Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenia Slovenskej pošty o uložených zásielkách

Zverejňovanie oznámení Slovenskej pošty o doručení poštových zásielok

  • Opätovne sú mestu zaslané písomnosti do vlastných rúk na doručovanie, ktoré majú adresu mesto, bez bližšieho udania adresy, alebo tým občanom, ktorí majú vedený trvalý pobyt na konkrétnej adrese v meste Handlová so žiadosťou o doručenie písomnosti adresátovi. 
  • Mestskému úradu neprináleží preberať  doručovať a skladovať písomnosti, nakoľko sú to komptencie Slovenskej pošty, v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pošta mestu zasiela oznámenia o uložení zásielky, na ktorom vyznačí o akú zásielku sa jedná, kde a odkedy do kedy bola uložená. Po uplynutí odbernej lehoty s vyznačením dôvodu nedoručenia, písomnosť pošle na náklady, ktoré pošte zaplatil odosielateľ za poštovú zásielku, späť.
  • Úlohou mesta, ktorú si plní aj na svojom webovom sídle, je vyvesenie žltého lístku, resp. oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky na pošte v úradnej tabuli. Adresát si prevezme zásielku na pošte.
  • Zákon.č.253/1998 Z.z.§5 – Občan, ktorému bol zrušený pobyt podľa §7 ods. 1 písm.d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste kde sa zdržiava. V takom prípade predkladá občan iba doklad podľa §3 ods. 8 písm. a) ak ho nemá , doklad podľa § 3 ods.8 písm. b)  a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely  zápisu do zoznamu voličov.
  • Mesto je povinné spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Aktuálne oznámenia nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie, staršie nájdete po kliknutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu.


 

Oznamy Slovenskej pošty Júl 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_16.7.2019.pdf(89.6 kB)Oznamy Slov. pošty 16. 7. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_15.7.2019.pdf(100.3 kB)Oznamy Slov. pošty 15. 7. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_12072019-converted.pdf(79.2 kB)Oznamy Slov. pošty 12. 07. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_2711072019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 11.07.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_09072019 (1).pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 09.07.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_08072019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 08.07.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_04072019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 04.07.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_03072019.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 03.07.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_02072019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 02.07.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_01072019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 01.07.2019

Oznamy Slovenskej pošty Jún 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_27062019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 27. 6. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_2606201.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 26. 6. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_24062019.pdf(16 kB)Oznamy Slov. pošty 24. 6. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_21062019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 21. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_19062019 - 2.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 19. 06. 2019 2
Oznámenia_Slovenskej_posty_19062019.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 19. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_17062019 - 2.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 17. 06. 2019 2
Oznámenia_Slovenskej_posty_17062019.pdf(16 kB)Oznamy Slov. pošty 17. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_13062019 _ 2.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 13. 06. 2019 2
Oznámenia_Slovenskej_posty_13062019.pdf(16 kB)Oznamy Slov. pošty 13. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_12062019.pdf(14.9 kB)Oznamy Slov. pošty 12. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_1006201-2.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 10. 06. 2019 2
Oznámenia_Slovenskej_posty_10062019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 10. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_07062019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 07. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_05062019.pdf(16.1 kB)Oznamy Slov. pošty 05. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_04062019 (1).pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 04. 06. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_03062019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 03. 06. 2019

Oznamy Slovenskej pošty Máj 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_31052019.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 31. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_3005201(1).pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 30. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_27052019.pdf(16 kB)Oznamy Slov. pošty 27. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_23052019-2.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 23. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_23052019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 23. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_22052019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 22. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_20052019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 20. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_16052019.pdf(16.1 kB)Oznamy Slov. pošty 16. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_15052019.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 15. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_14052019.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 14. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_13052019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 13. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_09052019.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 9. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_06052019.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 6. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_03052019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 3. 5. 2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_02052019.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 2. 5. 2019

Oznamy Slovenskej pošty Apríl 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_29042019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 29.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_25042019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 25.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_23042019.pdf(16.1 kB)Oznamy Slov. pošty 23.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_18042019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 18.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_16042019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 16.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_1204201 -  na 18 dní.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 12.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_1204201- _1_  uložené na 10 dní.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 12.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_12042019 -_2_ uložené na 10 dní.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 12.4.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_11042019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 11.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_11042019 - 2.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 11.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_10042019.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 10.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_08042019.pdf(16.3 kB)Oznamy Slov. pošty 08.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_05042019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 05.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_04042019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 04.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_03042019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 03.04.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_01042019.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 01.04.2019

