Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová
O Handlovej > V Handlovej sa stále niečo deje > Podujatia Handlovej 2012 > Noc kostolov 2012 v Handlovej

Noc kostolov 2012 v Handlovej

Noc kostolov 2012

v Handlovej

Plagát - Noc kotolov v Handlovej 1.6.2012

Noc kostolov má už za sebou úspešnú 7-ročnú tradíciu po krajinách Európy.  Po prvý raz ju zorganizovali v Rakúsku v roku 2005, po tom ako rok predtým, istý  viedenský kostolník nechal večer otvorené dvere kostola, zažal sviece a pustil tichú hudbu z reproduktorov. A práve táto udalosť bola inšpiráciou k vzniku projektu NOCI KOSTOLOV najskôr v Rakúsku,  v čase od 18.00 do 24.00 h.  Podujatie Noc kostolov sa v tomto roku bude konať vo všetkých diecézach na Slovensku po druhýkrát  a po prvý raz v Handlovej. Začiatok oznámi vyzváňanie kostolných zvonov v otvorených kostolov o 17.50 hod., po ktorom nasleduje bohatý program až do 24,00 h.

Cieľom Noci kostolov je otvoriť nielen priestory kostolov, ale aj  miesta bežne nedostupné. Ponúknutý zaujímavý program jedinečný pre každú zapojenú farnosť určite osloví aj ľudí, ktorí bežne nechodia do kostola. Všetci získajú  možnosť nahliadnuť a spoznať krásu nielen katedrál, kostolov, kaplniek, pastoračných centier, modlitební, kláštorných záhrad, ale aj krýpt či kostolných veží, spoznať ich zaujímavú históriu, umenie, spev a kultúru.

Noc kostolov 2012 sa uskutoční na celom Slovensku v piatok 1. júna. Do podujatia sa zapojilo viac ako 180 kostolov rôznych cirkví na celom Slovensku. V pondelok 14.5. sa v Trnave uskutočnila celoslovenská tlačová konferencia, na ktorej duchovný garant projektu trnavský arcibiskup Róbert Bezák (rodák z Handlovej)  vyzdvihol zmysel otvorenia kostolov pre všetkých, aj pre tých, ktorí stoja mimo a  priblížil celkové chápanie Noci kostolov, nie ako kultúrneho podujatia, ale ako otvoreného priestoru chrámu pre život a ľudskosť. Noc kostolov má mnohé ciele, jedným z nich je aj spájať sa. Potvrdzuje sa to aj pri vizuálnom štýle, ktorý je už druhý rok spoločný pre tri susediace krajiny: Rakúsko, Českú republiku a Slovensko.

V týchto troch stredoeurópskych krajinách bude Noc kostolov 2012 zjednotená nielen v podobe otvorených kostolov, ale aj pod spoločnou grafikou.  Jej autorkou je rakúska grafička Vera Rieder. Mottom vizuálneho štýlu je každý rok iný biblický verš, ktorý odkazuje práve na noc alebo je slovo noc jeho súčasťou. Tohto roku je to verš z 1. listu Solúnčanom:

"Všetci sme deti svetla. Nám nevládne NOC ani temnota." (Porov. 1Sol 5,5).

Noc kostolov v tomto roku plynule nadväzuje aj na Medzinárodný deň detí. Práve preto je aj pripravený program v Handlovej prispôsobený tak, aby si v ňom našli svoj priestor  rodiny a predovšetkým deti. Noc kostolov 2012 sa v priestoroch kostola a farského spoločenstva  uskutoční  1. júna 2012 od 18,00 do 24.00 hodiny. Jej  začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie kostolných zvonov.

Program „Noc kostolov 2012 “ v Handlovej
Piatok 1.6.2012, kostol sv. Kataríny

a areál farského úradu

  • 17.30 Svätá omša

  • 17.50 - 18.00 Zvonenie kostolných zvonov
  • 18.15 - 19.30  Maľované deti... deti deťom, CVČ Relax pozýva všetky deti do areálu fary.. Budeme spolu maľovať.
  • 18.15 - 18.45 Z histórie kostola: O Kostole sv. Kataríny v Handlovej, Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kronikárka mesta
  • 19.00  Gitarové vystúpenie Rie Ferčákovej
  • 19.30 „Kostol hovorí“ symbolika jednotlivých častí kostola, Farský úrad Handlová
  • 20.30 Organ – kráľovský nástroj: o organe ako takom a o dejinách organovej hudby spojené s ukážkami, Farský úrad Handlová, p. Varga – organista
  • 21.30 –22.00  Z histórie kostola O Kostole sv. Kataríny v Handlovej, Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kronikárka mesta
  • 22.00 Za zvuku organu – rozjímajte pri hudbe, Farský úrad Handlová
  • o cca 24.00 Ukončenie

Počas noci kostol bude Handlovský kostol osvetlený až do ukončenia podujatia.
Noc Kostol v Handlovej organizujú: Farský úrad Handlová, Mesto Handlová a jeho organizácie,  CVČ Relax Handlová, Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kronikárka mesta.


 

webygroup

dnes je: 18.9.2014

meniny má: Eugénia

Spomienky na SNP očami Handlovčanky Ľudmily Kalvastrovej

Nová webová stránka

Kina Baník a DK Handlová

Pozvánka na verejné prerokovanie

Správa o hodnotení strategického dokumentu Programu odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2011 - 2015 a Program odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2011 - 2015 - pozvánka.

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " 11_F-F2BTS_PD_HND_Stožiar TMO_Vodáreň", na pozemkoch v katastrálnom území Handlová

Výstava v čitárni DK Handlová od 12. 9. 2014

Minulosť a súčasnosť Handlovej očami výtvarníkov

MESTO HANDLOVÁ výberové konanie

na uzavretie nájomného vzťahu na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ul. SNP č. 5

Mesto informuje

Program odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2011-2015 a Správa o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2011-2015

EKO TRH v Handlovej

17.9.- 19. 9. 2014 v CVČ

Handlová - úprava toku Mlynský potok - zámer

Informácia o zámere činnosti navrhovateľa SVP, š. p. OZ Piešťany

Handlovský túlavý objektív 2014

Fotografická súťaž

PRIAMY PREDAJ

PRIAMY PREDAJ na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová - záhrada.

Strelecká súťaž o cenu M. R. Štefánika

28. septembra 2014 od 9. 00 hod.

SOREA informuje

ponuka pobytov pre dôchodcov

Medzinárodné majstrovstvá v country cross

20. - 21. 9. 2014 - letisko Morovno

Ak poznáte skvelého Handlovčana, nominujte ho na Cenu mesta

Aj v tomto roku môže získať ocenenie na váš návrh, ktorý zašlite do 30. 9. 2014.

Súťaž v tvrobe videa pre žiakov ZŠ a SŠ

II. svetová vojna očami pamätníkov

Odstávka elektrickej energie 9. 9. od 8.:00 do 14:00 h a 17. 9. od 7:30 do 15:30 h

podľa rozpisu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

sa uskutočnia 15. novembra 2014. Kandidáti na post poslancov, starostu a primátora majú termín do 21. septembra 2014.

Štatistické zisťovanie v domácnostiach

od 1. júla do 31. decembra 2014

Verejná vyhláška

Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová

Buď pánom svojich peňazí - dokážeš to s nami!

Bezplatné vzdelávanie.

Mesto Handlová pre rok 2014 stanovuje termíny predajných akcií

príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Termíny na rok 2014

Skúšanie sirény v meste Handlová 2014

Harmonogram


English version

35489375

Úvodná stránka