Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný obecný úrad Handlová

Spoločný obecný úrad Handlová

 • Vedúca: Mgr. Mária Dányiová, poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010
 • Kontakt: tel: : 046/5477475, 046/ 519 25 40, MsÚ Handlová, prízemie vľavo č.d 10 email: maria.danyova@handlova.sk, socu@handlova.sk
 • Refetent Spoločného obecného úradu: Andrea Horváthová, kontakt: 046/ 519 25 30, prízemie MsÚ, č.d. 11, email: andrea.horvathova@handlova.sk
 • Spoločný stavebný úrad bol vytvorený pre  vybavovanie a spracovanie agendy pre nasledovné obce:
  • Ráztočno
  • Jalovec
  • Chrenovec-Brusno
  • Malá Čausa
  • Veľká Čausa
  • Handlová
  • Lipník

Spoločný obecný úrad zabezpečuje:

 • činnosť podklady pre rozhodnutia pre jednotlivé obce, mesto a kontrolu v oblasti stavebného konania
 • dodržiavanie stavebného zákona
 • opatrovateľskú činnosť pre občanov mesta Handlová
 • školský úrad
 • stavebný úrad pre cestnú dopravu.

 


 

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad Handlová

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad je zriadený pre mesto Handlová a obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec – Brusno, Lipník, Veľkú Čausu, Malú Čausu

Stavebný úrad zabezpečuje:

 • vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov
 • územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného  rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
 • rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
 • povoľovanie terénnych úprav
 • vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
 • vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
 • povoľovanie zmeny v užívaní stavby
 • nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
 • nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych  úpravách
 • dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy
 • prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií
 • prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie   a ukladanie sankcií
 • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
 • zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru
 • odstraňovanie stavieb
 • vyvlastňovacie konanie
 • podateľňa pre stavebný úrad 
 • riešenie sťažností a podnetov.
 • Obce združené v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Handlovej, zastúpené starostami obcí a primátorom mesta Handlová, v zmysle zmluvy zo dňa 13.12.2002 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov (§ 20a zákona 453/01 Z.z.) vydali organizačný poriadok SoCÚ, ktorý si prečítajte tu.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka