Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Jazmín n.o.

Jazmín n.o. sídli v budove bývalých jaslí na ulici F. Nádaždyho 4 v Handlovej oproti bývalému centru voľného času Relax

Nezisková organizácia Jazmín bola založená mestom Handlová v roku 2004 ako odpoveď na zvyšujúci sa stav ľudí v núdzi, ktorí stratili bývanie s cieľom podať pomocnú ruku tejto skupine občanov ohrozených sociálnym vylúčením. 

Nezisková organizácia Jazmín poskytuje sociálne služby zamerané na krízovú intervenciu jednotlivcom bez prístrešia a rodinám v núdzi v útulku pre bezdomovcov. 

 

Kto môže byť klientom Jazmín n.o.: 

- jednotlivec nachádzajúci sa v hmotnej a sociálnej núdzi t.j. poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý nemá kde bývať

- matka s deťmi alebo rodina v núdzi, ktorá stratila bývanie alebo bola odporučená sociálnym oddelením MsÚ alebo oddelením sociálnoprávnej ochrany a kurately ÚPSVaR

- týrané ženy, resp. ľudia ohrození násilím

- zdravotne postihnutí občania, ktorí nespĺňajú podmienky umiestnenia do Zariadenia pre seniorov alebo Domu sociálnych služieb

 

Rozsah poskytovania sociálnej služby :

Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú 18 mesiacov.

 

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa Zákona 448/2008 Z.z.  § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, 

a) poskytuje 

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo, 

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

4. pracovná terapia, 

5. nevyhnutné ošatenie a obuv,

 

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy - jedno teplé jedlo , 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

4. záujmovú činnosť. 

 

Kontaktné údaje: 

Jazmín n.o.

F. Nádaždyho 4

97251 Handlová

 

stránka organizácie: www.jazminhandlova.sk

e-mail: jazmin.mrazova@stonline.sk

telefón : +421 46 519 85 30 

              + 421 905 342 880 

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka