Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

O NÁS

Handlovský banícky spolok

Handlovský banícky spolok vznikol ako občianské združenie handlovských baníkov, ktoré po podaní prihlášky bolo zapísané na Ministerstve vnútra SR 5. septembra 2006 pod č. VVS/1-900/90-28757, podľa zákona SNR č. 83/1990.

LOGO HBS

Stanovy Handlovského baníckeho spolku

nájdete po kliknutí sem

platné od 21.6.2017

Z preambuly stanov HBS

Handlová je mesto, ktoré je úzko späté s ťažbou hnedého uhlia a rozvojom tepelnej energetiky na Slovensku. Aby sa zachovali banícke tradície a materiálne pamiatky na ťažbu hnedého uhlia, bolo založené v roku 2006 občianske združenie Handlovský banícky spolok. Členmi spolku môžu byť bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia, politickej a ideovej príslušnosti všetci, ktorí pracovali pri ťažbe uhlia, podporovali a rozvíjali banícke podnikanie a majú k baníctvu, ako základu priemyselného podnikania hlboký vzťah a vážia si ťažkú banícku prácu a tradície baníckeho stavu.

Ciele činnosti spolku

 1. Hlavným cieľom a poslaním spolku je rozvíjanie a udržanie baníckych tradícii a baníckeho stavu z pohľadu histórie a súčasnosti hnedouhoľného baníctva na Hornej Nitre, so zvláštnym zreteľom na banícku históriu ťažby hnedého uhlia v Handlovej.
 2. Spolok zameria svoju činnosť hlavne na:
 1. Historický prieskum banskej činnosti od objavenia hnedouhoľného ložiska v Handlovej, jeho využívanie až po súčasnosť.
 2. Chronologické zdokumentovanie baníckej činnosti na handlovskom ložisku hnedého uhlia.
 3. Spracovanie údajov dotýkajúcich sa života, tradícií a baníckych zvykov handlovských baníkov.
 4. Vyhľadávanie a propagácia umeleckých diel s baníckou tematikou zameraná v prvom rade na diela handlovských umelcov.
 5. Vyhľadávanie a sústredenie pracovných pomôcok, baníckeho náradia a vybavenosti baníkov, strojného zariadenia s možnosťou poskytnúť tento fond baníckemu múzeu.
 6. Prezentáciu baníckych tradícii prostredníctvom tzv. baníckych šachtágov, účasťou na dôležitých pietnych a spomienkových akciách v meste, najmä na oslavách Dňa baníkov v meste Handlová a celoslovenských oslavách.  
 1. V spolupráci so samosprávnymi orgánmi mesta usilovať o zriadenie expozitúry Slovenského banského múzea so zameraním na uhoľné baníctvo na Slovensku v meste Handlová a trvale s ním spolupracovať.
 2. Vypracovať návrhy na náučný turistický banícky chodník spájajúci povrchové pamiatky na banícku činnosť v okolí Handlovej. Upozorňovať na potrebu zachovať objekty baníckej činnosti pre budúce generácie a v spolupráci s orgánmi mesta rokovať s majiteľmi týchto objektov a navrhovať ich využitie pre náučné či muzeálne účely.
 3. Oboznamovať svojich členov s históriu baníctva na Slovensku.

Návrh Plánu činnosti Handlovského baníckeho spolku

na rok 2019 nájdete po kliknutí sem

 

Kontaky a základné informácie

 • Názov spolku: Handlovský banícky spolok

 • Založený: 5. septembra 2006

 • Počet členov: k 31.8.2013 je evidovaných 83 riadnych členov a 9 čestných členov, k 31.3.2013 bolo evidovaných 62 riadnych členov a 9 čestných členov

 • Web: www.handlova.sk

 • Predseda spolku Ing. Ján Ihring (od 27. augusta 2013), Tel. kontakt: 0915 165 608, 046/547 34 85, Adresa: Morovnianska 54/8, 972 51 HANDLOVÁ, E-mail: jan.ihring@gmail.com; mama.iro@gmail.com

 • Bývalí predsedovia spolku: Ing. Anton Ondrejkovič, Ing. Igor Reiff

 • Tajomník spolku: Arpád Koszta, Tel. kontakt: 0948 303 374, 0910 985 979, 046/5476 130, Adresa: Partizánska 35/5, 972 51 Handlová,  E-mail: koszta@atlas.sk

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka