Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Poslanec MsZ - 2014-2018 1. volebný obvod

Peter Matiaško

 Peter  Matiaško

Adresa: Pstruhárska 13, 972 51 Handlová

E-mail: peterm53@zoznam.sk

Kandidoval za SMER-SD ako nestranník.
Vzdelanie: Úspešne absolvoval SŠ v odbore elektrikár, v rokoch 2006-2009 na Fakulte telesnej výchovy a športu vyštudoval trénerstvo I. triedy v zjazdovom lyžovaní.
Zamestnanie: Po úraze v r. 1979, ktorý utrpel v Bani Handlová sa popri práci začal venovať telesne postihnutej mládeži. V súčasnosti pracuje ako správca Účelového zariadenia telesne postihnutých športovcov a reprezentačný tréner v zjazdovom lyžovaní.
Záľuby: šport, záhrada, hubárčenie. Ako športovec a tréner sa zúčastnil 9 paralympijských hier, 5 majstrovstiev sveta.
Ženatý, 2 deti.


 

Mgr. Ivana Hromádková

Mgr.  Ivana  Hromádková

E-mail: dalamasca1@gmail.com

Kandidátka SDKÚ DS.
Vzdelanie:
1986 – 1990 – Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne
1991 – 1996 – UK Bratislava (pedagogická fakulta)
Doplnené vzdelanie: 2008 Neurofeddback terapeut
Zamestnanie:
1990 – 1991 – Roosweltova nemocnica Banská Bystrica
1996 – 2000 - Expert&Partner
1999 – 2000 – Špeciálna ZŠ
2004 – 2008 – ÚPSVaR Prievidza


 

Ing. Jarmila Podobová

Ing. Jarmila  Podobová

Adresa: Okružná 21/6, 972 51 Handlová

E-mail: podobovaj@gmail.com

Kandidátka za SNS.
Vzdelanie: SPŠ elektrotechnická v Handlovej, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka – odbor Ekonomika Verejnej správy – štúdium ukončené titulom inžinier ekonómie verejnej správy v r. 2006.
Zamestnanie: ekonómka v súkromných firmách, od novembra 2004 pôsobila vo funkcií prednostky Mestského úradu v Handlovej. Od roku 2008 do roku 2011 samostatný radca na
Obvodnom a Pozemkovom úrade v Prievidzi. Od apríla 2011 až doteraz pracuje ako ekonómka plavárne v Handlovej.
Popri zamestnaní aktívne pôsobí vo viacerých občianskych združeniach pôsobiacich v oblasti športu. Vo verejnej správe začala pôsobiť od volebného obdobia 1998-2002, keď bola
zvolená za členku športovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Handlovej. Od nasledujúceho volebného obdobia 2002-2006 až doteraz, je nepretržite poslankyňa
Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, kde sa snaží presadzovať otvorenosť a transparentnosť s cieľom čo najviac sa priblížiť k občanovi, jeho potrebám. Je predsedníčkou správnej rady Jazmín, neziskovej organizácie zabezpečujúcej sociálne služby jednotlivcom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií. Mimo práce a aktivít vo verejnom záujme sa venuje práci s mládežou, dobrovoľníckej činnosti, športu a to hlavne cvičeniu so ženami, turistike a svojej rodine, kde naberá energiu na svoje celoživotné poslanie slúžiť a pomáhať druhým. Vydatá, 2 deti a 2 vnučky.


 

Eduard Straka

 Eduard  Straka

Adresa: Okružná 24/3, 972 51 Handlová

Kandidát za stranu SMER-SD.
Štúdium na SPŠS v Lučenci ukončil maturitou, absolvoval doplnkové pedagogické štúdium pri PF v B. Bystrici, 4 sem.,
Zamestnanie:učiteľ na ZŠ Kriváň 1964 – 1965, vychovávateľ v Detskom domove Handlová 1968 -1971, učiteľ v Osobitnej škole Handlová 1971-1977, vedúci odboru Škol. kultúr. soc. zabez. a zdravot. MsNV Handlová 1977 – 1991, baník – predák Baňa Handlová od r. 1991.
Ženatý, dvaja synovia.
Záujmy: Aktívny športovec, chodec 50 rokov, príroda, história, zvieratá, práca s mládežou.


 

JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

JUDr. Ing.  Jozef  Stopka, PhD.

