Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Vodozádržné opatrenia v Handlovej na Ul. SNP (2012)

Protipovodňové opatrenia v Handlovej - Vybudovanie vodozádržných opatrení na ul. SNP


Koncom roku 2012 mesto Handlová ukončilo realizáciu projektu s názvom „Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 – Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí“, finančne podporený Úradom vlády SR.


V rámci projektu sa na ul. SNP vybudovali vodozádržné opatrenia. Celý princíp je založený na odvodnení a zadržaní dažďovej vody vsakovacími boxmi, čo bol pre danú lokalitu vzhľadom na stiesnené pomery jediný možný systém odvodnenia. Voda je zachytávaná priečnymi líniovými odvodňovacími žľabmi do zberného potrubia, ktoré je následne zaústené do vsakovacích boxov. Boxy sú umiestnené pod zemou, prvý v objeme 16m3 v priestoroch areálu Klubu dôchodcov a druhý v priestore ihriska v objeme 20m3. Vybudované opatrenia o.i. podporujú aj stanovenia Európskej rámcovej smernice o vodách.

 

 

V roku 2013 bola vyhlásená výzva v rámci 2. programového obdobia 2009-2014 grantov EHP a Nórska, programu SK02 „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Región horná Nitra je jedným zo základných komponentov programu, do ktorého je alokovaných zhruba 3,2 mil. EUR. Mesto Handlová bolo oprávneným žiadateľom, jednou z podmienok je však minimálne spolufinancovanie vo výške 15% z celkových výdavkov na projekt. Mesto Handlová sa do predmetnej výzvy zapojilo ako partner hlavného žiadateľa, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany. Projekt bol úspešne schválený a bude sa realizovať v roku 2014 - 2015.


 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka