Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská knižnica v Handlovej - rekonštrukcia a modernizácia

 

Mestská knižnica v Handlovej - rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj energetickej efektívnosti

 

Mesto Handlová podalo v apríli 2014 projekt na získanie eurofondov, tento krát na rekonštrukciu mestskej knižnice a sál na druhom podlaží Domu kultúry. Tieto priestory majú viac ako 50 rokov. A podarilo sa ! Tešíme sa, že modernizácia nám prinesie viaceré novinky. Nové stavebné riešenia, nová strecha, fasáda, okná, dvere, rozvody znamenajú nielen estetické zmeny a zníženie energetickej náročnosti, ale aj oveľa väčší komfort pre návštevníkov, čitateľov. Bezbariérovosť, letná čitáreň, vynovené farebné priestory, nové podlahy, nový nábytok, nová technika.... nielen pre našu knižnicu, ale aj pre aktivity Domu kultúry a Centra voľného času. Projekt sa z administratívnej stránky začína realizovať už teraz. Do konca roka 2014 prebiehalo dokladovanie rôznych príloh a povolení na ministerstvo, príprava a vyhlásenie verejných obstarávaní, podpis Zmluvy o poskytnutí financií atď. Samotná rekonštrukcia by mala prebiehať paralelne s rekonštrukciu námestia, v roku 2015. Veríme, že všetko sa nám podarí tak, aby sme pre handlovčanov skrášlili centrum nášho mesta a priniesli aj niečo nové, atraktívne... Prejdete sa aj vy novým námestím ? Auto odparkujete aj za Domom kultúry alebo vystúpite z autobusu na novej zástavke. Sadnete si na nové lavičky v zelených zátišiach pod korunami stromov? Zaujmú vás binárne hodiny a kamenná kronika ? Spríjemnite si prechádzku posedením vo vynovenom parku pri fontáne s potôčikom ? Deti sa budú môcť zahrať na novom ihrisku v blízkosti parku... Alebo si dáte kávu na terase podniku ? Veríme, že si prečítate kapitolu z dobrej knihy v letnej čitárni Mestskej Knižnice a večer zájdete na nový film do vynoveného kina Baník... Tešíme sa, že sa nám spoločne darí získavať financie a tie môžeme investovať tam, kde je potreba a zároveň nám to aj eurofondy či iné fondy dovoľujú. Robíme to s radosťou pre vás, občanov mesta a naše deti. Dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa o to neustále snažia a nevzdávajú sa. Hoci i kus po kúsku.

 

                  

 

Identifikácia výzvy:

Riadiaci Orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os programu: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Oblasť podpory: 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií.

Kód výzvy: ROP-3.1-2013/01

Cieľ výzvy: posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov zvýšením kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami a revitalizáciou významných pamiatkových objektov.

 

Východiskový stav 

Budova Domu kultúry mesta Handlová bola sprevádzkovaná v roku 1961.Súčasný technický stav stavebných konštrukcií a využívaných technológií je nevyhovujúci a vykazuje havarijný stav. Mestská knižnica v Handlovej, ako príspevková organizácia Mesta Handlová, disponuje v súčasnej dobe priestormi v jednom trakte budovy, pričom v susedných priestoroch sídlia aj ďalšie dve organizácie zriadené mestom Handlová a to Dom kultúry a Centrum voľného času. Knižnica vo svojích priestoroch plní svoje úlohy od roku 1991 poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov. Priestorové možnosti nevytvárajú ideálne podmienky pre fungovanie knižnice ako takej. Napriek tomu dosahuje vynikajúce výsledky v skromných priestoroch už 23 rokov. Z výdavkov Domu kultúry v pavilóne Mestskej knižnice sa počas týchto rokov riešili len nevyhnutné drobné opravy.

 

Čo čaká handlovskú knižnicu ?

Projektom sledujeme dva ciele. Prvým z nich je rekonštrukcia a modernizácia objektu z pohľadu stavebno-technických riešení. Táto časť sleduje komplexnú výmenu, zateplenie strešného plášťa a povrchu plochej strechy, zateplenie fasády, výmena okenných a dverných výplní, ďalej stavebno-technické riešenia interiéru (zmena dispozícií, výmena podláh, nová zdravotechnika, vzduchotechnika, klimatizácia, oprava existujúcich rozvodov vody, kanalizácie, elektrickej energie a pod.).

Súčasťou projektu je obstaranie interiérového vybavenia (knižničné regály, obslužné pulty,  šatníkové zostavy, vybavenie detského kútika a ďalší mobiliár) a samozrejme aj obstaranie modernej výpočtovej, audiovizuálnej a projekčnej techniky vrátane štruktúrovanej kabeláže a tiež kamerového systému ako nového prvku pri prevencii pred znehodnocovaním či už knižného fondu, samotného vybavenia a tiež prevádzky letnej čitárne). Všetky navrhované riešenia zohľadňujú architektonicko-stavebné a typologicko-prevádzkové minimum bezbariérovej architektúry, obstará sa aj schodisková plošina pre imobilných, vedúca na 2.nadzemné podlažie.

Druhý cieľ projektu úzko súvisí s predchádzajúcim. Najdôležitejší je práve prínos pre čitateľa - poskytovanie kvalitnejších služieb v kvalitnejších priestoroch pre všetkých bez rozdielu. Projektom dosiahneme skvalitnenie zázemia pre knižničnú činnosť, záujmovo umeleckú činnosť, voľnočasové aktivity ako aj aktivity občiansko-spoločenského života.

 

Nové prvky 

 • zmena hlavného vchodu, ktorý bude situovaný priamo zo vstupnej haly Domu kultúry;
   
 • schodisková plošina pre imobilných, vedúca na II. nadzemné podlažie;
   
 • vybudovanie letnej čitárne v priestore existujúceho vstupu do knižnice;
   
 • viac priestoru pre deti a mládež aj v tzv. rozprávkovej miestnosti, v detskom kútiku a študovni;
   
 • zriadenie miestnosti pre celoživotné vzdelávanie;
   
 • všeobecná študovňa;
   
 • vytvorenie tematických úsekov pre knižničný fondu napr. aj regionálna príručná knižnica;
   
 • internetová miestnosť.     

 

Samotný projekt samozrejme sleduje aj očakávané výstupy technicko-prevádzkového charakteru, ktorými sú : zlepšenie technického stavu budovy; zníženie nákladov na energie a úsporu prevádzkových nákladov; zlepšenie prevádzkových a materiálnych podmienok; skvalitnenie zázemia pre knižničnú činnosť, záujmovo umeleckú činnosť, voľnočasové aktivity ako aj aktivity občiansko-spoločenského života; lepšia prístupnosť priestorov aj pre imobilných obyvateľov a vytvorenie systému efektívnejšieho využívania priestorov.

 

Rozpočet projektu :

Celkové oprávnené výdavky : 1.090.971,12 Eur.

Nenávratný finančný príspevok z EU a štátneho rozpočtu SR : 1.036.422,56 Eur.

Spolufinancovanie vlastnými zdrojmi mesta Handlová : 54.548,56 Eur.

 

Súčasný stav:

dokladovanie povinných príloh na Ministerstvo, podpis Zmluvy o poskytnutí NFP, realizácia verejných obstarávaní, v súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania, predpokladaný termín ukončenia 31.07.2015

Čo ďalej: hlavné aktivity projektu - stavebné práce a obstaranie vybavenia cca od augusta 2015, publicita, administrácia, monitoring.

 

Verejné obstarávanie na časť stavebné práce je ukončené a spis je na kontrole na RO. 

 

Vizualizácie novej knižnice si pozrite TU

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka