Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Oddelenie výstavby, územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia

Správne poplatky

Mestský úrad v Handlovej – Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje občanom mesta Handlová, že v zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky (Zákon č.286/2012) a to:

Potvrdenie o veku stavby: 1,5 €


 

V súboroch nižšie sú spoločné tlačivá pre celé Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP.  Ostatné sú zadelené podľa jednotlivých referátov.

 


 

Správne poplatky - referát dopravy

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 (Zákon č.286/2012) vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky a to:

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií: 80 €

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií:  70 €

Povolenie o zmenu termínu uzávierky (obchádzky) miestnych komunikácií: 40 €

Povolenie na pripojenie miestnej alebo účelovej komunikácie na cestu I. až III. triedy: 75 €

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu: 40 €

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ak je plocha:

  • do 15 m2: 60 €
  • od 15 m2 do 40 m2: 200 €
  • nad 40 m2: 430 €

 

Správne poplatky - referát životného prostredia

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky (Zákon č.286/2012) a to:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

  • fyzická osoba:10 €
  • právnická osoba alebo osoba oprávnená na podnikanie:100 €

Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na užívanie stavieb MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na zmenu stavby MZZO: 5 eur

Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív: 5 €

Vydanie súhlasu na zmenu technológie MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na zmenu užívania MZZO: 5 €

Vydanie súhlasu na prevádzku MZZO po vykonaných zmenách: 5 €

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 30 €

 


 

Správne poplatky -

referát investičnej výstavby a územného plánovania

Mestský úrad v Handlovej – Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje občanom mesta Handlová, že v zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.10.2012 vstupujú do platnosti ustanovenia zákona upravujúce správne poplatky (Zákon č.286/2012) a to:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác: 10 €

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka