Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy2014

 

Handlová, 25. 7. 2014

Pamätník baníkov obsypú biele ruže

Obraz Biele ruže

Práca v bani je špecifická, svojou inakosťou občas naháňa až strach. Pracuje sa niekoľko desiatok metrov pod zemou. Keď ste dolu občas vám je zima  a o chvíľu vyzlečiete zo seba takmer všetko, pretože teplo preniklo všade a nedá vám dýchať. Aby toho nebolo dosť. Vo vzduchu poletujú neviditeľné zrnká prachu, nájdu si každý pór na povrchu vášho tela a priľnú. A tak z bane vychádzate  pofarbený ako kominár. Práca v bani je ťažká aj dnes, napriek tomu, že technológia pokročila a je jej neodmysliteľnou súčasťou. Bez nej sa nedá „prehrýzť“ cez sloje  a ťažiť „čierne zlato“ aj keď hovoríme o zásobách hnedého uhlia tu u nás na hornej Nitre  Občas je cesta za uhlím ťažká, ale taká je aj práca baníka.

 

Baňa ukázala svoju druhú tvár

10. augusta v roku 2009  bola pre 20 baníkov z nášho regiónu osudná. Nedostali sa z podzemia Bane Handlová  von, zostali dolu. Ide o najväčšiu banícku tragédiu na Slovensku.

Deň bielych ruží

Pre Handlovčanov zostane navždy  tento deň Dňom bielych ruží. Na stretnutí zástupcov HBP, a.s., a mesta Handlová, ktoré  inicioval  v roku 2010 primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba boli ako symbol tohto dňa vybraté  práve biele ruže. Biela ako symbol nevinnosti a zelené lístky ako symbol nádeje, že sa už nič také nestane. Pamätník baníkov v Handlovej bude preto jeden deň v roku vyhradený iba bielej farbe ruží.

Pamätník baníkov na ul. 29. augusta

si vybrali obyvatelia mesta celkom spontánne. Je v centre mesta a blízko hlavnej cesty, ktorou dennodenne prechádza množstvo aut i ľudí. Je spomienkou i mementom pre živých.

Pamätná doska

Rok po tragédii bola pri pamätníku osadená pamätná tabuľa, ktorú  vytvoril akademický maliar Rudolf Cigánik, Handlovčan. 

Pamätník ma svojich „strážcov“

Okrem mesta si ho vzali pod patronát  žiaci 6. B zo ZŠ Školská pod  vedením Mgr. Jozefa Juríčka a  dospelí z centra  Jazmín. Svoju prácu nedávajú na obdiv, je spontánnou reakciou aspoň symbolicky pomôcť a vyjadriť úctu k baníckej práci a ľuďom, ktorí v nej prišli život.

Práca v bani je iná, spoločnosť si to všimla

Tragédia v Handlovej vyburcovala  verejnosť, aby sa pozreli na prácu baníkov trochu inak a spoločensky ju docenila. Na misku váh položila   hodnotu, ktorú  baníci prácou prinášajú v prospech celej spoločnosti a riziká, ktoré k nej patria.  Handlová je matkou baní, tu začala prvá priemyselná ťažba na Slovensku. Za 105 rokov  baňa vstúpila do života mnohých handlovských rodín a mnohým aj život zmenila. Tak ako aj v ďalších slovenských obciach a mestách, kde sa ťažilo uhlie alebo nerastné rudy a kovy.

Slovensko má Pamätný deň obetiam banských nešťastí

Poslanci na zasadnutí NR  dňa 26. októbra 2010 prerokovali a schváli návrh poslanca Vladimíra Jánoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch  v znení neskorších predpisov na vyhlásenie pamätného dňa  - 10. august Deň obetí banských nešťastí. Poslanci návrh  poslanca z okresu Prievidza bez ohľadu na politické tričko väčšinou hlasov  schválili.  Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2011. Predkladaný návrh zákona podporili a iniciovali najmä Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenská banská komora, Slovenská banská spoločnosť, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu. a banské mestá Handlová, Prievidza, Pezinok, Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves, Rožňava a Veľký Krtíš. Tento deň patrí všetkým baníkom, ktorí prišli o život v bani bez ohľadu na to, v ktorej bani k nešťastiu došlo.  Je vyjadrením úcty k práci baníkov.

Deň bielych ruží si pripomenieme v Handlovej  už štvrtýkrát

Má tradičný program.  O 9. 30 hod sa rozozvučia  na Kostole sv. Kataríny kostolné zvony – symbolicky pripomenú posledné spojenie s baníkmi v podzemí a k pamätníku začnú prichádzať j počas celého dňa jednotlivci i skupiny nielen z rodín, v ktorých otec, brat, či kamarát od 10. augusta 2009 chýba.  Prídu z vlastnej vôle, spontánne položia biely kvet, zapália sviečku a chvíľu postoja a symbolicky vzdajú úctu baníkom anonymným, ktorí prišli o život pri výkone svojej povolania.

Zastavte sa, ak pôjdete okolo

O 18. sa bude konať pri pamätníku stretnutie predstaviteľov mesta i Vlády, ktorí prídu v sprievode Handlovského baníckeho spolku a občanov mesta  Odznejú príhovory, báseň i banícke piesne. Zapália sviečky a položia biele ruže k Pamätníku baníkov na ul. 29. augusta baníkom, ktorí zanechali po sebe stopu ľudskú i občiansku. 

 

Spracovala: PhDr. Anna Kmeťová, odd. masmediálnej  politiky  mesta Handlová, 0908 342 616, anna.kmetova@handlova.sk; www. handlova.sk

 

 


 

Handlová, 28. 11. 2014

 

OCENENí Handlovčanía

Slávnostné Mestské zastupiteľstve mesta Handlová  28. 11. 2014

 

Za zvukov slávnostných fanfár  nastúpili vlajkonosiči  so štátnou vlajkou, vlajkou mesta a tromi historickými baníckymi vlajkami v sprievode Jozefa Juríčka, Čestného  občana mesta Handlová, Ing. Rudolfa Podobu, primátora mesta Handlová, JUDr. Ing. Jozefa Stopku, poslanca TSK a prednostu Okresného úradu v Prievidzi, a Dušana Klasa,  zástupcu primátora mesta Handlová.

V pléne zasadli členovia poslaneckého zboru mesta, zástupcovia združení a spolkov v meste, občania mesta a najbližší príbuzní ocenených.

  

Zasadnutie otvoril  Hymnou SR

komorný  zmiešaný spevácky zbor ARTANNO pri ZUŠ a DK Handlová.

Pokračoval primátor mesta Handlová Ing. Rudolf  Podoba slávnostným príhovorom.

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom 48. zasadnutí,

konanom dňa 30. októbra 2014 prijalo uznesenie pod číslom 1237, ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo udelenie nasledovných cien:

 

Čestné občianstvo

Žofii Martišovej

za celoživotný prínos pre mesto Handlová v oblasti knihovníctva, kultúrneho a spoločenského života. Pri príležitosti jubilea 100 rokov.

 

Milá teta Žofka,  to, čo symbolizujete pre naše mesto a prečo bude pre nás cťou oslovovať Vás Čestná občianka mesta Handlová, najlepšie vyjadria slová primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu, citujem: „V novembri oslávila 100 rokov jedna milá, úžasná žena,  ktorá, keď vás stretne, tak vás hneď volá po krstnom mene a vie o vás všetko. A my jej „hovoríme „naša teta Žofka“  Teta Žofka bola pre mňa vždy symbolom Handlovej.  Nedá sa vymenovať všetko, o čo sa zaslúžila,  k čomu  prispela svojou prítomnosťou, ale nedá sa nespomenúť jej láska ku knihám, k literatúre. Stala sa v našej knižnici na 25 rokov knihovníčkou  srdcom i dušou. Túto lásku prenášala na celé pokolenia. Ešte aj dnes sa „o svoju knižnicu zaujíma a sledujete dianie v nej. Teta Žofka celé roky vdychovala a dodnes pri každej návšteve vdychuje kus svojho vnútorného bohatstva knižnici a knižkám. Nikdy sa nesklonila pred mocnými tohto sveta, vždy a všade ostala človekom. Človekom prostým, ale hrdým a múdrym, ktorý poradil každému, kto o radu stál.

Patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí stáli pri najvýznamnejších míľnikoch nášho mesta a zaznamenali ich do svojej vnútornej kroniky. Nám všetkým by mohla byť príkladom. Snáď najlepšie ju vystihuje jej povestný výrok „Handlová – moje všetko“. Aj vo svojich 100 rokoch prejavuje živý záujem o dianie v našom meste, žiadne podujatie, žiadna akcia s mestskou pôsobnosťou sa nezaobíde bez jej prítomnosti.

 

Cenu mesta za rok 2014

Petrovi Matiaškovi

za úspešné reprezentovanie Slovenska a mesta Handlová na paralympijských hrách v Soči 2014.

 

Peter Matiaško sa narodil v Handlovej, je jeho rodiskom, a miestom, s ktorým spojil svoj život on a jeho rodina. Šport, osobitne lyžovanie zjazd, slalom, obrovský slalom, má miesto nielen v jeho srdci, ale pretavil ho aj do výsledkov ako športovec a tréner.  Je jedným z prvých  paralympijských športovcov na území Slovenska. Po úraze v bani prišiel vo februári 1979 o časť pravej nohy. Pred úrazom robil trénera mládeže na Remate, po úraze začal už v decembri lyžovať na protéze. Podarilo sa mu vybojovať miestenku na II. majstrovstvá sveta v lyžovaní postihnutých v roku 1982 vo švajčiarskom Les Moses. V roku 1984 už bol Peter Matiaško jediným slovenským zástupcom na ZPH v Innsbrucku. Slovensko reprezentoval aj v roku 1988 opäť v Insbrucku, v roku 1992 v Albertville, Francúzsko, 1994 v Lillehammere, Nórsko, v roku 1998 v Nagane, Japonsko. Neskôr svoje skúsenosti zúročil aj ako asistent  trénera na paralympijských hrách v Sydney, Austrália, 2000, Sait Lake City. USA, 2002, Turín, Taliansko, 2004 a vo Vancuveri, Kanada, 2010, na zimných paralympijských hrách v Soči v roku 2014 bol členom realizačného tímu, kde jeho zverenci získali  zlato. Svoje skúsenosti pretavil aj do práce s deťmi a mládežou. Je zakladateľom projektu Hľadáme talenty, kde spomedzi postihnutých vyhľadáva športovcov, ktorí napriek svojim handicapom nachádzajú svoje potešenie v športe. Mnohí z nich reprezentovali a reprezentujú SR na vrcholových športových súťažiach.

Jeho prácu a výsledky si všimli aj iní. V roku 1991 mu udelil Olympijský klub Prievidza  Cenu fair play a v roku 1994 bol vlajkonosičom Slovenska na otvorení Zimných paralympijských hier..

 

Cenu mesta za rok 2014

Mestskému basketbalovému klubu Handlová – družstvu juniorov

za úspešnú reprezentáciu mesta v basketbale a  2. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2014.

 

Mestský basketbalový klub Handlová – družstvo juniorov tvoria 18 až 19 roční chlapci, ktorí sú členmi družstva MBK Handlová. S basketbalom začínali pred 8 rokmi v Školskom basketbalovom klube Handlová. V prvej svojej  sezóne medzi juniormi 2012/2013 skončili v celoslovenskej lige na 5. mieste. Vo svojej druhej sezóne sa hráči prebojovali do záverečného FINE FOOR, kde o titul Majstra Slovenska hrali 4 družstvá a to MBK Karlovka, IMC Považská Bystrica, MBK Žilina a MNK Handlová.

Družstvo juniorov MBK Handlová skončilo v sezóne 2013/82014 na 2. mieste a stalo sa vicemajstrom Slovenska v basketbale v kategórii juniorov.

Trénermi družstva boli  Karol Kučera a Ĺudovít Smačko a družstvo tvorili hráči: Miroslav Mátych, Daniel Javúrek, Martin Minárik, Michal Dolník, Andrej Matuškovič, Radovan Prokein, Patrik Seleši, Jakub Papp, Jakub Krnčok, Miroslav Treťjak, Róbert Jeňo

 

Cenu mesta za rok 2014

Mgr. Daniele Šúrovej

za úspešnú reprezentáciu mesta v plávaní a pri príležitosti 25. výročia organizovaného plávania v Handlovej.

