Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Vzdelávací program pre oblasť počítačových sietí

V súťaži CISCO OLYMP nechala dobré meno Spojená škola z Handlovej

Študenti zo Spojenej školy Handlová sa umiestnili na prvých troch víťazných priečkach v pokračovaní súťaží CISCO OPLYMP. V celkovej konkurencci 26 akadémií, medzi ktorými nechýbali vychýrené gymnáziá a priemyslovky - Gymnázium Šrobára Košice, SPŠ Karola Adlera Bratislava, Gymnázia P. Horova Michalovce, ktorého sieťová akadémia bola ocenená vlani v Istanbule na celosvetovej konferencii k 10. výročiu programu NetAcad - obstáli na výbornú a v celkovom hodnotení ZVÍŤAZILI.
Podľa Jána Krauska, inštruktora handlovských stredoškolákov, je to veľmi pozitívna správa pre handlovskú mládež. V súborch nižšie sa dozviete viac.


 

Liaheň odborníkov na počítačové siete je v Handlovej

Špičkový vzdelávací program predstavuje jeho inštruktor.

NetAcad (Networking Academy - sieťová akadémia Cisco)

je medzinárodne uznávaný a kompatibilný program vzdelávania v oblasti počítačových sietí.
Toľko hovorí o vzdelávacom programe NetAcad oficiálna definícia, naučená fráza. Prečo je NetAcad medzinárodne uznávaný a kompatibilný? Zapojených je viac než 150 krajín. Slovák má prístupný ten istý obsah štúdia, tie isté učebné texty a praktické cvičenia ako Čech, Maďar, Poliak, Rumun, Nemec, alebo Američan.
Naši študenti preto majú rovnaké šance, ako všetci ostatní študenti na svete.

Ako je to na Slovensku?


Kým sa neobjavil vzdelávací program NetAcad, neexistoval skutočný systém prípravy profesionálov pre oblasť počítačových sietí. Tento program v súčasnosti významne ovplyvňuje prípravu žiadaných odborníkov pre oblasť informačných technológií so zameraním na počítačové siete. Slovensko patrí v príprave týchto odborníkov medzi špičku v Európe. Výučba je organizovaná ako kombinácia troch foriem vzdelávania:
1. Riadené samoštúdium s využitím vzdelávacieho interaktívneho multimedialného systému na báze Internetu (po zaradení do virtuálnej triedy môže študent využívať priestory laboratória počítačových sietí v dohodnutom termíne, alebo môže študovať priamo na svojom pracovnom mieste (doma) - prostredníctvom Internetu.
2. Praktické cvičenia - sú realizované v dohodnutých termínoch v špeciálne vybavenom laboratóriu počítačových sietí pod vedením špeciálne vyškolených certifikovaných inštruktorov.
3. Konzultácie - prostredníctvom Internetu a v stanovených termínoch v priestoroch LCNA – Lokálnej Cisco sieťovej akadémie.
Ako je to v Handlovej?
Slovensko patrí v príprave sieťových odborníkov k špičke a LCNA Handlová určite nepatrí medzi podpriemerné slovenské akadémie.
Vzdelávanie študentov sieťarov v programe NetAcad majú na päťdesiatich stredných školách v SR za úlohu Lokálne Cisco sieťové akadémie (LCNA). Jedna z nich zahájila činnosť v marci 2003 ešte na bývalom SOU Handlová. Od tej doby prešlo programom 130 študentov. Z nich bola veľká väčšina vlastných študentov školy. Dnes pôsobí LCNA Handlová v rámci Spojenej školy, organizačnej zložky Združená stredná škola obchodu a služieb Handlová.
Činnosť LCNA Handlová ovplyvňuje aj každodenné vyučovanie na škole. Program je implementovaný do vyučovania odboru mechanik počítačových sietí a to do predmetov programové vybavenie počítačov a technické vybavenie počítačov. Do týchto predmetov sú v treťom a štvrtom ročníku zaradené vybrané časti z obsahu modulov prvého a druhého semestra programu NetAcad. Perspektívne sa uvažuje o plnej imlpementácii NetAcad do pomaturitného odboru počítačové systémy.V plnom rozsahu prvých štyroch semestrov úrovne CCNA program NetAcad ponúkame záujemcom z radov študentov formou popoludňajších stretnutí. Táto forma je nad rámec riadneho vyučovania.

Program je vyučovaný v priestoroch laboratória počítačových sietí, ktoré je vybavené modelovou zostavou počítačových sietí technológií Cisco. Do ďalšej výbavy patrí tester kabeláže Fluke NetTool, dataprojektor a tlačiareň. V laboratóriu majú študenti k dispozícii 11 počítačov. K dispozícii študentom NetAcad sú však aj ďalšie učebne, ktoré sú po stránke informačných a komunikačných technológii veľmi dobre vybavené.

Štúdium sa delí na teoretickú a praktickú časť. Teória sa na Slovensku študuje v anglickom jazyku. Inštruktori vysvetľujú problematiku a sieťové technológie v slovenčine. Testy jednotlivých modulov sa vykonávajú spravidla v prítomnosti inštruktora, finálne testy na konci semestrov sa vykonávajú zásadne v prítomnosti inštruktora. Štúdium je typu Mastery Learning, čiže dokonalé zvládnutie učiva. Testy musia byť zvládnuté minimálne na 80 %. Testovanie prebieha online cez Internet a testy sú v angličtine. Hodnotenie je objektívne, hodnotí počítač, okamžite po odoslaní testu.
Veľký dôraz je kladený na praktické cvičenia. Cvičenia, ktoré prebiehajú v sieťových laboratóriách Cisco, sú veľmi blízke požiadavkám dnešnej praxe. Každoročne je tento fakt diskutovaný a potvrdzovaný na medzinárodných konferenciách NetAcad. Laboratóriá sú preto patrične vybavené a cvičenia vedú špeciálne vyškolení a certifikovaní inštruktori. Praktické cvičenia hodnotia inštruktori.
V NetAcad platí systémová zásada, že inštruktor môže školiť, otvárať virtuálne triedy a zaraďovať do nich študentov len takého semestra, ktorý sám úspešne absolvoval pod vedením vysokoškolských inštruktorov z regionálnych akadémií. LCNA Handlová patrí pod RCNA FIIT STU Bratislava, teda pod Regionálnu Cisco sieťovú akadémiu Fakulty informatiky a informačných technológií.

LCNA Handlová nepatrí medzi podpriemerné slovenské akadémie?
Medzi úspechy, ktoré nás motivujú patrí určite ocenenie Najlepšia akadémia na Slovensku pre školský rok 2005/2006 udelené na medzinárodnej konferencii NetAcad 2006 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Teší nás aj plná zamestnanosť našich absolventov všetkých 4 semestrov, ktorí odišli do praxe. Najnovší náš úspech je zároveň najcennejší. Traja naši študenti Andrej Ondrejovič, Róbert Rakovics a Gabriel Kmeť vykonali v dňoch 25.a 26. októbra 2007 medzinárodne platnú certifikačnú škúšku CCNA v certifikačnom centre firmy Soitron Bratislava. Prvenstvo im už nikto nevezme. Sú to prví stredoškoláci, držitelia medzinárodne platného priemyselného certifikátu v histórii Handlovej a pravdepodobne aj okresu Prievidza. Veríme, že títo priekopníci potiahnu za sebou desiatky ďalších vynikajúcich študentov.

Súčasnosť a budúcnocť LCNA Handlová


Zahájili sme prípravu študentov na regionálne kolo súťaže Cisco Olymp 2008, ktoré sa bude konať v marci v laboratóriách Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava. Cieľ je vysoký - postúpiť v tvrdej konkurencii bratislavských a západoslovenských študentov do národného kola. No a hlavne sme začali vyučovať najmodernejší obsah štúdia programu NetAcad aký v súčasnosti na svete existuje, kurikulá verzie 4 Exploration. Z toho dôvodu čaká inštruktorov Mgr. Pallerovú a Ing. Krausku preškolenie na FIIT STU Bratislava.

Výstupy programu NetAcad sú napojené na prepracovaný a medzinárodne vysokocenený certifikačný program spoločnosti Cisco. Prax zatiaľ potvrdzuje, že už držitelia priemyselného certifikátu úrovne CCNA majú okamžite uplatnenie na trhu práce, alebo možnosť pokračovať v štúdiu na technických vysokých školách.

Ďalšie zdroje informácií: www.netacad.sk www.academynetspace.com
www.netacad.cz http://cisco.netacad.net

Handlová 8.1.2007 Ing. Ján Krausko


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka