Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Vzory kandidátnych listín

 NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU PRIMÁTORA MESTA
§ 21 zákona 346/1990 Z.z. v znení neskorších úprav

Kandidátne listiny

(1) Kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie  - v Meste Handlová Mária Králová, MsÚ Handlová č.d.9, Tel.: 046/519 25 18      
najneskôr 55 dní predo dňom volieb.
25.3.2007

Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

(2) Kandidovať na funkciu primátora môžu aj nezávislí kandidáti.

Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v Meste Handlová Mária Králová, MsÚ Handlová č.d.9, Tel.: 046/519 25 18  najneskôr 55 dní predo dňom volieb
25.3.2007


Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia  podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov v meste Handlová  - 200. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3) Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa (viď tlačivá)
(4) Kandidát na funkciu primátora musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.

(5) Na funkciu primátora mesta môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.
 Podmienky registrácie viď zákon 346/1990 piata časť

Vzory kandidátnych listín
a potrebných tlačív na registráciu nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie, u miestnej zapisovateľky a na mieste prvého konatktu MsÚ Handlová.

 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka