Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Škôlka SNP - jeden právny subjekt pre mesto

MATERSKÁ ŠKOLA

UL. SNP 27, HANDLOVÁ

Zlúčením všetkých materských škôl vznikol dňom 01.09.2008 na území Mesta Handlová so súhlasom zriaďovateľa, Mesta Handlová, právny subjekt, ktorého názov je:

MATERSKÁ ŠKOLA, UL. SNP 27, HANDLOVÁ 

s elokovanými pracoviskami na ul. Cintorínska, Dimitrovova, Morovnianska cesta

a ZŠ Morovnianska cesta.

 

Pozrite si podujatia, ktoré sme organizovali, po kliknutí sem

 

CHARAKTERISTIKA MŠ

 • Riaditeľka: Mgr. Marcela Jakubíková
 • Kontakt: +421 917 655 525
 • Zástupca riaditeľky: Mgr. Bibiána Chobotová
 • Miesto prevádzkovania: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
 • Zriaďovateľ: mesto Handlová
 • Názov: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
 • Sídlo: Handlová, Ul. SNP 27
 • Kontakt: +421(0)46 / 5475 835
 • Počet prevádzok: 5
 • Počet pedagogických zamestnancov: 38 + 1 asistent učiteľa
 • Počet nepedagogických zamestnancov: 25
 • Počet tried: 17
 • Počet zapísaných detí: 355

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

 • Miesto prevádzkovania: Cintorínska ulica 474/6, Handlová
 • Zástupca riaditeľky: Zlatica Mikleová
 • Kontakt: +421(0)46 / 5475 348
 • Miesto prevádzkovania: Dimitrovova ulica 374/24, Handlová
 • Zástupca riaditeľky: Mgr. Anna Neubauerová
 • Kontakt:+421(0)46 / 5475 724
 • Miesto prevádzkovania: Morovnianska cesta 1793/ 6, Handlová
 • Zástupca riaditeľky: Jana Gurinová
 • Kontakt: +421(0)46 / 5473 581
 • Miesto prevázkovania: ZŠ Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
 • Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Šupinová
 • Učiteľka: Terézia Hanusová
 • Kontakt: +421(0)46 / 5476 498

 

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE A VÝDAJNÉ ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

 • Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň MŠ SNP, Výdajňa školskej jedálne EP Cintorínska a Výjadňa skolskej jedálne EP Dimitrovova
 • Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová
 • Kontakt: +421 905 314 613
 • Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň EP Morovnianska cesta
 • Vedúca ŠJ: Alexandra Šorlová
 • Kontakt: +421 905 315 629

Školský vzdelávací program - DÚHA

Pre viac informácií kliknite na:

Školský vzdelávací program DÚHA

 

GREMIÁLNA RADA ŠKOLY

Schádza sa najmenej dva razy v mesiaci a je zložená z vedúcich zamestnancov školy :

Riaditeľka MŠ, Ul. SNP 27, Handlová: Mgr. Marcela Jakubíková

Zástupkyňa MŠ, Ul. SNP 27, Handlová: Mgr. Bibiána Chobotová

Zástupkyňa elokovaných tried Ul. Cintorínska: Zlatica Mikleová

Zástupkyňa elokovaných tried Ul. Dimitrovova: Mgr. Anna Neubauerová

Zástupkyňa elokovaných tried Ul. Morovnianska cesta: Jana Gurinová

Vedúca ŠJ Ul. MŠ SNP: Klára Tobiašová

Vedúca ŠJ Ul. Morovnianska cesta: Alexandra Šorlová

Ekonómka MŠ, Ul. SNP 27, Handlová: Ing. Adriana Dolníková

 

RADA ŠKOLY PRI MŠ Ul. SNP 27, HANLOVÁ

Rada školy bola zvolená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jej zvolenými členmi sú :

Predseda: Monika Holeinová - zástupca rodičov

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Bc. Marta Velká, Bc. Katarína Surmová

Nepedagogický zamestnanec: Ing. Adriana Dolníková - zapisovateľka

Zástupcovia rodičov: Monika Mašlonková, Slavomíra Čapuchová, Marián Herda

Zástupcovia za zriaďovateľa: Bc. Alžbeta Orthová, Martin Uríček, Mgr. Ivana Hromádková, Lina Gregor


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka