Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Oznámenia Slovenskej pošty o uložených zásielkách

Zverejňovanie oznámení Slovenskej pošty o doručení poštových zásielok

  • Opätovne sú mestu zaslané písomnosti do vlastných rúk na doručovanie, ktoré majú adresu mesto, bez bližšieho udania adresy, alebo tým občanom, ktorí majú vedený trvalý pobyt na konkrétnej adrese v meste Handlová so žiadosťou o doručenie písomnosti adresátovi. 
  • Mestskému úradu neprináleží preberať  doručovať a skladovať písomnosti, nakoľko sú to komptencie Slovenskej pošty, v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pošta mestu zasiela oznámenia o uložení zásielky, na ktorom vyznačí o akú zásielku sa jedná, kde a odkedy do kedy bola uložená. Po uplynutí odbernej lehoty s vyznačením dôvodu nedoručenia, písomnosť pošle na náklady, ktoré pošte zaplatil odosielateľ za poštovú zásielku, späť.
  • Úlohou mesta, ktorú si plní aj na svojom webovom sídle, je vyvesenie žltého lístku, resp. oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky na pošte v úradnej tabuli. Adresát si prevezme zásielku na pošte.
  • Zákon.č.253/1998 Z.z.§5 – Občan, ktorému bol zrušený pobyt podľa §7 ods. 1 písm.d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste kde sa zdržiava. V takom prípade predkladá občan iba doklad podľa §3 ods. 8 písm. a) ak ho nemá , doklad podľa § 3 ods.8 písm. b)  a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely  zápisu do zoznamu voličov.
  • Mesto je povinné spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Aktuálne oznámenie nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.


 

Oznamy Slovenskej pošty Júl 2018

Oznamy Slov. pošty 22.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 18.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 17.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 16.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 13.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 12.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 9.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 6.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 4.7.2018

 
Oznamy Sloven. pošty 3.7.2018

 
Oznamy Slov. pošty 2.7.2018

 

Oznamy Slovenskej pošty Jún 2018

Oznamy Slov. pošty 29.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 28.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 26.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 25.6.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 25.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 22.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 21.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 20.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 18.6.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 18.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 15.6.2018

 
Oznamy slov.pošty 14.6.2018

 
Oznamy Slov.pošty 12.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 11.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 08. - 11.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 8.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 7.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 6.6.2018

 
Oznamy Slov. pošty 4.6.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 4.6.20108

 
Oznamy Slov. pošty 1.6.2018

 

Oznamy Slovenskej pošty Máj 2018

Oznamy Slov. pošty 31.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 30.5.2018

 
oznamy Slov. pošty 28.5.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 28.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 25.5.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 25.5.2018

 
Oznamy Slov.pošty 24.5.2018

 
Oznamy Slov.pošty 24.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 22.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 21.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 17.5.20108_1

 
Oznamy Slov. pošty 17.5.2018

 
Oznamy Slov.pošty 16.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 14.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 14.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 14.5.2018

 
Oznamy Slov.pošty 11.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 10.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 9.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 7.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 4.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 2.5.2018

 

Oznamy Slovenskej pošty Apríl 2018

Oznamy Slov. pošty 30.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 27.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 24.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 25.5.2018

 
Oznamy Slov. pošty 24.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 23.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 18.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 170420108

 
Oznamy Slov. pošty 13042018

 
Oznamy Slov. pošty 12.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 11.4.2018

 
Oznamy Slov.pošty 10042018

 
Oznamy Slov. pošty 09042018

 
Oznamy Slov. pošty 6.4.2018

 
Oznamy Slov.pošty 5.4.2018

 
Oznamy Slov. pošty 03042018_1

 
Oznamy Slov. pošty 03042018

 

Oznamy Slovenskej pošty Marec 2018

Oznamy Slov.pošty 28.3.2018

 
Oznamy Slov.pošty 27.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 26.3.2018_1

 
Oznámenia Slov.pošty 26.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 23.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 22.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 16.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 15.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 13.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 12.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 9.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 8.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 7.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 6.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 5.3.2018

 
Oznamy Slov. pošty 1.3.2018

 

Oznamy Slovenskej pošty Február 2018

Oznamy Slov. pošty 27.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 26.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 22.2.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 22.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 21.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.2.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 19.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 16.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 15.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 14.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 13.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 12.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 9.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 8.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 7.2.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 7.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 5.2.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 5.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 2.2.2018

 
Oznamy Slov. pošty 1.2.2018

 

Oznamy Slovenskej pošty Január 2018

Oznamy Slov. pošty 31.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 31.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 30.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 27.12.2017_2

 
Oznamy Slov. pošty 27.12.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 27.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 26.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 25.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 24.1.208_2

 
Oznamy Slov. pošty 24.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 24.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 23.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 22.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 22.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 19.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 18.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 17.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 17.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 15.1.2018_2

 
Oznamy Slov. pošty 15.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 10.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 10.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 8.1.2018_1

 
Oznamy Slov. pošty 8.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 4.1.2018

 
Oznamy Slov. pošty 2.1.2018

 

Oznámenia Slovenskej pošty v Handlovej o uložených zásielkách, rok 2017

Oznamy Slov. pošty 27.12.2017_2

 
Oznamy Slov. pošty 27.12.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 27.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 20.12.2017

 
Oznamy Slov.pošty 19.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 18.12.2017_4

 
Oznamy Slov. pošty 18.12.2017_3

 
Oznamy Slov. pošty 18.12.2017_2

 
Oznamy Slov. pošty 18.12.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 18.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 15.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 14.12.2017

 
oznamy Slov. pošty 13.12.2017

 
oznamy Slov. pošty 12.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 11.12.2017_2

 
Oznamy Slov. pošty 11.12.2017_1

 
Oznamy Slov. pošta 11.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 07122017_1

 
Oznamy Slov. pošty 7.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 6.12.2017

 
Oznamy Slov. pošty 4.12.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 4.12.2017

 
Oznamy Slov.pošty 30.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty z 29.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 27.11.2017_1

 
Oznamy Slovenskej pošty 27.11.2017

 
Oznamy Slovenskej pošty 21.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 22.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 20.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 16.11.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 15.11.2017_1

 
Oznam Slov. pošty 16.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 15.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 14.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 13.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 10.11.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 10.11.2017

 
Oznamy Slov.pošty 9.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 7.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 6.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 2.11.2017

 
Oznamy Slov. pošty 31.10.2017

 
Oznamy Slov. pošty 30.10.2017

 
Oznamy Slov. pošty 27.10.2017

 
Oznamy Slov. pošty 26.10.2017_3

 
Oznamy Slov. pošty 26.10.2017_2

 
Oznamy slov. pošty 26.10.2017_1

 
Oznamy Slov. pošty 26.10.2017

 
Oznamy Slov. pošty 25.10.2017

 
Oznamy Slov. pošty 24.10.2017

 
Oznamy Slov. pošty 23.10.2017

 

 
Oznamy Slov. pošty_ 19.10.2017

 
Oznámenia Slov. pošty 17.10.2017

 
Oznámenia Slov. pošty 16.10.2017

 
Oznámenia Slov. pošty 13.10.2017_2

 
Oznámenia Slov. pošty 13.10.2017_1

 
Oznámenia Slov. pošty 13.10.2017

 
Oznamy Slov pošty 09102017_2

 
Oznamy Slov pošty 09102017_1

 
Oznamy Slov pošty 09102017

 
Oznamy Slov pošty

 
Oznamy Slovenskej pošty 05102017

 
Oznamy Slovenskej pošty 04102017

 
Oznamy Slov posty 03102017

 

 
Oznamy Slov pošty 25092017_2

 
Oznamy Slov pošty 29092017_1

 
Oznamy Slov pošty 28092017

 
Oznamy Slov pošta 25092017

 
Oznamy Slov pošty 22092017

 
Oznamy Slov. posta 210920174

 

 
Oznámenia Slovenskej pošty 18092017

 

 
Oznamy_Slov_pošty 14082017

 
Oznamy _Slov_pošty11082017_2

 
Ozáamenia Slov_posty 11082017

 
Oznámenia Slov_posta 10082017

 

 
Oznámenia Slov_posty 07082017

 

 

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielok zo 17.7.2017

 
Oznámenia_Slovenskej_posty_13072017.pdf

 
Oznámenia_Slovenskej_posty_12072017.pdf

 
Oznámenia_Slovenskej_posty_11072017.pdf

 
Oznámenie Slovenskej pošty 6.7.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty 3.7.2017

 
Oznámenia_Slovenskej_posty_03072017

 
Oznámenia_Slovenskej_posty_30062017

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznámenia Slovenskej pošty 15062017 o uložení zásielky 14.6.2017

 
Oznámenia Slovenskej pošty 14062017 o uložení zásielky 14.6.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky z 7.6.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky z 5.6.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky z 26.5.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky z 25.5.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky z 22.5.2017

 
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky z 19.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oznámenie.pdf (317.1 kB) Oznámenie.pdf (317.1 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

webygroup

English version
Úvodná stránka