Juhovýchodný pohľad urnový háj Handlová, júl 2013

1230820