Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy, objednávky a faktúry mesta Handlová

Zmluvy mesta Handlová


 
Zmluvy » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1015
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1,971 01 PrievidzaD O H O D A číslo 16/12/052/106 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obciPredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi0,00 €26.8.2016nestanovený
1016Szentkirályi Jozef, Zdenka Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel, záhrada26,00 €25.8.2016nestanovený
1015SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., ul. M. Krššákovej 1, 972 51 HandlováDohody o prevode telefónných čísielPrevod hlasových služieb0,00 €25.8.2016nestanovený
1014Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 BratislavaZmluvy o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie hlasových služieb a dátových služieb0,00 €24.8.2016nestanovený
1013Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní služiebtelekomunikačné služby0,00 €20.8.2016nestanovený
1012Ladislav Hýrošš, Mostná 3/27, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 561,18 €18.8.2016nestanovený
1011Viera Bošanská, Mostná 1/4, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 560,80 €18.8.2016nestanovený
1010Helena Škrovanová, Mostná 1/32, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 560,80 €18.8.2016nestanovený
1009Jarmila Baláková, Mostná 1/9, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 560,80 €13.8.2016nestanovený
1008Štefan Maroši, Skarlet Marošiová Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel, pozemok pod prenosnou garážou 9,96 €15.8.2016nestanovený
1007ABC trade, spol. s r.o. sídlo: Školská 19, 972 51 HandlováZmluva o dielo 41/2016Zmluvné strany uzavreli podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo na vykonanie prác v rámci projektu s názvom "Klub dôchodcov - prvotná sanácia"12 599,65 €6.8.2016nestanovený
1006FC Baník Horná Nitra, s.r.o. Športová 37 971 51 PrievidzaD O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 1 250,- €, slovom: jedentisícdvestopäťdesiat eur na účel : - na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou FC Baník Horná Nitra, s. r. o. pre mládežnícke družstvá1 250,00 €6.8.2016nestanovený
1005Mestský basketbalový klub Handlová, OZ, Úderrnícka 51, 972 51 HandlováD O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 20 000,- €, slovom: dvadsaťtisíc eur na účel : - na čiastočné krytie prevádzkových nákladov spojených so športovou činnosťou Mestský basketbalový klub Handlová, OZ.20 000,00 €6.8.2016nestanovený
1004Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Handlová Sídlo : Námestie baníkov 21/23, Handlová 972 51D O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 5 000,- €, slovom: päťtisíc eur na účel : - Obnova kostola sv. Kataríny a práce súvisiace s výmenou dreveného šindľa na streche kostolnej veže5 000,00 €3.8.2016nestanovený
1003Jana PrôčkováNájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom časti mestského pozemku na prístupovú komunikáciu 23,00 €3.8.2016nestanovený
Položky 1-15 z 1015

 Objednávky mesta Handlová


 
Objednávky » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 1155
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
13/1600172DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 ŽilinaObjednávame si u Vás stravné lístky na mesiac september 2016. 22.8.20167 262,50 €Predmet: Mesto Handlová, počet: 877.0000, celková cena: 3069.500 Predmet: Mestská polícia, počet: 341.0000, celková cena: 1193.500 Predmet: Mestská polícia chránená dielňa, počet: 80.0000, celková cena: 280.000 Predmet: Opatrovateľská služba, počet: 260.0000, celková cena: 910.000 Predmet: NP Terénna soc. práca, počet: 78.0000, celková cena: 273.000 Predmet: Bc. Holčeková, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: NP komunitných centier, počet: 59.0000, celková cena: 206.500 Predmet: Matrika, počet: 40.0000, celková cena: 140.000 Predmet: Evidencia obyvateľstva, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: Životné prostredie, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: Školský úrad, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: SOÚ, počet: 40.0000, celková cena: 140.000 Predmet: Národný projekt OS, počet: 120.0000, celková cena: 420.000 Predmet: Doprava, počet: 20.0000, celková cena: 70.000 Predmet: §54, počet: 80.0000, celková cena: 280.000
13/1600171RVC Nitra - Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Fraňa Mojtu 18, 94901 NitraObjednávame si u Vás diár samosprávy na rok 2017 v počte 70 kusov. 18.8.2016 465,50 €Predmet: Diár samosprávy, počet: 70.0000, celková cena: 465.500
13/1600170Mateusz Bienek ARBOR JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 96681 ŽarnovicaVec : Objednávame u Vás montáž certifikovanej statickej väzby medzi kodominantné prasknuté tlakové vetvenie koruny Lipy veľkolistej v mestskej časti Nová Lehota v zmysle Vašej cenovej ponuky. 17.8.2016 420,00 €Predmet: Montáž statickej väzby - lipa veľkolistá, Nová Lehota, počet: 1.0000, celková cena: 420.000
13/1600169Kolten, spol. s r.o., Severná ulica I. 2424/33, 97101 PrievidzaObjednávame si u Vás opravu klimatizácie v priestoroch sobášnej siene. 16.8.20160,00 €Predmet: Oprava klimatizácie, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600168DEIMOS.SK s.r.o., Mierové námestie 13, 97251 HandlováVec: Objednávame u Vás opravu poškodeného svietidla verejného osvetlenia, spôsobeného dopravnou nehodou dňa 15.08.2016 - demontáž, montáž, dodávka svietidla B1/48, vrátane osadenia stĺpa VO v CMZ ( pri pošte ) na Námestí baníkov v Handlovej zmysle cenovej ponuky. 16.8.20161 398,00 €Predmet: Demontáž, dodávka a montáž svietidla B1/48 - CMZ, Námestie baníkov v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 1398.000
13/1600167DEIMOS.SK s.r.o., Mierové námestie 13, 97251 HandlováVec : Objednávame u Vás opravu ( demontáž a montáž ) stĺpa a svietidla verejného osvetlenia, poškodeného dopravnou nehodou v CMZ ( pri pošte ) na Námestí baníkov v Handlovej, v zmysle Vašej cenovej ponuky, zo dňa 20.07.2016. 11.8.20161 030,80 €Predmet: Oprava stĺpa a svietidla VO - CMZ, Námestie baníkov v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 1030.800
13/1600166ZEPELIN, s.r.o., gen. M. R. Štefánika 7061, 91101 TrenčínVec : Objednávame u Vás hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska v CMZ na Námestí baníkov v Handlovej v zmysle Vašej ponuky, zo dňa 03.08.2016. 11.8.2016 196,80 €Predmet: Kontrola destského ihriska - CMZ, Námestie baníkov v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 196.800
13/1600165Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 HandlováObjednávame u Vás vykonanie prác súvisiacich s Regionálnymi oslavami Dňa baníkov a Baníckeho jarmoku v dňoch 16. - 17. 9. 2016. Požadované práce sú uvedené v prílohe objednávky. 10.8.20160,00 €Predmet: vykonanie prác, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600164HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 HandlováObjednávame u Vás vykonanie prác súvisiacich s organizovaním Regionálnych osláv Dňa baníkov a Baníckeho jarmoku v dňoch 16. 9. - 17. 9. 2016. Požadované práce sú uvedené v prílohe objednávky. 10.8.20160,00 €Predmet: vykonanie prác, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600163LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08005 PrešovObjednávame si u Vás 4 ks vlajok. 10.8.20160,00 €Predmet: Vlajka SR - exteriérová, počet: 2.0000, celková cena: 0 Predmet: Vlajka mesta - exteriérová, počet: 2.0000, celková cena: 0
13/1600161AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaObjednávame u Vás zapožičanie prenosného dopravného značenia vrátane dopravy a rozvozu počas konania Regionánych osláv Dňa baníkov a Baníckeho jarmoku v dňoch 16. - 17. 9. 2016. Realizáciu dopravného značenia objednávame do 06.00 hod. dňa 16. 9. 2016 a od stránenie do 08.00 hod. dňa 18. 9. 2016 v súlade s projektom č. LMS/051/2015 , situácia č. 1 príloha č. 1 a č. 3 zo dňa 18. 11. 2015. Zoznam prenosného DZ tvorí prílohu objednávky. 9.8.20160,00 €Predmet: Dopravné značenie, počet: 32.0000, celková cena: 0
13/1600162Stavby Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 94901 NitraObjednávame u Vás opravu mestskej komunikácie v Handlovej, časť Nová Lehota podľa cenovej ponuky zo dňa 22.7.2016 8.8.20165 995,20 €Predmet: oprava komunikácie NL, počet: 1.0000, celková cena: 5995.200
13/1600160NanoTECH s.r.o, Veselá 2, 08001 PrešovTonery si u Vás objednávame: 4.8.2016 502,89 €Predmet: HP Q7553X, počet: 4.0000, celková cena: 30.800 Predmet: OKI ES5431 magenta, počet: 1.0000, celková cena: 141.620 Predmet: HP 436A, počet: 3.0000, celková cena: 14.400 Predmet: Samsung D1082, počet: 4.0000, celková cena: 39.040 Predmet: HP CE255X, počet: 3.0000, celková cena: 46.050 Predmet: HP Q2612A, počet: 5.0000, celková cena: 24.300 Predmet: HP 950 /bal/ 4ks, počet: 1.0000, celková cena: 93.440 Predmet: HP 950 čierna, počet: 4.0000, celková cena: 113.240
13/1600159M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318 30, 97271 NovákyObjednávame u Vás nasledovné pracovné náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky pre AČ v meste Handlová podľa §52 3.8.20161 087,40 €Predmet: Vrecia /balík/, počet: 180.0000, celková cena: 756.000 Predmet: Farba , počet: 30.0000, celková cena: 176.400 Predmet: Riedidlo, počet: 5.0000, celková cena: 29.000 Predmet: Hervicídy na burimu, počet: 30.0000, celková cena: 126.000
13/1600158Belanec Zdenko - Gastrozariadenia, Ku škôlke 215/9, 01003 ŽilinaObjednávame si u Vás montáž odsávania pár nad panvice a kotle v školskej jedálni ZŠ Mierové námestie spoločne s dodávkou komponentov (digestor, motor s regulátorom otáčok, svetlo, potrubné súčasti a pod.) v zmysle predloženej ponuky a cenovej kalkulácie. 3.8.20164 000,00 €
Položky 1-15 z 1155

Faktúry mesta Handlová


 
Faktúry » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 4789
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8018539957Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 ZvolenPZP-čistiaca technika 7/2016-7/201719.7.2016 552,83 €PPPZP-čistiaca technika 7/2016-7/2017
8018539958Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 ZvolenPZP-čistiaca technika 7/2016-7/201719.7.2016 691,04 €PPPZP-čistiaca technika 7/2016-7/2017
0700307439Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavahavarijné poistenie-Golf 7/2016-7/20178.7.2016 385,06 €PPhavarijné poistenie-Golf 7/2016-7/2017
0700272091Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavahavarijné poistenie-Felícia 7/2016-7/20171.7.2016 258,24 €PPhavarijné poistenie-Felícia 7/2016-7/2017
0700384555Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavahavarijné poistenie-čistiaca technika 7/2016-7/201719.7.20163 856,44 €PPhavarijné poistenie-čistiaca technika 7/2016-7/2017
0700384556Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavahavarijné poistenie-čistiaca technika 7/2016-7/201719.7.20164 022,26 €PPhavarijné poistenie-čistiaca technika 7/2016-7/2017
2403287611Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislavapoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8/2016-7/201729.7.20164 749,46 €PPpoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8/2016-7/2017
5190029677Komunálna poisťovňa, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava 2poistenie-menšie obecné práce 7-12/201625.7.2016 227,50 €PPpoistenie-menšie obecné práce 7-12/2016
16091412RVC Martin, Vajanského námestie 0 1, 03601 Martinškolenie-Mgr. Cagáňová26.7.2016 202,00 €PPškolenie-Mgr. Cagáňová
1606031MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 SabinovObjednávame si u Vás 40 ks reproduktorov CHK 8515.1.7.20161 112,88 €PPObjednávame si u Vás 40 ks reproduktorov CHK 8515.
1607003EVO TECH, s.r.o., Holubyho 27, 81103 Bratislava-Staré MestoObjednávame si u Vás tieto zariadenia-kotol elektrický varný, kotol plynový varný-MŠ.19.7.20165 859,60 €PPObjednávame si u Vás tieto zariadenia-kotol elektrický varný, kotol plynový varný-MŠ.
2160282Gastro Rex s.r.o., Mlynské luhy 80, 82105 Bratislava-RužinovObjednávame si u Vás dodávku Umývačky riadu HT 11 vrátane príslušenstva k umývačke DIHR HT 11 R 0101020114-ZŠ MC.20.7.20163 000,00 €PPObjednávame si u Vás dodávku Umývačky riadu HT 11 vrátane príslušenstva k umývačke DIHR HT 11 R 0101020114-ZŠ MC.
20160066ŠTUDIO-21 plus, s.r.o., Krajná 12, 90031 StupavaRevitalizácia vnútrobloku MC-architektonická štúdia25.7.20162 400,00 €PPRevitalizácia vnútrobloku MC-architektonická štúdia
416000999Unipharma, a.s., Opatovská cesta 4, 97201 Bojniceslužby PZS 5/201612.7.201670,56 €PPslužby PZS 5/2016
1019287NanoTECH s.r.o, Veselá 2, 08001 PrešovObjednávame u Vás tonery.13.7.201681,90 €PPObjednávame u Vás tonery.
Položky 1-15 z 4789

SSE distribúcia

aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie

dnes je: 29.8.2016

meniny má: Nikola

webygroup

English version
Úvodná stránka