Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy, objednávky a faktúry mesta Handlová

Zmluvy mesta Handlová


 
Zmluvy » subjekt: Mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1692
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1697Jana KubálekováDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováPríspevok pri narodení dieťaťa70,00 €16.3.201931.12.2019
1696Soriana IštokováDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováPríspevok pri narodení dieťaťa70,00 €16.3.201931.12.2019
1695Mestský futbalový klub Baník Handlová, o. z.Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováČiastočné krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou futbalového štadióna pre športovú činnosť mládežníckych družstiev MFK, o. z. za mesiac marec1 250,00 €16.3.2019nestanovený
1694Mestský futbalový klub o. z.Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováČiastočné krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou futbalového štadióna pre športovú činnosť mládežníckych družstiev MFK, o. z. za mesiac februá1 250,00 €16.3.201913.12.2019
1693Adam MouleferaNájomná zmluvaNájom pozemku 560,40 €16.3.2019nestanovený
1692Jaroslav Vrzal a manželka EvaNájomná zmluvaNájom pozemkov 223,30 €16.3.2019nestanovený
1691BH Reality, s.r.o., Hviezdoslavova 64, 953 01 Zlaté MoravceZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru25,00 €16.3.2019nestanovený
1690Jaroslav KolárZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru 250,00 €16.3.2019nestanovený
1689ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA spol. s r.o.,Bojnická cesta 393/5, 971 01 Prievidza Kúpna zmluva č. Z20197639_ZDodávka výpočtovej techniky10 704,00 €15.3.201931.12.2019
1688Jazmín, n.o., F. Nádaždyho 4, 97251 HandlováDohoda o poskytnuti finančného príspevku na rok 2019 na financovanie sociálnej služby v sociálnom zariadení Jazmín, n.o. Požitie finančného príspevku na rozpočtový rok 2019 v jednotlivlch druhoch sociálnych služieb krízovej intervencie pre fyzické osoby81 000,00 €13.3.201931.3.2020
1687Miriama Novosedlíková Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováPríspevok pri narodení dieťaťa70,00 €12.3.201931.12.2019
1686Diana HlucháňováDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováPríspevok pri narodení dieťaťa70,00 €9.3.201931.12.2019
1685Nikola SalayováDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HandlováPríspevok pri narodení dieťaťa70,00 €9.3.201931.12.2019
1684Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrievidzaDohoda 19/12/052/8 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 3 871,27 €26.2.201931.8.2019
1683Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Dohoda 19/12/52A/22 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1 117,44 €27.2.201931.8.2019
Položky 1-15 z 1692

 Objednávky mesta Handlová


 
Objednávky » subjekt: Mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1936-1950 z 1990
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
4/1100214Mestský bytový podnik, s.r.o., Pekárska 14, 97251 HandlováVec : Objednávame u Vás opravu havarijného stavu splaškovej kanalizácie, vrátane revíznych šacht na Ul. Prievidzská č. 1 -3 v Handlovej. 31.5.20111 930,00 €
4/1100209AD Prievidza s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaDodávka a montáž zvislého dopravného značenia P8 " Hlavná cesta " s príslušenstvom na ul. ČSA ( pri OD Jednota ) v Handlovej. 19.4.2011 150,00 €
4/1100207HATER-Handlová s.r.o., Potočná 20, 97251 HandováVec : Objednávame u Vás opravu výtlkov asfaltových plôch mestských komunikácií v zmysle cenovej ponuky. 13.4.20116 943,00 €
4/1100208HATER-Handlová s.r.o., Potočná 20, 97251 HandováVec : Objednávame u Vás opravu výtlkov betónových plôch mestských komunikácií v zmysle cenovej ponuky. 14.4.20115 282,52 €
3/1100088BOZPO s.r.o., Nadjazdová 4, 97101 PrievidzaObjednávame u Vás dodanie a montáž 5 ks hasiacich prístrojov s príslušenstvom do nebytových priestorov pridelených do nájmu na podnikateľskú činnosť na ul. Mostná, podstavaná časť blok "D" v Handlovej. Predpokladaný finančný náklad 180,00 €- . 12.4.20110,00 €
3/1100089Agentúra Tympany s.r.o., Partizánska 12 Handlová, 97231 Mlynská 553 JalovecVýrobu 2 ks nových dátumov na banery Urbanský jarmok 2011 v znení:20. - 21. 5. 2011, si u Vás objednávame. 14.4.20110,00 €
3/1100090TOI TOI & DIXI s.r.o., Stara Vajnorska 37, 83104 BratislavaZapožičanie 2 ks Eko WC vrátane dopravy a čistenia na Urbanský jarmok, ktorý sa bude konať v dňoch 20. - 21. mája 2011 u Vás objednávame. Dovoz objednávame na 19. mája a odvoz na 23. mája 2011. 14.4.2011 158,00 €
3/1100091TOI TOI & DIXI s.r.o., Stara Vajnorska 37, 83104 BratislavaZapožičanie 3 ks Eko WC vrátane dopravy a čistenia na Furmanské preteky, ktoré sa budú konať dňa 14. mája 2011 v Handlovej - časť Morovno si u Vás objednávame. 14.4.2011 237,00 €
7/1100175Hutira Slovakia s.r.o., 29.augusta 92, 97251 HandlováPreprava vysúšačov pre Slovenskú katolícku charitu. Cesta Handlová -Bratislava a späť. Ukončenie bezplatného prenájmu vysúšačov od SKCH po podvodniach z 8/2009 v Handlovej. 28.3.2011 258,80 €
7/1100174Papiernictvo STANA Staneková Anna, Námestie baníkov 10, 97251 HandlováKancelársky materiál - Sociálne odd. MsÚ Handlová 4.4.201131,00 €
4/1100206SITRA DDD, Nová 595/10, 97217 KaniankaVec : Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v objektoch v majetku mesta Handlová v zmysle dohodnutej špecifikácie. 8.4.2011 342,84 €
1/1100373ISSO, s.r.o., A.Hlinku 40, 97101 PrievidzaTovar VT6.4.2011 395,96 €
7/1100170Dom kultúry Mesta Handlová, Námestie baníkov 3, 97251 HandlováZabezpečenie pitného režimu - čaj, 100 porcii pre súťažiacu mládež v rámci podujatia EXPEDÍCIA ZA POZNANÍM – Poznáš svoje mesto ?. Súťaž sa koná 31.3.2011 v čase od 10.00 h do 13.00 h na území mesta. 29.3.201112,00 €
7/1100171Helena Drexlerová TRIDEM, Lučna 35 11, 97101 PrievidzaInzercia - Oznam OVS Handlová , Ul. Kunešovská . Rozmer: T15. Zverejnenie v týždenníku Prievidzsko č. 15/2011. Text a layout tvorí prílohu tejto objednávky. 5.4.201158,20 €
7/1100172LMS - dopravný inžiniering, s.r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 PrievidzaProjekt organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia v lokalite Morovno - mestská časť Handlová pre potreby organizácia kultúrnospoločenských podujatí. Predpokladané náklady do 200 € 6.4.2011 200,00 €
Položky 1936-1950 z 1990

Faktúry mesta Handlová


 
Faktúry » subjekt: Mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 8391
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7060062876Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaDacia Duster havarijné poistenie 3-5/201928.2.201987,29 €PPDacia Duster havarijné poistenie 3-5/2019
511089287Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavakomplexné poistenie Mestská knižnica revitalizácia 2/19-2/205.2.20191 520,65 €PPkomplexné poistenie Mestská knižnica revitalizácia 2/19-2/20
8060082879Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPZP Dacia Duster 2-5/201927.2.201929,99 €PPPZP Dacia Duster 2-5/2019
5720032928Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 BratislavaZŠ MN poistenie malých a stred. podnikateľov 2-5/201926.2.2019 260,75 €PPZŠ MN poistenie malých a stred. podnikateľov 2-5/2019
5720070846Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 BratislavaSC poistenie malých a stred. podnikateľov 2/19-5/1927.2.2019 498,25 €PPSC poistenie malých a stred. podnikateľov 2/19-5/19
6689726252Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavacestovné poistenie zahr.služ.cesta 1x15.2.20194,59 €PPcestovné poistenie zahr.služ.cesta 1x
511058950Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaKomplexné poistenie podnikateľov MŠ r. 2019, 5 zmena, pripoistenie inventarizácia majetku MŠ , projekt hrubá zaškolenosť27.2.201913,00 €PPKomplexné poistenie podnikateľov MŠ r. 2019, 5 zmena, pripoistenie inventarizácia majetku MŠ , projekt hrubá zaškolenosť
82019RVC Trenčín, K dolnej stanici 20/20, 91101 Trenčínškolenie - účtovníctvo rozpoč. Bilíková, Vančová, Kollárová , Stehlíková26.2.2019 112,00 €PPškolenie - účtovníctvo rozpoč. Bilíková, Vančová, Kollárová , Stehlíková
1890140164STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 BratislavaOprava mestských chodníkov 2018 (2017/EE/01/008)21.2.201999 721,66 €PPOprava mestských chodníkov 2018 (2017/EE/01/008)
419000013Unipharma, a.s., Opatovská cesta 4, 97201 Bojniceslužby PZP 12/20181.2.201979,20 €PPslužby PZP 12/2018
193901SIOX, Štefánikova 26/26, 91701 TrnavaSoftverove služby ABREM Monitoring 120196.2.2019 186,00 €PPSoftverove služby ABREM Monitoring 12019
6205568800Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 ŽilinaEE čom: 6205568 kolkáreň 201918.2.201973,00 €PPEE čom: 6205568 kolkáreň 2019
6205579800Stredoslovenská energetika,a .s., Pri Rajčianke 8591 4B, 01001 ŽilinaEE čom: 6205579 kolkáreň 201918.2.201973,00 €PPEE čom: 6205579 kolkáreň 2019
12019Gameforce, s.r.o., Morovnianska cesta 27, 97251 HandlováMsP permanentky18.2.2019 320,00 €PPMsP permanentky
0300260101HANDIMEX-BYT, spol. s r.o. , Mostná 71, 97251 Handlovázáloh. platba FUO , Garáž ,Mierové Námestie 222.2.201925,38 €PPzáloh. platba FUO , Garáž ,Mierové Námestie 2
Položky 1-15 z 8391

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

webygroup

English version
Úvodná stránka