Oznamy Slovenskej pošty Marec 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_29032019.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 29.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_28032019.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 28.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_27032019.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 27.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_21032019.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 21.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_19032019.pdf(16.1 kB)Oznamy Slov. pošty 19.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_18032019.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 18.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_15032019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 15.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_14032019.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 14.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_13032019.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 13.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_12032019.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 12.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_11032019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 11.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_08032019.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 8.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_07032019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 7.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_06032019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 6.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_04032019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 4.3.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_01032019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 1.3.2019

Oznamy Slovenskej pošty Február 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_28022019.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 28.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_27022019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov.pošty 27.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_25022019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 25.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_22022019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 22.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_21022019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 21.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_20022019.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 20.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_19022019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 19.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_18022019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 18.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_15022019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 15.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_14022019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 14.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_12022019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 12.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_11022019.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 11.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_08022019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 8.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_07022019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 7.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_06022019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov.pošty 6.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_05022019.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 5.2.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_04022019.pdf(16.2 kB)Oznamy Slov. pošty 4.2.2019

Oznamy Slovenskej pošty Január 2019

Oznámenia_Slovenskej_posty_31012019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 31.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_30012019.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 30.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_28012019.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 28.1.2019_1
Oznámenia_Slovenskej_posty_28012019.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 28.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_25012019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slo. pošty 25.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_24012019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 24.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_23012019.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 23.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_21012019.pdf(16 kB)Oznamy Slov. pošty 21.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_18012019.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 18.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_17012019.pdf(16.2 kB)Oznamy Slov. pošty 17.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_16012019.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 16.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_15012019.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 15.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_14012018.pdf(16.1 kB)Oznamy Slov. pošty 14.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_11012019.pdf(16.5 kB)Oznamy Slov. pošty 11.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_10012019.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 10.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_09012019.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 9.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_07012019.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 7.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_04012019_1.pdf(16.3 kB)Oznamy Slov. pošty 4.1.2019_1
Oznámenia_Slovenskej_posty_04012019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 4.1.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_02012019_1.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 2.1.2019_1
Oznámenia_Slovenskej_posty_02012019.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 2.1.2019

Oznamy Slovenskej pošty December 2018

Oznámenia_Slovenskej_posty_31122018.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 31.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_21122018.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 21.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_18122018.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 18.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_17122018_1.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 17.12.2018_1
Oznámenia_Slovenskej_posty_17122018.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 17.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_12122018_2.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 12.12.2018_2
Oznámenia_Slovenskej_posty_12122018_1.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 12.12.2018_1
Oznámenia_Slovenskej_posty_12122018.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov.pošty 12.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_11122018.pdf(14.9 kB)Oznamy Slov. pošty 11.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_10122018.pdf(16.9 kB)Oznamy Slov. pošty 10.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_07122018.pdf(16.2 kB)Oznamy Slov. pošty 7.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_06122018.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 6.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_05122018.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 5.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_04122018.pdf(15.8 kB)Oznamy Slov. pošty 4.12.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_03122018.pdf(16.1 kB)Oznamy Slov. pošty 3.12.2018

Oznamy Slovenskej pošty November 2018

Oznámenia_Slovenskej_posty_30112018.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 30.11.2019
Oznámenia_Slovenskej_posty_29112018.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov. pošty 29.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_28112018.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 28.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_27112018.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 27.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_26112018.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 26.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_23112017.pdf(15.2 kB)Oznamy Slov. pošty 23.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_22112018_3.pdf(15.5 kB)Oznámenia Slov. pošty 22.11.2018_3
Oznámenia_Slovenskej_posty_22112018_2.pdf(16.1 kB)Oznámenia Slov. pošty 22.11.2018_2
Oznámenia_Slovenskej_posty_22112018_1.pdf(15.9 kB)Oznamy Slov. pošty 22.11.2018_1
Oznámenia_Slovenskej_posty_22112017.pdf(15 kB)Oznamy Slov. pošty 22.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_21112018.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 21.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_20112018.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 20.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_19112017.pdf(16.3 kB)Oznamy Slov. pošty 19.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_16112018.pdf(15.1 kB)Oznamy Slov. pošty 16.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_15112018.pdf(15.7 kB)Oznamy Slov. pošty 15.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_14112018.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 14.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_12112017.pdf(108.1 kB)Oznamy Slov. pošty 12.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_09112018.pdf(15.4 kB)Oznamy Slov. pošty 9.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_08112018.pdf(15.6 kB)Oznamy Slov. pošty 8.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_07112018.pdf(15.3 kB)Oznamy Slov.pošty 7.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_05112018.pdf(15.5 kB)Oznamy Slov. pošty 5.11.2018
Oznámenia_Slovenskej_posty_02112018.pdf(15.1 kB)Oznam Slov. pošta 2.11.2018

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka