Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Štatistiky MsP Handlová - udalosti

Mestská polícia informuje... Mestská polícia zaznamenala marec 2019 – apríl 2019 (od 21.03.2019 do 14.04.2019) celkom 406 udalostí

 • Zaevidovaných bolo 114 priestupkov, z ktorých bolo 64 zistených vlastnou činnosťou a 38 oznámených občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo zistených 12 priestupkov.
 • V 16 prípadoch bol použitý TPNZOMV /tzv. papuča/.
 • Príslušníci mestskej polície odchytili 7 túlavých psov. Za uvedené obdobie bolo vykonaných 89 zákrokov a 22 výjazdov k narušeným monitorovaným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 12 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP za obdobie od 21.03.2019 do 14.04.2019:

 • 26.03.219 o 17:00 hod. - na útvar MsP sa dostavil občan mesta, ktorý uviedol, že ho na Nám. baníkov približne pred pol hodinou pristavila neznáma osoba, ktorá bola ešte asi s dvomi osobami a poprosila ho, či by mu nemohol rozmeniť finančnú hotovosť 100 € na drobné. Keď mu peniaze rozmenil, neznáma osoba mu dala 100 eurovú bankovku, ktorá bola poskladaná. Po chvíli prišiel oznamovateľ na to, že 100 eurová bankovka je asi falšovaná, logo bolo len na jednej strane a z druhej strany bola biela. Nakoľko bolo podozrenie, že sa jedná o trestný čin, bolo oznamovateľovi odporučené, aby sa obrátil na OOPZ. Po zhliadnutí kamerových záznamov bola zistená štvorica mladistvých osôb v kolónii. O veci bola informovaná hliadka OOPZ. Hliadka MsP poskytla súčinnosť pri predvádzaní osôb na OOPZ, ktorá sa vecou zaoberá.
 • 27.03.2019 o 21:15 hod. - hliadku tel. kontaktoval občan mesta, že dnes večer mu prišla domov podnapitá 11 ročná dcéra a uviedla, že bola s kamarátkami piť na 3 spádoch. Otec vykonal s dcérou pohovor a dozvedel sa, že alkohol dcére pravdepodobne zakúpila cudzia žena v čase o 15:30 hod. pred predajňou Coop Jednota na Ul. SNP. Prezretím kamerových záznamov bola zistená osoba, ktorá maloletým zakúpila alkohol. Priestupok bol ukončený v zmysle zákona. MsP sa skontaktovala so zákonnými zástupcami všetkých maloletých dievčat, ktorí boli o udalosti informovaní a poučení o ďalšom postupe riešenia.
 • 28.03.2019 o 12:00 hod. - tel. oznámené z vrátnice Domu kultúry, že im neznáma žena odcudzila asi 10 ks Hornonitrianskych novín, ktoré predávajú za 0,50 €. Na MKS bola zistená osoba, ktorá sa ku krádeži priznala. Priestupok proti majetku bol ukončený odovzdaním na Okresný úrad Prievidza.
 • 31.03.2019 o 11:34 hod. - tel. oznámené, že na Ul. SNP sa váľa po zemi nejaký muž. Na mieste zistená totožnosť muža, ktorý mal oškreté čelo, na ktorom mal zaschnutú krv. Vzhľadom k tomu mu bola privolaná RZP, ktorá ho ošetrila. Hliadka zotrvala na mieste do príchodu RZP a vykonala asistenciu pri ošetrovaní zraneného muža.
 • 03.04.2019 o 11:50 hod. - na útvar MsP sa dostavila 96 ročná pani a požiadala o pomoc, nakoľko je osamelo žijúca osoba a nemá v Handlovej žiadnu rodinu. Uviedla, že už pár dní za ňou chodí pani, ktorá ju obťažuje a stále jej chce vojsť do domu. Raz ju pustila, nakoľko tvrdila, že musí zohriať mlieko svojmu dieťaťu. Oznamovateľke bolo dohovorené, aby neznáme osoby do domu nepúšťala a v prípade potreby aby ihneď privolala hliadku MsP. Hliadka MsP žene, ktorá oznamovateľku obťažuje, rázne dohovorila.
 • 05.04.2019 o 21:58 hod. - stála služba OOPZ oznámila, že u nich bola neznáma žena a dožadovala sa hliadky MsP Handlová. Hliadka zistila, že táto žena sedí na schodoch na oddelení MsP Handlová. Bola zistená totožnosť. Žena rozprávala nesúvisle a nepustila hliadku k slovu. Po chvíli bolo zistené, že je dva týždne na ulici, že 3 dni nespala a má zdravotné problémy. V Dorke ju odmietli, nakoľko má aj podľa nich psych. problémy a napadla tam aj vrátnika. Hliadke zároveň priznala, že má sklony k seba poškodzovaniu a samovražde. Vzhľadom k tomu jej bola privolaná RZP a bola prevezená na psych. oddelenie NsP Bojnice.
 • 09.04.2019 o 20:10 hod. - hliadka prijala oznam od obyvateľky Ul. Partizánskej, že vo vchode v jednom z bytových domov sa nachádza zmätená žena, ktorá susedom búcha na dvere kovovým obuvákom a chce sa dostať za vnukom. Hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Na mieste sa hliadka skontaktovala s oznamovateľkou, ktorá uviedla, že sa jedná o 91 ročnú pani. Nakoľko bola dezorientovaná, bola jej privolaná RZP. Hliadka kontaktovala jej dcéru a upovedomila ju o tom, že jej matka pôjde do nemocnice. Hliadka zotrvala na mieste do príchodu RZP, ktorá si osobu prevzala a previezla na vyšetrenie do NsP Bojnice.
 • 10.04.2019 o 10:03 hod. - tel. oznámil občan mesta, že v lese pri ZO SNP sa nachádza Nemecký ovčiak priviazaný o strom oceľovým drôtom. Hliadka sa zastavila pre oznamovateľa, ktorý hliadke ukázal miesto v lese. Následne bol pes odviazaný, prevezený do karanténnej stanice, kde bolo o neho riadne postarané. Po zverejnení na facebookovej stránke Mestskej polície sa podarilo zistiť majiteľa psa. Vec zostáva zatiaľ v riešení MsP, pričom po vykonaní všetkých služobných úkonov bude vec postúpená na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prievidza.
 • 12.04.2019 o 21:35 hod. - tel. oznámil majiteľ reštaurácie na námestí, že má v podniku zákazníka, ktorý nechce zaplatiť účet. Na mieste zistené, že muž z obce Ráztočno neuhradil účet 7,90 € za vypitý alkohol. Uvádzal, že peniaze má, potom že nemá a dožadoval sa privolania taxíku alebo jeho manželky. Počas rozhovoru niekoľko krát zmenil výpoveď a následne povedal, že bol vo väzbe. Vzhľadom k tomu bola na miesto privolaná hliadka OOPZ Handlová. Hliadka OOPZ uviedla, že muža riešia za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a večer odišiel od nich z oddelenia. Nakoniec sa s čašníčkou dohodol, že sa dostaví zajtra do 14:00 hod. na uhradenie dlhu. Hliadkou OOPZ Handlová bol odvezený do miesta trvalého pobytu. Hliadka kontaktovala aj oznamovateľa, majiteľa reštaurácie, ktorý po poučení uviedol, že v prípade neuhradenia dlhu podá oznámenie.
 • 14.04.2019 o 15:45 hod. - tel. oznámené, že v Handparku sa nachádzajú maloleté osoby, ktoré na mieste konzumujú alkoholické nápoje a znečisťujú ver. priestranstvo. Hliadka po príchode na miesto spozorovala 9 osôb, ktoré sa nachádzali v blízkosti hrázd, pričom konzumujú alkohol. 3 osoby sa dali na útek smerom na žel. priecestie. Kontaktovaná stála služba, aby osoby odsledovala. Na mieste bolo stotožnených päť maloletých a mladistvých osôb, ktoré si na útvare MsP prevzali rodičia a u ktorých bola vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu v pozitívnymi výsledkami. V rámci kontroly v baníckej kolónii boli spozorované ďalšie 3 deti, ktoré z miesta ušli. Bola zistená totožnosť a za prítomnosti zákonných zástupcov bola vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu s pozitívnymi výsledkami. Priestupky v riešení MsP. Šetrením bolo zistené, že maloletým a mladistvým bol predaný alkohol v jednom z obchodných reťazcov v meste. Priestupok s predavačom bol ukončený v zmysle zákona.  

 

Mestská polícia Handlová informuje zaznamenala za mesiac február 2019 – marec 2019 (od 18.02.2019 do 20.03.2019) celkom 460 udalostí.

Vlastnou činnosťou bolo zistených 37 priestupkov, 36 oznámených občanmi mesta, 10 zistených kamerovým systémom. V 17 prípadoch bol použitý TPNZOMV /tzv. papuča/, odchytených bolo 10 túlavých psov. V uvedenom období bolo vykonaných 96 zákrokov a 26 výjazdov k narušeným monitorovaným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 17 zákrokov. Niektoré udalosti MsP za obdobie od 18.02.2019 do 20.03.2019:

 • 22.02.2019 o 18:55 hod. - na útvar MsP sa dostavil muž pod vplyvom alkoholu a sťažoval sa na bolesť v oblasti hrudníka, bolesti hlavy a ľavej ruky. Vyjadril úmysel spáchať samovraždu, hovoril nesúvisle. Hliadka zavolala mužovi RZP.
 • 23.02.2019 o 10:45 hod. - tel. oznámené, že pri Bille na zemi leží muž, zrejme pod vplyvom alkoholu. Na mieste zistená totožnosť muža. Na miesto bola privolaná RZP. O 11:50 hod. bola hliadka MsP požiadaná o vykonanie asistencie pri pristávaní záchranného vrtuľníka. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o pacienta, ktorý ležal nad parkoviskom OD Billa s podozrením na infarkt.
 • 24.02.2019 o 10:10 hod. – tel. oznámenie, že na sociálnej sieti je zverejnený príspevok ohľadne nájdeného zastreleného psa nad Kunešovskou ulicou pri včelínoch. Pes skontrolovaný mikročítačkou na čipy, bola zistená jeho majiteľka. V blízkosti psa bola nájdená nábojnica z brokového náboja. Kadáver bol z miesta odstránený poľovníkom. Hliadka kontaktovala majiteľku psa, ktorá uviedla, že psíka musela dať utratiť, nakoľko mal 14 rokov a zdravotné problémy vyplývajúce zo staroby. Ďalej uviedla, že psa zverila svojmu zaťovi, ktorý jej povedal, že ho dá uspať veterinárovi, ale dal ho zastreliť poľovníkovi. Hliadka kontaktovala aj zaťa majiteľky psa, ktorý potvrdil, že ho dal zastreliť poľovníkovi, ktorý sa tiež ku skutku priznal. Skutok, ktorého sa dopustil zať majiteľky psa bol ukončený odovzdaním na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu do Prievidze, nakoľko dal psa utratiť nehumánnym spôsobom a skutok, ktorého sa dopustil poľovník bol odovzdaný na Obvodnú poľovnícku komoru do Prievidze.
 • 27.02.2019 o 19:17 hod. - stála služba OOPZ požiadala o súčinnosť na Ul. 29. augusta, kde mal spadnúť zo schodov neznámy muž. Na mieste sa nachádzala posádka RZP a dve oznamovateľky. Muž bol v bezvedomí, zakrvavený, posádka RZP diagnostikovala podozrenie na krvácanie do mozgu. Hliadka MsP šetrením zistila totožnosť zranenej osoby.
 • 08.03.2019 o 09:45 hod. - tel. oznámené z predajne potravín na Nám. baníkov, že im
 • neznáma osoba odcudzila fľašu alkoholu a ušla bez zaplatenia. Na mieste bola podľa opisu zistená totožnosť muža, ktorý kradol. Lustráciou z výpisu z ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na OOPZ Handlová bolo zistené, že muž sa naposledy dopustil priestupku proti majetku krádežou tento rok 2019, čím naplnil skutkovú podstatu trestného činu krádeže a preto bola na miesto privolaná hliadka OOPZ Handlová, ktorá si vec prevzala. Podozrivého hliadka neskôr našla, prevzala si ho hliadka OOPZ. 08.03.2019 o 16:40 hod. - na útvar MsP sa dostavila slečna, ktorá uviedla, že bola napadnutá priateľom. Dvakrát ju udrel do oblasti tváre a ťahal za vlasy. Toto všetko mala vidieť aj okoloidúca. Uviedla, že sa jej priateľ vyhrážal zabitím. Viditeľné zranenia nemala. Hliadkou MsP bola poučená, že pokiaľ sa jej priateľ vyhrážal zabitím, vec musí oznámiť na OOPZ, nakoľko sa jedná o podozrenie zo spáchania trestného činu.
 • 15.03.2019 o 13:00 hod. - tel. požiadali z OOPZ o súčinnosť v baníckej kolónii, kde má dochádzať k útoku psov. Na mieste sa nachádzala hliadka OO PZ. Zistené, že pes vbehol na susedov pozemok, na ktorom sa nachádzali dva psi rasy rotvajler, ktorí na neho zaútočili. Príslušník MsP odchytil jedného z rotvajlerov, druhý bol zahnaný majiteľkou. Hliadkou OOPZ bol na miesto privolaný veterinár, ktorý so súhlasom majiteľky psa vzhľadom na jeho zranenia utratil. Majiteľka rotvajlerov požiadala veterinára, aby utratil aj jedného z jej psov, nakoľko je agresívny. Majiteľka bola poučená, aby si na odstránenie tiel zabezpečila kafilériu, alebo oslovila veterinárneho lekára.
 • 15.03.2019 o 22:50 hod. - hliadku telefonicky požiadala stála služba OOPZ o súčinnosť pri preverení telefonického oznamu od obyvateľky mesta, ktorá uviedla, že práve prišiel domov chlapec, ktorého má zvereného do opatery. Prišiel domov neskoro, pod vplyvom alkoholu. Hliadke uviedla, že chlapec uteká často z domu, požíva alkohol a údajne sa dopustil aj krádeže. Hliadkou MsP bola vec oznámená na sociálnu kuratelu do Prievidze. U mladistvého bola vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu s výsledkom 0,37 mg/L. Vecou sa zaoberá MsP.
 • 16.03.2019 o 03:45 hod. - tel. oznámil operátor MKS stálej služby, že spozoroval ako neznáme motorové vozidlo poškodilo lavičku na Nám. Hliadka na mieste vyhotovila fotodokumentáciu a vec nahlásila hliadke OOPZ, nakoľko vozidlo z miesta činu ušlo. Následne tel. oznámila stála služba OOPZ, že sa k nim na útvar dostavil vodič, ktorý lavičku poškodil.
 • 16.03.2019 o 19:34 hod. – tel. oznámil taxikár, že do Handlovej doviezol zákazníčku, ktorá po príchode zistila, že nemá pri sebe finančnú hotovosť. Uviedla, že peniaze ide zobrať domov a hneď ich prinesie. Po príchode hliadky sa na mieste nachádzal oznamovateľ, ktorý uviedol, že zákazníčka vyšla na balkón, vyhodila mu z neho vodičský preukaz na meno jej sestry a následne zašla do bytu. Hliadka sa na vyššie uvedenej adrese pokúšala skontaktovať so zákazníčkou, nikto neotváral dvere. Vodičský preukaz si hliadka MsP prevzala a odovzdala na stálu službu OOPZ, ktorá sa vecou zaoberá.
 • 16.03.2019 o 21:40 hod. – hliadka MsP bola požiadaná o prítomnosť vo volebnej miestnosti, nakoľko sa tam neznámy muž správal podozrivo a oznámil, že príde pred ukončením volieb, bude chcieť byť zúčastnený ako pozorovateľ a bude narúšať priebeh volieb výtržnosťami. Hliadkou bola upovedomená aj stála služba OOPZ Handlová. Po príchode hliadky sa na mieste muž dožadoval účasti pri sčítaní volebných hlasov ako pozorovateľ. Predseda volebnej komisie mu povolil zúčastniť sa pri sčítaní volebných hlasov a zároveň požiadal hliadku MsP o zotrvanie na mieste do ukončenia sčítania z dôvodu obavy, aby nezasahoval do činnosti volebnej komisie. Po sčítaní hlasov a ich zapečatení z volebnej miestnosti odišiel. Priebeh sčítania nebol počas prítomnosti hliadky narušený ním, ani žiadnou inou osobou.

 

MsP Handlová

Volajte 24 hodín denne 046/168 00,

046/ 5475 007 alebo 0905 499 384

a nezabudnite,
ak ste svedkom protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď.

Pozrite si aj odklik Mestský útulok a staňte sa majiteľom psíka, kliknite sem.

Staršie štatistiky nájdete po kliknutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu.


 

Mestská polícia Handlová informuje... Mestská polícia zaznamenala za mesiac november 2018 – december 2018 (od 19.11.2018 do 16.12.2018) celkom 421 udalostí

 • Zaevidovaných bolo 76 priestupkov, z ktorých bolo 51 zistených vlastnou činnosťou a 24 oznámených občanmi mesta. Kamerovým systémom bol zistený 1 priestupok.
 • Z celkového počtu bolo 44 dopravných priestupkov. V 12 prípadoch bol použitý TPNZOMV
 • /tzv. papuča/.
 • Proti verejnému poriadku bolo riešených 17 priestupkov. Z toho bolo 6 priestupkov na úseku rušenia nočného pokoja a 11 priestupkov na úseku znečistenia verejného priestranstva.
 • Proti občianskemu spolunažívaniu – 2 priestupky.
 • Proti majetku 6 priestupkov.
 • V 7 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o niektorých podmienkach držania psov /nezabránenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstránenie výkalov/.
 • Príslušníci mestskej polície odchytili 5 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku /2 psov sa podarilo vrátiť ich majiteľom a pre 1 psa bol nájdený nový domov/.
 • Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 87 zákrokov a 16 výjazdov k narušeným monitorovaným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 10 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP za obdobie od 19.11.2018 do 16.12.2018:

 • 20.11.2018 o 17:55 hod. - hliadku MsP na ul. ČSA pristavil občan mesta, ktorý oznámil, že videl, ako si sadol opitý muž do svojho vozidla a nabúral do vedľa stojaceho mot. vozidla na ul. ČSA. Hliadka vec nahlásila stálej službe OOPZ, ktorý vec nahlásil na ODI. Telefonicky neskôr nahlásil oznamovateľ, že našiel pravdepodobne podozrivé vozidlo na Mierovom námestí. Hliadka sa presunula na miesto a zistila, že sa jedná o vozidlo, s ktorým bola spôsobená dopravná nehoda. Vo vozidle bol spiaci muž pod vplyvom alkoholu. Po príchode príslušníka ODI na miesto bola osoba prebudená, bola zistená totožnosť a vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu s výsledkom 0,79 mg/l. Príslušník ODI vodiča neobmedzil na osobnej slobode a po spísaní udalosti ho prepustil, pričom mu zadržal vodičský preukaz. Na miesto sa dostavila manželka podozrivého, ktorá si nabúrané vozidlo prevzala.
 • 23.11.2018 o 22:50 hod. - stála služba oznámila roztržku na Nám. baníkov č. 19 v blízkosti tržnice, kde sa malo navzájom napádať viac ľudí. Hlavnými aktérmi sporu boli dvaja mladí muži, pričom jeden z nich bol aj fyzicky napadnutý. Mal poranenie tváre, na ktorej mal viditeľné krvavé stopy. Príslušníkmi MsP bol poučený, že oznámenie za napadnutie môže podať na útvare MsP, resp. OOPZ a v prípade, že sa pre oznámenie rozhodne, bude pre ďalšie vyšetrovanie potrebné doloženie lekárskej správy. Následne hliadka prítomných vyzvala, aby opustili miesto a rozišli sa. Priestupok na úseku občianskeho spolunažívania je po oznámení dňa 24.11.2018 v riešení MsP.
 • 28.11.2018 o 01:10 hod. – hliadku MsP opakovane telefonicky kontaktoval muž, ktorý  rozprával nelogicky. V obave o jeho zdravie hliadka zisťovala, kde sa nachádza. Uviedol, že momentálne je v rodičovskom dome, kde na príslušníkov MsP čakal, pozval ich do letnej kuchynky, kde bol stotožnený. Po komunikácii s dotyčným hliadka zistila, že je dlhodobo liečený na psychické ochorenie. V súčasnosti lieky neužíva, pretože ich svojvoľne vysadil a to bola zrejme príčina jeho správania. Hliadka privolala na miesto RZP, ktorá vyhodnotila zdravotný stav pána za vážny a previezla ho do NsP Bojnice.
 • 01.12.2018 o 02:45 hod. - počas pochôdzky v centre hliadka spozorovala na ul. Poštovej dve vozidlá HaZZ s pustenými výstražnými majákmi, ktoré sa nachádzali pri bývalej pekárni. Hliadka sa presunula na uvedené miesto, kde bolo zistené, že došlo k požiaru vo vnútri budovy. Na mieste sa nachádzala hliadka OOPZ Handlová spoločne s tromi osobami, ktoré boli vo vnútri budovy a ktoré tam pravdepodobne prespávali. Požiar bol hasičmi uhasený, k zraneniu osôb nedošlo.
 • 05.12.2018 o 10:05 hod. - na útvar MsP sa osobne dostavil obyvateľ mesta, ktorý sa prišiel informovať, či niekto nepriniesol na útvar MsP 50 eurovú bankovku, ktorú stratil na parkovisku za DK pred autoservisom. Oznamovateľ uviedol, že keď si vyberal svoj mobil z vrecka bundy, tak vtedy mu pravdepodobne bankovka vypadla na zem. Pomocou MKS bola spozorovaná osoba, muž, ktorý sa v tom čase nachádzal na mieste straty bankovky. Hliadka sa s ním skontaktovala na adrese jeho trvalého pobytu, nakoľko bol MsP známy, ktorý hliadke odovzdal 50 eurovú bankovku, ktorú našiel za DK. Bankovka bola vrátená oznamovateľovi.
 • 08.12.2018 o 19:15 hod. - preverenie požiaru v baníckej kolónii na ul. J. Vallu. Na mieste sa nachádzali posádky hasičov aj hliadky OOPZ. Oheň v byte bol uhasený. Majiteľ utrpel popáleniny a bol prevezený RZP na ošetrenie do NsP Bojnice. Zhorela aj dreváreň patriaca k bytu, byt aj izbička. Vedľajšie byty zasiahnuté neboli, pomoc nebolo potrebné poskytovať. Vec rieši OOPZ.
 • 13.12.2018 o 18:55 hod. - tel. požiadal o preverenie oznamu príslušník OOPZ, nakoľko ich hliadky sú na dopravnej nehode na križovatke MC-Prievidzská, kde na miesto dopravnej nehody pribehli chlapci a uviedli, že v potoku na ul. MC leží neznámy chlap. Hliadka sa ihneď presunula na miesto. Muža sa podarilo vytiahnuť z potoka. Bol z polovice tela mokrý. Zranenie nemal, s hliadkou komunikoval. Uviedol, že spadol do potoka a nevedel sa z neho dostať. Bol pod vplyvom alkoholu, lekárske ošetrenie odmietol, nakoľko podľa jeho slov mu nič nie je. Nebol zranený, len mu bola zima, nakoľko ležal v potoku. Po zistení totožnosti bol zabalený do termofólie a naložený do služ. vozidla a odvezený domov. Po uistení sa, že žiadne viditeľné zranenia nemal a nebol nutný ďalší dohľad, hliadka miesto opustila.

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka