Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príhovor primátorky mesta

Čo cítim, keď sa povie Handlová? Hrdosť, radosť a pocit domova

SilviaGruberova

Handlová naša má svoju históriu, v niečom krásnu, v niečom temnú, no unikátnu. Má svoje poklady, ktorými sú všetky jej krásy a my, ľudia. Handlovčania a Handlovčanky. Patrí všetkým nám bez rozdielu. Faktov o našom meste je mnoho, spísaných do viacerých kníh o Handlovej, ale čo emócie? Čo cítime, keď sa povie Handlová? Hrdosť, radosť a pocit domova. A tak to bude vždy. Naša Handlová je miestom, na ktoré sme hrdí... miestom, kam sa radi vraciame a miestom, kde sa cítime najlepšie na svete, náš domov. Handlovú robia krásnou jej prírodné krásy, útulné dvory a zákutia, stavby, ulice a rovnako jej šikovní obyvatelia, umelci, športovci, učitelia, podnikatelia, zdravotníci, predavačky, úradníci... Komunity susedov, dobrovoľníkov, rodiny počnúc deťmi až po najstaršie generácie. Handlovej dávame život my všetci, obyvatelia.

Nálezy staré 4 000 rokov

Minulosť je istá, pretože sa na nej nedá nič zmeniť. Ale na budúcnosti je najkrajšie práve to, že si ju môžeme tvoriť sami. Dobové nálezy hovoria, že už pred 4000 rokmi handlovskou kotlinou prechádzala obchodná cesta. Vznik Handlovej sa datuje k 8. marcu 1376, keď na mieste zvanom Seperdeo Vita (Krásny les) založil Henrich Kriker osadu. Historicky bola Handlová poľnohospodárskou obcou, húževnatí a pracovití karpatskí Nemci obrábali úrodné polia. Obyvatelia sa venovali aj lesníctvu, drevárstvu, krajčírstvu... V knihách o Handlovej nájdete obrovské množstvo detailných informácií v priereze celej histórie a ja si dovolím spomenúť niekoľko zaujímavých udalostí v závere môjho príhovoru.

Dobré meno mesta robia ľudia

Generácie našich predkov budovali krásnu Handlovú, spoločnou prácou prispievali k jej rozmachu. V novodobých dejinách si okrem krásnych udalostí prešla aj tými náročnými a smutnými momentmi. Veľké banské nešťastie (rok 2009) a po roku povodeň. Osudy rodín prepísali tragédie. Život v Handlovej však povzbudili aj naše spoločné úspechy, projekty, diela a jej šikovní umelci, športovci, aktívni obyvatelia, či podnikatelia, ktorí prispievajú svojou troškou k silnému lokálpatriotizmu. Handlovej robia dobré meno aj jej obyvatelia žijúci v iných končinách Slovenska ako aj za jeho hranicami. Handlová má dobré vzťahy s partnerskými mestami v Čechách (Zábřeh), Nemecku (Voerde) a v Maďarsku (Sarisáp).

Príležitosti v každej oblasti

V našom meste dnes žije 16 500 obyvateľov. Niektorí sme sa tu narodili, iní priženili, vydali, či prisťahovali. Máme svoje osudy, ťažké i ľahšie, píšeme príbehy priamo v našich uliciach. Každý z nás má vplyv na to, aby sa nám tu spolu dobre žilo. V tomto roku tvoríme víziu budúcnosti nášho mesta a vy sa môžete zapojiť do jej tvorby. Pracujeme na projektoch, dobrých riešeniach, z ktorých viaceré sa postupne plnia a plniť budú. Pre vás občanov. Každý z nás má svoje potreby a svoje predstavy a sny v rôznych oblastiach. Stabilitou v ekonomickej situácii mesta a s využitím zdrojov Európskej únie, budeme napredovať. Všetci túžime po peknom prostredí, čistom a zdravom, s upravenými verejnými priestormi, športoviskami, opravenými cestami, kvalitným vzdelaním v našich školách, túžime po rozvoji podnikateľských aktivít, lepšej zamestnanosti, rozvoji cestovného ruchu a hodnotných kultúrnych, športových, či spoločenských podujatiach. V každej oblasti je príležitosť. Handlovú v 21. storočí vidím ako mesto, ktoré môže byť zdravšie, modernejšie, so zdôraznením na cestovný ruch, rozvíjané v duchu environmentalizmu, kvalitného vzdelania, voľnočasového vyžitia a nesmie mu chýbať spolupatričnosť. S tímom ľudí, ktorí majú chuť a odbornosť budujeme mesto, na ktoré budeme môcť byť naďalej hrdí.

Dôležitá je ľudskosť

Dôležité v tejto chvíli je prekonať koronakrízu. Zasahuje jednotlivcov, rodiny, podnikateľské prevádzky i samosprávu. Nik z nás sa nemôže tváriť, že jeho sa to netýka. Ako sa hovorí, čas preverí vzťahy aj vlastnosti každého z nás. V tejto dobe je dôležitá ľudskosť a vzájomná pomoc. Ľudskosť je o úcte, tolerancii, pochopení, solidarite a úsmeve. Pomoc o empatii, spolupráci a dobre v nás. V súčasnosti sa v ľudskosť a v dobro akosi neverí, pod váhou ťaživých informácií z médií. Ale realita nás presviedča, že v našej spoločnosti existujú. A preto nechajme tieto naše vlastnosti vyniknúť. Pre Handlovú a pre nás všetkých.

Silvia Grúberová

Z histórie Handlovej

- 27. 3. 1839 Handlová sa stáva mestečkom udelením mestských výsad cisárom Ferdinandom I. a tiež získala trhové právo. V roku 1886 sa stala opäť obcou, čo sa stretlo s nevôľou obyvateľov.
- v roku 1894 vznikol v Handlovej prvý dobrovoľný hasičský zbor
- v roku 1909 sa začala písať história spätá s priemyselnou ťažbou uhlia
- v roku 1911 sa začal stavať viadukt
- v roku 1914 sa rozšíril mor dobytka
- v roku 1922 bola založená prvá skautská družina v Handlovej
- v roku 1942 sa začalo s výstavbou kúpaliska Lesná
- v roku 1945 na Handlovú bolo hodených 30 bômb. Bombardovaním bol takmer zničený kostol Sv. Kataríny, viadukt a zahynuli a zranení boli aj obyvatelia.
- v roku 1959 pribudol na námestí výrazný architektonický prvok – Pamätník hrdinov SNP
- 8. júna 1960 bol Handlovej priznaný štatút mesta
- v 1960 – 1961 sa udial masívny zosuv pôdy na Hornom konci
- v roku 1960 začal svoju činnosť vyvíjať Dom kultúry
- v roku 1968 MsNV konštatoval nárast zločinnosti v meste, na program prišli úvahy o zriadení mestskej polície, ale kvôli nedostatku financií sa riešenie muselo odložiť na neurčito
- v roku 1971 sa uviedla do prevádzky čistička odpadových vôd
- v roku 1972 začal s výrobou závod Slovenka a zamestnanosť žien v meste sa podstatne zvýšila
- nová športová hala v roku 1972 hostila najlepších šporotovcov roka, návštevou nás poctil aj olympijský víťaz Ondrej Nepela
- 1. januára 1976 boli k Handlovej pripojené mestské časti Nová Lehota a Morovno, ktoré o to požiadali
- v roku 1977 sa budoval lesopark na Morovnianskom sídlisku, na Remate namontovali vlek Tatrapoma, na Kunešovskej ulici verejné osvetlenie a na cintoríne Dom smútku
- v roku 1979 začali v meste premávať tri linky MHD, neskôr sa sieť rozšírila
- v roku 1980 mesto odovzdalo do užívania mestskú tržnicu
- od roku 1985 žije Handlová v zime aj podujatím Pochod vďaky SNP
- v roku 1988 bola verejnosti odovzdaná do užívani krytá plaváreň
- v roku 1990 bola v našom meste obnovená činnosť MO Matice slovenskej a novozaložený Spolok karpatských Nemcov začal pestovať a šíriť tradície nemeckých predkov aj prostredníctvom speváckej skupiny Grunwald.
- v roku 1994 vzniklo nové Centrum voľného času Relax
- v roku 1997 na handlovskom cintoríne vyrástol Pamätník obetiam banskej činnosti, autorom ktorého je Ján Procner
- v roku 1997 vznikla mestská spoločnosť Seperdeo Vita TV, ktorú dnes poznáme ako RTV Prievidza
- od polovice februára 1998 bolo možné sa v Handlovej pripojiť na internet, službu zabezpečovala firma Telemont
- v roku 1998 oslavovala svoje 85. výročie Handlovská banská dychovka spolu s talentovanými mažoretkami
- v roku 2001 sa Kino Mier zmenilo na diskotéku
- v roku 2002 začali vychádzať Handlovské noviny
- v roku 2004 prešla Nemocnica Handlová do súkromných rúk
- v roku 2005 sa ukončila teplofikácia mesta, vznikla Billa, zanikla ZŠ Krššáková a začalo sa so separovaním odpadu
- v roku 2008 vzniklo detašované pracovisko Slovenského banského múzea – uhoľné baníctvo na Slovensku
- rok 2009 a nasledujúce poznačila svetová hospodárska kríza
- v septembri 2012 sa konali prvé Dni dobrovoľníctva. Natierali sa zastávky MHD, zábradlia, upravovali sa detské ihriská
- postupom rokov sa vybudoval obchvat námestia, rekonštruovali sa školy, vzniklo Senior centrum, v oblasti športu dlhé roky aktívne fungovali tradičné športy v Handlovej ako basketbal, futbal, gymnastika atď.
- a mnoho iných