Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy 2015

Ocenení športovci za rok 2018

DSC_0191.JPG


KATEGÓRIA TALENT ROKA:
Kristián Kúdela
Kristián je všestranne nadaný športovec, ktorý reprezentuje Mesto Handlová nielen v plávaní, ale je aj nadaným basketbalistom. Plavecký klu ...viac...

Zverejnené 21.5.2019 -SM-


 

Blízkych a Handlovčanov opustila Žofia Martišová. Česť Tvojej pamiatke, naša teta Žofka!

Žofia Martišová


Na mestskom úrade v Handlovej je vyvesená čierna zástava. Zomrela čestná občianka mesta Handlová Žofia Martišová
V stredu 15. mája 2019 v ranných hodinách navždy opustila Handlovčanov a ...viac...

Zverejnené 15.5.2019 -JP-


 

Handlovský hlas, noviny pre všetkých v našom meste už od mája 2019

Logo Handlovský hlas


Tlačová správa Handlová 6.5.2019 
Radnica začína vydávať vlastné noviny Handlovský hlas
Mesto Handlová po prvýkrát samostatne vydáva periodickú tlač pod vlastnou značkou. Doposia ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -JP-
Aktualizované: 16.5.2019 -JP-


 

Deň víťazstva nad fašizmom 2019 - kladenie vencov

IMG_4861.JPG


Mesto Handlová si dňa 8. mája na Námesti baníkov pripomenulo deň víťazstva nad fašizmom.  Dňa 2. mája 1945 1. bieloruský a 1. ukrajinský front Červenej armády dovŕšil porážku nemeckých obranný ...viac...

Zverejnené 15.5.2019 -SM-
Aktualizované: 16.5.2019 -SM-


 

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová 30.5.2019. Záverečný účet za rok 2018 k verejnému pripomienkovaniu

Erba mesta Handlová

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ, Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ
P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3. zasadnutie Me ...viac...

Zverejnené 13.2.2019
Aktualizované: 17.5.2019 -JP-


 

Finančná správa sputila projekt eKasa.

2019.02.12_eKASA_logo.jpg


Finančná správa zavádza projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa. Je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom. Od roku 2012 sme zaviedli už desiatk ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -SM-
Aktualizované: 14.5.2019 -SM-


 

Informácia

INFORMÁCIA
Dňa 10.05.2019 bolo mestu Handlová, ako dotknutej obci, doručené rozhodnutie o strategickom dokumente „Obchodné centrum Handlová“, ktorý podlieha posudzovaniu vplyvov na životné pros ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -rp-


 

Nádoby na bioodopad, kde si ich môžete prevziať!

Dovoz nádob


Ľudia na aktivačných prácach zložili  v Hadlovej 2000 ks nádob, ktoré sa od 10.4.2019 rovážajú v Handlovej. 
Rozvoz hnedých nádob na bioodpad do handlovských domácností je ukončený.  Ha ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -JP-
Aktualizované: 13.5.2019 -JP-


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby: Prvý handlovský remeselný minipivovar  podľa § 38  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ...viac...

Zverejnené 30.4.2019 -SM-


 

Deratizácia kanalizačnej sústavy

todex.jpg


Mesto Handlová oznamuje  širokej verejnosti že od dňa 26. apríla 2019 do 31. mája 2019 sa začne s deratizáciou  kanalizačnej sústavy v mestách a obciach Prievidza, Bojnice, Nováky, Handlová, K ...viac...

Zverejnené 25.4.2019 -SM-


 

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2018

 
Mesto Handlová v súlade so zákonom č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  podľa  §52 zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľ ...viac...

Zverejnené 24.4.2019 -rv-


 

Upozorňujeme na oznamovacie povinnosti občianskych združení

erb handlová.jpg

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňujeme organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mim ...viac...

Zverejnené 23.4.2019 -DS-
Aktualizované: 25.4.2019 -DS-


 

Zisťovanie Štatistického úradu SR aj v handlovských domácnostiach

LOGO_STATISTICKY URAD SR.png


Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov ...viac...

Zverejnené 11.12.2018 -JO-
Aktualizované: 18.4.2019 -JP-


 

Les ukrytý v knihe

MsK Ha_Les ukryty v knihe2019.jpg


Mestská knižnica Handlová sa pravidelne, v tomto roku už deviatykrát, zapojila do celoslovenského projektu „LES UKRYTÝ V KNIHE“. Projekt pripravuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -SM-


 

Ocenenie vynikajúci pedagóg 2019

16.jpg


Milí učitelia, tento status našej stránky patrí Vám. 
V piatok si prevzali v Dome kultúry mesta Handlová v rámci osláv Dňa učiteľov ocenenia pedagógovia, ktorých si vybrali samotní žiaci ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -SM-


 

Od januára 2019 triedime v Handlovej tetrapaky do oranžových vriec!

IMG_9872.JPG


Rodinným domom pribudnú oranžové vrecia, z obytných domov vkladajte tetrapaky do žltých nádob na plasty
Mesto Handlová prostredníctvom spoločnosti HATER-HANDLOVÁ  spol. s r.o. od január ...viac...

Zverejnené 20.12.2018 -JP-
Aktualizované: 22.3.2019 -JP-


 

Kvapka krvi 2019

2.jpg

Poďakovanie darcom za každú kvapku krvi 2019
Do Handlovej opäť zavítala Národná transfúzna služba z Martina. V spolupráci s podnikateľským inkubátorom v Handlovej  v piatok 22.2.2019 zavítala d ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -SM-


 

Môže vás navštíviť zamestnanec Štatistického úradu - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

STAT_URAD_logotyp_susr_SK_farba.png

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťov ...viac...

Zverejnené 31.1.2019
Aktualizované: 22.2.2019 -JO-


 

V Handlovej sa realizuje rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia

Stredoslovenská distribučná, a.s informovala mesto Handlová o začatí stavebných prác na stavbách:
„Handlová – Rekonštrukcia vedenia 110kV č.7703 TR Handlová  (HAN) – TR Pravenec (PRA),Rajec ...viac...

Zverejnené 4.2.2019 -JP-
Aktualizované: 6.2.2019 -JP-


 

Jarmoky a sezónne trhy 2019

Primátorka mesta Handlová schválila dňa 12.12. 2019 Plán jarmokov a sezónych trhov 2019 nasledovne:
 
24. - 25. máj 2019 Urbanský jarmok
30. august - 31. august 2019 Banícky jarmo ...viac...

Zverejnené 13.12.2018


 

ŠBK Handlová sezóna 2017/2018. Naše úspechy, naše súťaže aj fotogaléria. Všetko na stránke www.sbkhandlova.sk

Basketablistky ŠBK Handlová

V ročníku 2017/2018 bude mať školský basketbalový klub Handlová (ŠBK Handlová) rekordné zastúpenie v slovenských súťažiach. Tímy ŠBK Handlová sa predstavia v štyroch kategóriách. Na ZŠ Mirvé námestie, ...viac...

Zverejnené 2.10.2017 -JP-


 

Stabilizačný násyp Handlová - upozornenie

Územie násypu

Upozorňujeme  všetkých občanov na prísny zákaz ukladania akéhokoľvek odpadu na stavbe  „Stabilizačný  násyp Handlová“, budovaného z hlušinového materiálu HBP a.s. Prievidza. Stavba je zaradená do II. ...viac...

Zverejnené 22.6.2017 -rv-


 

Vybavíte elektronicky aj v Handlovej

Mesto Handlová sa zapája do projektu digitalizácie služieb pre obyvateľov pod názvom miniDCOM+ 
Agenda a komunikácia s úradom sa stáva jednoduchšia a svoje žiadosti vybavíte bez potreby myslieť ...viac...

Zverejnené 2.11.2016
Aktualizované: 21.3.2017 -JP-


 

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivo ...viac...

Zverejnené 7.10.2016


 

Oznámenia SSE distribúcia o odstávkach elektrickej energie v meste Handlová a mestských častiach

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny zo dňa 25.3.2019 V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zne ...viac...

Zverejnené 16.2.2016
Aktualizované: 26.3.2019 -DS-


 

Nový portál pre ľudí navstevalekara.sk

Navsteva Lekara SK.jpeg

Internetová stránka navstevalekara.sk poskytuje občanom mesta základné informácie o lekároch v okolí mesta. Portál navstevalekara.sk je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem p ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Prevádzkový poriadok centrálnej mestskej zóny a pešej zóny mesta Handlová

Súbor na stiahnutie nižšie
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 18.12.2015


 

Dopravné karty pre MHD vybavíte od 15. februára 2017 na oddelení výstavby

1240_sad.jpg


Mesto Handlová v decembri 2016 informovalo cestujúcu verejnosť o zrušení neefektívnych spojov a uľahčenie cestovania v MHD. 1. január 2017 znamenal zavedenie nových časových lístkov s neobmedz ...viac...

Zverejnené 14.2.2017
Aktualizované: 7.3.2017 -JP-


 

Basketbalisti zo ZŠ, Mierové námestie najlepší v okrese Prievidza

VÍŤAZI OKRESNEHO FINALE !.jpg

Dňa 19.12.2016 odohrali basketbalisti zo ZŠ, Mierové námestie v Handlovej, okresné finále škôl v basketbale, v kategórií mladších žiakov. Chlapci predviedli skvelý výkon a skončili na prvom mieste, ke ...viac...

Zverejnené 12.1.2017


 

ZŠ Školská oslavovala

DSC_0306.JPG

V sobotu 3. decembra sa hľadisko handlovského kultúrneho domu zaplnilo do posledného miestečka. Predstavitelia mesta, pedagógovia, rodičia a starí rodičia žiakov, ale i absolventi školy sa zišli v kul ...viac...

Zverejnené 12.12.2016


 

Workshop LoToS 2016

24 členských televízií, 59 súťažných príspevkov, také sú základné čísla XVIII.ročníka prehliadky tvorby lokálnych TV staníc Slovenska – WORKSHOP 2016.
V sobotu 10.decembra 2016 sa zástupcovia l ...viac...

Zverejnené 9.12.2016


 

Handlovskí minibasketbalisti na Turnaji víťazov druhí

05122016200752-26.jpg

Dňa 04. 12. 2016 sa uskutočnil basketbalový turnaj s názvom TURNAJ VÍŤAZOV, v ktorom sa predstavili tímy ŠBK Sereď, MBA Prievidza, BBK Bánovce nad Bebravou a domáci tím, ŠBK Handlová.
Turnaj sl ...viac...

Zverejnené 6.12.2016


 

Klub dôchodcov oslávil 30-te narodeniny

Sken 6.jpg

Rok 2016 sa v Handlovej nesie v duchu významných výročí. Okrem samotného výročia mesta, kedy si pripomína 640 rokov I. písomnej zmienky a 40 rokov od založenia speváckeho súboru Lienky si svoje 30. vý ...viac...

Zverejnené 8.11.2016


 

Naši handlovskí plavci opäť medailoví

Untitled.png

Dňa 22.10.2016 vycestoval Plavecký klub Handlová na 4.kolo Banskobystrického pohára do Žiaru nad Hronom, kde  si 14 našich  plavcov zmeralo svoje sily s plavcami iných klubov .
Čo štart  - to m ...viac...

Zverejnené 30.10.2016


 

Slovenský rekord oficiálny

IMG_20161026_111207.jpg

V Handlovej  dňa 25.8.2016 zorganizovalo Materské centrum Lienka v spolupráci s Detským a mládežníckym parlamentom po prvý krát podujatie Bubble day, ktoré sa každoročne koná v niekoľkých mestách Slov ...viac...

Zverejnené 26.10.2016


 

Detský aerobik maratón

DSC_0194.JPG

Pre handlovských nadšencov športu zorganizovalo CVČ v Handlovej pod vedením Gabiky Grígerovej v spolupráci s vedúcimi záujmového krúžku Aerobik Andrejkou Ujčekovou a Miškou  Lachovou, už 14.ročník  De ...viac...

Zverejnené 24.10.2016


 

Prečo máme v Handlovej hody na Katarínu?

Význam tohto slova, je spojený dlhé storočia nielen na Slovensku s tradičnou lokálnou slávnosťou. Tie Handlovské sa od nepamäti spájajú s patrónkou kostola sv. Katarínou. Hody alebo obecné slávnosti b ...viac...

Zverejnené 24.10.2016


 

Informácie z knižnice

Na trón zasadla ďalšia kráľovná...
V knižnici sa opäť bojovalo o titul Kráľa čitateľov. Vedomosti si zmerali najaktívnejší čitatelia, šiestaci handlovských škôl a primy Gymnázia. Do finále 17. ...viac...

Zverejnené 21.10.2016


 

Možno ste nevedeli...

     Základná škola Školská v Handlovej sa od r. 2008 profiluje na vyučovanie športovej prípravy žiakov 5. – 9. ročníka so zameraním na futbal, a to v rozsahu 4 vyučovacie hodiny týždenne. Prečo futba ...viac...

Zverejnené 21.10.2016


 

Kráľ čitateľov 2016 má svoju kráľovnú

DSCN7947.JPG

,,Už len pomyslenie na to, že na konci dňa na mňa čaká dobrá kniha, robí ten deň krajším.“
(Kathleen Norris)
Dňa 20. októbra 2016 sa v Dome kultúry konal 17. ročník vedomostnej  súťaže K ...viac...

Zverejnené 21.10.2016


 

„VŠETKÝM SYNOM ŠACHTY HLBOKÝCH BANÍ VRÚCNE RUKU K PRIATEĽSTVU DAJ!“

    Slovenské banské múzeum v Handlovej sa aj v novembri chystá privítať nadšencov pre banícke povolanie.
    Milí baníci aj nebaníci, nech sa páči do našej expozície. Uvítame Vás s pozdravom Z ...viac...

Zverejnené 20.10.2016


 

„Spievajme na ľudovú nôtu“

IMG_20161013_103335.jpg

Dňa 13. októbra 2016 sme sa skoro ráno spolu so zástupcami speváckej skupiny „Hviezdičky“ vybrali do Sološnice. Je to malá dedinka, kde sa už po ôsmy krát konalo Medzinárodné stretnutie pri ľudovej pi ...viac...

Zverejnené 19.10.2016


 

HK Prometeus valcuje horolezeckú scénu

Fotka Poprad.jpg

Počas dvoch októbrových víkendov naše mesto reprezentovali na lezeckých súťažiach nádeje z Horolezeckého klubu Prometeus Handlová. 
8.10.2016 sa deti do 14 rokov zúčastnili už 4.kola Slovenskéh ...viac...

Zverejnené 17.10.2016


 

Mesiac úcty k starším

DSCN7862.JPG

V piatok, 14. októbra 2016 si mesto Handlová pripomenulo október ako Mesiac úcty k starším. Hlavným hosťom kultúrneho programu bola herečka, speváčka a Seniorka roka 2016 Maja Velšicová. I keď v sále ...viac...

Zverejnené 17.10.2016


 

Seniori v teplákoch

DSC_1362.JPG

V uplynulé sobotné dopoludnie (1.10.2016) sa v areáli športového ihriska ZŠ Morovnianska
cesta zišli aktívni nadšenci vo veku nad 60 rokov aby si vyskúšali svoju telesnú kondíciu na
nult ...viac...

Zverejnené 3.10.2016


 

Hater zareagoval na novú legislatívu

Ako robiť služby pre obyvateľov jednoduchšie a efektívnejšie ?  Tak túto otázku si kladieme často krát aj preto, že táto  problematika v oblasti komunálnych služieb  je naviac vecou verejnou.  Spoločn ...viac...

Zverejnené 27.9.2016


 

Čaká nás Banícky jarmok

Bez názvu.jpg

Po oficiálnych oslavách, ktoré sa konali túto sobotu, 10. septembra 2016 nás v piatok, 16. septembra a v sobotu 17. septembra bude na Námestí baníkov a priľahlých uliciach čakať Banícky jarmok.
...viac...

Zverejnené 12.9.2016


 

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup

English version
Úvodná stránka