Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy, objednávky a faktúry mesta Handlová

Zmluvy mesta Handlová


 
Zmluvy » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1041
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1043DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),Kýčerského S, 811 OS BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spoluprácislužba miniDCOM+0,00 €13.10.2016nestanovený
1042Katarína Moravčíková Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel, pod garážou v osobnom vlastníctve 17,920 €11.10.2016nestanovený
1041Helena Čanyiová, Morovnianska cesta 16/13, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 652,700 €7.10.2016nestanovený
1040Horolezecký klub Prometeus Handlová, 29. augusta 9/3, 972 51 Handlová D O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 900,- €, slovom: deväťsto eur na účel : - na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou horolezeckého klubu pre mládež. 900,00 €5.10.2016nestanovený
1039Zdenko Tupý, Horská 1314/52, Partizánske Zmluva o nájme nebytových priestorov priestorov podľa zák. č. 116/1990 Zb.Prenájom priestorov v CVČ80,00 €1.10.2016nestanovený
1038Ladislav Kurtulík, Mária Kurtulíková Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel, záhrada71,400 €1.10.2016nestanovený
1037Autoklub SR AUTOKLUB BANÍKZmluva o nájme nebytových priestorov priestorov podľa zák. č. 116/1990 Zb.Prenájom priestorov v CVČ 183,460 €1.10.2016nestanovený
1036Základná škola, Mierové námestie , Mierové námestie č. 255/27, 972 51 HandlováP R O T O K O L č. 5 o zverení majetku mesta do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovPredmetom zverenia majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie je:0,00 €1.10.2016nestanovený
1035Základná čkola, Morovnianska cesta č. 1866/15, 972 51 HandlováP R O T O K O L č. 7 o zverení majetku mesta do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovPredmetom zverenia majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie je:0,00 €1.10.2016nestanovený
1034Materská škola, Ul. SNP č. 27, HandlováP R O T O K O L č. 4 o zverení majetku mesta do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovPredmetom zverenia majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie je:0,00 €1.10.2016nestanovený
1033Základná škola, Školská č. 526/53, 972 51 HandlováP R O T O K O L č. 5 o zverení majetku mesta do správy podľa § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovPredmetom zverenia majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie je:0,00 €1.10.2016nestanovený
1032Stanislav Fakla, 971 01 Prievidza, I. Krasku 16/8Kúpna zmluvaPrevod vlastníctva pozemku 1 615,640 €27.9.2016nestanovený
1031Molota Vlastimil, Ľ. Štúra 14, 972 51 HandlováKúpna zmluvaPrevod vlastníctva pozemku3 484,650 €20.9.2016nestanovený
1030Ivan Pavlík Zmluva o nájme nebytových priestorov priestorov podľa zák. č. 116/1990 Zb.Prenájom priestorov v CVČ50,00 €17.9.2016nestanovený
1029Hudák Stanislav a manželka Zuzana, Hurbanova 19, 972 51 HandlováKúpna zmluvaPrevod vlastníctva pozemku 274,110 €15.9.2016nestanovený
Položky 1-15 z 1041

 Objednávky mesta Handlová


 
Objednávky » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 1191
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
13/1600208Ing. Milan Gurin DEMOS, Pstruhárska 5, 97251 HandlováVykonanie revízie plynových zariadení v objekte Denného centra 6.10.20160,00 €Predmet: Revízia, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600207STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 BratislavaVec: Objednávame u Vás opravu betónových spevnených plôch prístupových komunikácii k Sládke odpadov Handlová na parcele C-KN č. 4404 a 4399/2 v k. ú. Handlová. 6.10.20165 558,400 €Predmet: Oprava betónových spevnených plôch prístupových komunikácii na parcele C-KN č. 4404 a 4399/2 v k. ú. Handlová., počet: 1.0000, celková cena: 5558.400
13/1600206ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 PrievidzaObjednávame u Vás predĺženie ESET Endpoint Protection Standard 70 PC na 2 roky 6.10.20161 695,00 €Predmet: NOD antivirus, počet: 1.0000, celková cena: 1695.000
13/1600205Kolten, spol. s r.o., Severná ulica I. 2424/33, 97101 PrievidzaObjednávame si u Vás zhotovenie klimatizácie v priestoroch matričného úradu na MsÚ v Handlovej. 4.10.20161 184,400 €Predmet: Zhotovenie klimatizácie, počet: 1.0000, celková cena: 1184.400
13/1600204Ján Duchovič-SlovGarten, Baníkov 73/30, 97271 NovákyVec: Objednávame u Vás výsadbu a dosadbu zelene v CMZ Handlová na Námestí baníkov v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 29.09.2016 ( 50 ks Hedera, 6 ks Forsythia, 6 ks Berberis, 4 ks Magnolia, oprava trávnika výsevom ) 30.9.2016 870,00 €Predmet: Výsadba a dosadba zelene, oprava trávnika - CMZ, Námestie baníkov, Handlová, počet: 1.0000, celková cena: 870.000
13/1600203Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 HandlováObjednávame u Vás 28.9.2016 186,750 €Predmet: Dosky so šnúrami, počet: 50.0000, celková cena: 27.500 Predmet: CER HB Kohinoor, počet: 24.0000, celková cena: 4.800 Predmet: Guma Softy, počet: 10.0000, celková cena: 6.500 Predmet: Spinky 452/100 ks 28 mm 145 HBA, počet: 10.0000, celková cena: 2.750 Predmet: Por HER 8cm mix, počet: 10.0000, celková cena: 19.500 Predmet: Por mramor čierny, počet: 25.0000, celková cena: 22.500 Predmet: XP4 A4 pier bal, počet: 30.0000, celková cena: 83.700 Predmet: Por Her 5 cm, počet: 10.0000, celková cena: 19.500
13/1600202Jaroslav Šlechta - LITERA, Pekárska 40, 97251 HandlováObjednávame si u Vás obaly na sobášny a úmrtný list podľa cenovej ponuky. 28.9.2016 181,200 €Predmet: Sobášny list, počet: 100.0000, celková cena: 58.800 Predmet: Úmrtný list, počet: 300.0000, celková cena: 122.400
13/1600201Jaroslav Šlechta - LITERA , Pekárska 40, 97251 HandlováObjednávame si u Vás jubilejné pohľadnice na základe cenovej ponuky. 28.9.2016 295,800 €Predmet: Jubilejné pohľadnice, počet: 1450.0000, celková cena: 295.800
13/1600200Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 HandlováVec : Objednávame u Vás opravu a vyčistenie klampiarskych konštrukcií strechy, opravu kanalizácie a zdravotechnických predmetov a zhotovenie hydroizolácie terasy nad trafostanicou v objekte ZUŠ Handlová, s. č. 3366, p. č. 950/2 v k. ú. Handlová. 28.9.20160,00 €Predmet: Oprava stavebných konštrukcií v objekte ZUŚ Handlová, s. č. 3366, p. č. 950/2, k. ú. Handlová, na ulici Poštová č. 58 v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600199DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 ŽilinaObjednávame si u Vás stravné lístky na mesiac október 2016. 26.9.20167 297,500 €Predmet: Mesto Handlová, počet: 946.0000, celková cena: 3311.000 Predmet: MsP, počet: 323.0000, celková cena: 1130.500 Predmet: MsP chránená dielňa, počet: 84.0000, celková cena: 294.000 Predmet: Opatrovateľská služba, počet: 273.0000, celková cena: 955.500 Predmet: NP Terénnej soc. práce, počet: 81.0000, celková cena: 283.500 Predmet: Bc. Holčeková, počet: 21.0000, celková cena: 73.500 Predmet: NP komunitných centier, počet: 63.0000, celková cena: 220.500 Predmet: Matrika, počet: 42.0000, celková cena: 147.000 Predmet: Evidencia obyvateľstva, počet: 21.0000, celková cena: 73.500 Predmet: Životné prostredie, počet: 21.0000, celková cena: 73.500 Predmet: Školský úrad, počet: 21.0000, celková cena: 73.500 Predmet: SOÚ, počet: 42.0000, celková cena: 147.000 Predmet: NP OS, počet: 126.0000, celková cena: 441.000 Predmet: Doprava, počet: 21.0000, celková cena: 73.500
13/1600198Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava, Sklabinská 1, 83106 Bratislava-RačaObjednávame si u Vás tlačivá pre matriku. 26.9.2016 151,200 €Predmet: Rodný list, počet: 500.0000, celková cena: 69.000 Predmet: Úmrtný list, počet: 500.0000, celková cena: 69.000 Predmet: Žiadosti o uzavretie manželstva, počet: 200.0000, celková cena: 13.200
13/1600197IMPA s.r.o., Priemyselná 1, 96501 Ladomerská VieskaObjednávame u Vás zimné pneumatiky 215/55/R17 4 ks , elektronove disky 7Jx17 ET40 - 4 ks 26.9.20160,00 €Predmet: Pneumatiky, počet: 4.0000, celková cena: 0 Predmet: Elektróny, počet: 4.0000, celková cena: 0
13/1600196M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318 30, 97271 NovákyVec : Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle uvedenej špecifikácie. 23.9.20161 188,340 €Predmet: Vesta reflexná, počet: 28.0000, celková cena: 82.320 Predmet: Montérky - pracovné nohavice, počet: 10.0000, celková cena: 125.000 Predmet: Tričko pracovné - krátky rukáv, počet: 18.0000, celková cena: 71.460 Predmet: Obuv pracovná, počet: 12.0000, celková cena: 156.000 Predmet: Rukavice pracovné - bavlnené, tenké, počet: 28.0000, celková cena: 30.240 Predmet: Rukavice pracovné - gumené, počet: 28.0000, celková cena: 60.480 Predmet: Rukavice pracovné - kožené, počet: 28.0000, celková cena: 62.160 Predmet: Rukavice pracovné - zateplené, počet: 28.0000, celková cena: 63.840 Predmet: Nožnice motorové, záhradné, počet: 1.0000, celková cena: 442.800 Predmet: Metla, počet: 6.0000, celková cena: 35.640 Predmet: Lopata, počet: 10.0000, celková cena: 58.400
13/1600195NanoTECH s.r.o, Veselá 2, 08001 PrešovObjednávame u Vás tonery. 23.9.2016 562,00 €Predmet: Brother TN2320, počet: 4.0000, celková cena: 237.600 Predmet: Samsung D101, počet: 5.0000, celková cena: 57.250 Predmet: HP 5949A, počet: 6.0000, celková cena: 46.080 Predmet: HP Q7553X, počet: 5.0000, celková cena: 38.500 Predmet: OKi ES 5431 čierna, počet: 1.0000, celková cena: 40.950 Predmet: OKI ES 5431 žltá, počet: 1.0000, celková cena: 141.620
13/1600194Ján Meliško - Melitech, V. Benedikta 208/22, 97101 PrievidzaObjednávame u Vás opravu kopírky Minolta na prízemi MsÚ č. dverí 18 22.9.20160,00 €Predmet: Oprava kopírky, počet: 1.0000, celková cena: 0
Položky 1-15 z 1191

Faktúry mesta Handlová


 
Faktúry » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 4985
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8807212016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 HandlováObjednávame si u Vás opravu metského rozhlasu.30.9.2016 124,610 €PPObjednávame si u Vás opravu metského rozhlasu.
8807132016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlovávodárske práce v Banskom múzeu 30.9.201621,460 €PPvodárske práce v Banskom múzeu
8807122016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlovámontáž prívodu EE na žalúzie v budove MsP30.9.201654,180 €PPmontáž prívodu EE na žalúzie v budove MsP
8808642016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlováoprava mestského rozhlasu30.9.201697,010 €PPoprava mestského rozhlasu
8808562016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 HandlováObjednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov prenosných a neprenosných.30.9.2016 530,140 €PPObjednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov prenosných a neprenosných.
8808582016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlováopilovanie stromov: MC-lipa, jarabina, brezy30.9.2016 230,110 €PPopilovanie stromov: MC-lipa, jarabina, brezy
8808612016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 HandlováObjednávame u Vás montáž a dodávku navýšenia ochranného oplotenia na multifunkčnom ihrisku na Morovnianskej ceste v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 29.09.2015.30.9.20161 228,730 €PPObjednávame u Vás montáž a dodávku navýšenia ochranného oplotenia na multifunkčnom ihrisku na Morovnianskej ceste v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 29.09.2015.
2414001Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlovázálohová platba-vodné a stočné-KD 9/201630.9.20163,00 €PPzálohová platba-vodné a stočné-KD 9/2016
8809122016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlovámontáž nového svetelného bodu-Partizánska 830.9.2016 114,910 €PPmontáž nového svetelného bodu-Partizánska 8
8810692016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 HandlováObjednávame u Vás opravu mostového telesa medzi ulicami ČSA a Prievidzská v Handlovej v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 30.03.2016.30.9.20161 464,120 €PPObjednávame u Vás opravu mostového telesa medzi ulicami ČSA a Prievidzská v Handlovej v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 30.03.2016.
8810702016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlováopilovanie a výrub stromov30.9.201628,660 €PPopilovanie a výrub stromov
8809132016Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlovávodárske práce-Komunitné centrum30.9.201636,680 €PPvodárske práce-Komunitné centrum
2414001Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlovázálohová platba-vodné a stočné-KD 10/201630.9.20163,00 €PPzálohová platba-vodné a stočné-KD 10/2016
5720019046Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislavapoistenie-ZŠ MC 9-12/201613.9.2016 235,750 €PPpoistenie-ZŠ MC 9-12/2016
200916Vosko s.r.o., Oremlaz 435/0 40, 97662 Brusnoškolenie-p. Horváthová, Ing. Daubner, p. Holúbek7.9.201696,00 €PPškolenie-p. Horváthová, Ing. Daubner, p. Holúbek
Položky 1-15 z 4985

SSE distribúcia

aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie

dnes je: 20.10.2016

meniny má: Vendelín

webygroup

English version
Úvodná stránka