Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice


Pozvánka na zasadanie 28.6.2018

Pozvánka na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. júna 2018 o 14,00 h.

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. júna 2018 o 14,00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

PROGRAM:

 1. Otvorenie, vykoná:  Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová – len poplatok za stravu pre Materskú školu od 1.9.2018, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 3. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 - 2021, predkladá: písomne – PhDr. Veronika Cagáňová, ved. sociálneho odd. MsÚ
 4. Rozpočtové opatrenie - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2018, Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ
 5. Výsledky hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová (Asterion, n.o., Jazmín, n.o., SC, n.o., Help, n.o.) za rok 2017, predkladajú : písomne – riaditelia organizácií
 1. Asterion, n.o.: Vladislav Horváth
 2. Jazmín, n.o.: Mgr. Viera Mrázová
 3. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o: PhDr. Emília Nyitrayová
 4. Help, n.o.: p. Doris Jančíková, ekonómka
 1. Rôzne
 1. Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 – 2022, predkladá: písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ
 2. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Handlová na funkčné obdobie 2018 – 2022, predkladá: písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ
 3. Vzdanie sa členstva v Komisii ekonomickej, nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti pri MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne -  p. Dušan Klas, zástupca primátora mesta
 1. Diskusia
 2. Interpelácia
 3. Záver                                                                                                                                

Ing. Rudolf PODOBA, v. r., primátor mesta

Za správnosť: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát, Dňa:18.06.2018

Zasadnutie zo dňa 20.11.2014

ZRUŠUJÚCE VZN č. 6/2014 , ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2007 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Handlová a VZN č. 2/2008 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení Doplnku č. 1 a č. 2.

Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku Doplnok č. 1 k VZN č. 3-2012 o poplatku.doc Doplnok č. 1 k VZN č. 3-2012 o poplatku.doc (143 kB)
ZRUŠUJÚCE VZN č.6/2014, ktorým sa zrušuje VZN č.4/2007 omhospodárení a nakladaní s majetkom mesta Handlová VZN_6_2014_zrusujuce.doc VZN_6_2014_zrusujuce.doc (86.5 kB)

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

webygroup

English version
Úvodná stránka