Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy, objednávky a faktúry mesta Handlová

Zmluvy mesta Handlová


 
Zmluvy » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 987
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
989Nadácia Slovenskej sporitelne Tomášikova 48,832 73 BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-101-2016Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 3000 eur, slovom tritisíc eur, (ďalej len dar), ktorý Darca poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného do 20 dní odo dňa účinnnosti tejto zmluvy a ten dar s vďakou prijíma.3 000,00 €25.6.2016nestanovený
988FC Baník Horná Nitra, s.r.o. Športová 37 971 51 PrievidzaD O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPredmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške : 1 250,- €, slovom: jedentisícdvestopäťdesiat eur na účel : - na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou FC Baník Horná Nitra, s. r. o. pre mládežnícke družstvá.1 250,00 €23.6.2016nestanovený
987Darina Štrbková, ČSA 40/14, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 602,82 €21.6.2016nestanovený
986Peter Chudý, 29. augusta 3/51, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 261,85 €21.6.2016nestanovený
985ENVI - PAK, a.s. so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZBA1026201505 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovPredmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €14.6.2016nestanovený
984UnicreditLeasing Slovakia s.r.o.Kúpna zmluva k LZ č. 5501681Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy 109,20 €11.6.2016nestanovený
983STRABAG s.r.o.ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Obchodný zákonník“)Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je Oprava mestskej komunikácie na Ul. potočnej v Handlovej. 218 096,98 €10.6.2016nestanovený
982akad. maliar Rudolf Cigánik Pod šachtou 6, 972 51 HandlováZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva uzavretá podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákonPredmetom zmluvy je príprava, zhotovenie, dodanie a osadenie umeleckého diela s pracovným názvom: „Socha Barborky“ o veľkosti 1,20 m.20 000,00 €10.6.2016nestanovený
981Miroslav Jantulík - CITEX.SK, Dlhomíra Poľského 1054/20, Kysucké Nové MestoZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru80,00 €4.6.2016nestanovený
980Miroslav Széleš, 29. augusta 48/4, 972 51 HandlováZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru 108,86 €1.6.2016nestanovený
979DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30, 82104 Bratislava/Ružinov, Slovenská republika Kúpna zmluva č. LZC/16/00535 Predávajúci sa zaväzuje touto kúpnou zmluvou previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nižšie špecifikovanému predmetu kúpy - hnuteľnému majetku : 30 749,99 €28.5.2016nestanovený
978Erika Urbanová, 29.augusta 21/2, 972 51 HandlováKúpna zmluvaPrevod vlastníctva pozemkov1 544,91 €25.5.2016nestanovený
977Environmentálny fondZMLUVA č. 114852 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie...Táto zmluva sa uzatvára podľa ust. § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť. 180 000,00 €25.5.2016nestanovený
976J & T BANKA, a. s.,RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PRÁVNICKÉ OSOBYBanka sa za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať Klientovi na základe jeho Pokynov0,00 €21.5.2016nestanovený
975 EKOSAL-energy, s.r.o. Sídlo: Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica Servisná zmluva č.Br 25/04/2016 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisných prehliadok zariadení ELEKTRO, inštalovaných v Mestskej knižnici Handlová, Námestie baníkov 3, v Handlovej. 2 580,00 €20.5.2016nestanovený
Položky 1-15 z 987

 Objednávky mesta Handlová


 
Objednávky » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 1099
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
13/1600116EKOSAL trading s.r.o., Dlhá ulica 52, 97101 PrievidzaObjednávame si u Vás opravu klimatizácie v malej zasadačke. 23.5.20160,00 €Predmet: Oprava klímy, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600115TOI TOI & DIXI s.r.o., Stara Vajnorska 37, 83104 BratislavaObjednávame u Vás zapožičanie 2 ks Eko WC vrátane dopravy a čistenia na "Vatru zvrchovanosti" na 15. júla 2016 do priestorov parku za nemocnicou v Handlovej. Dovoz objednávame na deň 15. 7. 2016 do 12.00 hod., odvoz na deň 18. 7. 2016. 23.5.2016 158,00 €Predmet: Eko WC, počet: 2.0000, celková cena: 158.000
13/1600114BAUER COMPANY, s. r. o., Baška 149, 73901 BaškaObjednávame u Vás medaile na podujatie Minibasketbalový turnaj s potlačou zadnej strany - logo 640 a dátum 28.5.2016. 20.5.201673,30 €Predmet: MD0101 zlato, počet: 15.0000, celková cena: 22.500 Predmet: MD0101 striebro, počet: 15.0000, celková cena: 22.500 Predmet: MD0101 bronz, počet: 15.0000, celková cena: 22.500 Predmet: kuriér, počet: 1.0000, celková cena: 5.800 Predmet: stuha ST9, počet: 45.0000, celková cena: 0
13/1600113Pohrebníctvo - Florena - A, Lipová 5, 97251 HandlováObjednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulú E. Osvaldovú, ktorá zomrela 12.5.2016 vo výške 300€. 20.5.20160,00 €Predmet: Pohrebné služby, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600112DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 ŽilinaObjednávame si u Vás stravné lískty na mesiac jún 2016. 20.5.20167 857,50 €Predmet: Mesto Handlová, počet: 979.0000, celková cena: 3426.500 Predmet: Mestská polícia, počet: 321.0000, celková cena: 1123.500 Predmet: MsP chránená dielňa, počet: 87.0000, celková cena: 304.500 Predmet: NP Terénna soc. prác, počet: 66.0000, celková cena: 231.000 Predmet: Bc. Holčeková, počet: 22.0000, celková cena: 77.000 Predmet: NP komunitných centier, počet: 66.0000, celková cena: 231.000 Predmet: Matrika, počet: 44.0000, celková cena: 154.000 Predmet: Evidencia obyvateľstva, počet: 22.0000, celková cena: 77.000 Predmet: Životné prostredie, počet: 22.0000, celková cena: 77.000 Predmet: Školský úrad, počet: 22.0000, celková cena: 77.000 Predmet: SOÚ, počet: 44.0000, celková cena: 154.000 Predmet: Národný projekt OS, počet: 132.0000, celková cena: 462.000 Predmet: Doprava, počet: 22.0000, celková cena: 77.000 Predmet: §54 Šamca na zamest., počet: 88.0000, celková cena: 308.000 Predmet: Opatrovateľská služba, počet: 308.0000, celková cena: 1078.000
13/1600111M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318 30, 97271 NovákyVec : Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle špecifikácie. 19.5.20161 487,14 €Predmet: Rukavice pracovné kožené - hrubé, počet: 34.0000, celková cena: 75.480 Predmet: Montérky pracovné - nohavice, počet: 10.0000, celková cena: 125.000 Predmet: Tričko pracovné - krátky rukáv, počet: 10.0000, celková cena: 39.700 Predmet: Obuv pracovná, počet: 10.0000, celková cena: 132.000 Predmet: Rukavice pracovné bavlnené - tenké, počet: 34.0000, celková cena: 36.720 Predmet: Rukavice pracovné gumené, počet: 34.0000, celková cena: 73.440 Predmet: Metla s násadou, počet: 10.0000, celková cena: 59.400 Predmet: Pilka ručná, počet: 5.0000, celková cena: 22.000 Predmet: Krovinorez, počet: 1.0000, celková cena: 598.800 Predmet: Postrekovač na burinu - manuálny, počet: 1.0000, celková cena: 144.000 Predmet: Fúrik, počet: 2.0000, celková cena: 97.200 Predmet: Vidly, počet: 5.0000, celková cena: 45.000 Predmet: Kosa, počet: 2.0000, celková cena: 38.400
13/1600110AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaObjednávame U Vás zakúpenie prenosného dopravného značenia so základným rozmerom bez dopravy k podujatiu Urbanský jarmok, ktorý sa bude konať v dňoch 27. - 28. 5. 2016. 19.5.2016 116,00 €Predmet: B31a "30", počet: 1.0000, celková cena: 37.800 Predmet: jaklový stĺpik, počet: 2.0000, celková cena: 36.000 Predmet: gumený podstavec, počet: 2.0000, celková cena: 31.800 Predmet: úchyt na jaklový stĺpik, počet: 4.0000, celková cena: 10.400
13/1600108Ján Duchovič-SlovGarten, Baníkov 73/30, 97271 NovákyVec : Objednávame u Vás dodávku a montáž kvetináčov JUFLOR 600, vrátane výsadby letničiek a ich údržby na stĺpy verejného osvetlenia v CMZ na Námestí baníkov v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 05.05.2016. 16.5.20165 315,64 €Predmet: D+M kvetináčov, vrátane výsadby v CMZ na Námestí baníkov v Handlovej, počet: 11.0000, celková cena: 5315.640
13/1600107EKOSAL-energy, s.r.o., Námestie Štefana Moyzesa 5, 97401 Banská BystricaObjednávame si u vás záručný servis elektro zariadení EPS,EZS a HSP v zmysle záručných podmienok dodaného diela. 20.4.2016 600,00 €
13/1600106AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaVec: Objednávame u Vás dodávku a montáž vodorovného dopravného značenia CMZ Handlová - parkovacie miesta na Námestí baníkov v Handlovej v zmysle cenovej ponuky č. 123/2016, zo dňa 23.01.2016. 10.5.20164 765,95 €Predmet: Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest CMZ na Námestí baníkov v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 4765.950
13/1600105AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaVec: Objednávame u Vás výrobu, dodávka a montáž prevádzkových poriadkov (E13 - 500x700) na detských ihriskách : Námestie baníkov, Partizánska a Prievidzská v Handlovej v počte 6 ks. 14.3.2016 270,00 €Predmet: Prevádzkové poriadky detských ihrísk - E13 ( 500x700 ), počet: 3.0000, celková cena: 270.000
13/1600104AD značenie, spol. s r.o. , M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaVec : Objednávame u Vás dodávku a montáž poškodeného zvislého dopravného značenia - IP6 a C6a po dopravnej nehode na ulici SNP v Handlovej. 8.3.20160,00 €Predmet: Dodávka a montáž zvislého DZ - IP6 a C6a na ulici SNP v Handlovej, počet: 1.0000, celková cena: 0
13/1600103Dobrovolnihasici.sk, Stebník 54, 08633 ZborovObjednávame si u Vás kožené opasky pre hasičov v dĺžke 120 cm v počte 8 ks, cena za 1 ks 12,50 € 10.5.2016 100,00 €Predmet: opasok, počet: 8.0000, celková cena: 100.000
13/1600102RHEA SK, s.r.o., Lipová 8, 97251 HandlováObjednávame si u Vás pracovné odevy pre hasičov v počte 8 ks 10.5.2016 472,00 €Predmet: hasičský odev, počet: 8.0000, celková cena: 472.000
13/1600101ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 PrievidzaObjednávame u Vás opravy a nákup kancelárskej techniky: 10.5.2016 217,00 €Predmet: oprava tlačiarne, počet: 1.0000, celková cena: 0 Predmet: oprava tlačiarne, počet: 1.0000, celková cena: 0 Predmet: HP Office 8100, počet: 1.0000, celková cena: 106.000 Predmet: oprava zal. zdroja, počet: 1.0000, celková cena: 0 Predmet: oprava PC, počet: 1.0000, celková cena: 0 Predmet: zdroj noteb., počet: 1.0000, celková cena: 21.000 Predmet: harddisk, počet: 1.0000, celková cena: 65.000 Predmet: Zdroj do PC, počet: 1.0000, celková cena: 25.000 Predmet: Klávesnica usb, počet: 1.0000, celková cena: 0 Predmet: Myš usb, počet: 1.0000, celková cena: 0
Položky 1-15 z 1099

Faktúry mesta Handlová


 
Faktúry » subjekt: mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 4582
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8018525491Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 ZvolenPZP-čistiaca technika 5/2016-5/201710.5.2016 403,05 €PPPZP-čistiaca technika 5/2016-5/2017
8060082879Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 ZvolenPZP-MsP-Dacia Duster 6-8/201631.5.201621,66 €PPPZP-MsP-Dacia Duster 6-8/2016
0700300500Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolenhavarijné poistenie MsP-Fábia 5/2016-5/201713.5.2016 677,77 €PPhavarijné poistenie MsP-Fábia 5/2016-5/2017
0700377262Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolenhavarijné poistenie-čistiaca technika 5/2016-5/201710.5.20163 186,96 €PPhavarijné poistenie-čistiaca technika 5/2016-5/2017
7060062876Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolenhavarijné poistenie-MsP-Dacia Duster 6-8/201631.5.201687,29 €PPhavarijné poistenie-MsP-Dacia Duster 6-8/2016
5720032928Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislavapoistenie-ZŠ MN 5/2016-8/201624.5.2016 260,75 €PPpoistenie-ZŠ MN 5/2016-8/2016
5720070846Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislavapoistenie-SC 5/2016-8/201626.5.2016 498,25 €PPpoistenie-SC 5/2016-8/2016
50012RVA Zvolen, n.o., Novozámocká 1453/26, 96001 Zvolenškolenie-Ing. Pavlík5.5.201633,00 €PPškolenie-Ing. Pavlík
511058945Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolenpoistenie-MŠ SNP 6-8/201631.5.2016 413,50 €PPpoistenie-MŠ SNP 6-8/2016
190516Vosko s.r.o., Oremlaz 435/0 40, 97662 Brusnoškolenie-Ing. Daubner16.5.201633,00 €PPškolenie-Ing. Daubner
50012RVA Zvolen, n.o., Novozámocká 1453/26, 96001 Zvolenškolenie-Ing. Molnárová20.5.201633,00 €PPškolenie-Ing. Molnárová
3501300032Euromotor plus s.r.o., Čerešňová 8, 97405 Banská Bystricaleasing-auto Dacia Duster-MsP2.5.20169 344,00 €PPleasing-auto Dacia Duster-MsP
5501681UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1 A, 81104 Bratislava-Staré Mestoauto Dácia Duster-MsP-istina30.5.20161,20 €PPauto Dácia Duster-MsP-istina
5011600535Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, 85101 Bratislava-Petržalkazáloha-auto MsÚ-Škoda Superb 19.5.201610 762,50 €PPzáloha-auto MsÚ-Škoda Superb
160100558Cora gastro, s.r.o., Traktorová 1, 05801 PopradObjednávame si u Vás kuchynský univerzálny robot s objemom kotlíka 60 l a voliteľnými 3 rýchlosťami typ RM60H v množstve 1 ks.25.5.20164 140,00 €PPObjednávame si u Vás kuchynský univerzálny robot s objemom kotlíka 60 l a voliteľnými 3 rýchlosťami typ RM60H v množstve 1 ks.
Položky 1-15 z 4582

SSE distribúcia

aktuálne informácie o prerušení dodávky elektrickej energie

dnes je: 25.6.2016

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

English version
Úvodná stránka