Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy 2017

Handlová 28.12.2017 Ďakujeme za návštevu. Plaváreň v Handlovej je uzavretá.

Plaváreň mesta Handlová ukončila svoju činnosť. V stredu 27.decembra 2017 bola
z jej dvoch bazénov vypustená voda, vnútorné zariadenie sa postupne odpratáva.
Budova bola odovzdaná investorovi a po dvadsiatichdeviatich rokoch sa na plavárni v Handlovej začína jej rekonštrukcia. Obnovy sa dočká tiež priľahlé kúpalisko, ktoré sa v Handlovej snažia sprístupniť verejnosti od roku 1997.  Celú tlačovú správu na stihnutie nájdete po kliknutí sem.

Handlová 22.12.2017, Pozvánka na predvianočné kúpanie a vypúšťanie vody

Mesto Handlová a Plaváreň mesta Handlová pozývajú na záverečné kúpanie a vypúšťanie vody z bazénov handlovskej plavárne. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem


Handlová, 19.12.2017 Nová kniha o Handlovej pod vianočným stromčekom. Konečne!

Uplynulo už niekoľko rokov odvtedy, čo sa autorský kolektív po dohode s vedením mesta začal venovať dejinám Handlovej. Jednotliví autori ešte netušili, čo všetko ich pri skúmaní minulosti mesta čaká a čo všetko je potrebné sprístupniť čitateľom. Historické dokumenty pribúdali a umožnili preniknúť do neznámych, zabudnutých, tajomných, veselých i tragických osudov Handlovej a jej obyvateľov. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 7.12.2017 V Handlovej schválili vyrovnaný rozpočet

Handlovskí poslanci sa zišli na ostatnom rokovaní v roku 2017 vo štvrtok 7. decembra.
Väčšina so siedmych bodov rokovania bola o rozpočte na nadchádzajúce tri roky. Plány
predložili mestské príspevkové a neziskové organizácie. Rozpočet mesta Handlová na rok
2018 poslanci schválili ako vyrovnaný a hlavná kontrolórka potvrdila jeho súlad so zákonom. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 7.12.2017 Handlová bude voňať Vianocami, dobrými ľuďmi, darčekmi a podujatiami

Adventný čas je plný pekných podujatí a aktivít. Vianočný stromček na MsÚ je plný ozdôb, ktoré vyrobili klienti SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o., 6. decembra Mikuláš spolu s handlovskými deťmi rozsvietil stromček na námestí. Atmosféru Vianoc vyčaria v Handlovej Handlovčania, primátor mesta, starostovia handlovskej doliny, športovci a nová kniha o Handlovej. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová 6.12.2017 Z novembrového rokovania poslaneckého zboru mesta Handlová

Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová zišlo spolu štrnásť handlovských poslancov. Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Rudolf Podoba. V trinástich bodoch rokovania schválili konsolidovanú uzávierku mesta za rok 2016, dozvedeli sa nové informácie o obchodnom centre a ukončení verejného obstarávania na prevádzku plavárne a kúpaliska. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová 5.12.2017 Plaváreň a kúpalisko v Handlovej sa dočkajú obnovy

V Plavárni mesta Handlová si môžete zaplávať naposledy v tomto roku v sobotu 23. decembra 2017. Po tomto termíne bude plaváreň mesta uzavretá a odovzdaná koncesionárovi, ktorý sa stal víťazom verejného obstarávania na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“. Po viac ako 20 rokoch sa v Handlovej začína s investíciou za viac ako 5 mil. Eur. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 30.11.2017, Zlatý mravec pre HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o., patrí k menším regionálnym spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti odpadového hospodárstva. V roku 2006 iniciovala zavedenie prevádzkovania systému separovaného zberu odpadu v meste Handlová a regióne handlovská dolina. Dokázala systematickou prácou v spolupráci s mestom Handlová a šiestimi obcami v období niekoľkých rokov vybudovať efektívny systém triedenia, zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi. O kvalitách poskytovaných služieb presvedčila tento rok ziskom ocenenia Zlatý mravec 2017. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 29.11.2017, V Handlovej spustili prevádzku „nocľahárne“. V predchádzajúci dvoch zimách poskytla viac ako 700 nocľahov

Pomoc občanom mesta bez prístrešia počas zimy sa v Handlovej osvedčila. Koncom novembra preto spustili v Handlovej stredisko hygienickej očisty a priestor na prenocovanie počas zimného obdobia tzv. nocľahárne“, ktorá bude prístupná ľuďom bez prístrešia až do skončenie zimného obdobia. stredisko hygienickej očisty a priestor na prenocovanie počas zimného obdobia  v suteréne budovy Jazmín n.o. (Dorka) na ulici F.  Nádaždyho 4 v Handlovej. Ak takému človeku hrozí nebezpečenstvo z dôvodu jeho pobytu v chladných nočných hodinách na verejných priestranstvách kontaktujte stálu hliadku MsP Handlová, na tel. čísle 0905 499 384,  alebo 046/ 5475007 resp. sociálne odd. MsÚ na tel. čísle: 0917616391. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 24.11.2017 V Handlovej dnes udeľujú ocenenia mesta a začína tradičný jarmok v rámci Handlovských katarínskych dni s bohatým programom

V Handlovej si dnes na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva prevezme ocenenia mesta spolu osem jednotlivcov a kolektívov. Oceňovanie je súčasťou tradičných Handlovských katarínskych dní. Tohtoročné handlovské oslavy budú mať opäť Katarínsky  jarmok plný dobrôt a výrobkov remeselníkov, deti si užijú kolotoče. Dobrá hudba na námestí počas novembra určite zahreje. Na návštevníkov čaká Horúca láska v podaní Lukáša Adamca,s Petrom Cmorikom určite nezostarnete a hity od Elán tribute – revival vám možno obujú biele tenisky. Aby sa vám na handlovskom námestí dobre tancovalo. Navštívte Handlovské katarínske dni 2017 v dňoch 24.- 26.11. 2017. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 21.11.2017 Handlovčania jazdia po nových cestách, majú nové parkoviská a chodníky

V apríli 2017 handlovská samospráva začala s opravou miestnych komunikácií, ktoré má v správe. Handlovské cesty dostali nové asfaltové koberce, Handlovčania sa môžu prejsť po nových chodníkoch a stále môžu bezplatne parkovať na vynovených parkoviskách. To všetko je výsledkom takmer 1,5 miliónovej investície mesta Handlová do infraštruktúry, ktorá si už dlhé roky žiadala obnovu. Mesto vyhradilo z aktuálneho rozpočtu na ich opravu vlastné zdroje vo výške takmer 400 tis. Eur, ďalšie zdroje prefinancuje z úveru vo výške 1 mil. Eur. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 31.10.2017 Handlová má novú poslankyňu aj primátora DaMP-u
Októbrové rokovanie poslaneckého zboru, ktoré zvolal a viedol primátor mesta
Handlová Ing. Rudolf Podoba zaplnilo rokovaciu miestnosť zväčša tými, ktorí sú spätí
s handlovským školstvom. Vo štvrtok 26.10.2017 sa historky po prvýkrát na mestskom
zastupiteľstve poslanci venovali školstvu v skoro každom bode rokovania. Sľub zložila nová poslankyňa MsZ mesta a bol menovaný nový primátor DaMP. V závere poslanci schválili tých, ktorí si v tomto roku prevezmú Ceny mesta a Ceny primátora mesta. Viac aj o handlovskom školstve v nájdete v tlačovej správe na stiahnutie po kliknutí sem

Handlová, 16.10.2017 Dobrovoľní hasiči budú vykonávať preventívne požiarne kontroly vykurovacích zariadení a komínov v domoch v Handlovej

V rámci plánu preventívnych požiarnych kontrol na zimné vykurovacie obdobie 2017/2018 hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Handlová, mestská časť Morovno pri Handlovej budú kontrolovať vykurovacie telesá a komíny počas dvoch víkendov v tristodvoch domoch v Handlovej na devätnástich uliciach. Preventívne požiarne kontroly v meste Handlová sa uskutočnia 21.10.-22.10.2017 a 28.-29.10.2017. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 12.10.2017  „V  Handlovej padajú listy, kontajner čistotu istí“

V Handlovej sa od dnes 12.102017 realizuje jesenné upratovanie. Ročne sa v meste vykonávajú dve celomestské upratovania. To prvé – jarné - robili Handlovčania v apríli t.r. Počas jarného upratovania pod názvom „V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti“ spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. odviezla 48,12 ton odpadu na skládku a autá zvážajúce odpad najazdili 867 km. Celkové náklady na jarné upratovanie boli vo výške 2250 eur. To druhé jesenné pod názvom „V  Handlovej padajú listy, kontajner čistotu istí“ sa bude konať od 12. do 26.10.2017. Tak ako v apríli  aj v závere roka mesto odmení tých, ktorí sa do upratovania zapoja. Ak si zorganizujú Handlovčania brigádu, môžu vyhrať odmenu za fotku z brigády. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 28.9.2017 Zo septembrového rokovania poslaneckého zboru mesta Handlová

V poradí 30. rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) sa konalo vo štvrtok 28.9.2017. Rokovanie otvoril primátor mesta Ing. Rudolf Podoba. Na programe boli správy o výsledkoch hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2017, rozpočtové opatrenie ale aj informácie o stave väčších investičných akcií mesta ako sú nové nákupné centrum v lokalite Morovnianske sídlisko, kúpalisko a Voľby do Vyšších územných celkov. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová 26.9.2017 Oprava parkoviska v centre mesta Handlová začína 27.9.2017

Z dôvodu zvýšenia kvality spevnených a parkovacích plôch sa v Handlovej začína od stredy 27.9.2017 s opravou parkoviska za Domom kultúry mesta Handlová (DK). Oprava bude prebiehať približne dva mesiace v troch etapách. Po verejnom obstarávaní Handlová investuje do skvalitnenia parkovania v meste približne 100 tis. Eur. Domáci aj návštevníci sa tak môžu v dohľadnej dobe tešiť na opravených 30 parkovacích miest v Handlovej a spevnených plôch. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová 19.9.2017 Ako sa budú prezentovať kandidáti do župných volieb v Handlovej

Mesto Handlová je vo volebnom obvode číslo 7, Prievidza. Podľa krajskej volebnej komisie je do volieb na 11 miest poslancov TSK registrovaných spolu 68 kandidátov a na župana TSK je registrovaných 7 kandidátov (údaj k 19.9.2017). Plocha pre propagáciu do volieb VÚC 2017 bude vyhotovená bezodkladne po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov, najneskôr však do 25.9.2017. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová 5.9.2017 HAHADU 2017 alebo Handlovský duatlon je tu pre všetkých nadšencov horskej cyklistiky a behu po handlovských kopcoch

Už v sobotu 9. septembra 2017 má príležitosť každý, kto má rád cyklistiku a beh zdolať handlovské kopce na HAHADU 2017, v poradí 6. ročníku športového podujatia. Cieľom organizátorov je pritiahnuť hlavne deti k športu v krásnom prostredí handlovských kopcov. Vybrať si môžete detský minibeh, duatlon, duatlon štafetu, Handlovskú krosdesiatku alebo Handlovskú MTBdvadsiatku. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 9.8.2017 Príležitostná poštová pečiatka venovaná banským záchranárom

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky, ktorý si v Handlovej pripomínajú ako Deň bielych ruží. V tento deň si v Handlovej pripravili aj filatelistickú zaujímavosť, týkajúcu sa banských záchranárov. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 7.8.2017  - V Handlovej si opäť pripomínajú Deň bielych ruží 

10. august  je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň - Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky  Tento pamätný deň reaguje najmä banícku tragédiu, ktorá sa udiala 10.8.2009 v bani Handlová. Pri výkone svojho povolania zahynulo 20 baníkov a záchranárov. Zastavte sa v baníckej Handlovej alebo v ktoromkoľvek baníckom meste na Slovensku a položte bielu ružu k pamätníkom. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 3.8.2017 Primátor mesta Handlová: Pristúpili sme na uznanie záväzku, cítime však krivdu

Handlovská samospráva má zaplatiť viac ako 500 tis. Eur za porušenie zákona o  verejnom obstarávaní v  rámci projektu, ktorý sa realizoval v  meste v  období 2010-2013 pod názvom „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“. Mesto zaplatí, aby nepoškodilo svojich obyvateľov. Stále si však stojí za svojim, že v čase realizácie projektu dodržalo vtedy platné postupy, ktoré schvaľoval riadiaci orgán. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 1.8.2017 V Handlovej „zalievajú“ vysoké teploty

V súvislosti s predpokladanými tropickými teplotami, ktoré majú dosiahnuť počas dňa viac ako 33°C a vyhlásením 1. stupňa výstrahy pred vysokými teplotami Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa budú v Handlovej polievať v termíne od 1.8 do 4.8.2017 miestne komunikácie. Polievacie vozidlo spoločnosti Hater Handlová spol. s.r.o. môžu Handlovčania stretnúť v centre Handlovej, ale aj na asfaltových cestách v odľahlejších kútoch mesta. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 25.7.2017 Zmena cestovného poriadku v Handlovej vymení modrý autobus za žltý, obyvatelia nepocítia zmenu

Na základe zvýšenej potreby autobusovej prepravy v medzimestských linkách z dôvodu zamestnanosti v okrese Prievidza, mesto Handlová vychádza v ústrety svojim obyvateľom bývajúcim v mestskej časti Nová Lehota. Večernú linku, ktorá mala byť zrušená, už nebude obsluhovať modrý autobus, ale linka mestskej hromadnej dopravy (MHD), teda žltý autobus. Mesto bude hradiť prepravu obyvateľov zo svojho rozpočtu v zmysle platnej zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme s dopravcom SAD Prievidza, a.s. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem. Platný CP od 1.8.2017 Handlová - Nová Lehota nájdete po kliknutí sem

Handlová, 16.6.2017 Týždeň zdravia v handlovskom komunitnom centre vyvrcholí odberom krvi mobilnou transfúznou jednotkou

„Neexistuje umelá náhrada krvi, jej jediným zdrojom je človek.“ toto motto je ústrednou myšlienkou akcie, ktorej organizátorom sú Komunitné centrum Handlová, Mestský úrad Handlová v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 2.6.2017, Bublinkami pokrstili ihrisko v Handlovej

V Handlovej pribudlo na verejnom priestranstve deťom ku ich dňu nové ihrisko. Vzniklo vďaka spolupráci mesta Handlová a programu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.. Otváralo sa bublinkami. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 31.5.2017 V Handlovej sa ušetrilo za tri roky viac ako pol milióna Eur. Z rokovania mestských poslancov

V poradí 27. rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) sa konalo vo štvrtok 25. mája 2017. Rokovanie s desiatimi bodmi otvoril primátor mesta Ing. Rudolf Podoba. V úvode informoval prítomných, že poslankyne Národnej rady SR Anna Zemanová a Renáta Kaščáková mailom požiadali o možnosť vystúpiť na rokovaní so svojim príhovorom. Podľa zákona o obecnom zriadení majú poslanci Národnej rady právo vystúpiť na rokovaniach obecných a mestských zastupiteľstiev. Primátor Rudolf Podoba ich teda informoval, že im poslanecký zbor vytvorí priestor v závere rokovania. Po tejto informácii otvoril zasadnutie májového zastupiteľstva. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 26.5.2017 Rokovanie mestského zastupiteľstva nemá byť politickou tribúnou

Na základe osobného stretnutia primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu s poslankyňami NR SR Mgr. Renátou Kaščákovou a RNDr. Annou Zemanovou sa primátor mesta rozhodol napísať otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 15.5.2017  V Handlovej kvitnú kvety

V priebehu apríla sa realizovalo v meste Handlová jarné upratovanie pod názvom V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti. Počas jarného upratovania v Handlovej spoločnosť Hater Handlová spol. s r.o. odviezla 48,12 ton odpadu na skládku a autá zvážajúce odpad najazdili 867 km. Celkové náklady na jarné upratovanie boli vo výške 2250 Eur. Začiatkom mája sa začalo v Handlovej s výsadbou kvetín. Najväčšou zmenou bola výmena kvetinových záhonov v Centrálnej mestskej zóne (CMZ). Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 3.5.2017 Z aprílového rokovania poslaneckého zboru mesta Handlová

V poradí 26. rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) sa konalo vo štvrtok 27. apríla 2017. Rokovanie s dvanástimi bodmi otvoril primátor mesta Ing. Rudolf Podoba. Poslanci rozhodovali okrem iného aj o efektívnosti kontokorentného účtu mesta, ktorý samosprávy využívajú ako nástroj finančného manažmentu. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 11.4.2017  V Handlovej sa budú opravovať cesty a chodníky skôr a za menej peňazí

Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba podpísal v pondelok 10.4.2017 zmluvu o dielo 
so zhotoviteľom STRABAG, s.r.o., ktorej predmetom je oprava mestských komunikácií v Handlovej. Celková investícia, viac ako 1,3 mil. €, bude v Handlovej použitá na opravu takmer 6 km mestských komunikácií a viac ako 1,5 km chodníkov v meste. S opravami sa začne už budúci mesiac. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 4.4.2017 Handlovskí poslanci schválili viacero investícií smerujúcich do rozvoja mesta

Rokovanie poslaneckého zboru mesta Handlová sa konalo vo štvrtok 30.3.2017. Zasadnutie otvoril a viedol handlovský primátor Rudolf Podoba. Poslanci o.i. schvaľovali všeobecne záväzné nariadenie (VZN) zo sociálnej oblasti, druhú zmenu rozpočtu a viacero projektov týkajúcich sa rozvoja škôlok. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 27.3.2017 V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti

Mesto Handlová informovalo začiatkom mesiaca o upratovaní po zimnej údržbe. V predchádzajúcich dvoch týždňoch aktivační pracovníci vyzbierali viac ako 10 m3 odpadu z verejných priestranstiev. Mesto Handlová so spoločnosťou Hater – Handlová spol. s r. o. (správa mestských komunikácií a odpadového hospodárstva) spustili čistenie mestských komunikácii po zimnej údržbe a za posledný týždeň bolo z mesta odstránených viac ako 15 ton štrku a nečistôt. Odpadu po zime je stále v Handlovej viditeľné množstvo a preto mesto organizuje jarné upratovanie pod názvom – V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti. V rámci jarného upratovania mesto vyhlasuje súťaž. Handlovčania si môžu robiť malé brigády a vyhrať zeleň. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 23.3.2017 Na Školskej chcú mať zdravé chrbátiky

Zdravými chrbátikmi sa budú v Handlovej pýšiť žiaci zo Základnej školy Školská. Ide o ďalší projekt, ktorý napĺňa víziu tejto školy „podporujúcej zdravie“. Na začiatku projektu odborníci vyšetria približne 18 žiakov z prvého ročníka. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 13.3.2017 Tohtoročná zimná údržba si vyžiadala viac posypového materiálu. Handlová plánuje čistenie mesta po zimnej údržbe aj jarné upratovanie

Mesto Handlová so spoločnosťou Hater – Handlová spol. s r. o. (správa mestkých komunikácií) vypracovali harmonogram čistenia mestských častí po zimnej údržbe. Samospráva pripravuje Jarné upratovanie. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 9.3.2017 Banícke mesto ocenilo svoje športové talenty
Po odovzdaní prestížnych športových cien Krištáľový páv, ktoré udeľuje Olympijský klub Prievidza, sa športovcom ďakovalo i v Handlovej. V sobotu, 4. marca 2017 sa v prestávke basketbalového zápasu medzi MBK Handlová a VŠEMvs Karlovka Bratislava leskli na palubovke handlovskej športovej haly trofeje. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 24.2.2017 Plánujú rozšírenie kapacity materských škôl
23. februára 2017 sa zišli poslanci po dvojmesačnej prestávke na 24. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prerokovali 14 bodový program. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 23.2.2017 V Handlovej môžu deti jazdiť na koňoch, pozorovať hviezdy, športovať a tvoriť
Na strednom Slovensku začínajú v pondelok 27. februára jarné prázdniny. Mestská organizácia Centrum voľného času Handlová si aj tento rok pripravila pre deti zaujímavé prázdninové aktivity. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 21.2.2017 Na Kultúre 2016 ocenia Handlovčanov
Galaprogram Kultúra 2016 je slávnostný večer spojený s poďakovaním a ocenením kultúrnych inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v regióne hornej Nitry. Bude sa konať 24. februára 2017 v prievidzskom Dome kultúry. Za svoju kultúrnu činnosť a reprezentáciu kraja a regiónu budú medzi 53 ocenenými i traja Handlovčania. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 15.2.2017 Handlovskí Fénixaci strieborní
Detská organizácia Fénix oslavovala minulý rok 25. výročie vzniku. Na konci decembra ukázali mladí ľudia, že sú aktívni i v otázkach občianskej spoločnosti, vedia vyjadriť svoje názory a postoje. Dvanásť územných organizácií DO Fénix spracovalo ku koncu roka svoju činnosť do krátkeho videa v rámci etapovej hry Miesto, kde žijem. V období od 1. do 15. decembra prebiehalo verejné hlasovanie a handlovskí Fénixáci sa s prezentáciou mesta Handlová umiestnili na druhom mieste. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem

Handlová, 14.2.2017 Dopravné karty vybavíte od 15. februára na Oddelení výstavby
Mesto Handlová v decembri 2016 informovalo cestujúcu verejnosť o zrušení neefektívnych spojov a uľahčenie cestovania v MHD. 1. január 2017 znamenal zavedenie nových časových lístkov s neobmedzeným cestovaním a platnosťou jeden mesiac. Na takéto cestovanie je však nutná dopravná (čipová) karta. Celú tlačovú správu na stiahnutie nájdete po kliknutí sem


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka