Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kam s odpadom v Handlovej a program odpadového hospodárstva

Kam s odpadom?

Handlovčania majú možnosť umiestniť každý druh odpadu tak, aby si chránili svoje životné prostredie.

 LOGO HATER HANDLOVA    LOGO - Chránime, preto triedime. Združenie obcí handlovskej doliny.

Celkovú starostlivosť o zvoz, triedenie a uskladnenie odpadu v meste Handlová vykonáva spoločnosť, HATER - HANDLOVA spol. s r.o. Kontakt: Potočná 20, 972 51 Handlová, Tel: 046 5477 004, hater@nextra.sk

Kalendár na zvoz triedeného odpadu na rok 2019 nájdete po kliknutí sem

Spoločnosť HATER  - Handlová spol. s r.o. zabezpečuje pre mesto Handlová všetky služby týkajúce sa odvozu komunálneho odpadu ako aj zberu ďaľších druhov odpadu- nebezpečný odpad, elektronika, separovaný zber  a pod. Okrem odpadov realizuje zimnú údržbu komunikácií v meste Handlová.Od júla 2012 spoločnoť vykonáva aj celkovú starostlivosť o verejnú zeleň v meste na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

Program odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2016 - 2020 z augusta 2018 nájdete v súbore na stiahnutie .zip po kliknutí sem

Výška poplatkov

Výška poplatkov za všetky služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom je stanovená v meste Handlová na základe aktuálneho Všeobecného záväzného nariadenia mesta Handlová o poplatku. Od 1.1.2013 je poplatok stanovený vo výške 20 €/osoba/rok.

Neničte ich slúžia všetkým - banner

„Kuka“ nádoby a kontajnery 1 100 litrové na komunálny odpad nie sú vlastníctvom fyzických osôb nepodnikateľov. V praxi to znamená, že ak máte pred rodinným domom, bytovým domom plný kontajner, môžete komunálny odpad vložiť do ktorejkoľvek prázdnej nádoby na komunálny odpad vo vašej blízkosti. Slušnosť je však namieste a v prípade, že vaša nádoba je už plná, informujte svojho suseda. Máte poškodenú nádobu na komunálny odpad? Kontaktujte Hater Handlová spol. s.r.o.

Za čierne skládky platíme draho všetci

V Handlovej majú možnosť všetci umiestniť odpad tak, aby čierne skládky nevytvárali.Mesto má povinnosť likvidovať čierne skládky v meste, môže sankcionovať tých, ktorí ju vytvorili. Páchateľ je však často neznámy, nikto ho nevidí.
Nebuďme ľahostajní. Dôsledky znášame všetci. V prípade, že ste svedkom vytvárania skládky kontaktuje priamo hliadku MsP Handlová 0905 499 384 alebo 168 00, resp. referát životného prostredia MsÚ 046 519 25 13.

Poriadok v meste a preplnené nádoby na plasty a papier

Zvoz separovných zložiek odpadu v meste Handlová je nastavený tak, aby bol efektívny. Zvoz sa koná v intervaloch, ktoré podľa štatistík a praktických skúseností vyhovujú všetkým zákonným podmienkam ako aj podmienke efektívne vynaložených verejných prostriedkov z rozpočtu mesta

Nádoby na plasty a papier sú často preplnené a pritom stačí tak málo: Stlačte odpad pred jeho vložením do kontajneru, kliknite sem.

Aký odpad môžu Handlovčania bezplatne doniesť na Zberný dvor na Ul. Potočná?

 • separačných surovín (plasty, sklo, kov.obaly, papier a lepenku, VKM),
 • elektroodpad (čiernu a bielu elektroniku) 
 • nebezpečného odpadu (farby,žiarivky, autobatérie, tuškové batérie, pesticídy...) 
 • oleje (motorové oleje)

Aký odpad môžu Handlovčania bezplatne doniesť na Stredisko triedeného zberu na Skládku odpadov Handlová (Ul.Na Scheiblingu)

 • veľkoobjemného odpadu (nábytok, koberce, kuch.linky, umyvadlá, vane, bytové jadrá, podlahové krytiny)
 • separačných surovín (plasty, sklo, kov.obaly, papier a lepenku, VKM)

Tento odpad sa po preukázaní Handlovčanov občianskym preukazom prevezme aj v popoludňajších hodinách a v sobotu a nedeľu vrátnikmi spoločnosti Hater-Handlová, spol. s r.o.

Poplatok za uloženie takého odpadu je definovaný vo VZN mesta Handlová č.3/2012 v znení jeho doplnku č. 2, ktoré je účinné od januára 2016, t.j. Sadzba poplatku je vo výške 0,033 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Podnikatelia, živnostníci majú z výkonu svojej činnosti tieto druhy služieb spoplatnené podľa cenníka spoločnosti Hater-Handlová, spol. s r.o.

Staré šatstvo a textílie. V Handlovej môžete uložiť staré šatstvo a textílie do dvanástich kontajnerov. Pomôcť môžete aj v odevnej banke!

Ilustračný obrázok - Kontajner na textil  Ilustračný obrázok - Kontajner na textil

Zachovalé šatstvo ešte využijú ďalší...

Zachovalé šatstvo, ktoré ešte môžu použiť ďalší, môžete doniesť do Odevnej banky v Handlovej, vstup zboku pri CVČ Relax, Ul. F. Nádaždyho 2 a pomôcť tak tým, ktorí ho budú ešte potrebovať. Odevná banka je otvorená pre tých ktorí pomoc potrebujú v pondelok, stredu a piatok v čase od 10.00 h do 14.00 h .
Tí ktorí chcú pomôcť, môžu šatstvo doniesť počas stránkových dní sociálneho oddelenia MsÚ Handlová, Ul. F Nádaždyho 4., t.j. Pondelok 7.00-16.00 h, Utorok  7.00h -15.00 h, Streda 8.00-16.00 h, Štvrtok   7.00-15.00 h, Piatok 7.00-14.00 h

Nepotrebné šatstvo a textílie jednoducho vložte do kontajnera

V Handlovej majú obyvatelia  možnosť od 5. novembra 2012, kedy boli kontajnery rozmiestené po meste, uložiť aj takýto druh odpadu. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva týždne. Táto služba je Handlovčanom poskytovaná na základe zmluvného vzťahu mesta. V júni 2019 došlo k zmene správcu. Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi  bola podpísaná 10.6.2019 so spoločnosťou EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie so sídlom Gen. M. R. Štefánika 45, Kežmarok. Tel. kontakt: 00421 944 678 137, e-mail: modre.depo@gmail.com. Táto služba je pre mesto Handlová zriadená bezplatne.

Kontajner na staré šatstvo a textílie nájdete v Handlovej v týchto lokalitách

 1. ul. Námestie baníkov 3 – za Domom kultúry, vedľa smetných nádob, 48°43'37.7"N 18°45'30.9"E 48.727143, 18.758578
 2. ul. Partizánska č. 3 – oproti obytnému domu, vedľa smetných nádob, 48°43'27.4"N 18°45'24.2"E 48.724280, 18.756723
 3. ul. F. Nadáždyho 7 – pri objekte CVČ Relax, vedľa smetných nádob, 48°43'29.1"N 18°45'33.7"E 48.724738, 18.759363
 4. ul. Dimitrovová 25-27 – z boku obytného domu, vedľa smetných nádob, 48°43'47.3"N 18°45'54.7"E 48.729803, 18.765187
 5. ul. Lipová 8 – pred objektom internátu SOŠ Lipová, vedľa smetných nádob, 2 ks 48°43'59.3"N 18°45'45.3"E 48.733138, 18.762568
 6. ul. Mostná 17– v ohybe komunikácie, vedľa smetných nádob, 48°44'21.7"N 18°45'46.4"E 48.739360, 18.762885
 7. ul. Okružná 21 – oproti vchodu č. 21, vedľa smetných nádob, 48°44'17.5"N 18°45'08.7"E 48.738190, 18.752428
 8. ul. MC 2 – za objektom predajne CBA zo zadnej strany, vedľa smetných nádob, 48°44'11.7"N 18°45'20.5"E 48.736575, 18.755695
 9. ul. MC 36 – vedľa smetnej nádoby pri detskom ihrisku, 48°44'13.2"N 18°45'14.1"E 48.737002, 18.753925
 10. časť Morovno – pred Domom kultúry, 48°45'22.6"N 18°44'28.0"E 48.756270, 18.741110
 11. časť Horný koniec – pri pohostinstve na Starej ceste, vedľa informačnej tabule, 48°42'09.2"N 18°44'31.1"E 48.702542, 18.741970
 12. ul. Hviezdoslavova 1– pri pohostinstve Papučka, vedľa smetných nádob. 48°43'58.2"N 18°45'11.6"E 48.732835, 18.753208 

(Katalógové číslo odpadu:  20 01 10 (šatstvo, druh O) a  20 01 11 ( textílie, druh O).Zerejnené 6.11.2012


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka