Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Oznámenia Slovenskej pošty o uložených zásielkách

Zverejňovanie oznámení Slovenskej pošty o doručení poštových zásielok

  • Opätovne sú mestu zaslané písomnosti do vlastných rúk na doručovanie, ktoré majú adresu mesto, bez bližšieho udania adresy, alebo tým občanom, ktorí majú vedený trvalý pobyt na konkrétnej adrese v meste Handlová so žiadosťou o doručenie písomnosti adresátovi. 
  • Mestskému úradu neprináleží preberať  doručovať a skladovať písomnosti, nakoľko sú to komptencie Slovenskej pošty, v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pošta mestu zasiela oznámenia o uložení zásielky, na ktorom vyznačí o akú zásielku sa jedná, kde a odkedy do kedy bola uložená. Po uplynutí odbernej lehoty s vyznačením dôvodu nedoručenia, písomnosť pošle na náklady, ktoré pošte zaplatil odosielateľ za poštovú zásielku, späť.
  • Úlohou mesta, ktorú si plní aj na svojom webovom sídle, je vyvesenie žltého lístku, resp. oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky na pošte v úradnej tabuli. Adresát si prevezme zásielku na pošte.
  • Zákon.č.253/1998 Z.z.§5 – Občan, ktorému bol zrušený pobyt podľa §7 ods. 1 písm.d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste kde sa zdržiava. V takom prípade predkladá občan iba doklad podľa §3 ods. 8 písm. a) ak ho nemá , doklad podľa § 3 ods.8 písm. b)  a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely  zápisu do zoznamu voličov.
  • Mesto je povinné spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Aktuálne oznámenia nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie, staršie po kliknutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu.


 

Oznamy Slovenskej pošty, september 2018

Oznamy Slov. pošty 21.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 18.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 17.9.2018

 
Oznamy slov. pošty 14.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 13.9.2018

 
Oznamy Slov.pošty 12.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.9.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 10.9.2018

 
oznamy Slov. pošty 7.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 6.9.2018

 
Oznamy Slov.pošty 5.9.2018

 

Oznamy Slovenskej pošty August 2018

Oznamy Slov. pošty 7.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 6.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 5.9.2018

 
Oznamy Slov. pošty 31.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 30.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 27.8.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 27.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 24.8.2018_3

 
Oznamy Slov. pošty 24.8.2018_2

 
Oznamy Slov. pošty 24.8.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 24.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 23.8.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 23.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 21.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 20.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 17.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 16.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 15.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 14.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 13.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 10.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 9.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 8.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 7.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 6.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 2.8.2018

 
Oznamy Slov. pošty 1.8.2018

 

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

webygroup

English version
Úvodná stránka