 

Mgr. Daniela Šúrová sa celý život venovala mládeži, osobitne plávaniu. Bola jednou z hlavných aktérok vzniku organizovaného plávania v Handlovej v roku 1989.  Je zakladajúcou členkou plaveckého oddielu TJ Baník Handlová. Tento rok si pripomíname 25. výročie. Bola iniciátorkou a zakladateľkou športových tried na základnej škole Morovnianska cesta  v šk. roku 1990/91. Od roku 1993 bola prezidentkou Plaveckého klubu Handlová. Pod jej vedením prešlo klubom prešlo niekoľko stoviek detí, ktoré sa naučili nielen plávať, ale boli aj úspešnými reprezentantmi klubu i mesta. Zaviedla  Základné plavecké výcviky na školách, ale i v predškolských zariadeniach. Je zakladateľkou množstva podujatí ako je Plavecká štafeta miest (v tomto roku bola po 25.-krát), Kapriáda a ďalšie.

 

Cenu mesta za rok 2014

Vladimírovi Valovičovi     

za šírenie dobrého mena  mesta Handlová  doma i v zahraničí, za získanie Oscara  a ceny Bafta.

 

Vladimír Valovič, tvorca digitálnych efektov, spolupracoval so známymi režisérmi Stevenom Spielbergom, Robom Marshalom či Alfonzom Cuarónom. Práve spolupráca  s posledným režisérom  mu priniesla tento rok ako jedinému z tímu, ktorý pracoval na vizuálnych efektoch vo filme Gravity v hlavných úlohách so Sandrou Bullock a Georgom Clooneym, Oscara a cenu Bafta.  Filmové ocenenie každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied. Cenu Bafta získal aj za Harryho Pottera.

Od roku 2005 pôsobí najmä v zahraničí. Najčastejšie v Prahe, kde aj v tomto čase žije, a v Londýne. K digitálnym efektom  pre filmy  a reklamu sa dostal po ukončení školy v Londýne, zameranej práve na ich tvorbu. So Stevenom Spielbergom spolupracoval na filme Lincoln, s Davidom Yatesom na filme Harry Potter a dary smrti, s Robom Marshallom na Pirátoch z Karibiku na vlnách podivna. V českých filmoch možno vidieť jeho prácu vo filme 3 sezóny v pekle a v ďalších. V tomto roku pracoval aj na filme Strážcovia Galaxie (Guardians of the Galaxy) s režisérom James Gunnom. Ide o jeden z najúspešnejších filmov tohto roku z produkcie Marvel, ktora sa venuje komixom. Na tomto filme urobil zatiaľ najväčší kus práce zo všetkých filmov a je dosť možné, že aj tento film bude nominovaný na Oskara za filmové efekty. Byť držiteľom Oskara a ceny Bafta v 32 rokoch dokazuje, že jeho tvorba v oblasti filmových vizuálnych efektov je výnimočná.

 

Cenu mesta za rok 2014

Marekovi Viedenskému 

za úspešné reprezentovanie Slovenska a mesta Handlová na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2014 v Minsku

Marek je v tomto čase vo Fínsku. Cenu prevzal e jeho otec Miloš. Viedenský, ktorý prišiel aj s manželkou Zuzanou.

Marek Viedenský je profesionálny slovenský hokejový útočník. Je odchovancom klubu MšHK Prievidza, odkiaľ prešiel do tímu Dukla Trenčín. Následne odišiel do zámoria, kde hrával v tíme Prince George Cougars v NHL. Bol draftovaný tímom San José Sharks v roku 2009 v 7. kole, kde ako 189 v poradí v juniorskej kategórii odohral v Kanade juniorské súťaže. Po tom, ako sa mu nepodarilo prebojovať do zostavy žralokov pre NHL, sa rozhodol pre návrat do Európy a upísal sa fínskemu mužstvu HPK  Hämeenlinna. Zúčastnil sa Majstrovstiev sveta juniorov do 18 rokov v roku 2008, Majstrovstiev sveta juniorov do 20 rokov v roku 2009. Svoj debut v mužskej reprezentácií Slovenska odohral 1. mája 2014 proti Lotyšsku na Majstrovstvách sveta.

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom 48. zasadnutí, konanom dňa 30. októbra 2014 vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 1233, ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udeľuje

 

Cenu primátora mesta Handlová za rok 2014

Kataríne Dupkalovej

Za réžiu hudobno-dramatického predstavenia Pinocchio a výchovu mládeže v kultúrnej oblasti.

