť bezplatného výživového poradenstva.

obr_ha_hlas_2_2022

 

V mesiaci december 2021 zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová spolu s kontaktnými centrami v Prievidzi a Novákoch niekoľko aktivit na rôzne témy:

1.12.2021  HNEV AKO ZÁKLADNÁ EMÓCIA, JEHO PREJAVY A STRATÉGIE ZVLÁDANIA

3.12.2021  INVESTOVANIE

8.12.2021  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI UPLATNENIA NA TRHU PRÁCE PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH

10.12.2021 FINANČNÝ MODEL RODINNÉHO ROZPOČTU, KARIÉRNE PORADENSTVO

13.12.2021 VYVÁŽENÁ ZDRAVÁ STRAVA

14.12.2021 HISTÓRIA BANÍCTVA A BANÍCKE TRADÍCIE

16.12.2021 PSYCHOSOMATIKA

kontaktne centrum - decembrove podujatia 1

kontaktne centrum - decembrove podujatia 2

Aktivity sa vo všetkých troch kontaktných centrách uskutočnili v režime OP (maximálne 10 osôb) a online cez aplikáciu ZOOM.

* * *

24. 11. 2021 – HNEV AKO ZÁKLADNÁ EMÓCIA

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali v stredu 24.11.2021 a piatok 26.11.2021 spoločné podujatia na témy „Hnev ako základná emócia“ a „Finančné plánovanie“. Obidve témy boli účastníkom prezentované v hybridnej podobe (online/prezenčne), pretože v súlade s protiepidemiologickými opatreniami bolo potrebné rešpektovať režim OTP resp. OP v jednotlivých kontaktných centrách (Handlová, Prievidza, Nováky). Psychologická téma „Hnev ako základná emócia“ bola vysielaná v stredu 24.11.2021 online pre všetky kontaktné centrá prostredníctvom platformy ZOOM z Kontaktného centra Prievidza, ktorú prezentoval odborný pracovník pre oblasť psychológie Mgr. Branislav Ondruška. Ekonomická téma „Finančné plánovanie“ bola vysielaná rovnakým spôsobom v piatok 26.11.2021 z Kontaktného centra Handlová, ktorú prezentovala finančná poradkyňa Oľga Balátová pôsobiaca v rámci iného odborného personálu Kontaktného centra Handlová.

Téma „Hnev ako základná emócia“ mala účastníkom ozrejmiť biologický pôvod ľudskej emocionality. Poslucháči sa dozvedeli, akým spôsobom prebiehajú biochemické procesy v mozgu, ako pôsobia na nervovú sústavu, na vlastné prežívanie a správanie. Počas celej prezentácie sa poukazovalo na negatívne dôsledky, ktoré si neregulovaným hnevom ľudia navzájom spôsobujú. Na tomto podklade bola v závere venovaná značná pozornosť stratégiám zvládania hnevu.

hnev a financie 24.11.2021 KC

hnev a financie 24.11.2021 KC 2

 

26. 11. 2021 – FINANČNÉ PLÁNOVANIE

Téma „Finančné plánovanie“ ozrejmila účastníkom projektu, ale nielen im, ale všetkým poslucháčom, prečo je dôležité finančne plánovať. Prečo niekto dokáže aj z mála ušetriť, a prečo niekto aj z veľa nedokáže ušetriť nič. Zrozumiteľnou formou bolo odprezentované, ako si zostaviť vlastný finančný plán, ako regulovať mesačné položky na výdavkovej strane, a zároveň ako uvažovať, a kde hľadať rezervy resp. potenciál na druhý príjem a pod.

Témy boli veľmi zaujímavé, podnetné a inšpiratívne. Dôkazom boli aj diskusie, ktoré obidve témy vyvolali. Poukázali jednak na negatívne dôsledky pri ich podceňovaní, jednak na ich dôležitosť v dnešnej dobe. Odkaz z týchto podujatí bol zreteľný a jasný: Ovládajme svoj hnev, budeme zdravší a šťastnejší my i naše okolie a pristupujme k vlastným financiám zodpovedne, plánujme a zvyšujme svoju finančnú gramotnosť, oplatí sa nám to.

potreba finančného plánovania KC 25.11.2021

potreba finančného plánovania 3 KC 25.11.2021

potreba finančného plánovania KC 25. 11. 2021

 

05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali v piatok 5.11.2021 v konferenčnej miestnosti podnikateľského inkubátora v Handlovej na Námestí baníkov v rámci Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra ďalšie komunitné podujatie s názvom "PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK". Podujatia sa zúčastnili zástupcovia konkrétnych spoločností: GeWiS Slovakia s.r.o. – prevádzka v Handlovej, FMB s.r.o. z Bánoviec nad Bebravou a Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o. Zástupca z každej organizácie predstavil svoju firmu a podrobne špecifikoval voľné pracovné miesta v nej. Podujatie bolo organizované pre všetkých účastníkov projektu, jednak za účelom odprezentovania potenciálnych zamestnávateľov, ale aj za účelom priameho sprostredkovania vzájomného osobného kontaktu, z ktorého možno predpokladať vznik nového pracovno-právneho vzťahu. Nahlásených účastníkov projektu prekročilo počet 50, preto s ohľadom na protiepidemiologické opatrenia prebiehalo v dvoch blokoch. Okrem hlavného bodu programu, ktorým bola prezentácia konkrétnych pracovných ponúk a následný osobný kontakt potenciálneho zamestnávateľa s potenciálnym zamestnancom, bolo cieľom oboznámiť všetkých zúčastnených aj o službách, funkciách a činnostiach kontaktných centier (KC Handlová, KC Prievidza, KC Nováky), ktoré sú pre účastníkov projektu bezplatné.

05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK, 05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK,

05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK,

29. 10. 2021 – SME TU PRE VÁS

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali minulý týždeň v piatok 29.10.2021 v konferenčnej miestnosti podnikateľského inkubátora v Handlovej na Námestí baníkov v rámci Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra komunitné podujatie s názvom "SME TU PRE VÁS!". Podujatie bolo organizované pre všetkých účastníkov projektu, ale najmä pre tých, ktorí vstúpili do projektu v októbri. Cieľom bolo oboznámiť všetkých zúčastnených o funkcii a činnosti kontaktných centier (KC Handlová, KC Prievidza, KC Nováky), o náplni práce ich odborného personálu a o službách, ktoré sú pre účastníkov projektu bezplatné. Na záver podujatia vyplnili účastníci krátky anonymný dotazník, z ktorého výsledky po spracovaní budú použité pre ďalšie vylepšenie a zefektívnenie činnosti kontaktných centier.

sme tu pre Vás - kontaktné centrum 29.10.2021

21. 10. 2021

Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali dňa 21.10.2021 druhé skupinové sedenie pre účastníkov Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Moderovaná diskusia zamestnancov Kontaktných centier so zamestnancami HBP, a.s. na tému „Agresivita v medziľudských vzťahoch“ bola pútavá, niesla sa v konštruktívnom duchu a prebiehala vo výbornom tempe. Účastníci aktívne počúvali a väčšina z nich sa aj zapájala s vlastnými postrehmi. Z následnej analýzy skupinového sedenia zreteľne vyplynulo, že skupinová dynamika je tou správnou metódou, ktorá po určitom čase po niekoľkých opakovaniach jednoznačne preukáže posun smerom k stanoveným cieľom (zlepšenie sociálnych spôsobilostí, prehĺbenie sebapoznania, osvojenie si schopnosti empatie, zlepšenie komunikačných schopností, získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty, schopnosť motivovať seba i svoje okolie, zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu).

V novembri 2021 sa uskutoční v poradí tretie skupinové sedenie. V najbližších dňoch budeme informovať o presnom dátume, čase a mieste jeho konania.

Kontaktne centrum Handlova

29.9.2021

Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky uskutočnilo dňa 29.9.2021 prvé stretnutie skupinovej aktivity, ktorá má charakter sociálno-psychologického výcviku pre aktívnych účastníkov projektu. Prostredníctvom moderovanej diskusie s účastníkmi a využitím skupinovej dynamiky sledujeme na stretnutiach nasledovné ciele:

- zlepšenie sociálnych spôsobilostí

- prehĺbenie sebapoznania

- osvojenie si schopnosti empatie

- zlepšenie komunikačných schopností

- získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty

- schopnosť motivovať seba i svoje okolie

- zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu

Naši odborní zamestnanci pripravujú rôzne tematické okruhy, ktoré sú diskutované s aktívnym prístupom všetkých zainteresovaných v danej skupine.  

Stretnutia sa organizujú na pravidelnej báze v priestoroch Kontaktných centier.

SPV_1_cast_b

03. - 04. 9. 2021  KONTAKTNÉ CENTRUM NA REGIONÁLNYCH OSLAVÁCH DŇA BANÍKOV

V piatok a sobotu sa konali na námestí v Handlovej Regionálne oslavy dňa baníkov – Banícky jarmok. Kontaktné centrum Handlová využilo túto príležitosť, aby bližšie prezentovalo verejnosti svoju činnosť. Návštevníci jarmoku tak mali možnosť komunikovať s jednotlivými zamestnancami Kontaktného centra a dozvedieť sa viac o ich práci a fungovaní projektu. K dispozícii dostávali letáky o projekte a mohli si zakúpiť suveníry so symbolikou mesta.

kc_rodb

27. 8. 2021  "LETO S KONTAKTNÝMI CENTRAMI"

Spolu s Kontaktným centrom Nováky a Kontaktným centrom Prievidza sme organizovali v piatok 27.8.2021 komunitné podujatie pre účastníkov národného projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" a zamestnancov HBP, a.s.. Podujatie sa konalo v Národnom centre vodného póla v Novákoch. V programe vystúpila aj členka nášho tímu Elena Margetová, ktorá porozprávala účastníkom o tom, ako vnímame zmeny v živote a že občas stačí len zmeniť uhol pohľadu. Rozlúčka s letnou sezónou priniesla aj témy zamerané na región hornej Nitry a zamestnanecké benefity.

kc

13. 8. 2021  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE HANDLOVÁ

V piatok, 13. 8. 2021, primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová, asistentka projektového manažéra Andrea Dubecová a manažér tímu Kontaktného centra Handlová Tomáš Šujan slávnostne prestrihli pásku na kontaktnom centre v Handlovej a tým ho oficiálne otvorili.

IMG-54IMG-55IMG-a8

Zástupcovia Kontaktného centra predstavili svoju činnosť v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ novým účastníkom projektu, vedeniu mesta, poslancom MsZ v Handlovej, riaditeľom mestských organizácií a zástupcom miestnych združení, riaditeľovi ÚPSVaR Prievidza a projektovému manažérovi z HBP, a.s., kolegom z Kontaktného centra Nováky, Prievidza a elokovaného pracoviska TSK v Novákoch, zamestnancom mesta a médiám. Informovali o svojich doterajších aktivitách a o tom, čo plánujú do budúcna.

Na záver bolo zúčastneným predstavené nové logo Kontaktného centra Handlová.

KC_logo_regular03

 

 

30. 7. ÚSKALIA NA PRACOVNOM TRHU

V piatok 30.7.2021 sa uskutočnilo spoločné komunitné podujatie, ktoré v spolupráci pripravili Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky. 

Podujatie sa konalo v Meštianskom dome v Prievidzi na Pribinovom námestí 6, kde sídli Kontaktné centrum Prievidza. 

Podujatia sa zúčastnili zamestnanci HBP, a.s., ktorí sú aktívnymi účastníkmi Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Pozvanie prijali aj tútori z Elokovaného pracoviska TSK Nováky. 

V rámci tematického zamerania podujatia s názvom „Úskalia na pracovnom trhu“ sa poslucháči dozvedeli bližšie informácie o fungovaní Kontaktných centier, možnostiach uplatnenia na súčasnom pracovnom trhu, podvodných praktikách pri sprostredkovaní práce rôznymi agentúrami. Súčasťou podujatia bol aj vstup odborného pracovníka v oblasti personalistiky, ktorý poskytol užitočné rady pre potenciálnych zamestnancov z pohľadu zamestnávateľa. Na záver bol využitý aj priestor na voľnú diskusiu medzi účastníkmi projektu a odbornými pracovníkmi Kontaktných centier.

uskalia_na_pt

23. 6. 2021 - ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Kontaktné centrum Handlová zorganizovalo v stredu 23.6.2021 v rámci projektu komunitné podujatie "ŽIVOTNÝ ŠTÝL", na ktorom sa diskutovalo na témy motivácia, stravovanie a riadenie času s cieľom namotivovať zamestnancov HBP, a.s. k zlepšeniu životného štýlu, k pozitívnemu mysleniu a dosiahnutiu svojich vytýčených cieľov, k efektívnemu využitiu času a k adaptovaniu sa na nové životné podmienky v súvislosti so stratou zamestnania.

Podujatie prebiehalo vo forme moderovanej diskusie, v ktorej sa predstavil ďalší odborný personál Kontaktného centra Handlová. Zamestnanci bane diskutovali s výživovou poradkyňou, špecialistkou v oblasti koučingu, odborníčkou v oblasti motivácie, psychológom a zamestnancom HBP, a.s., ktorý dokonale pozná životný štýl baníkov. Diskusnej prednášky sa zúčastnilo takmer 50 účastníkov.

IMG_20210623_092122278

29. 3. 2021

Na vrátnici HBP, a.s. v Handlovej sme umiestnili stojan s letákmi k projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra", v ktorom nájdete informácie o projekte a informácie o tom, aké BEZPLATNÉ SLUŽBY ponúkame zamestnancom bane. 

Mesto zriadilo Kontaktné centrum. 

 foto_2 foto_3