Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia rozvodov tepla plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie (2009 - 2011)

 

Rekonštrukcia plavárne mesta HANDLOVÁ 
25. apríl  - 20. september 2010

 

Oprava tepelných rozvodov v rámci projektu, na ktorý mesto získalo prostriedky zo zdrojov finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR pri 0% spolufinancovaní Mesta Handlová prebiehala 6 mesiacov, tak ako bola naplánovaná dĺžka realizácie stavebných prác v projekte. Celkový rozpočet predstavuje 522 871 EUR.

  
 

O projekte REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA PLAVÁRNE MESTA HANDLOVÁ S CIEĽOM ÚSPORY ENERGIE

Projekt vychádzal zo stavu, v akom sa nachádza pôvodná strojovňa plavárne a všetky rozvody tepla na plavárni, ktoré slúžiili už viac ako 20 rokov. Hlavným cieľom projektu je úspora energetických zdrojov, odstránenie poruchových stavov v strojovni plavárne ako aj všetkých rozvodov tepla. Veríme, že nové rozvody, rekonštrukcia podlahového kúrenia a drobné interiérové úpravy prispejú k skvalitneniu prostredia a teda k spokojnosti návštevníkov.

Opravy v rámci projektu 

  • búracie práce s odstránením starých zariadení a príprava pre nové zariadenia
  • rekonštrukcia rozvodov studenej a teplej vody, inštalovanie nových spŕch, sociálnych zariadení WC v celom objekte plavárne
  • inštalovanie nových vyvíjačov pary pre parné sauny a zariadenia pre osušovne
  • montáž podlahového kúrenia v šatniach, sprchách, okolo veľkého bazéna, malého bazéna ,v spoločných šatniach a pokládka novej podlahy
  • montáž nových zariadení a rozvodov tepla v strojovni pre ohrev bazénovej vody, ohrev teplej úžitkovej vody, inštalácia automatického ovládacieho systému pre reguláciu vykurovania.
  • posledné aktivity pozostávajú zo skúšok, revízii a skúšobnej prevádzky

 

Rekonštrukčné práce prebiehali podľa stanoveného harmonogramu. 

Prvé dni rekonštrukcie len potvrdili havarijný stav rozvodov tepla a vody ako aj celej výmenníkovej stanice plavárne. V mesiaci máj sa hlavne búralo. V júni sa už začali montážne práce na nových rozvodov teplej a studenej vody s cirkuláciou teplej vody pre sprchy. Následne práce pokračovali na položení podlahového kúrenia, izolácií, montáži nových sprchových a sociálnych zariadení.

Najväčšia finančná položka bola použitá na novú výmenníkovú stanicu s automatickou reguláciou podlahového vykurovania, ústredného vykurovania, vzduchotechniky a ohrevu bazénov. V auguste prebiehali dokončovacie práce. Žiaľ v tomto období, tak ako aj všetkých v našom mesta aj plaváreň zasiahla povodňová vlna. Povodeň na plavárni spôsobil inokedy nenápadný pstruhársky potôčik. Boli zaplavené vstupné priestory, pokladňa, kancelárie, bufet, sociálne zariadenia a aj strojovňa plavárne kde voda vystúpila až do výšky 1 meter. Hlavne z tohto dôvodu sa museli prerušiť práce na rekonštrukcii a všetky sily boli využité na odstraňovanie škôd a následkov po povodni. Presvedčili sme sa, že vodu máme najradšej v bazéne a hlavne keď je pod kontrolou.

Skúšobná prevádzka zrekonštruovaných zariadení začala v poslednom augustovom týždni a končila záverečnými skúškami, revíziami a odovzdávaním začiatkom septembra. 

Rekonštrukcia tepla na plavárni nie je kompletná rekonštrukcia plavárne. Preto sme sa snažili zrekonštruovať a opravovať ostatné priestory plavárne aby výsledok bol spokojnosť zákazníkov. Finančné prostriedky na tieto účely boli čerpané z rozpočtu mesta vo výške 20 000 eur. 

Poďakovanie patrí zamestnancom plavárne, ktorí vykonávali ostatné práce pri rekonštrukcii. Maliarske a murárske práce, opravy bazénov, upratovanie po rekonštrukcii a po spúšti, ktorú nám zanechala povodeň. Za všetkých zákazníkov ďakujeme !

Mrviš Norbert, zastupujúci vedúci plavárne.
 

Financovanie projektu je zabezpečené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.Aj týmto projektom Mesto Handlová dáva do pozornosti eminentný záujem o trvalo udržateľný rozvoj plavárne. Je to jedno zo zariadení pre obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci športového vyžitia, aktívneho oddychu a regenerácie.

 

 

Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba zvolal verejnú diskusiu na tému „Plaváreň mesta – rekonštrukcia“, ktorá sa konala v stredu 21. apríla 2010 o 16.00 h vo vestibule Plavárne mesta Handlová.


 

Rekonštrukcia plavárne mesta Handlová 2010

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Cieľ projektu

Cieľ projektu


 
 
Vstup na plaváreň - rekonštrukcia

Vstup na plaváreň - rekonštrukcia

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii
Autor: Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň meste Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 
Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii

Plaváreň mesta Handlová v rekonštrukcii


 
 

 
Položky 1-40 z 57

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka