Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy 2019

Tlačová správa Handlová, 11. 7. 2019 Kratochvíľky v Handlovej predstavia grafiku architektonických skvostov mesta

Kratochvíľky, tvorivé dielne, sa budú konať od 15.7. do 23.8.2019 v rôznych dňoch vždy o 16.00 h. Ich cieľom je ponúknuť deťom priestor na kreatívne využitie ich voľného času za účasti lektorov. Lektorom druhého ročníka bude opäť akademický architekt Rastislav Nemec, ktorý aktuálne pre mesto vytvoril súbor dvanástich grafík známych architektonických prvkov mesta a po prvýkrát ich predstaví účastníkom Kratochvíľok. Grafiky budú v nastávajúcom období súčasťou prezentácie mesta. Celú tlačovú správu z 12. 7. 2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 17.6. 2019 Nebyť v komunitnom pláne môže byť problém pri podávaní žiadosti o dotáciu

Byť v komunitnom pláne je dôležité z dôvodu prípadných požiadaviek na čerpanie dotácií a pod. Mesto Handlová vyzýva všetky subjekty, ktoré svojou činnosťou a pôsobením zasahujú do sociálnej oblasti v meste, aby reagovali na výzvu o ich zaradenie do pripravovanej aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb. Informácie môžu subjekty zasielať do 15. júla 2019. Celú tlačovú správu zo 17.6. 2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová 10.5.2019 Rozvoz hnedých nádob na bioodpad do handlovských domácností je ukončený. Handlovčania si ich môžu prísť prevziať

V rámci projektu Kompostáreň Handlová sa v meste zbierali konáre od 15.3 do 15.4. 2019 a bolo vyzbieraných 50 ton drevnej hmoty. Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. vyzbierala z 26 lokalít v meste všetky konáre, ktoré obyvatelia uložili na určené miesta, zoštiepkovala ich a uložila na kompostovaciu plochu, kde sa stali základom kompostu. V termíne od 10. mája do 17. mája 2019, vrátane víkendu 11.5. a 12.5.2019, majú možnosť si obyvatelia nádobu bezplatne prevziať v Jazmín, n.o (DORKA) na Ul. F Nádaždyho 4, Handlová v čase od 8.00 do 20.00 h. Celú tlačovú správu z 10.5.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Hlavička Handlovský hlasTlačová správa Handlová 6.5.2019 Radnica začína vydávať vlastné noviny Handlovský hlas

Mesto Handlová po prvýkrát samostatne vydáva periodickú tlač pod vlastnou značkou. Doposiaľ využívalo priestor v mesačníku Handlovské noviny, v ktorých si platilo inzerciu. Prvé číslo Handlovského hlasu, dvojtýždenníka mesta Handlová, vyjde 15.5.2019. Mestské noviny budú vychádzať v náklade 6300 kusov s distribúciou do všetkých domácností v Handlovej zdarma. Celú tlačovú správu zo 6.5.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Termíny uzávierok a cenník inzercie nájdete po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 30.4.2019 Dali zelenú „jasliam“

Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) vo volebnom období 2018-2022 sa konalo vo štvrtok 25. apríla 2019. Rokovanie otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová. Poslanci schvaľovali nakladanie s majetkom mesta, v rámci sociálnych služieb zámer vybudovania „jaslí“, boli prerokované zmeny rozpočtu, hlavná kontrolórka predložila správu o vykonaných kontrolách a odzneli informácie o Voľbách prezidenta SR aj o priebehu príprav na májové Voľby do Európskeho parlamentu. Témou rokovania bolo i webové sídlo mesta. Celú tlačovú správu zo 30.4.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 14.3.2019 Výrub stromov v okolí Handlovej končí. Prinášame odpovede od správcu lesov

O pracovné stretnutie požiadalo mesto z dôvodu viacerých otázok obyvateľov, ktorých zaujímalo, kde miznú stromy z okolitých handlovských kopcov. V stredu 13.3.2019  primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová a zástupca primátorky Radoslav Iždinský privítali riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza (ďalej Lesy SR, š.p.) Jána Mokrého a Marcela Trgiňu, vedúceho lesnej správy Prievidza. Viac ako hodinové stretnutie otvorilo mnohé otázky. Témami sa stali stabilizácia územia, pôdoochranná funkcia lesa, využívanie lesných ciest ale i legislatíva. Zaujímavosťou je hlbšia história. Prvé „zákony o lesoch“ pochádzajú z obdobia vlády Márie Terézie, vďaka čomu sú slovenské lesy v dobrej kondícii. Zákon nastavil pravidlá aj v obhospodarúvaní lesov. Celú tlačovú správu zo 14.3.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová 14.3.2019 V Handlovej začíname s kompostovaním. Zbierajú sa konáre zo záhrad a v apríli odovzdá mesto obyvateľom rodinných domov nádoby na bioodpad

V termíne od 15. marca do 15. apríla 2019 môžu Handlovčania konáre s dĺžkou do dvoch metrov uložiť v dvadsiatich šiestich lokalitách mesta, ktoré spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. označila informačnými tabuľkami. Konáre sa stanú základom pre organické hnojivo – kompost. Celú tlačovú správu zo 14.3.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. Mapu a zoznam lokalít, kde budú umiestnené informačné tabuľky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová 8. marec 2019 Práce na rekonštrukcii handlovskej plavárne si bola pozrieť primátorka mesta

Návštevu handlovskej plavárne, ktorá je od 27.12.2017 v rekonštrukcii, absolvovala v stredu 6. marca primátorka mesta Silvia Grúberová a zástupca primátorky Radoslav Iždinský. Spolu so zástupcom investora B.T.I. spol. s r. o. Jánom Karom sa prešli priestormi plavárne, ktorá by tento rok mala začať poskytovať svoje služby. Napojenie na termálny vrt je stále otvorenou otázkou. Celú tlačovú správu z 8.3.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem Fotogalériu nájdete na našom FB po kliknutí sem

Tlačová správa, Handlová, 18.2.2019 Žijú medzi nami, mnohí ich nevnímame ako jedinečných, a predsa sú iní.  Na Kultúre 2018 ocenili štyroch jednotlivcov, štyroch Handlovčanov

V piatok 15. februára 2019 sa v sále Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi stretli tí, ktorí sú pre kultúru a zachovávanie tradícií na hornej Nitry dôležití. Konal sa večer spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov za rok 2018 , pôsobiacich v oblasti kultúry, hudby a umenia. Ocenenie si v 11 kategóriách prevzalo 35 jednotlivcov a 2 kolektívy pracujúce v oblasti kultúry na hornej Nitre. Medzi jednotlivcami si ocenenie odniesli aj štyria Handlovčania. Celú tlačovú správu z 18.2.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 31.1.2019 V Handlovej sa pripravuje nový systém prideľovania bytov a tvorby poradovníkov

 Od začiatku tohto roka sa pripravujú v Handlovej zmeny, ktorých cieľom je stanoviť transparentné kritériá prideľovania mestských bytov. Všetky zmeny budú realizované po schválení Mestským zastupiteľstvom Handlová (MsZ) v prvom štvrťroku 2019. Celú tlačovú správu z 11.2.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová, 31.1.2019 Od začiatku februára škrtajú na mestskom úrade v Handlovej nestránkový deň. Sledujú návštevnosť

Utorok 5. február 2019 bude na Mestskom úrade v Handlovej stránkový. S platnosťou od 1.2.2019 dochádza k zmene v stránkových dňoch Mestského úradu a pôvodne jeden nestránkový deň bude zrušený. Stránkové hodiny ostávajú zachované. Cieľom zmien je pri vytvorení vhodných pracovných podmienok zamestnancom mesta poskytovať služby obyvateľom vo vyššej kvalite. Celú tlačovú správu z 11.2.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová 30.1.2019 Handlovské zastupiteľstvo on-line

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) vo volebnom období 2018-2022 sa konalo v utorok 29.1.2019. Rokovanie otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová. V úvode boli prítomní informovaní, že sa historicky po prvýkrát rokovanie handlovských poslancov vysiela on-line na YouTube kanáli regionálnej televízie Prievidza RTV PD. Poslanci odsúhlasili členov stálych komisií pri MsZ, zástupcov správnych a dozorných rád mestských neziskových organizácií, oboznámili sa s problematikou plavárne v súvislosti so spôsobom ďalšieho prevádzkovania, boli informovaní o priebehu príprav výstavby nákupného centra. Nastali personálne zmeny v Mestskej polícii v Handlovej. Vo štvorhodinovom rokovaní vystúpilo viacero obyvateľov. V jednom čase pozeralo on-line136 divákov. Celú aktualizovanú tlačovú správu z 31.1.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa, Handlová, 15.1.2019 Štatistika počtu obyvateľov mesta Handlová za rok 2018

Handlová mala k 1. januáru 2019 spolu 16 872 obyvateľov. K 1. januáru 2018 bolo Handlovčanov 16 996, takže počet obyvateľov v priebehu minulého roka klesol o 124 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov bolo k 1. januáru 2019 štatisticky evidovaných 8556 mužov a 8316 žien. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová, 11.1.2019 Súťaž Handlovské vianočné stromčekovanie zaujala. Použité vianočné stromčeky mesto využije

Súťaž o najkrajší handlovský vianočný stromček vyhlásilo mesto Handlová v termíne od 22.12.2018 do 6.1.2019  na svojej oficiálnej facebookovej stránke @MestoHandlova. Spolu súťažilo 51 vianočných stromčekov, víťazný získal 403 LIKE a stal sa najkrajším handlovským stromčekom. Monografiu mesta Handlová 1 získala Monika Karová. Súťaž sa tešila mimoriadnej pozornosti, dosah postu bol viac ako 16 tis. Spolu všetky handlovské vianočné stromčeky získal 1618 LIKE.  Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová, 9.1.2019 Snežné správy z Handlovej: Všetky handlovské cesty sú zjazdné, ak nie sú, má to háčik

V stredu ráno 9.1.2019 sa zišli všetci, ktorí majú čo povedať do zimnej údržby mestských komunikácií v Handlovej. Na odd. výstavby Mestského úradu Handlová(MsÚ) sa stretli Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ, Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ, Ing. Rastislav  Daubner – ref. dopravy MsÚ, Ing. Milan Pepich, náčelník MsP Handlová, Miloslav Budovič za správcu HATER- HANDLOVÁ spol. s r.o. a Karol Kučera, koordinátor aktivačných prác. Na zimnú údržbu 40 km mestských komunikácií a 30 km chodníkov je v Handlovej  vyčlenených v rozpočte mesta takmer 100 tis. Eur, pričom zimná údržba z konca minulého roka vyšla samosprávu mesta na 17 tis. Eur. Mesto žiada o spoluprácu pri parkovaní! Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnitie po kliknutí sem


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka