Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Mestská rada, pozvánka a materiály

Mestská rada mesta Handlová 2014 -2018

Mestská rada mesta Handlová (MR) bola zriadená na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve  mesta Handlová (MsZ) dňa  15.12.2014 uznesením č. 19 s počtom členov šesť. Na základe výsledkov tajnej voľby MsZ uznesením č.21 zvolilo nasledovných poslancov za členov MR:

          1. Dušan Klas
          2. Arpád Koszta
          3. Ing. Blažej Litva
          4. Ing. Rastislav Tomanica
          5. Bc. Ján Spevár
          6. JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

Program rokovaní jednotlivých zasadnutí Mestskej rady mesta Handlová nájdete v pozvánkach, v súboroch  na stiahnutie nižšie.

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom mesta Handlová vydalo na MsZ 15. 12. 2014

  • Rokovací poriadok MR Handlová
  • Plán zasadnutí  MR a MsZ na I.polrok 2015

 


 
Plán rokovania MR a MsZ mesta Handlová na 2. polrok 2017 schválený 27.4.2017

 
Rokovací poriadok MR

 

Zasadnutia Mestskej rady mesta Handlová

Pozvánku a materiály z rokovania nájdete na stiahnutie nižšie


 

Zasadnutie MR Handlová 9.5.2017

Zápisnica z rokovanie Mestskej rady mesta Handlová 9.5.2017

 
Pozvánka na MR mesta Handlová 9.5.2017

 

Zasadnutie MR Handlová 11.4.2017


 

 

Zasadnutie 14.3.2017


 

 

Zasadnutie 7.2.2017


 

 

 

webygroup

English version
Úvodná stránka