Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Zamestnanie - výberové konania vyhlásené mestom

Výberové konania vyhlásené mestom Handlová a jeho organziáciami

banner handlova 2018

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.11.2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.11.2018 2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 5.11.2018

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme OPATROVATEĽKY. Možný zárobok do 630 €. Nástup ihneď. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0905/343 401 alebo na stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. po kliknutí sem. Zverejnené 2.10.2018

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.10.2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.10.2018 2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 25.9.2018

Mesto Handlová dňom 03.09.2018 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová. Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 25. septembra 2018 do 13,00 hod. na adresu Mestský úrad – Školský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s obsadzovanou funkciou a zoznam požadovaných dokladov sú zverejnené na úradnej tabuli a nájdete ich  v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 3.9.2018

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasuje výberové konanie na 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC (zástup počas PN);
  • jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC (zástup počas MD).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.9.218. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.9.2018 2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie podmienky výberového konania nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.  Zverejnené 28.8.2018

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme vyučeného KUCHÁRA/KUCHÁRKU. Možný zárobok od 576 do 672 €. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0905/343 401 alebo na stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. po kliknutí sem

Matričný úrad Handlová hľadá recitátorky, recitátorov na občianske obrady a slávnosti s mestskou pôsobnosťou (sobáše, vítania, pohreby, obrady a pod.) Prihláste sa do 1. októbra 2018. Podmienky prijatia a ďaľšie informácie nájdete po kliknutí sem.

Základná škola Školská hľadá učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika – fyzika - učiteľ pre primárne vzdelávanie - vychovávateľa/vychovávateľku pre ŠKD na 50% úväzok - asistentku učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov od 1.9.2018. Všetky požadované doklady a žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 20.8.2018. Informácie na tel. čísle: 046/5475397. Viac informácií nájdete po kliknutí sem.

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová hľadá učiteľky/učiteľov pre predprimárne vzdelávanie: Dve voľné pracovné miesta počas zastupovania materskej dovolenky.  Všetky požadované doklady je potrebné doručiť do 25. 07. 2018 na adresu zamestnávateľa (materskej školy) v zalepenej obálke, označenej: „UČITEĽKA MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Predpokladaný termín nástupu od 01.09.2018. Informácie o termíne osobných pohovorov budú uchádzačom oznámené písomne, resp. telefonicky. Podrobnosti nájdete v súbore na stiahnutie po klinutí sem.

MESTO HANDLOVÁ, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. júla 2018 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Handlovej. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP) Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13. júla 2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a podrobnosti nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem:

Mesto Handlová a CVČ Handlová vyhlasuje výberové konanie na miesto vychovávateľa s nástupom 27.8.2018. Kvalifikčné predpoklady a požadované doklady nájdete po kliknutí sem.

Mesto Handlová a ZŠ Morovninska cesta vyhlasuje výberové konanie na miesto odborného zamestnanca špeciálny pegagóg. Uzávierka žiadostí je 22.6.2018. Viac informácií nájdete po kliknutí sem.

Mesto Handlová a ZŠ Morovnianska cesta vyhľasuje výberové konanie na miesto učiteľa. Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 24.6.2018. Viac informácií nájdete pokliknutí sem.

Mesto Handlová prijíma žiadosti na pracovné miesta posudkový pracovník mesta

Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 30.6.2018 a žiadosti budú evidované v aktualizovanej personálnej databáze uchádzačov. Pracovné náplne,  kvalifikačné požiadavky, zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a ďalšie podrobnosti nájdete po kliknutí sem a na úradnej tabuli mesta. Bližšie informácie: Veronika Cagáňová, vedúca Sociálneho odd. MsÚ Handlová, tel. : 0918 325 883 alebo mail: veronika.caganova@handlova.sk

Zverejnené 27.4.2018

Mesto Handlová prijíma žiadosti na pracovné miesta referent sociálnych služieb.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 30.6.2018 a žiadosti budú evidované v aktualizovanej personálnej databáze uchádzačov. Pracovné náplne,  kvalifikačné požiadavky, zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a ďalšie podrobnosti nájdete nájdete po kliknutí sem  a na úradnej tabuli mesta. Bližšie informácie: Veronika Cagáňová, vedúca Sociálneho odd. MsÚ Handlová, tel. : 0918 325 883 alebo mail:  veronika.caganova@handlova.sk

Zverejnené 27.4.2018


 

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

webygroup

English version
Úvodná stránka