Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

450300