Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta MsÚ, hovorca mesta

Prednosta Mestského úradu Handlová

Ing. Tibor Kolorédy
 

Ing. Tibor Kolorédy

Tel. kontakt: 046/519 25 32 tibor.koloredy@handlova.sk, prednosta@handlova.sk, Ing.Tibor Kolorédy nastúpil na post prednostu 9.1.2019


 

 

Prednosta mestského úradu

je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorke. Vedie a organizuje prácu mestského úradu (MsÚ). Do tejto funkcie ho vymenúva i odvoláva primátorka mesta.

Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy: (§23 Štatút Mesta Handlová)

 • organizuje prácu mestského úradu, navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ - zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu
 • dbá o zachovanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení
 • zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady s hlasom poradným
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.

Administratívnu agendu pre prednostu vykonáva sekretariát prednostu

Ing. Stanislava Kriváňová tel.: 046/ 519 25 33, kancelária č. 26, 1. poschodie vpravo


 

Komunikačné oddelenie - hovorca

 • V organizačnej štruktúre patrí oddelenie pod prednostu MsÚ
 • Kancelária: MsÚ Handlová, 1. poschodie vľavo, č.d.23.
 • Kontakt: Mgr. Jana Paulínyová, pov. vedením odd.+421 (0) 46/51925 39, 36 + 421 (0) 908 342 616, handlova@handlova.sk
 • Mgr. Ing. Jana Oswaldová, kroniky mesta, archív historických dokumentov

Náplň oddelenia:

 • zabezpečuje prezentačné materiály, prezentačné podujatia a workshopy,
 • zúčastňuje sa na výstavách a workshopoch ,
 • zabezpečuje aktivity, súvisiace so spracovaním a uplatňovaním Komunikačnej stratégie mesta
 • organizuje prieskumy verejnej mienky , informovanie o ich výsledkoch ,
 • zabezpečuje aplikáciu Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Zákona o ochrane utajovaných skutočností ,
 • zabezpečuje komunikáciu s médiami , vydávanie tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií, brífingov,
 • monitoruje tlač s následným adresným využitím informácií v rámci samosprávy ,
 • organizuje komunikačné kampane a podujatia pre verejnosť , spracováva a zabezpečuje distribúciu rôznych typov informačných materiálov (letákov, brožúr...) , prípravu informačných panelov,
 • zabezpečuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektami a inštitúciami v meste  , ako aj  s družobnými mestami vrátane vedenia dokumentácie,
 • zabezpečuje prípravu vecného a ideového obsahu Radničných novín ,
 • vedie a aktualizuje internetovú stránku mesta ,
 • spracováva informácie a podklady pre info –občana v regionálnej televízii
 • zabezpečuje spracovanie a uplatňovanie princípov jednotnej vizuálnej prezentácie,
 • zabezpečuje krízovú komunikáciu,
 • pomáha ostatným oddeleniam, organizáciám a predstaviteľom samosprávy pri komunikácii s verejnosťou,
 • vytvára kroniky mesta podľa zásad vedenia Kroniky mesta Handlová a odporučenej odbornej literatúry a tlače v súlade so Zákonom o obecnom zriadení
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka