Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Konáre z opílených stromov nevyhadzujte! Odložte ich na vyznačené miesto!

Konáre z opílených stromov nevyhadzujte! Odložte ich na vyznačené miesto!

operač.jpgkohezny fond.jpgmzpvelke.jpg

V Handlovej začíname s kompostovaním v rámci projektu Kompostáreň Handlová. Zbierajú sa konáre zo záhrad a v apríli odovzdá mesto obyvateľom rodinných domov nádoby na bioodpad. V termíne od 15. marca do 15. apríla 2019 môžu Handlovčania konáre s dĺžkou do dvoch metrov uložiť v dvadsiatich šiestich lokalitách mesta, ktoré spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. označila informačnými tabuľkami. Konáre sa stanú základom pre organické hnojivo – kompost.

Mesiac môžu Handlovčania ukladať konáre z opílených stromov zo záhrad rodinných domov. Všetky takto zozbierané konáre budú odvezené na nové mestské kompostovisko (v areáli skládky na Scheiblingu) v rámci projektu Kompostáreň Handlová. Lokality zberných plôch sú v rámci nového projektu vytypované pilotne. V prípade, že vznikne dopyt obyvateľov po iných lokalitách, budú v budúcnosti upravené. Mesto a zberová spoločnosť plánuje zvoz konárov dvakrát do roka. Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., ako správca kompostoviska pri kompostovaní premení kontrolovanými a riadenými postupmi bioodpad na hodnotné organické hnojivo – kompost, ktorý sa takto vráti späť do pôdy. Dlhodobým zámerom samosprávy je ponúknuť kvalitný kompost späť obyvateľom. Drevný odpad zo strihania a orezávania stromov a krovín, veľké konáre skrátené na manipulačnú dĺžku 1,5 – 2 m stačí voľne uložiť k označenému miestu. Konáre sa nevkladajú do igelitových vriec, čím obyvatelia netvoria ďalší odpad a zjednodušia prácu zamestnancom pri ich zvoze. Na označené zberné miesta konárov sa neukladá: pokosená tráva, seno, kvety, lístie, burina, zvyšky ovocia a zeleniny, drevná štiepka, hobliny a piliny. Následne v priebehu apríla 2019 obyvatelia rodinných domov obdržia hnedé zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad BRO 240l. O harmonograme rozvozu, prevzatí nádob a informáciách čo patrí a nepatrí do nádob bude mesto informovať. Obyvatelia si nádoby prevezmú preberacím protokolom.

Zoznam lokalít, zberných plôch, kde budú umiestené informačné tabuľky a kde môžu obyvatelia rodinných domov voľne uložiť konáre zo svojich záhrad. Presné mapky si pozrite na www.handlova.sk.

1. „Krššáková štvrť“, lokalita medzi ulicami Savina a Majerníkoví

2. Lokalita „Hôrka 1“ Ul. Robotnícka

3. Lokalita „Hôrka 2“ križovatka ulíc Odbojárov a Hlboká

4. Lokalita „Hôrka 3“ Ul. Ladislava Novomeského

5. Lokalita Banská kolónia 1 Ul. Fučíkova

6. Lokalita Banská kolónia 2 Ul. Štrajková

7. Ul. I. Krasku (miesto VKK)

8. Ul.1.mája - parkovisko športová hala

9. Ul. Parková (v strede trávnatá plocha – schody ZUŠ)

10. Ul. Cintorínska - parkovisko

11. Ul. J. Kráľa - zelená plocha pred mostom

12. Ul. Kremnická - za spoločnosťou Gewis

13. Ul. Kunešovská (križovatka s Ul.Sadová)

14. Ul. Mostná (smerom k záhradkám)

15. Ul. Potočná

16. Ul. Partizánska (oproti hasičskej zbrojnici)

17. Horný koniec 1 Ul. Stará cesta

18. Horný koniec 2 Ul. Žiarska

19. Horný koniec 3 Ul. Ciglianska

20. Mestská časť Nová Lehota 1(pod Lipami)

21. Mestská časť Nová Lehota 2 (otočka autobusu)

22. Mestská časť Nová Lehota 3(spodná otoč autobusu)

23. Mestská časť Morovno 1 (pri bytovke)

24. Mestská časť Morovno 2

25. Mestská časť Morovno 3

26. Ul. Prievidzská -Dolný koniec – stred

Celkovú starostlivosť o zvoz, triedenie a uskladnenie odpadu v meste Handlová vykonáva spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Kontakt: Potočná 20, 972 51 Handlová, Tel: +421 46 5477 004, hater@nextra.sk.   

Projekt Kompostáreň Handlová je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka