Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Súčasnosť

Gymnastický štvorboj

Vzhľadom na to, že sa z koncepcie vzdelávania v rámci telesnej výchovy na ZŠ vytratili prvky športovej gymnastiky, Ministerstvo školstva SR, Konfederácia športových zväzov a Slovenská gymnastická federácia pripravili „Projekt gymnastického štvorboja,“ určeného žiakom prvých až siedmych ročníkov ZŠ. Od roku 2003 sú na ZŠ Morovnianska cesta zriadené športové triedy so zameraním na športovú gymnastiku. Trénerkou športovej prípravy je Mária Kotríková.

Z činnosti Klubu športovej gymanstiky v Handlovej za rok 2016

 • Členská základňa Klubu športovej gymnastiky Handlová pozostávala v roku 2016 zo 122 členov. Z toho bolo 113 detí /66 detí v športových triedach a 47 detí v Klube/ a 9 dospelých. V oddiele sa 9 dobrovoľných trénerov venuje deťom od predškoláčok a prípravky cez mladšie žiačky, staršie žiačky a juniorky.
 • Trénujeme na ZŠ Morovnianska cesta, kde nám pani riaditeľka Mgr. Elena Šoltysová vytvára tie najlepšie podmienky. Trénujeme 3 - 4x týždenne v popoludňajších hodinách. Máme jedného trénera III. kvalifikačný stupeň Mgr. Jarmila Gazdíková, trénerky II. kvalifikačný stupeň Mária Kotríková a Mgr. Lucia Kozáriková - Pukačová a trénerov I. kvalifikačný stupeň Anna Pukačová, Štefánia Kalmanová, Silvia Koštialová. a Karol Baján. Pri práci s najmladšími deťmi pomáhajú cvičiteľky Katarína Štupáková a Mária Vaňová. Všetci tréneri vykonávajú túto činnosť vo svojom voľnom čase.
 • Čo sa týka materiálneho zabezpečenia, nie je najhoršie. Podarilo sa nám cez SGF (Slovenská gymnastická federácia) presunúť do Handlovej staršiu, ale zachovalú palubovku aj s kobercami. V tomto roku sa nám podarilo zakúpiť pretekársku akrobatickú podlahu od firmy JIPAST a tiež trampolínovú plachtu s polstrovaním na veľkú trampolínu. Naše náradie sme obohatili o novú žrď na bradlá a malú náskokovú trampolínku. Dokúpili sme dve doskokové žinenky pod kladinu. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám darovali 2% z daní a samozrejme aj nášmu mestu, ktoré, nám poskytlo tiež finančnú čiastku na zakúpenie spomínaných potrieb pre deti.
 • Vo veľkej miere využívame posilňovňu. Je vybavená rôznymi posilňovacími strojmi, máme tam akrobatickú podlahu, molitánové pomôcky na prípravné cvičenia a airtrack – nafukovacia akrobatická podlaha. Tú využívame na nácvik náročnejších akrobatických cvičebných tvarov.
 • Čo považujeme za ohromný úspech je to, že na ZŠ Morovnianska cesta v spolupráci s vedením školy a našim zriaďovateľom, sa podarilo zriadiť športové triedy so zameraním na gymnastiku, ktoré pôsobia na škole od roku 2003 a v ktorých je zaradených 66 detí.
 • V budúcnosti počítame s navýšením členskej základne.
 • Deti a naši tréneri sa zúčastňujú nie len športových súťaží, ale i spoločenských a celo-mestských akcii. Často vystupujeme na rôznych slávnostných akadémiách na školách, ale i v meste. Tradične pomáhame pri turistickej akcii celoslovenského významu: Pochod vďaky SNP Cígeľ – Handlová, ktorého sa zúčastňujú aj predstavitelia našej vlády. Pomáhame aj pri realizácii Handlovských športových hier, do ktorých sú zapojené všetky deti handlovských základných škôl, materských a stredných škôl. Sme organizátormi Gymnastického štvorboja v rámci HŠH. Tento rok sme organizovali dve oblastné kolá Slovenského pohára a jedno kolo celoslovenských pretekov Slovenský pohár JIPAST kategórie „C“, ktoré sú zaradené aj do kalendára celomestských podujatí.
 • Naše trénerky sa neustále vzdelávajú a dopĺňajú si svoje vedomosti. V polovičke mesiace február sa všetci tréneri klubu zúčastnili seminára trénerov vo Vrútkach, kde sa dozvedeli a bližšie oboznámili s obsahom súťaží v kategórii C“.Mgr. Jarmila Gazdíková spolu s trénerkou Máriou Kotríkovou sa zúčastnili školenia rozhodcov a trénerov ŠG v Detve začiatkom roka.
 • Deti z Klubu ŠG sa zúčastňujú aj akcii organizovaných inými organizáciami v meste. Vystupovali sme na slávnostných akadémiách k rôznym príležitostiam /Deň matiek, Dni športu.../. Naše deti každoročne reprezentujú školu aj v iných druhoch športu ako je ľahká atletika či loptové hry. Deti v Klube športovej gymnastiky vedieme k všestrannosti a k hrdosti, aby mohli reprezentovať Klub ŠG a naše mesto Handlovú.
 • Začiatkom júna tréneri pre vybrané dievčatá pripravili sústredenie na Duchonke v penzione Jazmín. Dievčatá mali pripravený tréningový plán, zameraný na kondičné cvičenia, spevňovacie a uvoľňovacie cvičenia. V rámci spoznávania Slovenska sme sa vybrali na Topoľčiansky hrad.
 • V júni deti ŠTG v spolupráci s trénermi Klubu pripravili pre svojich rovesníkov Gymnastický deň, ktorý prebiehal na Námestí Baníkov v Handlovej. Pre deti boli pripravené stanovištia s gymnastickým náradím a rôzne atrakcie a zábavné hry. Na tejto akcii sa spolupodieľali: ZŠ Morovnianska cesta, DK Handlová, DO FÉNIX, CVČ Relax a Klub športovej gymnastiky Handlová.
 • Posledný mesiac v roku pripravili tréneri v spolupráci s DO Fénix sústredenie na Remata na chate Poniklec. Hlavnou témou sústredenia bolo zdravé stravovanie. Počas troch dní si deti oddýchli a zrelaxovali pri pobyte v prírode. Otužovali sme sa na turistických vychádzkach a svoje vedomosti si zmerali vo večernom programe, kde súťažili v znalostiach o Slovensku. A nesmela chýbať ani diskotéka.
 • Rok 2016 hodnotím ako veľmi dobrý tak po stránke výkonnostnej ako i po stránke organizačnej. Ako jediný klub na Slovensku sme zorganizovali dve oblastné kola Slovenského pohára a jedno celoštátne kolo. Bolo to po organizačnej stránke veľmi náročné.
 • Všetci tréneri sa aktívne podieľali na príprave a neskôr na realizácii spomínaných pretekov. Touto cestou ďakujem aj rodičom, ktorí nás podporili a prispeli k občerstveniu pre hostí, ako i pre naše deti.
 • Do budúcnosti chceme do tréningového procesu zapojiť viac rodičov a pracovať aj s malými deťmi od 4 rokov.
 • Našou prioritou bude účasť na Slovenskom pohári „C“. V budúcom roku by sme chceli pripraviť aspoň jednu cvičenku na preteky v kat. „B“.
 • Budeme opäť organizovať v apríli oblastné preteky Slovenský pohár ako postupovú súťaž a následne v máji 2017 preteky Slovenský pohár JIPAST kat. „C“. I naďalej sa chceme zúčastňovať iných pretekov, ktoré budú organizovať ostatné oddiely a kluby.
 • Najúspešnejšia gymnastka za rok 2016:
 1. miesto Timea Briatková 
 2. miesto Viktória Matiašková
 3. miesto Andrea Duníková

Výsledky gymnastických športových súťaží Klubu športovej gymnastiky Handlová nájdete po kliknutí sem

V Handlovej 22.decembra 2016 Mária Kotríková, preds. Klubu športovej gymnastiky Handlová

 

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka