Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová

Noc kostolov 2012 v Handlovej

Noc kostolov 2012

v Handlovej

Plagát - Noc kotolov v Handlovej 1.6.2012

Noc kostolov má už za sebou úspešnú 7-ročnú tradíciu po krajinách Európy.  Po prvý raz ju zorganizovali v Rakúsku v roku 2005, po tom ako rok predtým, istý  viedenský kostolník nechal večer otvorené dvere kostola, zažal sviece a pustil tichú hudbu z reproduktorov. A práve táto udalosť bola inšpiráciou k vzniku projektu NOCI KOSTOLOV najskôr v Rakúsku,  v čase od 18.00 do 24.00 h.  Podujatie Noc kostolov sa v tomto roku bude konať vo všetkých diecézach na Slovensku po druhýkrát  a po prvý raz v Handlovej. Začiatok oznámi vyzváňanie kostolných zvonov v otvorených kostolov o 17.50 hod., po ktorom nasleduje bohatý program až do 24,00 h.

Cieľom Noci kostolov je otvoriť nielen priestory kostolov, ale aj  miesta bežne nedostupné. Ponúknutý zaujímavý program jedinečný pre každú zapojenú farnosť určite osloví aj ľudí, ktorí bežne nechodia do kostola. Všetci získajú  možnosť nahliadnuť a spoznať krásu nielen katedrál, kostolov, kaplniek, pastoračných centier, modlitební, kláštorných záhrad, ale aj krýpt či kostolných veží, spoznať ich zaujímavú históriu, umenie, spev a kultúru.

Noc kostolov 2012 sa uskutoční na celom Slovensku v piatok 1. júna. Do podujatia sa zapojilo viac ako 180 kostolov rôznych cirkví na celom Slovensku. V pondelok 14.5. sa v Trnave uskutočnila celoslovenská tlačová konferencia, na ktorej duchovný garant projektu trnavský arcibiskup Róbert Bezák (rodák z Handlovej)  vyzdvihol zmysel otvorenia kostolov pre všetkých, aj pre tých, ktorí stoja mimo a  priblížil celkové chápanie Noci kostolov, nie ako kultúrneho podujatia, ale ako otvoreného priestoru chrámu pre život a ľudskosť. Noc kostolov má mnohé ciele, jedným z nich je aj spájať sa. Potvrdzuje sa to aj pri vizuálnom štýle, ktorý je už druhý rok spoločný pre tri susediace krajiny: Rakúsko, Českú republiku a Slovensko.

V týchto troch stredoeurópskych krajinách bude Noc kostolov 2012 zjednotená nielen v podobe otvorených kostolov, ale aj pod spoločnou grafikou.  Jej autorkou je rakúska grafička Vera Rieder. Mottom vizuálneho štýlu je každý rok iný biblický verš, ktorý odkazuje práve na noc alebo je slovo noc jeho súčasťou. Tohto roku je to verš z 1. listu Solúnčanom:

"Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota." (Porov. 1Sol 5,5).

Noc kostolov v tomto roku plynule nadväzuje aj na Medzinárodný deň detí. Práve preto je aj pripravený program v Handlovej prispôsobený tak, aby si v ňom našli svoj priestor  rodiny a predovšetkým deti. Noc kostolov 2012 sa v priestoroch kostola a farského spoločenstva  uskutoční  1. júna 2012 od 18,00 do 24.00 hodiny. Jej  začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie kostolných zvonov.

Program „Noc kostolov 2012 “ v Handlovej
Piatok 1.6.2012, kostol sv. Kataríny

a areál farského úradu

  • 17.30 Svätá omša

  • 17.50 - 18.00 Zvonenie kostolných zvonov
  • 18.15 - 19.30  Maľované deti... deti deťom, CVČ Relax pozýva všetky deti do areálu fary.. Budeme spolu maľovať.
  • 18.15 - 18.45 Z histórie kostola: O Kostole sv. Kataríny v Handlovej, Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kronikárka mesta
  • 19.00  Gitarové vystúpenie Rie Ferčákovej
  • 19.30 „Kostol hovorí“ symbolika jednotlivých častí kostola, Farský úrad Handlová
  • 20.30 Organ – kráľovský nástroj: o organe ako takom a o dejinách organovej hudby spojené s ukážkami, Farský úrad Handlová, p. Varga – organista
  • 21.30 –22.00  Z histórie kostola O Kostole sv. Kataríny v Handlovej, Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kronikárka mesta
  • 22.00 Za zvuku organu – rozjímajte pri hudbe, Farský úrad Handlová
  • o cca 24.00 Ukončenie

Počas noci kostol bude Handlovský kostol osvetlený až do ukončenia podujatia.
Noc Kostol v Handlovej organizujú: Farský úrad Handlová, Mesto Handlová a jeho organizácie,  CVČ Relax Handlová, Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kronikárka mesta.


 

webygroup

dnes je: 20.4.2014

meniny má: Marcel

Verejná vyhláška

Stavebné úpravy bytu - Vybúranie otvoru medzi kuchyňou a obývacou izbou, stavebná úprava bytového jadra ,v byte č. 30, ul. MC 2, súpisné číslo stavby 1723

Veľkonočný výstup na Veľký Grič

11. ročník memoriálu Doda Suchého

Verejná vyhláška

Nadstavba jestvujúceho komínového telesa v bytovom dome č. súp. 84 na tel. Prievidzská č. 9

Štatistický úrad SR robí zisťovanie v domácnostiach v rámci projektu EÚ

od apríla do júna 2014

Deň zeme v Handlovej dňa 25. apríla na námestí baníkov

od 12.00 - 14. 00 hod.

Verejná vyhláška

Stavebné úpravy bytu č. 17 v bytovom dome č. súp. 217 na ul. Prievidzská č. 9

Plaváreň mesta Handlová informuje...

cez Veľkonočné sviatky príďte plávať

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou na zmenu stavby 2 izbový byt BD 29. augusta 79/22 byt č.6., Handlová

Výberové konania SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. vyhlásené dňa 11.4.2014

Podmienky prijatia uchádzača na obsadenie miesta hospodár/ka/ stravovacej jednotky. Žiadosti zasielajte do 25.4.2014 do 12.00 hod.

ZŠ Školská v Handlovej ponúka kvalitné vzdelanie, šport

práve pre teba

Karpaty Art Gallery

pozýva v apríli 2014

Mládež v centre diania

projekt a krst

Prihláste sa

Banícka rallye už v júni

Výberové konania na riaditeľov školských zariadení v meste Handlová

Písomné žiadosti o účasť posielajte do 25. apríla 2014

Koncerty v ZUŠ pre vás

Máte radi hudbu? Príďte do ZUŠ.

Miestne dane v Handlovej

Začali sa roznášať rozhodnutia

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2014

Venujte pozornosť informáciám OR Hasičského zboru

Materské centrum Lienka Handlová

otvorené od marca 2014 celý deň

Buď pánom svojich peňazí - dokážeš to s nami!

Bezplatné vzdelávanie.

Mesto Handlová pre rok 2014 stanovuje termíny predajných akcií

príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Termíny na rok 2014

V Handlovej sa budú vykonávať dve štatistické zisťovania Štatistického úradu SR

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností a Štatistika rodinných účtov

Staňte sa spoluautorom knihy o Handlovej

Vaše artefakty môžete doniesť do konca apríla 2014

Skúšanie sirény v meste Handlová 2014

Harmonogram


English version

31125088

Úvodná stránka