Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľba prezidenta SR 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

1. kolo, sobota 15. marec 2014

7.00 h - 22.00 h

2. kolo, sobota 29. marec 2014

7.00 h - 22.00 h

štátny znak SR

 • Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej
 • republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon neupravuje.
 • Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič).
 • Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky: Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadal.
 • O vydanie voličského preukazu môže požiadať
  osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom, písomne alebo  elektronicky (e-mailom). V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:
  meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne. Mesto Handlová oznamuje, že voličské preukazy pre Voľbu prezidenta SR sa v meste Handlová  vydávajú od stredy 12. februára 2014 v čase stránkových hodín MsÚ
  na sekretariáte prednostu MsÚ Handlová, prvé poschodie, prvé dvere vpravo, tel. 046 519 25 33, mail:  jana.grencikovaml@handlova.sk
 • Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky: Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade.
 • Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka