Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naša činnosť

Aktuálne informácie o našej činnosti sledujte na našom profile KONTAKTNÉ CENTRUM HANDLOVÁ

V mesiaci december 2021 zorganizovalo Kontaktné centrum Handlová spolu s kontaktnými centrami v Prievidzi a Novákoch niekoľko aktivitách na rôzne témy:

1.12.2021  HNEV AKO ZÁKLADNÁ EMÓCIA, JEHO PREJAVY A STRATÉGIE ZVLÁDANIA

3.12.2021  INVESTOVANIE

8.12.2021  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI UPLATNENIA NA TRHU PRÁCE PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH

10.12.2021 FINANČNÝ MODEL RODINNÉHO ROZPOČTU, KARIÉRNE PORADENSTVO

13.12.2021 VYVÁŽENÁ ZDRAVÁ STRAVA

14.12.2021 HISTÓRIA BANÍCTVA A BANÍCKE TRADÍCIE

16.12.2021 PSYCHOSOMATIKA

kontaktne centrum - decembrove podujatia 1

kontaktne centrum - decembrove podujatia 2

Aktivity sa vo všetkých troch kontaktných centrách uskutočnili v režime OP (maximálne 10 osôb) a online cez aplikáciu ZOOM.

* * *

24. 11. 2021 – HNEV AKO ZÁKLADNÁ EMÓCIA

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali v stredu 24.11.2021 a piatok 26.11.2021 spoločné podujatia na témy „Hnev ako základná emócia“ a „Finančné plánovanie“. Obidve témy boli účastníkom prezentované v hybridnej podobe (online/prezenčne), pretože v súlade s protiepidemiologickými opatreniami bolo potrebné rešpektovať režim OTP resp. OP v jednotlivých kontaktných centrách (Handlová, Prievidza, Nováky). Psychologická téma „Hnev ako základná emócia“ bola vysielaná v stredu 24.11.2021 online pre všetky kontaktné centrá prostredníctvom platformy ZOOM z Kontaktného centra Prievidza, ktorú prezentoval odborný pracovník pre oblasť psychológie Mgr. Branislav Ondruška. Ekonomická téma „Finančné plánovanie“ bola vysielaná rovnakým spôsobom v piatok 26.11.2021 z Kontaktného centra Handlová, ktorú prezentovala finančná poradkyňa Oľga Balátová pôsobiaca v rámci iného odborného personálu Kontaktného centra Handlová.

Téma „Hnev ako základná emócia“ mala účastníkom ozrejmiť biologický pôvod ľudskej emocionality. Poslucháči sa dozvedeli, akým spôsobom prebiehajú biochemické procesy v mozgu, ako pôsobia na nervovú sústavu, na vlastné prežívanie a správanie. Počas celej prezentácie sa poukazovalo na negatívne dôsledky, ktoré si neregulovaným hnevom ľudia navzájom spôsobujú. Na tomto podklade bola v závere venovaná značná pozornosť stratégiám zvládania hnevu.

hnev a financie 24.11.2021 KC

hnev a financie 24.11.2021 KC 2

 

26. 11. 2021 – FINANČNÉ PLÁNOVANIE

Téma „Finančné plánovanie“ ozrejmila účastníkom projektu, ale nielen im, ale všetkým poslucháčom, prečo je dôležité finančne plánovať. Prečo niekto dokáže aj z mála ušetriť, a prečo niekto aj z veľa nedokáže ušetriť nič. Zrozumiteľnou formou bolo odprezentované, ako si zostaviť vlastný finančný plán, ako regulovať mesačné položky na výdavkovej strane, a zároveň ako uvažovať, a kde hľadať rezervy resp. potenciál na druhý príjem a pod.

Témy boli veľmi zaujímavé, podnetné a inšpiratívne. Dôkazom boli aj diskusie, ktoré obidve témy vyvolali. Poukázali jednak na negatívne dôsledky pri ich podceňovaní, jednak na ich dôležitosť v dnešnej dobe. Odkaz z týchto podujatí bol zreteľný a jasný: Ovládajme svoj hnev, budeme zdravší a šťastnejší my i naše okolie a pristupujme k vlastným financiám zodpovedne, plánujme a zvyšujme svoju finančnú gramotnosť, oplatí sa nám to.

potreba finančného plánovania KC 25.11.2021

potreba finančného plánovania 3 KC 25.11.2021

potreba finančného plánovania KC 25. 11. 2021

 

05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali v piatok 5.11.2021 v konferenčnej miestnosti podnikateľského inkubátora v Handlovej na Námestí baníkov v rámci Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra ďalšie komunitné podujatie s názvom "PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK". Podujatia sa zúčastnili zástupcovia konkrétnych spoločností: GeWiS Slovakia s.r.o. – prevádzka v Handlovej, FMB s.r.o. z Bánoviec nad Bebravou a Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o. Zástupca z každej organizácie predstavil svoju firmu a podrobne špecifikoval voľné pracovné miesta v nej. Podujatie bolo organizované pre všetkých účastníkov projektu, jednak za účelom odprezentovania potenciálnych zamestnávateľov, ale aj za účelom priameho sprostredkovania vzájomného osobného kontaktu, z ktorého možno predpokladať vznik nového pracovno-právneho vzťahu. Nahlásených účastníkov projektu prekročilo počet 50, preto s ohľadom na protiepidemiologické opatrenia prebiehalo v dvoch blokoch. Okrem hlavného bodu programu, ktorým bola prezentácia konkrétnych pracovných ponúk a následný osobný kontakt potenciálneho zamestnávateľa s potenciálnym zamestnancom, bolo cieľom oboznámiť všetkých zúčastnených aj o službách, funkciách a činnostiach kontaktných centier (KC Handlová, KC Prievidza, KC Nováky), ktoré sú pre účastníkov projektu bezplatné.

05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK, 05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK,

05. 11. 2021 – PREZENTÁCIA PRACOVNÝCH PONÚK,

29. 10. 2021 – SME TU PRE VÁS

Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali minulý týždeň v piatok 29.10.2021 v konferenčnej miestnosti podnikateľského inkubátora v Handlovej na Námestí baníkov v rámci Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra komunitné podujatie s názvom "SME TU PRE VÁS!". Podujatie bolo organizované pre všetkých účastníkov projektu, ale najmä pre tých, ktorí vstúpili do projektu v októbri. Cieľom bolo oboznámiť všetkých zúčastnených o funkcii a činnosti kontaktných centier (KC Handlová, KC Prievidza, KC Nováky), o náplni práce ich odborného personálu a o službách, ktoré sú pre účastníkov projektu bezplatné. Na záver podujatia vyplnili účastníci krátky anonymný dotazník, z ktorého výsledky po spracovaní budú použité pre ďalšie vylepšenie a zefektívnenie činnosti kontaktných centier.

sme tu pre Vás - kontaktné centrum 29.10.2021

21. 10. 2021

Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky zorganizovali dňa 21.10.2021 druhé skupinové sedenie pre účastníkov Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Moderovaná diskusia zamestnancov Kontaktných centier so zamestnancami HBP, a.s. na tému „Agresivita v medziľudských vzťahoch“ bola pútavá, niesla sa v konštruktívnom duchu a prebiehala vo výbornom tempe. Účastníci aktívne počúvali a väčšina z nich sa aj zapájala s vlastnými postrehmi. Z následnej analýzy skupinového sedenia zreteľne vyplynulo, že skupinová dynamika je tou správnou metódou, ktorá po určitom čase po niekoľkých opakovaniach jednoznačne preukáže posun smerom k stanoveným cieľom (zlepšenie sociálnych spôsobilostí, prehĺbenie sebapoznania, osvojenie si schopnosti empatie, zlepšenie komunikačných schopností, získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty, schopnosť motivovať seba i svoje okolie, zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu).

V novembri 2021 sa uskutoční v poradí tretie skupinové sedenie. V najbližších dňoch budeme informovať o presnom dátume, čase a mieste jeho konania.

Kontaktne centrum Handlova

29.9.2021

Kontaktné centrum Handlová, Prievidza a Nováky uskutočnilo dňa 29.9.2021 prvé stretnutie skupinovej aktivity, ktorá má charakter sociálno-psychologického výcviku pre aktívnych účastníkov projektu. Prostredníctvom moderovanej diskusie s účastníkmi a využitím skupinovej dynamiky sledujeme na stretnutiach nasledovné ciele:

- zlepšenie sociálnych spôsobilostí

- prehĺbenie sebapoznania

- osvojenie si schopnosti empatie

- zlepšenie komunikačných schopností

- získanie spôsobilosti konštruktívne riešiť konflikty

- schopnosť motivovať seba i svoje okolie

- zvýšenie odolnosti voči kritike a zlyhaniu

Naši odborní zamestnanci pripravujú rôzne tematické okruhy, ktoré sú diskutované s aktívnym prístupom všetkých zainteresovaných v danej skupine.  

Stretnutia sa organizujú na pravidelnej báze v priestoroch Kontaktných centier.

SPV_1_cast_b

03. - 04. 9. 2021  KONTAKTNÉ CENTRUM NA REGIONÁLNYCH OSLAVÁCH DŇA BANÍKOV

V piatok a sobotu sa konali na námestí v Handlovej Regionálne oslavy dňa baníkov – Banícky jarmok. Kontaktné centrum Handlová využilo túto príležitosť, aby bližšie prezentovalo verejnosti svoju činnosť. Návštevníci jarmoku tak mali možnosť komunikovať s jednotlivými zamestnancami Kontaktného centra a dozvedieť sa viac o ich práci a fungovaní projektu. K dispozícii dostávali letáky o projekte a mohli si zakúpiť suveníry so symbolikou mesta.

kc_rodb

27. 8. 2021  "LETO S KONTAKTNÝMI CENTRAMI"

Spolu s Kontaktným centrom Nováky a Kontaktným centrom Prievidza sme organizovali v piatok 27.8.2021 komunitné podujatie pre účastníkov národného projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" a zamestnancov HBP, a.s.. Podujatie sa konalo v Národnom centre vodného póla v Novákoch. V programe vystúpila aj členka nášho tímu Elena Margetová, ktorá porozprávala účastníkom o tom, ako vnímame zmeny v živote a že občas stačí len zmeniť uhol pohľadu. Rozlúčka s letnou sezónou priniesla aj témy zamerané na región hornej Nitry a zamestnanecké benefity.

kc

13. 8. 2021  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KONTAKTNOM CENTRE HANDLOVÁ

V piatok, 13. 8. 2021, primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová, asistentka projektového manažéra Andrea Dubecová a manažér tímu Kontaktného centra Handlová Tomáš Šujan slávnostne prestrihli pásku na kontaktnom centre v Handlovej a tým ho oficiálne otvorili.

IMG-54IMG-55IMG-a8

Zástupcovia Kontaktného centra predstavili svoju činnosť v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ novým účastníkom projektu, vedeniu mesta, poslancom MsZ v Handlovej, riaditeľom mestských organizácií a zástupcom miestnych združení, riaditeľovi ÚPSVaR Prievidza a projektovému manažérovi z HBP, a.s., kolegom z Kontaktného centra Nováky, Prievidza a elokovaného pracoviska TSK v Novákoch, zamestnancom mesta a médiám. Informovali o svojich doterajších aktivitách a o tom, čo plánujú do budúcna.

Na záver bolo zúčastneným predstavené nové logo Kontaktného centra Handlová.

KC_logo_regular03

 

 

30. 7. ÚSKALIA NA PRACOVNOM TRHU

V piatok 30.7.2021 sa uskutočnilo spoločné komunitné podujatie, ktoré v spolupráci pripravili Kontaktné centrá Handlová, Prievidza a Nováky. 

Podujatie sa konalo v Meštianskom dome v Prievidzi na Pribinovom námestí 6, kde sídli Kontaktné centrum Prievidza. 

Podujatia sa zúčastnili zamestnanci HBP, a.s., ktorí sú aktívnymi účastníkmi Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Pozvanie prijali aj tútori z Elokovaného pracoviska TSK Nováky. 

V rámci tematického zamerania podujatia s názvom „Úskalia na pracovnom trhu“ sa poslucháči dozvedeli bližšie informácie o fungovaní Kontaktných centier, možnostiach uplatnenia na súčasnom pracovnom trhu, podvodných praktikách pri sprostredkovaní práce rôznymi agentúrami. Súčasťou podujatia bol aj vstup odborného pracovníka v oblasti personalistiky, ktorý poskytol užitočné rady pre potenciálnych zamestnancov z pohľadu zamestnávateľa. Na záver bol využitý aj priestor na voľnú diskusiu medzi účastníkmi projektu a odbornými pracovníkmi Kontaktných centier.

uskalia_na_pt

23. 6. 2021 - ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Kontaktné centrum Handlová zorganizovalo v stredu 23.6.2021 v rámci projektu komunitné podujatie "ŽIVOTNÝ ŠTÝL", na ktorom sa diskutovalo na témy motivácia, stravovanie a riadenie času s cieľom namotivovať zamestnancov HBP, a.s. k zlepšeniu životného štýlu, k pozitívnemu mysleniu a dosiahnutiu svojich vytýčených cieľov, k efektívnemu využitiu času a k adaptovaniu sa na nové životné podmienky v súvislosti so stratou zamestnania.

Podujatie prebiehalo vo forme moderovanej diskusie, v ktorej sa predstavil ďalší odborný personál Kontaktného centra Handlová. Zamestnanci bane diskutovali s výživovou poradkyňou, špecialistkou v oblasti koučingu, odborníčkou v oblasti motivácie, psychológom a zamestnancom HBP, a.s., ktorý dokonale pozná životný štýl baníkov. Diskusnej prednášky sa zúčastnilo takmer 50 účastníkov.

IMG_20210623_092122278

29. 3. 2021

Na vrátnici HBP, a.s. v Handlovej sme umiestnili stojan s letákmi k projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra", v ktorom nájdete informácie o projekte a informácie o tom, aké BEZPLATNÉ SLUŽBY ponúkame zamestnancom bane. 

Mesto zriadilo Kontaktné centrum. 

 foto_2 foto_3