Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zmluvy, objednávky a faktúry mesta Handlová

Zmluvy mesta Handlová


 
Zmluvy » subjekt: Mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1135
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1137FC Baník Horná Nitra, s.r.o. Športová 37 971 51 PrievidzaD O H O D A o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaPoskytnutie finančnej dotácie vo výške : 1 250,00 eur, slovom: jedentisícdvestopäťdesiat eur na účel: - čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou pre mládežnícke družstvá FC Baník Horná Nitra, s. r. o. .1 250,00 €22.4.2017nestanovený
1136Jarmila Sóthová, Ivana Krasku 2, 972 51 HandlováZmluva o prevode vlastníctva bytuPrevod vlastníctva bytu 236,63 €21.4.2017nestanovený
1135Nosko & Partners s.r.o.Zmluva o poskytovaní právnych služiebprávne služby 4 500,00 €13.4.201731.12.2017
1134STRABAG s.r.o.Zmluva o dieloOprava mestských komunikácií v Handlovej1 378 065,88 €12.4.2017nestanovený
1133Miroslav Jantulík - CITEX.SK, Kysucké Nové MestoZmluva o nájme nebytových priestorov priestorov podľa zák. č. 116/1990 Zb.Prenájom nebytových priestorov CVČ80,00 €8.4.2017nestanovený
1132A-gips s.r.o. sídlo/miesto podnikania: Prievidzská 220/23Zmluva o dielo Stavebné práce na renovácií oplotenia v areáli denného centra Ul. SNP č. 14, s. č. 5213 813,04 €5.4.2017nestanovený
1131A-gips s.r.o.Zmluva o dielo Oprava vonkajšieho predloženého schodiska v Handlovej na ulici F. Nádaždyho (spojnica Ul. F. Nádaždyho – Ul. Cintorínska) 14 078,22 €5.4.2017nestanovený
1130Peter Kollár, Mgr. Dana Kollárová WeiszováNájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenájom pozemku na nepodnikateľský účel11,00 €1.4.2017nestanovený
1129MALES, s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad HronomDodatok č. 1 k Nájomnej zmluveNájom pozemkov 417,50 €1.4.2017nestanovený
1128 SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o, Márie Krššákovej č. 1, 972 51 Handlová DOHODA o poskytnuti finančného príspevku na rok 2017Predmetom tejto Dohody je : vymedzenie podmienok poskytovania... 379 994,00 €30.3.2017nestanovený
1127Jazmín, n.o., F. Nádaždyho 4, 97251 HandlováDOHODA o poskytnuti finančného príspevku na rok 2017Predmetom tejto Dohody je : vymedzenie podmienok poskytovania...64 800,00 €30.3.2017nestanovený
1126SEDOSA, s.r.o. Sídlo : Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť RačaZ M L U V A o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti na Námestí baníkov č.5 o celkovej výmere 127,7 m2 (ďalej len predmet nájmu) a spoločné priestory k nemu prislúchajúce v podiele o rozlohe: 60,21 m2 578,34 € (jednotková)30.3.2017nestanovený
1125ART nábytok s.r.o. Sídlo: Nábrežie mládeže 79/568, 949 01 NitraSKONČENIE NÁJMUSKONČENIE NÁJMU zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov0,00 €30.3.2017nestanovený
1124Ministerstvo vnútra Slovenskej, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky10 000,00 €29.3.2017nestanovený
1123Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb... 444 744,00 €29.3.2017nestanovený
Položky 1-15 z 1135

 Objednávky mesta Handlová


 
Objednávky » subjekt: Mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-15 z 1350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
14/1700086M+M Nova, spol. s r.o., M.R.Štefánika 318 30, 97271 NovákyVec: Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov aktivačnej činnosti v zmysle špecifikácie. 11.4.20171 050,40 €Predmet: Rukavice pracovné kožená, počet: 23.0000, celková cena: 49.680 Predmet: Rukavice pracovné bavlnené tenké, počet: 23.0000, celková cena: 24.840 Predmet: Rukavice pracovné gumené, počet: 23.0000, celková cena: 49.680 Predmet: Obuv pracovná, počet: 8.0000, celková cena: 124.800 Predmet: Nohavice pracovné - montérky, počet: 8.0000, celková cena: 124.800 Predmet: Lopata oceľová, počet: 5.0000, celková cena: 29.200 Predmet: Fúrik, počet: 1.0000, celková cena: 48.600 Predmet: Krovinorez, počet: 1.0000, celková cena: 598.800
14/1700085Agentúra Tympany, s.r.o. , Partizánska 12, 97251 HandlováObjednávame u Vás výrobu 2 ks nových dátumov na banery "Urbanský jarmok" takto: 26. - 27. mája 2017. 11.4.20170,00 €Predmet: Banery, počet: 2.0000, celková cena: 0
14/1700084STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 BratislavaVec: Objednávame u Vás plošnú úpravu účelovej komunikácie v extraviláne k monitorovacím šachtám A a B Moriovnianskeho oblúka na parcele C-KN č. 5376/2 v k. ú. Handlová. 10.4.20175 960,50 €Predmet: Zemné práce a plošná úprava účelovej komunikácie - šachty A a B Morovnianskeho oblúka, počet: 1.0000, celková cena: 5960.500
14/1700083Kollárová Stanislava, Krátka 3078, 93401 LeviceObjednávame si u Vás výstrojné súčiastky pre príslušníkov Mestskej polície podľa dohody 5.4.2017 263,52 €Predmet: Výstrojné súčiastky, počet: 1.0000, celková cena: 263.520
14/1700082Agentúra Tympany, s.r.o. , Mlynská 553, 97231 JalovecVec: Objednávame u Vás celoročne výrobu tabuliek so súpisnými číslami budov v zmysle priebežne priložených zoznamov súpisných čísiel. Tabuľky požadujeme s olemovaním a číslom budovy v čiernom prevedení. 3.4.20170,00 €Predmet: Tabuľky so súpisnými číslami budov, počet: 1.0000, celková cena: 0
14/1700081PcForce s.r.o., Námestie baníkov 2, 97251 HandlováObjednávame u Vás monitor pre Mestskú políciu Handlová. 30.3.2017 115,00 €Predmet: Monitor 22, počet: 1.0000, celková cena: 115.000
14/1700080Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 HandlováObjednávame u Vás kancelárky materiál pre komunitné centrum. 29.3.2017 103,00 €Predmet: Lep 40 g, počet: 3.0000, celková cena: 3.900 Predmet: Výkres A4 180 g/200 ks, počet: 1.0000, celková cena: 5.230 Predmet: Farebný papier sada20/10, počet: 10.0000, celková cena: 6.000 Predmet: Lep disperzný, počet: 3.0000, celková cena: 3.870 Predmet: Nožnice 13 cm, počet: 5.0000, celková cena: 6.000 Predmet: Štetec plochý 10, počet: 10.0000, celková cena: 5.500 Predmet: Štetec guľatý 12, počet: 10.0000, celková cena: 7.200 Predmet: Farby akrylové 6 ks, počet: 3.0000, celková cena: 17.700 Predmet: Farby akrylové 10, počet: 3.0000, celková cena: 29.700 Predmet: Farby akrylové 24, počet: 1.0000, celková cena: 17.900
14/1700079Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 HandlováObjednávame u Vás kancelárky materiál pre komunitné centrum. 29.3.201765,10 €Predmet: CER HB Kohinoor, počet: 12.0000, celková cena: 2.400 Predmet: Euroobal matný A4 100 ks, počet: 5.0000, celková cena: 9.000 Predmet: Guma KH 300, počet: 5.0000, celková cena: 1.000 Predmet: Por HER 8 cm mix, počet: 5.0000, celková cena: 9.750 Predmet: Nožnice 21cm, počet: 1.0000, celková cena: 2.800 Predmet: PEG Natural , počet: 5.0000, celková cena: 2.500 Predmet: XP4 Team A4 80 g. 500ks, počet: 10.0000, celková cena: 27.900 Predmet: Por Her 5 cm mix, počet: 5.0000, celková cena: 9.750
14/1700078LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-RužinovObjednávame u Vás sociálne kupóny - 300 ks knižiek v hodnote 23,52 /1 ks 29.3.20177 056,00 €Predmet: Knižky 150 ks, počet: 300.0000, celková cena: 7056.000
14/1700077ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 PrievidzaObjednávame u Vás notebook pre socialne oddelenie a VT 28.3.2017 724,00 €Predmet: NTB Acer EX2519-P8A7, počet: 1.0000, celková cena: 696.000 Predmet: Externý harddisk 2x2TB, počet: 1.0000, celková cena: 0 Predmet: Klávesnica, počet: 2.0000, celková cena: 28.000
14/1700076Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-Karlova VesObjednávame u Vás offline a online monitoring médií podľa dohodnutých kľúčových slov na obdobie 4 mesiacov. 28.3.20171 051,20 €Predmet: monitoring, počet: 4.0000, celková cena: 1051.200
14/1700075značenie.sk, s.r.o., Východná 40, 97101 PrievidzaVec: Objednávame u Vás dodávku trvalého dopravného značenia na uliciach Kpt. Nálepku, Novemeského, Hviezdoslavova, Olbrachta a Hlboká v Handlovej v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a cenovej ponuky O-2017015, zo dňa 28.02.2017. 27.3.20174 886,94 €Predmet: Trvalé dopravné značenie na uliciach Kpt. Nálepku - Hlboká v Handlovej , počet: 1.0000, celková cena: 4886.940
14/1700074DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 ŽilinaObjednávame si u Vás stravné lístky na mesiac apríl 2017. 24.3.20177 529,50 €Predmet: Mesto Handlová , počet: 815.0000, celková cena: 3015.500 Predmet: MsP, počet: 315.0000, celková cena: 1165.500 Predmet: Opatrovat. služba, počet: 368.0000, celková cena: 1361.600 Predmet: Terénna soc. práca, počet: 72.0000, celková cena: 266.400 Predmet: Bc. Holčeková, počet: 18.0000, celková cena: 66.600 Predmet: NP komunitných centier, počet: 36.0000, celková cena: 133.200 Predmet: Matrika, počet: 33.0000, celková cena: 122.100 Predmet: Evidencia obyvat., počet: 18.0000, celková cena: 66.600 Predmet: Životné prostredie, počet: 18.0000, celková cena: 66.600 Predmet: Školský úrad, počet: 18.0000, celková cena: 66.600 Predmet: SOÚ, počet: 36.0000, celková cena: 133.200 Predmet: Národný projekt OS, počet: 108.0000, celková cena: 399.600 Predmet: Doprava, počet: 18.0000, celková cena: 66.600 Predmet: Cesta z kruhu nezamestnanosti, počet: 90.0000, celková cena: 333.000 Predmet: MsP chránená dielňa, počet: 72.0000, celková cena: 266.400
14/1700073Agentúra Tympany, s.r.o. , Mlynská 553, 97231 JalovecObjednávame si u Vás polep služobného automobilu mestskej polície Handlová podľa dohody. 22.3.2017 132,00 €Predmet: Polep automobilu, počet: 1.0000, celková cena: 132.000
14/1700072Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 HandlováKancelársky materiál pre Denné centrum. 23.3.201719,89 €Predmet: XP balík A4 /500ks, počet: 2.0000, celková cena: 5.580 Predmet: Euroobaly, počet: 2.0000, celková cena: 3.240 Predmet: Obálky malé klasické 100 ks, počet: 1.0000, celková cena: 2.070 Predmet: Pero obyčajné, počet: 50.0000, celková cena: 9.000
Položky 1-15 z 1350

Faktúry mesta Handlová


 
Faktúry » subjekt: Mesto Handlová » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 5681
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5720019046Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislavapoistenie-ZŠ MC 3-6/201714.3.2017 235,75 €PPpoistenie-ZŠ MC 3-6/2017
511036282Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavakomplexné poistenie podnikateľov 3/2017-3/201821.3.20174 899,65 €PPkomplexné poistenie podnikateľov 3/2017-3/2018
5190032582Komunálna poisťovňa, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava 2úrazové poistenie- §52 AČ 03/2017-08/20171.3.201778,00 €PPúrazové poistenie- §52 AČ 03/2017-08/2017
20170055Združenie miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa 52, 97101 Prievidzaseminár Správne právo10.3.201715,00 €PPseminár Správne právo
6938531034Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavapoistenie majetku podľa hodnoty v účtovníctve15.3.20172 105,35 €PPpoistenie majetku podľa hodnoty v účtovníctve
8080027678Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislavavyúčtovanie poistného 1/2017 -PZP flotila 4-6/201731.3.2017 371,83 €PPvyúčtovanie poistného 1/2017 -PZP flotila 4-6/2017
0305042017RVC Martin, Vajanského námestie 0 1, 03601 Martinodborná konferencia hlavných kontrolórov23.3.2017 201,00 €PPodborná konferencia hlavných kontrolórov
204170097GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 1364/19, 04001 Košice-Staré MestoGeografický informačný systém podľa zmluvy č. Z201647677_Z 1.3.201721 009,98 €PPGeografický informačný systém podľa zmluvy č. Z201647677_Z
2171210008BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská BystricaOpravná faktúra za EE 10-12/2015 skleníky3.3.2017-8,60 €PPOpravná faktúra za EE 10-12/2015 skleníky
2171221717BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystricavyúčtovacia fa EE skleníky 1-12/16 3.3.2017- 137,57 €PPvyúčtovacia fa EE skleníky 1-12/16
2171221716BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystricavyúčtovacia fa EE pevný RE 1-12/163.3.2017 -66,24 €PPvyúčtovacia fa EE pevný RE 1-12/16
2171221715BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystricavyúčtovacia fa EE fontána 1-12/20163.3.2017- 259,84 €PPvyúčtovacia fa EE fontána 1-12/2016
2017035Alab s.r.o., Gruzínska 28 0, 82015 Bratislava-Staré MestoKalibrácia, servisná kontrola, nastavenie a následné overenie ALCO-SENSORU.3.3.2017 259,80 €PPKalibrácia, servisná kontrola, nastavenie a následné overenie ALCO-SENSORU.
17600002EBIZ Procurement, s.r.o., Lehotského 1, 81106 Bratislava-Staré Mestoprístup k certifikovanému softvérovému systému na realizáciu elektronických aukcií 1/20171.3.2017 100,00 €PPprístup k certifikovanému softvérovému systému na realizáciu elektronických aukcií 1/2017
41170022HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 Handlovázneškodnenie odpadu na skládke 1/1723.3.201712 280,65 €PPzneškodnenie odpadu na skládke 1/17
Položky 1-15 z 5681

webygroup

English version
Úvodná stránka