Adresa: Hviezdoslavova 30, 972 51 Handlová

E-mail: jozef.stopka@gmail.com

Kandidát za SMER - SD.
Vzdelanie: SPŠ dopravná vo Zvolene, odbor ,,prevádzka automobilovej dopravy", Technická univerzita (udelený titul Ing. v odbore ,,podnikový manažment“), Právnická fakulta BVŠP (udelený titul Mgr. a rigoróznou skúškou v odbore ,,trestné právo,, udelený titul JUDr.)
V roku 2014 vykonaním dizertačných skúšok a obhajobou dizertačnej práce mu bol udelený vedecký titul PhD v odbore:Trestné právo.
Zamestnanie: Po ukončení SŠ pracoval od r. 1997 ako referent autodopravy na ŠM n. p. Handlová, kde počas 20 tich rokov svojho pôsobenia prešiel rôznymi funkciami od robotníckych cez stredné riadiace. Od r. 1997 do r. 2005 pracoval na ŠM š. p. Handlová a neskôr Agroprodukt Slovakia, a. s. Handlová ako predseda predstavenstva a riaditeľ a. s. Od r. 2005 do r. 2007 začal podnikať v oblasti poradenstva riadenia podnikov až do 10.01.2007, kedy ho Vláda SR menovala do funkcie riaditeľa ÚPSVaR v Prievidzi, ktorú vykonával do 21. 10. 2010. Od r. 2010 je advokátskym koncipientom v kancelárii JUDr. Lukačoviča s. r. o. V rokoch 1997 až do r. 2005 bol členom predstavenstva RPPK v Prievidzi. Od r. 2007 do r. 2008 bol Vládou SR menovaný za člena DR SPF Bratislava. V roku 2012 ho Vláda SR menovala do funkcie prednostu Okresného úradu Prievidza, ktorú vykonáva dodnes. Vo volebnom roku r. 2009 -2013bol zvolený za poslanca TSK a zároveň sa stal členom Rady predsedu TSK a predsedom komisie investícií, plánovania a dopravy. V roku 2013 bol na volebné obdobie r. 2013-2017 zvolený opätovne za poslanca TSK a predsedu komisie dopravy a zároveň člena Rady predsedu TSK. Vo volebnom období 2010-2014 bol zvolený za poslanca MsZ Handlová, člena mestskej rady a predsedu komisie zdravotnej,sociálnej a verejného poriadku. V roku 2014 bol opätovne zvolený na volebné obdobie 2014-2018 za poslanca MsZ Handlová, člena mestskej rady a zároveň predsedu komisie zdravotnej, sociálnej a verejného poriadku.
Má 1 dieťa.


 

Jaroslav Daubner

 Jaroslav  Daubner

Adresa: Lipová 11/2, 972 51 Handlová

E-mail: sbkhandlova@zoznam.sk

Kandidát za stranu SDKÚ-DS, nestraník.
Vzdelanie:absolvent Gymnázia v Handlovej. Ukončené nadstavbové štúdium odbor – výpočtová technika a programovanie v B. Bystrici (1980), a v r. 1987 ukončil popri zamestnaní maturitnou skúškou nadstavbové štúdium odbor hlbinné dobývanie v B. Štiavnici. V r. 2003 na FTVŠ UK v Bratislave ukončil štátnou skúškou štúdium trénera 1. triedy v basketbale.
Zamestnanie:Od r. 1993 hlavný tréner športových tried v basketbale na ZŠ Mierové námestie v Handlovej.
Ženatý, 4 deti.


 

Martin Uríček

 Martin Uríček

Adresa: Okružná 33/2, 972 51 Handlová

E-mail: uricek@hutiraslovakia.sk

Kandidát za SMER-SD, nestraník
Vzdelanie – Stredná priemyselná škola v Handlovej ukončená maturitou. Odbor- technické lýceum.
Zamestnanie – od 6.9.2005 pracujem vo firme HUTIRA Slovakia s.r.o. Prešiel som viacerými pozíciami a od júna 2014 pracujem vo firme ako vedúci obchodného úseku..
Záujmy – šport, cestovanie, náučná literatúra,
Organizátor – Hornonitrianskej futbalovej 24-ky


 

Ing. Rastislav Tomanica

Ing. Rastislav  Tomanica

Adresa: Mostná 15/11, 972 51 Handlová

E-mail: ratom1968@gmail.com

Kandidát za SMER - SD - nestranník.
Vzdelanie: Vysoká vojenská škola v Liptovskom Mikuláši.
Zamestnanie: Od r. 1991 pôsobil ako vojak z povolania vo vojenskom útvare Strašice – Česká republika. Od 1. 5. 1992 pôsobil vo funkcii náčelníka Mestskej polície v Handlovej, 1. 10. 2009 až doposiaľ je v služobnom pomere príslušníka PZ SR, pracuje vo funkcií vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ v Prievidzi.
Ženatý, dve deti.


 

Mgr. Mária Májová

Mgr. Mária Májová

Adresa: ČSA 30/13, 972 51 Handlová

Tel: +421 911 226 906

E-mail: jamaj11@gmail.com

Mgr. Mária Májová zložila poslanecký sľub 26.10.2017. Vo voľbách do samosprávy v roku 2014 skončila ako prvá náhradníčka vo volebnom obvode č.1. Vymenila Ing. Ivana Kartáča, ktorý sa vzdal mandátu a od 1.10.2017 je zamestnancom mesta.

Členka komisie športu pri MsZ Handlová.
Prezidentka Plaveckého klubu Handlová kategória „B“.
Vzdelanie:UMB Mateja Bellu Banská Bystrica, Slovenská Plavecká Federácia, FTVŠ Bratislava, ICED 2,, III.tr. - tréner v plávaní, rozhodca v plávani II,st.
Záujmy: Organziácia plaveckých a lyžiarskych súťaží,
Dve deti.


 

 

 

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

webygroup

English version
Úvodná stránka