Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Riešením bol úspešný projekt

Riešením bol úspešný projekt

Zavŕšením mravenčieho úsilia v príprave projektu separácie v našom regióne bolo jeho dokončenie v roku 2005.

Základné infomácie o projekte:

 • jviac komoditný projekt
 • ameraný  na vytvorenie podmienok na oddelený zber a vybudovanie zberného strediska na dotriedenie a úpravu vyseparovaných zložiek odpadov so zameraním na plasty-sklo-papier-VKM-kovové obaly
 • určený pre miniregión Handlová
 • napĺňa legislatívne opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva
 • vytvára možnosť nových pracovných miest
 • systém zberu je zabezpečovaný donáškovým spôsobom/sídliská/ a vrecovým /RD/
 • cieľové množstvá v roku 2010: sklo172t, plasty153t, papier258 t, VKM22 t, kov. obaly 64 t
 • v regióne sa produkuje 4 400 t komunálneho odpadu ročne
 • predpokladaný finančný náklad takmer 17 mil. Sk

Samotná žiadosť s projektom bola podaná v júni roku 2005. Teraz sme konečne mohli dať na posúdenie naše zámery tým ktorý podobné projekty hodnotia denne teda pracovníkom recyklačného fondu. Vyzbrojení trpezlivosťou a odbornou argumentáciu sme sa vydali na cestu obhajovania nášho zámeru a našich požiadaviek na „fonde“. Boli to vecné , odborné a logické argumentácie z oboch strán ktoré nakoniec viedli k úspešnému záveru. Na financovanie projektu separácie v regióne handlovskej doliny sa rada fondu rozhodla uvoľniť čiastku 5,9 mil., k podpisu zmluvy došlo 27.12.2005 s podmienkou vyčerpania prostriedkov do konca júna 2006. Nakoľko schválená suma nepostačovala na potrebný počiatočný rozbeh združením vlastných prostriedkov a to mesta Handlová vo výške 3,2 mil. a 2,2 mil. z prostriedkov spoločnosti HATER Handlová s.r.o. sa vytvorila potrebná finančná základňa na vybudovanie najnutnejších zariadení potrebných na rozbeh separácie.

Z takto združených prostriedkov sa nám podarilo zakúpiť a vybudovať:

 • Lis dvojkomorový ORWAK typ 9020
 • Zberové vozidlo MAN, lisovacia nadstavba FAUN
 • Veľkokapacitné kontajnery: 7 ks
 • Vrecia farebné 80 tis.: ks
 • 1 100 l nádoby: 562 ks
 • Linka triediaca, dĺžka triediaceho stola 8 m
 • Hala na dotrieďovanie 30 x 15,5 m

Koncom novembra roku 2006 sme úspešne skolaudovali dotrieďovaciu halu a záver roka nás zastihol pri triedení v krytej triediacej hale. To, že vybavenie haly drobnou manipulačnou technikou bolo nepostačujúce, zateplenie haly bolo na nízkej úrovni, efektívnosť zberu vrecovým systémom nespĺňala naše predstavy, to boli problémy, ktoré sme sa rozhodli riešiť neskôr. Dôležité bolo, že sme začali prevádzkovať systém triedenia, ktorý sa stal systémom pravidelným a občania si ho začali osvojovať .

Občania od začiatku projekt podporovali
Samotnému procesu triedenia odpadu predchádzala anketa do ktorej bolo zapojených takmer 95 % domácnosti mesta. Občania sa v ankete jednoznačne vyslovili, že chcú separovať a súhlasia so separáciou. Takto bola splnená aj požiadavka rešpektovať vôľu obyvateľov.

Odberatelia

Na odber triedených surovín boli uzatvorené odberateľské zmluvy s nasledovnými odberateľmi/recyklátormi :

 • Vetropack Nemšová, s.r.o. -sklo,
 • Zberne suroviny a.s., Žilina - papier,
 • ŽP EKO QELET a.s., Martin -kovové obaly,
 • Slovenský Hodváb a.s., Senica,
 • PLASTIKA Nitra – plasty PET
 • KURUC Company s.r.o., Šurany –VKM.

„Recyklátori“ jeden za druhým oznamovali svoje kvalitatívne požiadavky a potom odobrali vytriedené komodity v plnom rozsahu bez kvalitatívnych reklamácií.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka