Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011

Sčítanie obyvateľov,

domov a bytov 2011
v Handlovej


LOGO sčítanie 2011

Handlová 1.7.2011

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 v meste Handlová ukončené

V meste Handlová bol vypracovaný harmonogram organizačno-technického zabezpečenia pre sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011, v ktorom boli rozpracované úlohy na podmienky mesta Handlová v termínoch od 10.1.2011 do 17.6.2011.

Celú prípravu, priebeh a koordináciu SODB 2011 zabezpečovala Mária Králová, vedúca oddelenia evidencie a vnútornej správy.

Návrh sčítacích obvodov za mesto Handlová s doplnením nových adresných bodov vypracovala Lýdia Fáberová, referát správy a evidencie majetku.

Navrhnutých sčítacích komisárov a náhradníkov vymenoval primátor mesta Ing. Rudolf Podoba.

V meste Handlová pracovalo 55 sčítacích komisárov v 58 sčítacích obvodoch.

Po vyškolení, prevzatí osobitných poverení a obdržaní všetkých potrebných sčítacích tlačív sčítací komisári začali svoju činnosť v zmysle zákona č. 263/2008 Z.z.o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Rozhodujúcim okamihom pre zápis do sčítacích tlačív bola polnoc z piatka 20.mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.

Po prvý raz v histórii obyvatelia mohli využiť aj elektronickú formu vypľňania sčítacích formulárov. Prácu sčítací komisári ukončili a v termínoch od 7.6.2011 do 15.6.2001 odovzdali spracované sčítacie obvody revízorom Štatistického úradu.

Prácu sčítacích komisárov v meste Handlová hodnotíme kladne, nevyskytli sa žiadne sťažnosti ani pripomienky na ich prácu.

Za mesto Handlová bolo vyplnených

 • sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi 17 086 v papierovej forme a 776 v elektronickej forme,
 • sčítacích formulárov B. Údaje o byte 6492 a elektronicky 223,
 • sšítacích formulárov C. Údaje o dome 2004 a elektronicky 61.
 • Počet obyvateľov trvale bývajúcich 17 809, počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných 502, počet obyvateľov prítomných 17 727.

Spracovanie a vyhodnotenie všetkých údajov Štatistický úrad uskutoční do konca roku 2011.
 

Informácie pre sčítacích komisárov mesta Handlová a občanov mesta

SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2011

Handlová, 2.6.2011


Mesto Handlová oznamuje, že

v rámci záverečného zberu vyplnených sčítacích formulárov,

zabezpečuje počas víkendu 4.6. a 5.6.2011,

v čase 8.00 h - 20.00 h službu,

na ktorej bude možné zabezpečiť v prípade potreby tlačivá pre občanov a sčítacích komisárov.

Kontaktujte  Eva Gálová, tel:  0907 618 378.

Mesto Handlová ďakuje  za vyplnenie formulárov,

Sčítanie bude ukončené k 6.6.2011.

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch.

 • Sčítací komisári budú navštevovať domácnosti od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
 • Do rúk sa vám v rámci sčítania dostanú tri formuláre. Vypĺňať ich budete sami, sčítací komisári vás poučia.
 • Čo je cieľom celkovo päťdesiatichdvoch otázok?
 • Údaje o obyvateľovi. Cieľom je spoznať skutočný počet obyvateľov jednotlivých členských krajín a zamedziť tak započítavaniu toho istého obyvateľa do počtu obyvateľov vo viacerých štátoch. Informácie o obvyklom bydlisku umožnia zistiť aj reálny počet obyvateľov v Slovenskej republike. Tento údaj môže byť dôležitý pre mestá, ktoré sú financované podľa počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, čo nie vždy zohľadňuje skutočný stav.
 • Údaje o byte. Cieľom sčítania nie je zisťovanie rozsahu majetku obyvateľa, teda koľkými mobilnými telefónmi, osobnými počítačmi a osobnými autami domácnosť disponuje, ale informácia, či je týmito vybranými predmetmi domácnosť vybavená.
 • Údaje o dome. Údaje, ktoré poskytne sčítanie nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Sčítanie je mimoriadnou príležitosťou prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii a životných podmienkach obyvateľov. Bez poznania tohto obrazu nie je možné spoľahlivo a na odbornej úrovni prognózovať ďalší vývoj rozhodujúcich oblastí našej spoločnosti ani rozvoj miest a obcí.
 • V Handlovej je ustanovených 56 sčítacích komisárov z radov občanov a zamestnancov mesta a 5 náhradníkov. Každý sčítací komisár bude mať pri sebe osobitné poverenie primátora mesta Handlová, ktorým sa bude identifikovať. Komisári budú vymenovaní do funkcie v termíne do 2.mája 2011. Zoznam sčítacích komisárov nájdete aj v súbore na stiahnutie nižšie a na vývesnej tabuli pred MsÚ.
 • V meste Handlová máme 58 sčítacích obvodov v 11 urbanistických obvodoch, z toho jeden je bez domov, bytov a ľudí.
 • Nezabudnite! Dotazníky môžete vyplniť po prvý krát v histórii elektronicky, pričom údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať v termíne 21. 5. - 29.5.2011.Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke mesta www.handlova.sk alebo na stránkach Štatistického úradu SR www.statistics.sk .
 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba určil v januári zamestnancov MsÚ Handlová zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie a poveril prednostu MsÚ Handlová Ing. Jozefa Tonhausera koordináciou sčítania. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.

Ďakujeme Handlovčanom, že počas májového sčítania obyvateľov budú vychádzať sčítacím komisárom v ústrety a dotazníky vyplnia pravdivo.

Viac informácii nájdete na stránke
Štatistického úradu SR, po kliknutí sem.


Harmonogram organizačnotechnického zabezpečenia

Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011v Meste Handlová a

zoznam členov organizačného štábu v súboroch na stiahnutie nižšie.

Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu
 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka