Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Prvá šanca

 

„Prvá šanca“ bola úspešná

 

                                   


Mesto Handlová reagovalo na výzvu Prekročme spolu bariéry Konta Orange n.f. a pripravilo projekt „Dajme prvú šancu“. Tento bol podporený sumou 2 000 € a Mesto Handlová bolo jediným podporeným mestom medzi úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy.


Zámerom projektu, pod gesciou sociálneho oddelenia MsÚ, bolo pripraviť rekreačný pobyt pre matky so štyrmi a viac deťmi. Cieľom pobytu bolo ukázať ženám – matkám ich nezastupiteľnú funkciu v rodine a pri výchove detí, zdvihnúť sebavedomie týchto žien a umožniť prežiť matkám s deťmi spoločné zážitky. Účastníci boli vybraní z rodín, s ktorými terénni sociálni pracovníci Mesta Handlová pracujú dlhšiu dobu, poznajú ich starosti a trápenia, ale i radosti a nenaplnené túžby.

 

 

Už na prípravnom stretnutí, pár dní pred odchodom, všetkých 6 matiek priznalo, že na žiadnom rekreačnom pobyte so svojimi deťmi ešte neboli a veľmi si vážia, že práve ich rodina bola vybraná. Utorok 7.7.2009 bol dňom s veľkým D, kedy na Rematu do turistickej ubytovne patriacej Horskému hotelu Remata, odcestovalo 6 matiek a 26 detí vo veku od 1,5 roka do 12 rokov.


Pri príchode nás očakával milý personál Hotela Remata, ktorý nám počas celého pobytu vychádzal maximálne v ústrety a snažil sa nám pobyt spríjemniť. Turistická chata svojimi priestormi vyhovovala našim rodinám i naplneniu stanovených cieľov. Každá matka mala svoju izbu, ktorá jej rodine zabezpečovala súkromie. Dokonca i mamička s 9 deťmi našla útočisko v jednej izbe s dvanástimi posteľami. Stravovanie účastníkov bolo zabezpečené v jedálni Hotela Remata, kam deti s mamami dochádzali trikrát za deň. Okrem toho mali deti zabezpečený aj olovrant. Práve spoločným stravovaním matiek s deťmi sme plnili aj jeden z cieľov projektu.


Hoci náš spoločný pobyt trval len 4 dni, boli to dni plné aktivít, zážitkov, nových skúseností a radosti. Plán aktivít sa delil na samostatné aktivity matiek a samostatné aktivity detí, mnohé aktivity však patrili celej rodine.


Prvý deň, keďže bolo veľmi pekné počasie, využili všetky rodiny na kúpanie a opaľovanie sa na kúpalisku. Večer si deti s pomocou svojich mám vyrobili denníky, ktoré im aj po dlhom čase budú pripomínať zážitky z Rematy.


Druhý deň patril matkám a welnes, tento pre nich pripravili štyri študentky a štyri majsterky Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu v Prievidzi. Matky absolvovali kompletnú skrášľovaciu kúru, vrátane strihania vlasov a úpravy účesu podľa želania, francúzskej manikúry a líčenia. V tom čase mali deti pripravený program bez matiek. V sprievode terénnych sociálnych pracovníčok a príslušníka OO PZ v Handlovej sa vybrali na turistickú vychádzku do okolia. Po návrate z vychádzky niektoré deti svoje mamy nespoznávali, všetky vyslovovali obdiv a chválu na krásu svojich mám. V tento deň v podvečerných hodinách navštívila matky MUDr. Zuzana Pagáčová, gynekologička 2. súkromnej nemocnice s.r.o. v Handlovej, s ktorou mali ženy možnosť prediskutovať svoje problémy. Deti zatiaľ vyrábali masky na karneval. Vrcholom večera bolo spoločné opekanie.


Tretí deň sa niesol v znamení návštev dvoch zložiek záchranného systému. Prvý na Rematu dorazili príslušníci Hasičského a záchranného zboru MV SR, Hasičskej stanice Handlová.

 

 

Matky s deťmi mali možnosť vyskúšať si prúdnicu pri hasení ohňa vodou, ďalej hydraulické nožnice na vyprosťovanie ranených pri dopravných nehodách a prehliadnuť si hasičské auto, vrátane vnútorného vybavenia. Po ich odchode prišli príslušníci Oddelenia služobnej kynológie PZ Prievidza – psovodi. Ich ukážky zaisťovania páchateľa, obranných prác a cvikov poslušnosti deťom vyrazili dych. Po obede s nami zostal por. Michal Pánis, policajný špecialista OO PZ v Handlovej, a starším deťom prezentoval výstroj a výzbroj príslušníka policajného zboru. Deti mali príležitosť vyskúšať si nepriestrelnú vestu a posedieť si v policajnom aute. V rovnakom čase bola pripravená pre matky beseda a prednáška p. Anny Markovej, detskej zdravotnej sestry, o bežných detských chorobách a prvej pomoci pri úrazoch. Menšie deti zatiaľ trávili svoj čas na vychádzke pri zbere lúčnych kvetov a ploských kameňov. Všetky nazbierané veci poslúžili pri tvorbe ozdobných predmetov, ktoré si deti mohli odniesť domov na pamiatku. Po večeri sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti, kde pri tvorivých dielňach pracovali celé hodiny a výsledkom boli vymaľované sadrové odliatky a ozdobné kamene upravené servítkovou technikou. Popri tvorivej práci si opakovali básničky a pesničky, čím sa pripravovali na večerný program „Rodina baví rodinu“. V tento deň sa najviac zaplnili denníky detí, pretože sa do nich podpísali hasiči, policajti a pribudli i pochvaly za vzorné správanie a prejavenú aktivitu a tvorivosť.


Ani sme nezbadali a už začínal štvrtý deň pobytu. I tento bol zaujímavý. Až z Bratislavy prišli na Rematu pracovníčky Občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom Centrum Nádej Mgr. Ľubica Tornóczyová a Mgr. Adriana Havasová. S matkami strávili takmer celý deň – diskutovali na témy domáceho násilia, závislosti na partnerovi, tému partnerských problémov a problémov pri výchove detí. Keďže takmer celý týždeň bola zatiahnutá obloha, deti si vyprosili kúpanie na kúpalisku. Nakoniec do vody vliezlo len pár detí – odvážlivci. Samozrejme menšie deti sme do vody nepustili, trávili čas na preliezkach a v pieskovisku. V tento deň prišla aj odborná pomoc pre deti, a to p. Deliová Beata z Centra voľného času RELAX v Handlovej, ktorá deťom pomohla dokončiť ozdobné predmety a masky na karneval. Ten vypukol hneď po olovrante. Masky boli krásne, mamy i deti sa výborne bavili a na parkete sa objavovali zaujímavé tanečné kreácie. Po večeri bolo spoločné vyhodnotenie pobytu. Povedali sme si, čo sa nám páčilo, čo mohlo byť lepšie, darčekovými balíčkami, plnými drobností od sponzorov, ktorí neváhali podporiť dobrú vec, sme ocenili všetky rodiny.


Na záver sa konalo spoločné fotografovanie.

Mamy i deti svorne vyhlasovali, že , že hoci boli na takomto pobyte prvýkrát, veria, že nie naposledy.

 

Záštitu nad celý pobytom prevzali p. Polakovičová, p. Ištoková, p. Orthová a p. Pavlíková, terénne sociálne pracovníčky Mesta Handlová, a Mgr. Veronika Rýšová, vedúca sociálneho odd. MsÚ, ktoré pripravili pobyt po organizačnej stránke, realizovali jednotlivé aktivity, riešili drobné problémy a predovšetkým vytvárali pohodovú atmosféru.

 

Mgr. Veronika Rýšová, vedúca soc. odd. MsÚ Handlová

 

P O Ď A K O V A N I E
Sponzori :

Mesto Handlová
JK AUTO autoservis/autopožičovňa
Papierníctvo STANA Staneková Anna
Farby Laky JK – Jakubíková Kamila
Lekáreň HERBA Galbavá Helena, PhMr.
Dobrovoľníci :
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Prievidza
Obvodné oddelenie policajného zboru Handlová
mjr. Ing. Miroslav Šatka
por. Michal Pánis
Policajti Oddelenia služobnej kynológie PZ Prievidza
por. Bc. Róbert Turic
práp. Marek Sloboda
ppráp. Juraj Linhart
Hasičský a záchranný zbor MV SR, Hasičská stanica Handlová
MUDr. Zuzana Pagáčová, gynekologička
p. Anna Marková, detská zdravotná sestra
Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom Centrum Nádej Mgr. Ľubica Tornóczyová a
Mgr. Adriana Havasová
p. Anna Alchusová a sl. Petra Alchusová, dobrovoľníčky
p. Beata Deliová, pracovníčka CVČ Relax Handlová a sl. Paulína Deliová a sl. Lenka Tomková
Špeciálne poďakovanie :
Horský hotel Remata


 

Prvá šanca - júl 2009

Stretli sme sa po prvý krát

Stretli sme sa po prvý krát

Organizačný štáb

Organizačný štáb

Dohodli sme sa čo a kedy

Dohodli sme sa čo a kedy

Dychtivo sme počúvali pokyny

Dychtivo sme počúvali pokyny


 
 
Kto sa hrá, poslúcha

Kto sa hrá, poslúcha

Predstavili sme sa

Predstavili sme sa

Nie každému sa predstavovanie páčilo

Nie každému sa predstavovanie páčilo

Tu sme 4 dni spali

Tu sme 4 dni spali


 
 
My sme zas bývali tu

My sme zas bývali tu

Takto sa vieme usmievať:-)

Takto sa vieme usmievať:-)

V maminom náručí je nám najlepšie

V maminom náručí je nám najlepšie

Welness na nezaplatenie

Welness na nezaplatenie


 
 
Najlepší oddych pre ženu

Najlepší oddych pre ženu

Budú z nás kočky

Budú z nás kočky

Aj v uterákoch nám to sekne

Aj v uterákoch nám to ""sekne""

Postarali sa aj o naše nechty

Postarali sa aj o naše nechty


 
 
Konečný výsledok

Konečný výsledok

Návšteva požiarnikov z Handlovej

Návšteva požiarnikov z Handlovej

Našťastie nehorelo.Bolo to pozvanie organizačného štábu

Našťastie nehorelo.Bolo to pozvanie organizačného štábu

Aj auto sme si mohli prezrieť

Aj auto sme si mohli prezrieť


 
 
Vyskúšali sme si ich prácu

Vyskúšali sme si ich prácu

Mamičky sa pri tom dobre zabávali

Mamičky sa pri tom dobre zabávali

Mamičky sa pri tom dobre zabávali

Mamičky sa pri tom dobre zabávali

návšteva príslušníkov Polície z Handlovej

návšteva príslušníkov Polície z Handlovej


 
 
Dovolili nám nazrieť aj do auta

Dovolili nám nazrieť aj do auta

Nachvíľu sme boli policajtmi

Nachvíľu sme boli policajtmi

Psovodi z Prievidze

Psovodi z Prievidze

Videli sme čo dokážu policajné psi

Videli sme čo dokážu policajné psi


 
 
Všetci pekne pokope

Všetci pekne pokope

S plným bruchom za dobrodružstvami

S plným bruchom za dobrodružstvami

Po namáhavom dni konečne večera

Po namáhavom dni konečne večera

Pokope pred chatou

Pokope pred chatou


 
 
Hry na lúke

Hry na lúke

Cestou necestou

Cestou necestou

Preliezačky nás bavili

Preliezačky nás bavili

Voda bola super

Voda bola super


 
 
Poobedná siesta

Poobedná siesta

Veľa sme sa naučili

Veľa sme sa naučili

Stretnutie s detskou sestrou

Stretnutie s detskou sestrou

Stretnutie s pani psychologičkou

Stretnutie s pani psychologičkou


 
 

 
Položky 1-40 z 48

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka