Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Poučenie pre voliča

 POUČENIE PRE VOLIČA - VOĽBY DO SAMOSPRÁVY MESTA HANDLOVÁ 2006

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky  mesta a dva hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby  primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov  mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t. j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre vol'by poslancov mestského  zastupitel'stva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u tol'kých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený ( v Meste Handlová: volebný obvod č.1 - 9 poslancov, volebný obvod č.2 - 8 poslancov, volebný obvod č.3 - 1 poslanec, volebný obvod č.4 - 1 poslanec).
   
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby  primátora a jeden hlasovací lístok pre voJ'by poslancov  mestského zastupiteľstva.

   
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží
obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podl'a jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka