Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tvorba partnerstva na hornej Nitre 2014-2020

Mesto Handlová ako signatár Memoranda deklaruje podporu iniciatíve „Tvorba partnerstva na  hornej Nitre 2014-2020.“ 

Logo ZRRHN

 

Na základe úloh z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2014 sa v nastávajúcom programovom období  2014-2020 očakáva tvorba partnerstva najvýznamnejších subjektov pôsobiacim v slovenských regiónoch. Iniciatívu na hornej Nitre zastrešuje ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA.

 

Uvedená iniciatíva  bude smerovať na :

a) Podporu rozvojových aktivít, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 zákona č.539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja;

b) Vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

c) Vytváranie a udržiavanie partnerstiev medzi verejnou správou, hospodárskymi a sociálnymi subjektmi v okrese pre aktívnu účasť na tvorbe a realizácii rozvoja obce, resp. okresu;

d) Príprava a realizácia projektov na podporu regionálneho rozvoja v spolupráci s partnermi.

 

Samotné ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU HORNÁ NITRA má už viac ako 20 ročnú tradíciu vo vytváraní partnerstiev a spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni a vytváraní a udržiavaní partnerstiev medzi verejnou správou, hospodárskymi a sociálnymi subjektmi pre aktívnu účasť na tvorbe a realizácii rozvoja okresu. Prostredníctvom svojej výkonnej zložky Regionálnej rozvojovej agentúry poskytuje informačno-poradenské služby v  oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja. 

 

V oblasti plánovania rozvoja regiónu, vrátane zberu údajov zabezpečuje:

1. Vypracovanie informačnej databázy funkčných hospodárskych celkov na úrovni okresov Prievidza a Partizánske s  potenciálom pre hospodársky rast, zamestnanosť, rast hrubej pridanej hodnoty, príjmov a celkovej životnej úrovne obyvateľov.

2. Zabezpečenie zberu údajov na tvorbu možných rozvojových zámerov  (tvorba programového, projektového zásobníka investičných zámerov miest a obcí ).

 3. Vypracovanie miestnej dátovej základne – zber zadefinovaných ukazovateľov, ich pravidelnú aktualizáciu a analýzu, s cieľom poznania hospodárskeho, sociálneho profilu daného okresu. 

 

 V oblasti  organizácie podujatí pre širokú verejnosť zabezpečuje organizovanie, alebo spoluorganizovanie vzdelávacích, prezentačných a iných podujatí (školenie, semináre, konferencie, workshopy, prednášky, odborné konferencie, diskusie, prezentácie a i.) v oblasti regionálneho rozvoja pre širokú verejnosť (miestna samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, tretí sektor..)

V oblasti partnerstiev  pripravuje a realizuje  projekty na podporu regionálneho rozvoja v spolupráci s partnermi.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka