Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová

VRT RH -1- zdroj termálnej vody v Handlovej

Handlovská samospráva

symbolicky na deň vody prevzala
do svojho majetku VRT RH - 1

22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993. Len 5 rokov po tom sa v Handlovej zavrelo mieste kúpalisko. Práve na deň vody 22. marca 2013 primátor mesta Rudolf Podoba prevzal slávnostne z rúk ministra SR Petra Žigu VRT RH1, ktorý je zdrojom termálnej vody. Zmluva o bezplatnom prevode bola podpísaná v marci 2013.

Žiadosť samosprávy Handlovej, ktorá bola podaná v roku 2010 na MŽP SR bola ponukovou komisiou na prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu vyhodnotená ako opodstatnená  - splnila podmienky prevodu.

Prevod majetku do správy mesta je pomyselným začiatkom na ceste k novému kúpalisku.

Ako povedal primátor Handlovej: „Urobili sa už dva zásadné kroky, našiel sa zdroj vody a podarilo sa nám získať ho do majetku mesta, čaká nás už len jeden, tretí krok k zužitkovaniu tejto vody a obnova kúpaliska“.

Handlovčania dlho nevedeli, že uhlie, ktoré sa v Handlovej dobýva veľmi ťažko, nie je jediným bohatstvom ukrytým pod zemou. Keď sa v roku 2007 začala výskumná úloha „Základný hydrogeologický výskum handlovskej kotliny“, ako jedna z úloh Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorej cieľom bolo poznanie hydrogeologických pomerov územia. Okrem množstva meraní bol vykonaný aj hydrogeologický VRT RH -1. Výskum takéhoto rozsahu nebol nikdy na území handlovskej kotliny realizovaný a priniesol zásadné nové geologické aj hydrogeologické výsledky. Dodávateľom technických, najmä vrtných prác, bol URANPRES, spol. s r. o., Spišská Nová Ves. Vrtné práce začali 23.7.2008.

V roku 2010 bol výskum (okrem spracovania analýz) ukončený slávnostne čerpacou skúškou Vrtu RH 1. Slávnostne bol vrt pokrstený vtedajším ministrom ŽP SR Jozefom Medveďom 9.4.2010. Vrt nesie, okrem oficiálneho názvu vrt RH -1, meno Jozef.
Parametre vody, ktorá sa našla, boli už v počiatočných analýzach priaznivé.
V hĺbke 1201,3 m bola zistená voda s teplotou 37,5 °Celzia a priaznivým chemickým zložením. Liečivá minerálna voda má  podobné zloženie ako je v Turčianskych Tepliciach, Chalmovej alebo Kremnici.
Zistenie nového zdroja termálnej vody v Handlovej (množstvo vody 15,0 l/s, teplota vody 37,5 °C, priaznivé chemické zloženie vody – Ca-Mg-SO4-HCO3 typ s mineralizáciou 1,073 g/l s malým obsahom H2S a bez tvorby inkrustu) otvára pre mesto, ale aj pre jeho okolie, nový priestor pre ďalší rozvoj.
Termálna voda je veľmi vhodná na využitie v oblasti cestovného ruchu pre rekreačné kúpanie.
Jej teplota a chemické zloženie ju radí aj k vodám, ktoré je možné využiť pre balneologické účely. Ak sa v praxi preukážu liečivé vlastnosti VRTu RH -1, mesto Handlová sa môže stať novým kúpeľným mestom na Slovensku. Termálna voda z vrtu RH-1 predstavuje, na rozdiel od uhlia, obnoviteľný zdroj vody.

Od roku 1997 sa všetky handlovské samosprávy snažia obnoviť oddychový areál miestneho kúpaliska na Ul. 1 mája, kedy bolo z hygienických dôvodov uzavreté. Podpisom zmluvy o bezplatnom prevode vrtu a jeho odovzdaním do rúk mesta, by sa tak mohli naplniť očakávania samosprávy a obyvateľov mesta o jeho obnove, resp. vybudovaní malého aquaparku. Zámerom samosprávy mesta je aj napojenie mestskej plavárne na takýto zdroj vody. Ak sa podarí postaviť aquapark, Handlovčania a región hornej Nitry by tak „dostal do žíl zdravú vodu“.  Na hornej Nitre je stále veľa ľudí, ktorí majú poznačené zdravie či už baníctvom, alebo chemickým priemyslom v regióne.

Kontakt pre investorov: primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba, tel. +421 46 519 25 35 (sekretariát), primator@handlova.sk

Handlovská samospráva zorganizovala k oficiálnemu prevzatiu VRTu RH -1  brífing, ktorý sa konal v piatok 22.3.2013 o 9.30 h priamo na mieste vrtu, na Ul. Poštová v Handlovej za účasti poslancov NR SR Jaroslava Bašku, Vladimíra Jánoša, ministra MŽP SR Petra Žigu, GR sekcie geológie MŽP SR  Vlasty Jánovej, poslanca TSK Jozefa Stopku, primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu, poslanca MsZ mesta Handlová, prednostky ObÚ ŽP Prievidza Dariny Mjartanovej, GR HBP, a.s. Petra Čičmanca Brífingu sa zúčastnili Tlačové agentúry SR, zástupca Slovenského rozhlasu, TA3, Regionálna televízia Prievidza, týždenník MY Hornonitrianske noviny. Primátor mesta spolu ministrom slávnostne odviazali mašľu nad tabuľkou označujúcou vrt ako majetok mesta Handlová, odomkli oplotenie vrtu a samotný vrt symbolicky poliali vodou z krčahu.


 

 

Krst vrtu RH-1 2010 (16)

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010

Krst vrtu RH-1 2010


 
 

 

Vrt RH-1 majetok mesta Handlová (8)

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová

Vrt RH-1 Majetok mesta Handlová


 
 

 

webygroup

dnes je: 19.4.2014

meniny má: Jela

Motorkári po druhýkrát v Handlovej otvárajú sezónu

19. apríl 2014

Verejná vyhláška

Stavebné úpravy bytu - Vybúranie otvoru medzi kuchyňou a obývacou izbou, stavebná úprava bytového jadra ,v byte č. 30, ul. MC 2, súpisné číslo stavby 1723

Veľkonočný výstup na Veľký Grič

11. ročník memoriálu Doda Suchého

Verejná vyhláška

Nadstavba jestvujúceho komínového telesa v bytovom dome č. súp. 84 na tel. Prievidzská č. 9

Štatistický úrad SR robí zisťovanie v domácnostiach v rámci projektu EÚ

od apríla do júna 2014

Deň zeme v Handlovej dňa 25. apríla na námestí baníkov

od 12.00 - 14. 00 hod.

Verejná vyhláška

Stavebné úpravy bytu č. 17 v bytovom dome č. súp. 217 na ul. Prievidzská č. 9

Plaváreň mesta Handlová informuje...

cez Veľkonočné sviatky príďte plávať

FC Baník Horná Nitra pozýva 19. 4. 2014 na futbalový turnaj

medzi FC Baník Horná Nitra a MŠK Thermál Veľký Meder

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou na zmenu stavby 2 izbový byt BD 29. augusta 79/22 byt č.6., Handlová

Výberové konania SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. vyhlásené dňa 11.4.2014

Podmienky prijatia uchádzača na obsadenie miesta hospodár/ka/ stravovacej jednotky. Žiadosti zasielajte do 25.4.2014 do 12.00 hod.

ZŠ Školská v Handlovej ponúka kvalitné vzdelanie, šport

práve pre teba

Karpaty Art Gallery

pozýva v apríli 2014

Mládež v centre diania

projekt a krst

Prihláste sa

Banícka rallye už v júni

Výberové konania na riaditeľov školských zariadení v meste Handlová

Písomné žiadosti o účasť posielajte do 25. apríla 2014

Koncerty v ZUŠ pre vás

Máte radi hudbu? Príďte do ZUŠ.

Miestne dane v Handlovej

Začali sa roznášať rozhodnutia

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Venujte pozornosť informáciám OR Hasičského zboru

Materské centrum Lienka Handlová

otvorené od marca 2014 celý deň

Buď pánom svojich peňazí - dokážeš to s nami!

Bezplatné vzdelávanie.

Mesto Handlová pre rok 2014 stanovuje termíny predajných akcií

príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Termíny na rok 2014

V Handlovej sa budú vykonávať dve štatistické zisťovania Štatistického úradu SR

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností a Štatistika rodinných účtov

Staňte sa spoluautorom knihy o Handlovej

Vaše artefakty môžete doniesť do konca apríla 2014

Skúšanie sirény v meste Handlová 2014

Harmonogram


English version

31077600

Úvodná stránka