Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Záverečné účty mesta Handlová

Erba handlová

O Z N Á M E N I E
mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2016, ktorý bude predmetom rokovania mesta Handlová dňa 25. 05. 2017
Svoje pripomienky k Záverečném u účtu mesta Handlová môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 25. mája 2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Dôvodovú správu k Záverečnému účtu mesta Handlová, Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová a Čerpanie rozpočtu mesta Handlová za rok 2016  nájdete v súbore po kliknutí sem. 

Sťahovanie súboru môže trvať, vzhľadom k jeho rozsahu, trochu dlhšie.

Kontakt: Mestský úrad Handlová, ekonomické oddelenie
Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
e-mail: financne@handlova.sk
Zverejnené dňa 10. 5. 2017  


 

webygroup

English version
Úvodná stránka