V roku 2013 naštudovali žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Handlová hudobno-dramatické predstavenie Pinocchio na motívy rozprávky Carla Goldoniho. Na podnet pani učiteľky. Anežky Balušinskej, ktorú zaujala predloha súčasného slovenského hudobného skladateľa Ľuda Kuruca, naštudovali hudobný materiál žiaci speváckeho oddelenia so svojimi pedagógmi. Scenár a réžia je dielom pani učiteľky Kataríny Dupkalovej. Predstavenie malo premiéru 6. júna 2013 v DKM Handlová. Ide o prvé herecko-spevácke predstavenie v histórii školy. Hudobno-dramatické predstavenie PINOCCHIO získalo aj cenu  riaditeľky Kultúrno-osvetového centra v Prievidzi za tvorivý čin roka v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

 

Cenu primátora mesta Handlová za rok 2014

Ing. Ramonovi Geschwandtnerovi

za celoživotný prínos organizovania a rozvoj rybárskeho hnutia v Handlovej.

 

Prácu Ing. Ramona Geschwandtnera vystihol primátor mesta  Handlová Ing. Rudolf Podba, ktorý jeho prácu a prínos pre mesto  Handlová zhodnotil  týmito slovami, citujem,:  Ing. Ramon Geschwandtner na seba nikdy neupozorňoval, vždy zaňho hovorila práca. Vo funkcii primátora som s ním bol v kontakte častejšie a to mi pomohlo spoznať ho lepšie a objaviť jeho ľudské i  profesionálne kvality. Práci v Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Handlovej dal kus seba. Nebolo to len o čase, bolo to o nadšení, nezištnej a obetavej práci v prospech ľudí, ktorých si záľuba k rybám a rybárstvu podmanila celých.  V MO SRZ pracovalo 32 rokov ako funkcionár, z toho 28 rokov vykonával funkciu predsedu MO SRZ v Handlovej. Výraznou mierou sa pričinil o vybudovanie Handlovského rybníka a rybárskeho domu. Má významné zásluhy na výsledkoch našej MO SRZ, ktorá patrí v Handlovej medzi najväčšie občianske združenia s počtom členov 308 (z toho 35 detí do 15 r.). Svojimi organizačnými schopnosťami sa presadil aj v najvyšších štruktúrach Slovenského rybárskeho zväzu, kde pôsobí ako viceprezident rady SRZ druhé volebné obdobie, konkrétne 8. rok. Je mi cťou, že vás poznám a ďakujem za to, čo ste pre Handlovčanov a Handlovú urobili.

 

Cenu primátora mesta Handlová za rok 2014

Petre Kováčikovej

pri príležitosti 15. výročia založenia skupiny VOLCANO. V roku 2014 sa skupina VOLCANO stala 3 –násobným majstrom Európy.

TS VOLCANO vznikla v októbri 1999, založila ju Petra Ličková - dnes už Kováčiková.

Na začiatku tvorilo skupinu 8 dievčat. S počtom vystúpení pribúdali aj ďalší členovia na základe konkurzu. Tanečná skupina pôsobila ako občianske združenie.

V apríli roku 2000 sa rozšírila najstaršia veková kategória o detskú tanečnú skupinu pod názvom TS VOLCANO-juniori, ktorú v začiatkoch pomáhala trénovať aj Peťkina sestra Saška. Ako pribúdali ocenenia aj tejto detskej skupine, Volcano sa rozšírilo  o najmenších  tanečníkov a v roku 2001 k nám pribudlo Baby VOLCANO. V roku 2002 mala tanečná skupina VOLCANO už viac ako 40 členov. S pribúdajúcimi rokmi, oceneniami a skúsenosťami sa tanečníci Volcana začali okrem diska venovať aj iným tanečným štýlom. V školskom roku 2005/2006 začala tanečná skupina spolupracovať so SZUŠ Xoana-štúdio. Spolupráca a vymieňanie tanečných skúseností medzi VOLCANOM a Xoanou trvalo do konca školského roku 2007/2008.

Po tejto spolupráci sa VOLCANO opäť osamostanilo. K 1. septembru 2008 zaradilo ministerstvo školstva TS VOLCANO do siete škôl a školských zariadení pod názvom Súkromná ZUŠ VOLCANO so sídlom v Handlovej.

Tanečná škola VOLCANO reprezentovala naše mesto a Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy v tomto roku  v Rumunsku.

Deti a mládež súťažili so 6 choreografiami a získali 6 umiestnení: 3 x titul  Majstrov Európy, 2 x titul  Vicemajstrov Európy  a 1x 3. miesto.

 

Cenu primátora mesta Handlová za rok 2014

Eve Siegelovej

za celoživotný prínos v oblasti literatúry a pri príležitosti významného životného jubilea.

 

Eva Siegelová spojila svoj  život s literárnou tvorbou.  Nebolo to tak vždy. Študovala na Strednej ekonomickej škole v Martine, neskôr absolvovala nadstavbové štúdium na Strednej knihovníckej škole v Banskej Bystrici. Pracovala ako dokumentaristka v Turčianskom múzeu A. Kmeťa v Martine, redaktorka regionálneho týždenníka Prieboj v Prievidzi, hovorkyňa prednostu Okresného  úradu v Prievidzi a  od  roku 2000 je na dôchodku. Ako publicistka okrem regionálnej tlače spolupracovala s viacerými novinami (Nové slovo, Práca, Pravda, Roháč, Život a i.), ako aj so Slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici, kde uverejňovala poviedky, reportáže, fejtóny, humoristické príspevky a pod. Samostatne vydala povesti a príbehy z Bojníc O tajomnom bojníckom prízraku (1997), povesti o Prievidzi O záhadnom vtákovi šťastia (1999), poviedkové knihy Hľadanie rovnováhy (1999), Fííha! (2001), zbierku aforizmov a epigramov Bisťu! (2005), dielo povesťového žánru O spanilej Kataríne (2006) a ďalšie. V tomto čase ide do sveta jej ďalšia, v poradí 16. kniha  O zázračnom jednorožcovi. Svojou tvorbou obohacuje Eva Siegelová slovenskú literatúru a šíri aj dobrý chýr o meste Handlová.

Ceny  odovzdal primátor mesta Handlová Ing. Rudolf  Podoba.

 

Po oceneniach nasledoval  krst knihy   Evy Siegelovej, išlo v poradí o 16. knihu z jej tvorby s tajomnám názvom O zázračnom jednorožcovi.

Krst obohatila Folklórna skupina Hájiček svojimi piesňami.

Knihu uviedla autorka Eva Siegelová. Pár slov povedal aj ilustrátor knihy akademický maliar Rudolf Cigánik.

Autorka si vybrala dvoch krstných otcov – primátora mesta  Handlová Ing. Rudolfa Podobu  a vedúceho pobočky Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimila Uhlára.

Knihu pokrstili krčiažtekom s vodou z bojnických prameňov .

 

Ocenenie pracovníkov HATER – HANDLOVÁ spol s .r.o.

Pri príležitosti 15.výročia založenia spoločnosti a 60. výročia činnosti technických služieb na území mesta Handlová, konateľ spoločnosti Ing. Blažej Litva  udelil pamätnú plaketu štyrom pracovníkom. Plakety odovzdal spolu s primátorom mesta Handlová Ing. Rudolfom Podobom.

Ocenení pracovníci:

Bohumil CÉZA, 62 rokov. V spoločnosti pracuje ako vodič nákladného motorového vozidla na zber veľkoobjemného a drobného stavebného odpadu. Za desať rokov v spoločnosti HATER HANDLOVÁ  najazdil viac ako 200 000 km za odpadom a úpravou zimných ciest v meste Handlová.

Milan Donoval, 62 rokov. V spoločnosti pracuje ako operátor zdvíhacieho zariadenia vozidla na zber komunálneho odpadu. Za obdobie 10-tych  rokov v spoločnosti HATER HANDLOVÁ  a 16 rokov v technických službách mesta Handlová sa za svoj ľudský prístup k výkonu tohto povolania stal ikonov „smetiarov“ v meste Handlová a handlovskej doline.

 

Anton Jančovič, 61 rokov. V spoločnosti pracuje ako vodič. Za tridsaťdeväť rokov výkonu povolania vodiča  vozidla na zber komunálneho odpadu odviezol viacej ako 20 000 ton odpadu. Čo predstavuje päť ročnú produkciu odpadu nášho mesta.

 

Milan Švec, 53 rokov. Pracuje ako vedúci strediska skládka odpadov nepretržite 18 rokov. Za ten čas prešlo jeho počítačom viac ako 300 000 m3 odpadu. Aktívne sa zapájal do výstavby prvej časti skládky a ich rozšírenia v rokoch 2003 a 2010.

 

 

 

Zvuk slávnostných fanfár ukončil  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva,

PhDr. Anna Kmeťová, odd. masmediálnej  politiky mesta Handlová

Handlová, 28. 11. 2014

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka