Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Handlovské Katarínske dni 2018

Handlovské Katarínske dni 2018: Na slávnostnom zastupiteľstve v Handlovej bolo ocenených sedem jednotlivcov a dva kolektívy

Handlovské katarínske dni Handlová  2018

Fotogalériu nájdete po kliknutí sem alebo na obrázok.

Slávnostná hudba a banícka klopačka, vlajkonosiči z Handlovského baníckeho spolku, za nimi handlovský poslanecký zbor 2014 -2018 a primátor mesta Rudolf Podoba, stovka obsadených miest vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. Taký bol začiatok slávnostného zastupiteľstva v Handlovej v piatok 23. novembra 2018. Atmosféru stretnutia dotvárali umelecké výkony Handlovčanov. Slovenská hymna v úvode zasadnutia zaznela z úst mladučkej Adelky Gazdíkovej, žiačky ZUŠ Handlová, spevácky súbor Grünwald po príhovore zaspieval ľudovú pesničku v nemeckom jazyku, ocenený Slavomír Dobrotka vniesol do sály svojim You Raise Me Up silu svojho hlasu, za ktorú si odniesol Cenu primátora 2018 a v závere opäť zaznel čistý spev a ľubozvučná slovenčina Adelky Gazdíkovej.

Z poverenia primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu otvorila riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová Jarmila Žišková slávnostné zasadnutie s jediným bodom programu - odovzdávaním výročných Cien mesta.

Ceny primátora mesta si odniesli dvaja jednotlivci a jeden kolektív 

Mestské zastupiteľstvo na svojom 40. zasadnutí, konanom dňa 25. októbra 2018, vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 1154, ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Cenu primátora mesta Handlová 2018. Cenu primátora mesta 2018 si odniesli:

Dobrovoľný hasičský zbor Morovno pri Handlovej, pri príležitosti 85. výročia založenia

5. mája 1933 vypukol v Morovne veľký požiar a koncom roka, presne 20. októbra, bol založený Dobrovoľný hasičský zbor so šestnástimi zakladajúcimi členmi. Do roku 1987 sa organizácia rozšírila na 61 členov, z tohto počtu bolo 10 žien. Činnosť zboru bola zameraná, okrem základného cieľa ochraňovať občanov pred požiarmi, i na prospešné brigády, organizáciu tanečných zábav, šachových turnajov, kolárskych pretekov, výletov. Napríklad v roku 1986 členovia zboru brigádnicky odrobili takmer 900 hodín. Od roku 1990 pracuje Dobrovoľný hasičský zbor Morovno pod vedením Stanislava Kmeťa. Úloha dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je nezastupiteľná a aj našim hasičom je venovaná pozornosť. Vďaka úspešnému projektu mesta a dotácii z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, majú od tohto roku zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu za viac ako 20 tis. Eur. V minulosti i dnes sú základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľné hasičské zbory a medzi viac ako dve tisícky existujúcich patrí aj DHZ Morovno.  Dobrovoľný hasičský zbor prechádza v tomto období zmenami a postupne sa k skúseným členom pridávajú mladí hasiči a rozširujú tak rady takmer 40 členného zboru.

Pozn.:Súčasný predseda Stanislav Kmeť sa zo zdravotných dôvodov nemohol odovzdávania výročných cien zúčastniť, preto sa do pamätnej knihy mesta v jeho zastúpení podpísal Ján Krško.

Simona Hostačná za reprezentáciu mesta na medzinárodných súťažiach v kategórii “Bikiny Fitness ženy“ v roku 2018

Bikini fitness je jedna zo súťažných kategórií pre ženy a dievčatá na súťažiach organizovaných pod hlavičkou International Federation of Bodybuilding and Fitness. Bikiny fitness zažíva počas posledných 10 rokov svoj rozmach aj na Slovensku. Za peknými proporciami je množstvo hodín strávených vo fitness centre, prísna životospráva a tak, ako v každom športe, obrovská dávka sebadisciplíny. Simona Hostačná je reprezentantkou Slovenska tímu A v kategórii Bikiny Fitness ženy do 166 cm. Práve rok 2018 bol podľa jej slov najúspešnejší v jej športovej kariére. Vo svojej kategórii si priniesla 2.miesto z Majstrovstiev Slovenska žien 2018, 3.miesto z DiamondCupu Malta 2018, 4.miesto zo Santonja Cup Grécko 2018 a úspechom je i tohtoročné 6.miesto z Majstrovstviev Európy v Španielsku. Nádejnú reprezentantku nášho mesta a Slovenska trénuje Marián Grolmuss. Heslami Simony Hostačnej sú:„Ten, kto sa ponaučil z prehry,v skutočnosti nikdy neprehral" a „Nezačínajte všetko od pondelka, veď aj nedeľa je deň.“

Slavomír Dobrotka za víťazstvá v celoslovenských speváckych súťažiach v roku 2018

Slavomír Dobrotka navštevuje Základnú umeleckú školu v Handlovej od roku 2003. Začal hrou na klavíri u učiteľky Eleny Filipovej, ale jeho veľký hlasový potenciál ho predurčil k spevu. Ten začal rozvíjať v speváckej triede pod vedením učiteľky  Anežky Balušinskej. Do tajov kompozície ho zasvätil  učiteľ Ján Králik a posledné  štyri roky je žiakom speváckej triedy učiteľky Kristíny Mišovič. Počas celého štúdia školu a naše mesto reprezentoval na mnohých súťažiach, kde dosahoval vždy popredné umiestnenia. Školský rok 2017/2018 bol preňho rokom úspechov. Na deviatich speváckych súťažiach po celom Slovensku stál vždy na stupňoch víťazov.  Cenu primátora mesta získava za 1. miesto a získanie titulu  „Laureát súťaže“ na celoslovenskej súťaži v speve populárnych piesní – BOJNICKÁ PERLA, 1. miesto v celoslovenskej súťaži rovnakého žánru SENECKÁ DÚHA 2018  a v júni tohto roku obsadil 1. miesto aj  celoslovenskej súťaži MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA, kde sa stal absolútnym víťazom. Slavomír Dobrotka je vzorom skromného a cieľavedomého mladého umelca.

Ceny mesta si prevzalo päť osobností a jeden kolektív

Mestské zastupiteľstvo na svojom 40. zasadnutí, konanom dňa 25. októbra 2018, prijalo uznesenia pod číslom 1152 a 1155-1159, ktorými v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo udelenie Ceny mesta za rok 2018. Ceny mesta Handlová 2018 si odniesli:

ThDr. PaedDr. Mgr.art. Peter Dufka, za prínos v duchovnej, pedagogickej a umeleckej činnosti na medzinárodnej úrovni

Životopis Petra Dufku je bohatý na roky strávené štúdiom. Stredoškolské vzdelanie získal na Strednej priemyselnej škole v Handlovej a v Žiline, Vysokú školu múzických umení absolvoval v Bratislave, nasledovalo štúdium teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, doktoráty získal na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme  a z pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Za kňaza bol vysvätený biskupom Petrom Dubovským, čestným občanom Handlovej. Pastoračne pôsobil v Ružomberku  a v Košiciach, v roku 2009 sa stal vedúcim slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. V súčasnosti vyučuje na Pápežskej univerzite Gregoriana, je profesorom Pápežského orientálneho inštitútu v Ríme, zastáva funkciu rektora Pápežského kolégia Russicum v Ríme. „Po niekoľkých rokoch kňazského života som nadobudol presvedčenie, že duchovné sprevádzanie potrebuje každý človek, i keď si to neuvedomuje, i keď ho možno inak nazýva a praktizuje ho v podobe rozhovoru s dôveryhodnou osobou“, sú slová Petra Dufku z publikácie, ktorá mu bola vydaná tento rok pod názvom „Duchovné sprevádzanie“ podľa tradície kresťanského Východu a vystihujú osobnosť Handlovčana, ktorého osud zavial za hranice mesta do Vatikánu, avšak naň nikdy nezabúda. Petrovi Dufkovi zároveň blahoželáme k okrúhlemu jubileu 55 rokov.

Anton Michele za celoživotný prínos v oblasti kultúrneho života mesta a pri príležitosti životného jubilea

Anton Michele sa od svojich 12 rokov učil hre na trúbku. V roku 1985, ako  siedmy v poradí, bol zvolený kapelníkom dychovej hudby v Handlovej. Jeho dirigentská taktovka precestovala v kufríku rôzne kúty sveta, repertoár dychovej hudby sa v čase jeho pôsobenia rozrástol o ľúbivú hudbu, ktorú si vypočuli tisícky poslucháčov doma i v zahraničí. Hudobné teleso z Handlovej si vypočulo potlesk v susednej Českej republike, vo Francúzsku, Poľsku, Taliansku, či v maďarskom Šárišápe.  Anton Michele pôsobil ako kapelník v Spevokole handlovského baníckeho spolku. Dnes ho môžete vidieť každý utorok, už piaty rok, ako prichádza so svojou harmonikou medzi seniorov do SENOIR CENTRA HANDLOVÁ a rozospieva spevácky súbor HVIEZDIČKY, za čo bol nominovaný za Seniora roka 2017 Fórom pre pomoc starším. Korene v dychovej hudbe zapustil pred 66 rokmi s banskou dychovkou a harmonikou účinkoval celý doterajší život. Anton Michele: „Ja si myslím, že každý dôchodca má svoj životný štýl a niečo zdedené v génoch. Len si treba vybrať svojho koníčka a pestovať ho, zveľaďovať. Myslieť pozitívne a nepoddávať sa starobe, v rámci možností. K tomu určite potrebujeme hlavne zdravie, lásku a úctu od svojich najbližších.“ Anton Michele je svedomitým zapisovateľom kronikárskeho záznamu dychovej hudby v Handlovej a vďaka jeho práci si mohli prítomní pozrieť archívne fotografie zo života už zaniknutej handlovskej dychovej hudby, založenej v roku 1913.  Anton Michelesa sa dožíva životného jubilea 80 rokov.

Ida Chalásová za vedenie kultúrneho života v mestskej časti Morovnoa pri príležitosti životného jubilea

Pri opise práce Idy Chalásovej nemožno obísť jej manžela Jána, ktorý v roku 1988 prevzal od Okresného osvetového strediska správu Kultúrneho domu Morovno a odvtedy sa kultúrny život v tejto mestskej časti spojil aj so životom ocenenej. Potrebovali by sme viac rúk, aby sme spočítali množstvo podujatí, za ktorými stojí jej práca. Spoločne s deťmi z Morovna založili súbor „Víkend“, vystupovali na rôznych podujatia, získali 1. miesto v súťaži Dúhová gulička. V Morovne sa začali organizovať akcie pre deti a dospelých: Detský maškarný ples, oslava Dňa matiek,  MDD, Koniec prázdnin, Vatra zvrchovanosti, Mikulášske posedenie, Vianočné vystúpenia, Silvestrovské posedenie, plesy, ktoré boli organizované spoločne hasičmi v Morovne,. V rokoch 2004 – 2017 sa v priestoroch DK Morovno pravidelne stretávali na cvičeniach obyvateľky z Morovna a pre deti bola zriadená posilňovňa. Ida Chalásová v roku 2007 stála pri zrode dnes už tradičného podujatia Morovnianska podkova a v roku 2009 štafetu organizovania podujatí prevzala už iba do svojich rúk. Od októbra 2009 pracuje v pobočke MsK Handlová v Morovne. Zabezpečuje základné knižnično-informačné služby jedenkrát týždenne.  Dlhé roky spolupracuje s Domom kultúry mesta Handlová a je vynikajúcou organizátorkou kultúrneho života v mestskej časti Morovno. V tomto roku oslavuje životné jubileum 60 rokov, k čomu jej srdečne blahoželáme.

Imrich Frivaldský za mimoriadny prínos v dokumentačnej činnosti venovanej športu v meste a pri príležitosti životného jubilea

Pán Imrich Frivaldský je neoddeliteľnou osobnosťou handlovského športu, handlovský Karol Polák s nezameniteľným hlasom. I napriek tomu, že neobliekal pravidelne športové dresy, po športoviskách a spoločenských podujatiach nabehal stovky kilometrov ako novinár, komentátor a hlásateľ. Ako bývalý aktívny futbalista sa športu rozumel a svoje skúsenosti pretavil do publicistickej a reportérskej práce. Jeho životom bola dopisovateľská práca z oblasti futbalu pre tlačené lokálne, ale aj celoslovenské médiá. Ako vedúci propagačného oddelenia vtedajšej Bane Handlová pravidelne dodával správy do Slovenského rozhlasu o pracovných výsledkoch. Zorganizoval tri výstavy venované handlovskému futbalu v dome kultúry, vydal štyri publikácie o histórii handlovského futbalu v rokoch  1963, „50 rokov futbalu v Handlovej“, v roku 1998 „85 rokov futbalu v Handlovej, v roku 2007 „95. výročie vzniku futbalu v Handlovej“ (1912 – 2007) a Storočnicu futbalu z roku 2012. Ako spoluautor sa podpísal pod vznik publikácie „Šport na hornej Nitre“ z roku 2008, aktuálne je spracovateľom oblasti športu do pripravovanej druhej časti monografie mesta. Od vzniku Handlovskej televízie v nej pôsobil ako redaktor z rôznych oblastí, hlavne však zo športových podujatí: futbal, basketbal, motorizmus, gymnastika, atletika škôl, šach, kolky, hokej, lyžovanie, Handlovské športové hry, medajlóny športovcov. Hlásateľ futbalových podujatí v roku 2013 zložil po 56 rokoch hlásateľský mikrofón. Je držiteľom Ceny primátora mesta z roku 2008 za udržovanie tradícií v oblasti športu, Ceny Fair play z roku 2008 udelenej Olympijským klubom a Orchidamus Slovakia. Gratulujeme k tohtoročným 85. narodeninám.

Hildegarda Radovská za mimoriadny prínos v oblasti kultúrneho života mesta a pri príležitosti životného jubilea

Pani Hildegarda Radovská je známa všetkým generáciám Handlovčanov. Celý život  pracovala s deťmi a mládežou v škole aj mimo školy. Počas aktívneho pracovného života bola členkou Telovýchovnej jednoty Baník. Viac ako 40 rokov bola aktívnou cvičiteľkou Zdravotnej a rekreačnej telesnej výchovy a 15 rokov pracovala ako členka športovej komisie. Od založenia Karpatskonemeckého spolku v roku 1990, je jeho aktívnou členkou a takmer 20 rokov zastáva funkciu predsedníčky. Aj jej zásluhou je činný spevácky zbor Grünwald, ako neoddeliteľná súčasť dnešného kultúrneho života v meste, je iniciátorkou myšlienky vytvorenia expozície zachytávajúcej dejiny a kultúru Handlovej – Heimatstube v Dome stretávania karpatských Nemcov, ktorú môžeme navštevovať od roku 2004. Je držiteľkou viacerých ocenení mesta Handlová,  ministerstva školstva, v jej zbierke ocenení nechýba Plaketa za prácu v škole aj v mimoškolskej činnosti a pri prijatí na pražskom hrade bola ocenená prezidentom republiky. Dve funkčné obdobia pracovala ako členka Komisie kultúry a pamätihodností pri MsZ mesta Handlová, v súčasnom volebnom období je členkou Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku pri MsZ Handlová. V decembri 2014 bola v Zlatej sále Bojnického zámku ocenená  cenou Zlatá seniorka roka. I dnes je mimoriadne aktívnou ženou s prirodzenou autoritou, dobrovoľníčkou, pracujúcou na zachovávaní kultúrneho dedičstva a podpore dobrých vzťahov z rodákmi  v zahraničí, hlavne s partnerským mestom Voerde. Gratulujme ku krásnemu životnému jubileu 85. rokov.

Tanečná skupina DAZYA – kategória mini, za získanie titulu Majster sveta v súťaži DanceStarWorldFinals 2018

Tanečná skupina DAZYA vznikla v roku 2012. Zameriava sa na moderný tanec, no neobíde ani základy klasického tanca, či jazzu a gymnastiky. V Dazyi prevláda jedinečný prístup k deťom a počas jej pôsobenia sa mladí nadšenci tanca zúčastnili viacerých celoslovenských, medzinárodných a svetových súťaží, na ktorých získali desiatky ocenení. Cenu mesta si tanečná skupina DAZYA tento rok odnáša za zisk titulu MAJSTER SVETA, kategória mini, zo súťaže DANCE STAR WORLD FINALS 2018, ktorá sa konala 23. – 27.5.2018 v chorvátskom Poreči, v tanečnom štýle commercialdance.  Súťaž organizuje European show dance union a titul získalo 11 dievčat vo veku od 6 do 9 rokov s choreografiu Britney. Zisku titulu predchádzalo víťazstvo spomedzi desiatich tímov v kvalifikácii, kde sa tanečníci ako jediní zo všetkých nominačných kôl, ktoré prebiehali po celom svete, kvalifikovali v kategórii commercialdance MINI do ligy A. Je to historický úspech nielen pre tanečnú skupinu, ale aj pre Handlovú. Tím vedie trénerka a predsedníčka občianskeho združenia DAZYA, Daša Ďurčovičová.

Tradične sa od roku 2006, v novembri, pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní, oceňujú Handlovčania, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. D novembra 2018 bolo spolu udelených 161 verejných uznaní mestom vo všetkých kategóriách, pričom v tomto roku boli udelené v marci Ceny mesta učiteľským legendám, ktoré týmto vstúpili do Siene slávy handlovského školstva. Čestné občianstvo bolo do dnešného dňa v meste Handlová  udelené týmto významným  Handlovčanom: v roku 2006 čestné občianstvo prevzal prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a J. Ex. Mons. Peter Dubovský  - emeritný biskup († 10.04.2008 vo veku 87 rokov), v roku 2010 Jozef Juríček a v roku 2014 Žofia Martišová. 

Návrhy na ocenenie predkladajú poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta i široká verejnosť. V rámci zasielania nominácií bolo spolu doručených v tomto roku mestu od verejnosti sedem návrhov na ocenenie, 1 v kategórii Čestné občianstvo a 6 návrhov v kategórii Cena mesta, za čo Handlovčanom mesto ďakuje. Nominácie boli doplnené o návrhy členov mestskej rady mesta Handlová o tri osobnosti.

V rámci tohtoročných Handlovských Katarínskych dní program pokračoval slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Kataríny, kde mal svoju kázeň ocenený Peter Dufka.Jarmok a zábavu doplnili hudobné vystúpenia na Námestí baníkov v podaní Retro bandu, ľudovej hudby Bazalička, poľskej skupiny Gruppa furmana,  skupiny Team revival a v závere piatkového večera v sychravom počasí vystúpila skupina Peter Bič projekt. Dvojdňový jarmok plný vianočného remeselného tovaru a inšpirácií na darčeky bol tradične pred MsÚ Handlová a na Partizánskej ulici.

Pozn. Podľa §23 Štatútu mesta Cenu mesta tvorí plaketa s erbom mesta, finančná odmena vo výške 330 € a potvrdenie o udelení ocenenia, v § 24 Štatútu mesta je uvedená cena primátora mesta, ako morálne ocenenie výlučne v kompetencii primátora a jej obsahom je listina a sklenené trofej. JP


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka