Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová
Podnikanie a investície > VRT RH -1- zdroj termálnej vody v Handlovej

VRT RH -1- zdroj termálnej vody v Handlovej

Handlovská samospráva

symbolicky na deň vody prevzala
do svojho majetku VRT RH - 1

22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993. Len 5 rokov po tom sa v Handlovej zavrelo mieste kúpalisko. Práve na deň vody 22. marca 2013 primátor mesta Rudolf Podoba prevzal slávnostne z rúk ministra SR Petra Žigu VRT RH1, ktorý je zdrojom termálnej vody. Zmluva o bezplatnom prevode bola podpísaná v marci 2013.

Žiadosť samosprávy Handlovej, ktorá bola podaná v roku 2010 na MŽP SR bola ponukovou komisiou na prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu vyhodnotená ako opodstatnená  - splnila podmienky prevodu.

Prevod majetku do správy mesta je pomyselným začiatkom na ceste k novému kúpalisku.

Ako povedal primátor Handlovej: „Urobili sa už dva zásadné kroky, našiel sa zdroj vody a podarilo sa nám získať ho do majetku mesta, čaká nás už len jeden, tretí krok k zužitkovaniu tejto vody a obnova kúpaliska“.

Handlovčania dlho nevedeli, že uhlie, ktoré sa v Handlovej dobýva veľmi ťažko, nie je jediným bohatstvom ukrytým pod zemou. Keď sa v roku 2007 začala výskumná úloha „Základný hydrogeologický výskum handlovskej kotliny“, ako jedna z úloh Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorej cieľom bolo poznanie hydrogeologických pomerov územia. Okrem množstva meraní bol vykonaný aj hydrogeologický VRT RH -1. Výskum takéhoto rozsahu nebol nikdy na území handlovskej kotliny realizovaný a priniesol zásadné nové geologické aj hydrogeologické výsledky. Dodávateľom technických, najmä vrtných prác, bol URANPRES, spol. s r. o., Spišská Nová Ves. Vrtné práce začali 23.7.2008.

V roku 2010 bol výskum (okrem spracovania analýz) ukončený slávnostne čerpacou skúškou Vrtu RH 1. Slávnostne bol vrt pokrstený vtedajším ministrom ŽP SR Jozefom Medveďom 9.4.2010. Vrt nesie, okrem oficiálneho názvu vrt RH -1, meno Jozef.
Parametre vody, ktorá sa našla, boli už v počiatočných analýzach priaznivé.
V hĺbke 1201,3 m bola zistená voda s teplotou 37,5 °Celzia a priaznivým chemickým zložením. Liečivá minerálna voda má  podobné zloženie ako je v Turčianskych Tepliciach, Chalmovej alebo Kremnici.
Zistenie nového zdroja termálnej vody v Handlovej (množstvo vody 15,0 l/s, teplota vody 37,5 °C, priaznivé chemické zloženie vody – Ca-Mg-SO4-HCO3 typ s mineralizáciou 1,073 g/l s malým obsahom H2S a bez tvorby inkrustu) otvára pre mesto, ale aj pre jeho okolie, nový priestor pre ďalší rozvoj.
Termálna voda je veľmi vhodná na využitie v oblasti cestovného ruchu pre rekreačné kúpanie.
Jej teplota a chemické zloženie ju radí aj k vodám, ktoré je možné využiť pre balneologické účely. Ak sa v praxi preukážu liečivé vlastnosti VRTu RH -1, mesto Handlová sa môže stať novým kúpeľným mestom na Slovensku. Termálna voda z vrtu RH-1 predstavuje, na rozdiel od uhlia, obnoviteľný zdroj vody.

Od roku 1997 sa všetky handlovské samosprávy snažia obnoviť oddychový areál miestneho kúpaliska na Ul. 1 mája, kedy bolo z hygienických dôvodov uzavreté. Podpisom zmluvy o bezplatnom prevode vrtu a jeho odovzdaním do rúk mesta, by sa tak mohli naplniť očakávania samosprávy a obyvateľov mesta o jeho obnove, resp. vybudovaní malého aquaparku. Zámerom samosprávy mesta je aj napojenie mestskej plavárne na takýto zdroj vody. Ak sa podarí postaviť aquapark, Handlovčania a región hornej Nitry by tak „dostal do žíl zdravú vodu“.  Na hornej Nitre je stále veľa ľudí, ktorí majú poznačené zdravie či už baníctvom, alebo chemickým priemyslom v regióne.

Kontakt pre investorov: primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba, tel. +421 46 519 25 35 (sekretariát), primator@handlova.sk

Handlovská samospráva zorganizovala k oficiálnemu prevzatiu VRTu RH -1  brífing, ktorý sa konal v piatok 22.3.2013 o 9.30 h priamo na mieste vrtu, na Ul. Poštová v Handlovej za účasti poslancov NR SR Jaroslava Bašku, Vladimíra Jánoša, ministra MŽP SR Petra Žigu, GR sekcie geológie MŽP SR  Vlasty Jánovej, poslanca TSK Jozefa Stopku, primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu, poslanca MsZ mesta Handlová, prednostky ObÚ ŽP Prievidza Dariny Mjartanovej, GR HBP, a.s. Petra Čičmanca Brífingu sa zúčastnili Tlačové agentúry SR, zástupca Slovenského rozhlasu, TA3, Regionálna televízia Prievidza, týždenník MY Hornonitrianske noviny. Primátor mesta spolu ministrom slávnostne odviazali mašľu nad tabuľkou označujúcou vrt ako majetok mesta Handlová, odomkli oplotenie vrtu a samotný vrt symbolicky poliali vodou z krčahu.


 

 

Krst vrtu RH-1 2010 (16)

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010


 
 

 

Vrt RH-1 majetok mesta Handlová (8)

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová


 
 

 

webygroup

dnes je: 1.4.2015

meniny má: Hugo

Informácia o podaní žiadosti - Obec Ráztočno

Správne konanie - výrub drevín

SHMÚ - výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pre okres Prievidza:

Obchodná verejná súťaž

na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová.

SPP - Oznámenie o rekonštrukčných prácach

SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zmysle zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike oznamuje odberateľom zemného plynu, že z dôvodu rekonštrukčných prác na stavbe: "Obnova NTL plynovodov Handlová, 4. etapa, 1. stavebný celok" budú prebiehať rekonštrukčné práce na Prievidzskej ulici č. 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17

Oznámenie o orezávaní stromov a iných porastov v termíne 02 - 03/2015.

Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia a.s.

Ulica je krásny dom, upracme si v ňom!

Malý sprievodca jarným upratovaním v meste Handlová

Sociálna poisťovňa upozorňuje

Klamať na odvodoch sa neoplatí

Prenájom priestorov Barbory

v DK Handlová

Tanečná bojová formácia CAPOEIRA Latino Lady style

prihláste sa v ZUŠ

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

aktuálne informácie

Vandalizmus

úmyselne podpálené kontajnery

Optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy od 1.3.2015

307426 Prievidza-Malá Čausa-Handlová 307 430 Handlová-Ráztočno,Remata-Handlová,Morovno

Darujte nám 2 % z daní

MŠ ul. SNP 27 v Handlovej

Karpaty Art Gallery

www.karpatyartgallery.sk

Kalendár zvozu druhotných surovín 2015

v meste Handlová - Horný koniec - Nová Lehota

Jarmoky v Handlovej v roku 2015

budú 4 - zavítajte k nám

Deti v predškolskom veku a 1. a 2. ročníka

- tešíme sa na Vás vo výtvarnom odbore ZUŠ

Občania, ojazdené pneumatiky z osobných aut

odovzdajte do areálu skládky


English version

48445585

Úvodná stránka