Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Najlepší žiaci Handlovej 2018/2019

Poznáme najlepších žiakov handlovských škôl za školský rok 2018/2019

Najlepší žiaci handlovských škôl za školský rok 2018/2019

Fotogalériu nájdete na sociálnej sieti @MestoHandlova po kliknutí sem

Za reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2018/2019 si vo štvrtok 27. júna 2019 prevzalo sklenené medaily „Najlepší žiak 2019“  dvadsaťtri žiakov, ktorí svoje úspechy dosiahli vďaka svojej usilovnosti pod vedením viac ako dvadsiatky pedagógov.  „Veľmi ma teší, že môžem podať ruku mladým študentom, ktorí napriek svojmu mladému veku pochopili, že samotná práca môže byť pre človeka odmenou“, uviedla vo svojom príhovore primátorka mesta Silvia Grúberová s poďakovaním pedagógom  za ich prácu na slávnostnom oceňovaní žiakov, jednotlivcov z troch základných škôl, základnej umeleckej školy, Centra voľného času, špeciálnej základnej školy, osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu a Strednej odbornej školy. Pri výbere najlepších žiakov rozhodovali kritériá, ako účasť a umiestnenie žiakov (jednotlivcov) v medzinárodných, celoslovenských, krajských súťažiach a na prvých troch miestach v okresných súťažiach základných a stredných škôl. Mená našich žiakov a pedagógov ostanú zapísané v pamätnej knihe mesta.

Zo Základnej školy Mierové námestie Handlová si ocenenie prevzali:

Amália Štupáková, 2. B, je aktívna žiačka s výborným prospechom, ktorá sa zapája do rôznych zberových aktivít a triednických prác. Pod vedením svojej pani učiteľky Michaely Lachovej dosiahla veľmi pekné úspechy v recitačných súťažiach.  V oblastnej súťaži Malá Vansovej Lomnička získala 1. miesto, v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa umiestnila na 1. mieste. Svoju všestrannosť dokazuje úspechmi v prírodovedných súťažiach Vševedko a matematický klokan, ako aj  v športových a tanečných súťažiach.  Ako členka gymnastického družstva sa umiestnila na 1. mieste v okrese v kategórii A.                             

Šárka Štupáková, 5. A, má vynikajúce vzdelávacie výsledky a patrí medzi najlepších žiakov v triede. Aktívne pracuje v školskom detskom parlamente a je šéfredaktorkou školského časopisu Úsmev. Školu reprezentovala v prednese poézie a prózy na súťaži Hviezdoslavov Kubín a v matematickej súťaži Pytagoriáda, Najväčší úspech dosiahla pod vedením  pani učiteľky Renáty  Tonhaiserovej  v okresnom kole geografickej olympiády,  kde obsadila 1. miesto.  Školu a mesto neustále reprezentuje aj ako členka tanečnej skupiny DAZYA.

Diana Kyjaková, 7. B, sa zúčastnila sa súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany“, kde sa umiestnila so svojim projektom v okresnom kole na 1.mieste a v celoslovenskom meradle obsadila 20. priečku. Ďalší úspech pod vedením pani učiteľky Jarmily Solčaniovej jej priniesla účasť v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko, keď obsadila 1.miesto v školskom kole a 2. miesto v okresnom kole. Zároveň školu reprezentovala aj v recitačnej súťaži Malá Vansovej Lomnička a  v súťaži Píšeš, píšem, píšeme.

Paulína Vicianová, 7. B, dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku pod vedením pani učiteľky Lenky Polákovej sa zapojila do biologickej olympiády v kategórii D, kde v okresnom kole úspešne reprezentovala svoju školu a získala 1.miesto. Každý rok sa zapája aj do oblastnej súťaže Malá Vansovej Lomnička, kde sa tento rok umiestnila na 1. mieste. Svoje mesto reprezentuje aj na medzinárodných tanečných súťažiach ako členka  skupiny Dazya.

Zo Základnej školy Morovnianska cesta, Handlová si ocenenie prevzala Eva Bačová, 9. A, ktorá úspešne reprezentuje  svoju školu a naše mesto  na streleckých súťažiach. V krajskom kole súťaže v streľbe  so vzduchovky sa umiestnila 3. mieste.  Na súťaže Evu pripravoval pán  učiteľ Anton Alexy.

Zo Základnej školy Školská, Handlová si ocenenie prevzali:

Natália Kormúthová,  3. A, dosiahla aj napriek nízkemu veku pod vedením pani učiteľky Andrey Ujčekovej významné úspechy v recitačných a literárnych súťažiach a vzorne reprezentovala školu a mesto. V celonárodnom kole súťaže Šaliansky Maťko získala 2. miesto v I. kategórii a 1.miesto v okresnom aj v krajskom kole. V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa umiestnila na 2.mieste v prednese poézie. V literárnej súťaži Píšem, píšeš, píšeme získala na krajskom kole 3.miesto. Natália reprezentovala školu aj v Gymnastickom štvorboji základných škôl.

Sarah Jankulová, 9.A, patrí k najaktívnejším žiakom školy. Pravidelne dosahuje výborné výchovno – vzdelávacie výsledky. V Testovaní 9 dosiahla v obidvoch predmetoch úspešnosť nad 90%. Aktívne a pravidelne sa zapájala do súťaží a predmetových olympiád, napríklad Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, Mladý moderátor. Jej najvýznamnejší úspech bolo 3. miesto  v kategórii C v okresnom kole Olympiády zo slovenské jazyka a literatúry. Na súťaž ju pripravovala pani učiteľka Bronislava Šperková.

Sarah Ochodničanová,6. B, je dievča so všestrannými záujmami. Má rada prírodu, dejiny, rada číta a tvorí literárne texty. Je veľmi komunikatívna, nemá problém viesť rozhovor na akúkoľvek tému. Patrí k výborným žiačkam, učí sa na samé jednotky. Školu reprezentovala v dejepisnej olympiáde, v ktorej v tomto školskom roku v kategórii F obsadila  1. miesto  v okresnom kole. Na súťaž Sarah pripravovala pani učiteľka Lucia Martincová.

Adela Gazdíková, 6.B. Návrh na ocenenie Adelky predložili dva subjekty – základná umelecká škola a Základná škola Školská. Adela je  všestranne športovo a umelecky nadaná. Pravidelne sa zúčastňuje recitačných, speváckych a športových súťaží. V tomto školskom roku bola účastníčkou oblastného kola recitačnej súťaže Vansovej Lomnička, okresného kola Šaliansky Maťko, kde sa umiestnila na 3. mieste a okresného kola Hviezdoslavov Kubín, kde získala 2. miesto v prednese prózy. Na súťaže Adelku pripravovala pani učiteľka Petra Kulichová. Ako účastníčka gymnastického štvorboja na majstrovstvách Slovenska obsadila s družstvom vo vekovej kategórii B  5. miesto a v súťaži jednotlivcov 4. miesto. Ako žiačka základnej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Anežky Balušinskej dosahuje mimoriadne spevácke výsledky na celoslovenských speváckych súťažiach. Aj v tomto školskom roku si vyspievala zlaté pásma. V populárnom speve Handlovský zlatý mikrofón - zlaté pásmo 2. miesto, Jesienka  -  zlaté pásmo 3.miesto a Bojnická perla -  zlaté pásmo 2.miesto. V klasickom speve Stančekova Prievidza  - zlaté pásmo a vo Vrútkach získala 1. miesto. Je členkou  detského speváckeho  zboru „Bartborky“  a folklórneho súboru Súborček.

Zo Špeciálnej základnej školy, Handlová si ocenenie prevzala deviatačka Mária Botová. Mária dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, má vzorné správanie, vzorne si plní školské povinností a  reprezentuje triedu a školu v  športových a výtvarných súťažiach. Na súťaže ju pripravovala pani učiteľka Veronika Fabianová. Mária sa umiestnila v zlatom pásme krajského kola výtvarnej súťaže ,,Čím budem“ žiakov so zdravotným znevýhodnením v Púchove a získala 1. miesto v hode kriketovou loptičkou v krajskom kole športových hier žiakov so zdravotným znevýhodnením v  Prievidzi.  

Z osemročného štúdia Gymnázia Ivana Bellu, Handlová si ocenenie prevzala Alexandra Viera Hozlárová, tercia. Alexandra je nadaná žiačka, ktorá svoju lásku k literatúre a ku knihám úspešne zúročila v rôznych súťažiach. Je aj úspešnou riešiteľkou dejepisnej a biologickej olympiády. V toto školskom roku získala v celoslovenských literárnych súťažiach vo vlastnej  literárnej tvorbe nasledovné úspechy: súťaž Literárny Kežmarok - 1. miesto, Novomeského Senica – 3. miesto v kategórii próza, súťaž O cenu Dominika Tatarku – 1. miesto, celoslovenská súťaž v písaní hrôzostrašných poviedok – 2. miesto,  súťaž Ružomberská Trojruža - čestné uznanie. Úspechy dosiahla aj v recitačných súťažiach, a to: Celoštátna súťaž Koyšove Ladce – 3. miesto, Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 1. miesto, Malá Vansovej Lomnička – obvodové kolo 1. miesto, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - obvodné kolo 2. miesto. Alexandru na súťaže pripravovala  pani učiteľka Dagmar Strmeňová.

Zo Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová si ocenenie prevzali:

Dominik Franko, 2. C, navštevuje študijný odbor – technické lýceum a zapája sa do všetkých projektov a aktivít školy. V tomto školskom roku sa pod vedením pána učiteľa Ľudovíta Lenharta zapojil do súťaže LaBák. Prírodovedná súťaž pre žiakov stredných škôl na Slovensku prebiehala v 4 kolách a obsahovala úlohy z matematiky, fyziky, chémie a biológie, pričom dôraz bol kladený na experimentálnu časť. Dominik sa umiestnil na 1. mieste na Slovensku v kategórii B. Víťazstvo dosiahol s výrazným bodovým náskokom pred ostatnými súťažiacimi.

Gréta Pročková, 4. A, je žiačkou študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium. Aktívne sa zapája sa do všetkých projektov a aktivít školy. Školu a mesto reprezentovala na súťaži stredných škôl v ľahkej atletike a umiestnila sa v okresnom kole na 2. mieste v skoku do výšky. Na súťaž sa pripravovala pod vedením pani učiteľky Adriany Alsharabiovej.

Monika Balážiková, 4. A. navštevuje študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Patrí medzi aktívnych študentov, ktorí sa zapájajú do projektov a aktivít školy. Významný úspech dosiahla v súťaži Olympiáda ľudských práv, kde sa v krajskom kole umiestnila na 4. mieste a postúpila do celoštátneho kola. Na olympiádu žiačku pripravovala pani učiteľka Janka Kubáleková.

Zo Základnej umeleckej školy, Handlová si ocenenie prevzali:

Róbert Slotta, hudobný odbor, hra na bicích nástrojoch. Róbert sa pravidelne zúčastňuje nielen koncertných vystúpení, ale aj súťaží, na ktorých získava ocenenia. V tomto školskom roku získal na celoslovenskej súťaži „Boráková Prievidza“ strieborné pásmo v hre na biciu súpravu a malý bubon, a strieborné pásmo  aj v hre na melodických bicích nástrojoch. Róbert Slotta je žiakom pána učiteľa Ľubomíra Pavelku.

Kiara Mikušová, hudobný odbor,  hra na gitaru. Kiara na hodiny gitary chodí vždy pripravená, má rada hudbu. Vo svojich voľných chvíľach sa venuje aj  športu, konkrétne plávaniu. Medzi jej výrazné úspechy patrí účasť na“ Celoslovenskej gitarovej súťaži v Prievidzi“. Odborná porota jej výkon ocenila Zlatým pásmom. Kiara Mikušová je žiačkou gitarovej triedy pána učiteľa Jána Králika.

Radko Líška, hudobný odbor, hra na gitaru. Radko je žiakom pána učiteľa Králika. S gitarou sa zoznámil už v predškolskom veku. Hre na gitaru venuje všetok svoj voľný čas. Na vyučovacích hodinách je aktívny, rýchlo sa učí, na hodiny chodí vždy veľmi dobre pripravený. Je žiakom tretieho ročníka a v tomto školskom roku sa predstavil na „Celoslovenskej gitarovej súťaži Prievidza“ po prvýkrát. a hneď získal zlaté pásmo.

Šimon Palásthy hudobný odbor, hra na klavír. Šimon je malý a nádejný klavirista telom i dušou. Súťaže „Hviezdy hrajú srdcom“ v Ružomberku, ktorá je venovaná klasickej hudobnej tvorbe, sa  zúčastnil po druhýkrát, a umiestnil sa v  II. kategórii v  bronzovom pásme. Šimon rád hrá nielen vážnu hudbu, ale lákajú ho aj tanečné skladby. A práve interpretácia tohto žánru mu priniesla na Celoslovenskej súťaži  „Piano v modernom rytme“ ocenenie v podobe strieborného  pásma. Šimon Palásthy je žiakom klavírnej triedy pani učiteľky Alexandry Vargovej.

Sofia Olle, hudobný odbor, sólový spev. Sofia má rada prírodu a zvieratá, a  jej snom je byť speváčkou. Je veľmi talentovaná,  tvrdo pracuje a dosahuje už krásne úspechy. Tento rok  sa zúčastnila niekoľkých speváckych súťaží po celom Slovensku a získala krásne  umiestnenia : „Jesienka“ - bronzové pásmo, „Muzikálová hviezda“ -  divadlo Nová Scéna v Bratislave - 2.miesto, „Senecká dúha“ -  2.miesto. Sofia je žiačkou speváckej triedy pani učiteľky Kristíny Mišovič.

Matúš Híreš, hudobný odbor,  hra na akordeón. Matúš má živý záujem o hudbu, techniku hry na nástroji, o hudobné dianie. V tomto školskom roku bola jeho aktivita veľmi bohatá. Účinkoval na rôznych školských, mimoškolských koncertoch a výchovných koncertoch. Jeho snaženie vyústilo do účasti na XVIII. Medzinárodnom festivale mladých akordeónistov „EUROMUSETTE GOLDENTANGO“. V silnej konkurencii získal v I. kategórii bronzové pásmo. Matúš Híreš je žiakom akordeónovej triedy pani učiteľky Ivety Gogovej.

Jozef Varga, hudobný odbor, sólový spev. Jozef začal spievať ako dieťa  v materskej škole v súbore Lienka. Sólovému spevu sa venuje 5 rokov a pravidelne sa zúčastňuje okrem verejných koncertov aj celoslovenských súťaží. V tomto školskom roku sa umiestnil na celoslovenskej súťaži v populárnom speve „ Handlovský zlatý mikrofón“ v zlatom pásme, striebro získal na celoslovenskej súťaži Jesienka v Prievidzi. V  klasickom speve si v silnej konkurencii vyspieval zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Stančekova Prievidza a vo Vrútkach strieborné pásmo. Jozef Varga je žiakom speváckej triedy Anežky Balušinskej.

Z Centra voľného času si ocenenie prevzali:

Kristína Denčiaková. Kristína má 10 rokov a patrí medzi najväčšie talenty v športovom lezení na Slovensku. Športovému lezeniu sa venuje od 6 – tich rokov v horolezeckom krúžku v centre voľného času. Jej trénermi sú páni Milan Koša a Martin Minárik. V roku 2018, v kategórii do 10 rokov jednoznačne dominovala na Slovensku, o čom svedčia jej umiestnenia: 1.miesto na Majstrovstvách Slovenska v boulderingu v Prešove, 1.miesto na Majstrovstvách Slovenska v obtiažnosti v Košiciach. Tým, že vyhrala všetkých 5 pretekov Slovenského pohára v lezení detí za rok 2018, stala sa tak jeho absolútnou víťazkou.

Peter Tončko je členom horolezeckého krúžku centra voľného času a veľký talent v športovom lezení na Slovensku. Lezeniu sa venuje od 6 – tich rokov pod vedením trénerov pánov Milana Košu a  Martina Minárika. V roku 2018 nadviazal na svoju predchádzajúcu úspešnú sezónu a stal sa celkovým víťazom Slovenského pohára v lezení detí do 10 rokov, o čom svedčia jeho umiestnenia: 1.miesto na Majstrovstvách Slovenska v boulderingu v Prešove, 2.miesto na Majstrovstvách Slovenska v obtiažnosti v Košiciach.

Oceňovanie „Najlepší žiak“ má v Handlovej dlhú tradíciu. Slávnostný obrad oceňovania sa konal niekoľko rokov v obradnej sieni mestského úradu. Po prvýkrát  sa oceňovanie konalo verejne vo veľkej zasadacej miestnosti, hodinu pred rokovaním poslaneckého zboru mesta a bolo dostupné on-line na You tube kanáli regionálnej televízie RTV Prievidza (môžete si ho pozrieť v archíve na linke rokovania mestského zastupiteľstva  mesta Handlová (MsZ) zo dňa 27.6.2019). Mesto Handlová ďakuje žiakom za reprezentáciu  školy a mesta, rodičom a pedagógom za ich podporu, odborné vedenie a praje veľa ďalších úspechov.

JP


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka