Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 27.6.2019

Pozvánka na zasadanie 27.6.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ

Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkovzvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022,

ktoré sa bude konať vo štvrtok 27. júna 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

PROGRAM:

 1. Otvorenie, Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta   
 4. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana Molnárová vedúca odd.  daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 5. Zverenie majetku mesta do rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta Handlová, predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 6. Návrh VZN mesta Handlová č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Handlová,  predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 7. Návrh VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, predkladá: písomne –Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 8. Informácia o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová, predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 9. Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 10. Návrh na schválenie kronikára mesta Handlová, predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a marketingu MsU
 11. Návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 12. Rôzne: A/ Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s., predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
 13. Interpelácia
 14. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r., primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ, Dňa: 12.06.2019

Zasadanie zo dňa 24.9.2015


dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

webygroup

English version
Úvodná stránka